Pp2C1
Species: D.melanogaster
Alias: Pp2C1
External Links:
Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Superfamily: PPM
Family: PPM
Subfamily: PPM1D
Protein domain

Protein domains of Pp2C1.AA. The domains are annotated by HMM profiles from Pfam and SMART, as well as in-house data which includes HMMs of each individual kinase group, family and subfamily. Here is domain list in details, including sequence identity, significance and alignment. In particular, you can find can find the best hit phosphatase group/family/subfamily, which is helpful to understand the relationship between phosphatases. Transmembrane region is predicted by TMHMM 2.0. Visualized by pviz.

Usage: Zoom in selected region by dragging mouse and zoom out by double-clicking. View complete domain list.

Domain Protein name Domain Name Range Identity (%) Significance Score Profile Source Profile Range (length) Alignment
Phosphatase Pp2C1.AA Group.PPM.PD 242-576 30 5.9e-74 239.2 In-house 23-330 (459) Show / Hide
Range on Protein: 242-576
Range on HMM: 23-330/459
Sequence Identity: 30% (103 aa)

STGNPS-PCSSLGVNMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQESP-ItheleyAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQD-------------
|. .  .... | ..|. ...||.||.|||..... . .     .|||..|||||.||| ||...|  . ||.....|..|.| .|.|... .
saehhlessagsgnglrygvasmqgwrkemEDrhvivenfdnnd------sffgVfDGHgGaeaaefaakkLpkilkkqlkkkkdevskksaeasldndd

--EDVLRAIREGYIATHFAMWREQEKWPrtanGHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGyqnkgeRNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGN
.. ....| ....  .. ...||||.||... |.|....||| .||.   || .|.||..|||||. |..||...|| | |..  ||   
rgekvkkalrsafleldedlseeaneke----epgkdsGtTAvvalingkklyvANaGDSravLc------rngkavplskdHkpenpeEreRIekagGs

VAIKSgvpRVVwnrprdpmhrgpirrrtlvdeiPFLAVARSLGDlWSYNSrfKEFVVSPDPDVKVVKINPStFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEH
         ..||| |.||| . . . .|..||..|||.|||...  ..|. ..||||.|.. .|.|. ||.. . . ...| . .
veidg---Rvn----------------------GilavsRalGd-hdlkk--eeqmvsaePdvsvvkltee-deflvlAsDGlWdvlsneevvefvretl

LIGEILNEQDVMNPSKALVDQALKTWAA-KKMRADNTSVVTVILTPAARNNSP
..|||.||. . . .....|| .|. | |. | |...        
ekkkkelkkdleeiaerlvdealakgstgdgtscDNiTvivvtlndamrrqle

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1D.PD 251-565 55 1.6e-140 457.6 In-house 3-311 (311) Show / Hide
Range on Protein: 251-565
Range on HMM: 3-311/311
Sequence Identity: 55% (173 aa)

SLGVNMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREQEK
. .|..||| ...|||||||||.............| |.||....||||| ||| ||.|||. .| |||.|.|...||||.||||...|||||......|
delvslrvtseadqGgrkymeDvvaivlereesaeeaeaafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkqkkflssepedvleAireaflatheamkkklae

WPRTANGHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNKGERNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKSGVPRVVWNRPRDPmHRGPirr
|.|..|.||||||||.| ..||||.|..||||||||||.....|...||..||.||||||..||.||...||.||.||||||||.|||  |.||  |
WpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsgivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeEkerieelGGevaaksGvkRvvWkRprle-hngp---

rTLVDEIPFLAVARSLGDLWSYNSRFKEFVVSPDPDVKVVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHLIGEILNEQDvMNPSKALVDQALKTW
 .|||||||||||||||||||.. .|.||||.|||||....|......|...||||||.|...||. |.||. ..|. .||. ....||||..||..|..
-tvideiPFLavaRslGDlWsynaksgeyvvsPePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkelkeeqs-rsvakalvkealqrw

AAKKMRADNTSVVTV
||.||||.||..| 
rskklraDnvsvivv

Phosphatase Pp2C1.AA PP2Cc 247-565 23 8.6e-85 288.92 SMART 1-338 (338) Show / Hide
Range on Protein: 247-565
Range on HMM: 1-338/338
Sequence Identity: 23% (94 aa)

SPCSSLGVNMRVTG--QCCQGGRKYMEDQFSVAYQESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQD------------------
 . . .. ..|.  .. || |..||| ... .      |||..|||||.|.| .. .||  .....||..|.|         
HS-MGYNSGWRYGYMESSMQGWRHPMEDAHVCRP------------FFGVFDGHGGHECAQYCRKHLHEHLAEELQFHKDDDYKENDEMQDEPEMWWRMW

-----EDVLRAIREGYIATHFAMWREQEKWPRTANGHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNKGERNW-----RARPLTTDHKPESLAEKT
   ||. .|.|... ... ..          .||.||..| .|.|...|||| .||. .... ..|   .|..||.||||. .|. 
HDKWFEDWEDALRKAFLRMDEEI-------------------CTAVVALIRGNKLYVANVGDSRAVLCRNGND-NWWGIRHYTAHQLTEDHKPDNEDERR

RIQRSGGNVAIKSGVPRVVWNRPRDPMHRGPIRRRTL--VDEIPF---LAVARSLGDLWSY------------------NSRFKEFVVSPDPDVKVVKIN
||...||.|.       . |||. ... .. .  ..  |||.|..|| .          ...||| |...|||......
RIEQAGGRVM--------------P-MHRQWVMNWNCDVWRVNGVPIPLAVSRAFGDHYYKWKEDEKIEWNRWYQMFDPRLPFKEPYVIAEPDVTHHELW

-----PSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHLIGEI------------------LNEQDVMNPSKALVDQALKTWAAKKMRADNTSVVTV
   .. ..||...||||.|.. ||.|| |||  ..          .. .|.| .| |.|.|.     ||..|. |
QMTVPTPDDDFLILCCDGLWDVMSNQEVVDIVRKCLRKWHHKPVKNQAQENAHMMRHRQKKHNDPMEAAKRLCDCAI---------CDNMTVIVV

Phosphatase Pp2C1.AA Family.PPM.PD 251-604 29 6e-67 216.1 In-house 10-322 (495) Show / Hide
Range on Protein: 251-604
Range on HMM: 10-322/495
Sequence Identity: 29% (103 aa)

SLGVNMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSV--AYQESPithelEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQD---------EDVLRAIREGYIA
| . ..|. . .|| |..|||...|  ... .   ....||..||||| ||| ||...|. . ||... .|..     |.| .|.|... .
sssnglrygvasmqgwrsemeDahvvvenlenne-----dfslfgvfDGhgGaeaaefaakklhkilkkqlekkddeksstsaessaekvkealrkafle

THFAMWREQEKWPrtangHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGyqnkgeRNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNvaiksgvprVVWnrp
.. ....| ....   . ...||||.|...|..|.|....||| .||.   || .|..|..|||||. |..||...||.||.      
ldeelseelneks-----agkdsGtTAvvvlirgkklyvAnaGDsravLc------rngkavelskdHkpenpeEreRIekagGk---------vvi---

rdpmhrgpirRRTLVDeiPFLAVARSLGDlWSYNSrfKEFV-VSPDPDVKVVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHligeILNEQDVMNP
 |.. |. ..|||.|.||| ..... .|.. ||..||...||..... ..|. .||||.|.. .|.|. ||...|.| . ...|||.||. .  
----------rdgrvn--GvlavsRalGd-fdlkk--eeqaivsaePditsvkltqeedeflvlasdGlWdvlsneevvelvretl----eekeedleei

SKALVDQALKTWAAkkmraDNTSVVTVILTPAARNNSPTTPtRSPSAMARDNDLEVELLLEEDDEE
  ||..|. | |. . .... . . | |.| . | . | . ..|         
aeeLvdealakgsr-----DNiTvlvvalyenikqqnrfvl-nknslmtrrstfedttlrrlqeei

Phosphatase Pp2C1.AA PP2C 256-560 26 7.8e-60 209.9 Pfam 1-284 (284) Show / Hide
Range on Protein: 256-560
Range on HMM: 1-284/284
Sequence Identity: 26% (84 aa)

MRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAY-QESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLM----LEIVKQKQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREQEK
... . ..|| |. |||    ..  .. . .||...||||| .|| ....||    . ..|.|... .|| .|.|... . ...|. . 
WDYGFCRMQGWRHFMEDAHHCYPNMNCSSSGKDSWHFFAVFDGHGGHQAAKYCRKHLHKAMNTILKERKSFPEGNPKDVEQALRKSFLECDTDMMFYSAP

WPRTA--NGHLSTAGTTATVAFMRREK--IYIGHVGDSGIVLGYQNKGERNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKSGVPRVVWNRPRDPMHRG
| ... ... .. |.||..|. | .| .|. ..||| .||. .| . .|| . .||.||||.. .|. ||...|| | . |. || ..     
WHEQNVMHWECWHSGCTAVCAYIRNQKNILYVANCGDSRAVLC-RNGNAHNW-VHQLTYDHKPSNEDERRRIRQAGGWVMWW-GFWRVNGV---------

PIRRRTLVDEIPFLAVARSLGDLWSYN---SRFKEFVVSPDPDVK-VVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHLIGEILNEQDVMNPSKAL
      .|||.|..||.. ..  . .||..|...||. ..||.|.  .|| ..||||.|.. ||..| ||..  .      . .
------------WLAVSRAFGDFHYKPNHTCFPKEQPVTAEPDITPEHKITPDHDEFLILACDGLWDVMSDQEVCDIVRQCRSDWN----------DPME

VDQALKTWAAKKMRADNT
. . |.... ..  ||.
ACEKLVDYCIAYGSEDNI

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1A.PD 254-428 26 1.4e-29 93.2 In-house 8-173 (309) Show / Hide
Range on Protein: 254-428
Range on HMM: 8-173/309
Sequence Identity: 26% (45 aa)

VNMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQESpiTHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREQEKWPR
..|..  || | |||..... . .  . ...||...|||.| ... ....||. .|.....| . .... ....|.  ...... .|......
nglryglssmqgwRvemEDahtavidlp--sklkdwsffavfDGHaGskvskycakhlleaileeeefkaskeksskekvkealrkgfLelDekirklve

TANGHlSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNkgernwRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIK
|.  .|.||.|......|.|. ..||| .|| ..   ..  |.|||| . ||.||. || | ||  
lskge-dksGsTavvvlvspkklylancGDsRavlsrng------kvvfateDHkpsdpkEkeRienAgGsvmik

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.LRR-PP2C.PD 264-521 30 1.6e-29 93.0 In-house 18-225 (257) Show / Hide
Range on Protein: 264-521
Range on HMM: 18-225/257
Sequence Identity: 30% (72 aa)

QGGRKYMEDQFsVAYQESPITHELEYafFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMlEIVKQKQfwSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMwreqEKWPrtanghlSTAG
| | |||.. |.| .  .. .| . ..||||| .|| || |.|  |....   .. . |..... | ... .  ...|     ||
iGrrptmedel-viyGsfrdksdedy--yalfdGhgGraaakfaseely-kilaell--dlnnanPlkslkkaykeistqi----serp-------kfiG

TTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGyqnkgERNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKsgvprvvwnrprdpmhrgpiRRRTLVDEipFLAVA
||..... ..|.|| |||| .||.   ... |. |. ||||  |. ||.. ||.| .. . |.  |||.|.||| .   .. ||| ||
ttaasvliiedkvyianvGdsrvvlc-----qkdgtakrlsldhkPseeseekriselGGtvvst--------------------vvtsrvnG--tlavs

RSLGDLWsynsrFKEFVVsPDPDVKVVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVR
||..  . . . ||  ||.|.... .|||. |           
ralGdsf-----lePfvv-pdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveiva

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1G2.PD 255-427 27 8.1e-29 90.5 In-house 9-165 (275) Show / Hide
Range on Protein: 255-427
Range on HMM: 9-165/275
Sequence Identity: 27% (47 aa)

NMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWsdqDEDVLRAIREGYIATHFAMWREqekwpR-
...|. . || | |||  . .  . . . |.|...||||| ..| .| ..|. |.|.|.|  .. . .........|  ...   . .
riavgvssmqGyrlnmeDahilenelleksddkslalfavfDGhGGakvakyagkklikkiakkksfk---egaleqilkdafletDeellkd-----ek

TANghlSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNKgernwrARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAI
..  ..||.||.|. .. ||.|.. .||| || . .   .. |. ||||.. .||.||. .|| |.. 
lkd---esaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgn------vkalsfDhkPqeesekkriiaagGfvel

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1E.PD 255-434 29 3e-27 85.5 In-house 10-174 (269) Show / Hide
Range on Protein: 255-434
Range on HMM: 10-174/269
Sequence Identity: 29% (54 aa)

NMRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQ---ESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVKQKQFWSDQDedvlRAIREGYIATHFAMWReqekw
.. |. .. .. |. |||.. . .   .. | |.|||...||||| ||| .|..||  .|.|... .|   .|..|.. .|.. .    
eyevsiaavknkrrkmEDrhvaledlnelfelkdekeraffavfDGHgGveaakyaaahlhellvrqeklkedpa----ealkeafkltDerflq-----

prTANGHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGyqnkgeRNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKsGVPRV
.|.  ..|.|| |........|.. .||| .|    |. .|. |. ||||  || ||. || |  |. || 
--kaereklksGstavvvliekdqlyvaWlGDsqallv------rkgeavqlmkpHkPeredEkkRieeagGlvvvi-gawRv

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1L.PD 260-434 35 2.6e-24 76.0 In-house 16-179 (273) Show / Hide
Range on Protein: 260-434
Range on HMM: 16-179/273
Sequence Identity: 35% (61 aa)

GQCCQGGRKYMEDQFSVAYQespITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIvKQKQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREqEKWPRTANGHL
. .| |. |||.| .. .  |... . ||...||||| || |||. |. .| |.|  |.| .  | . . |. . . ||.|.  .|||
vysvlGrrprmedrfeieed---iknktgesffavfdGhGGefaaefakdvlvkai-knklieldadkentvpinfsklltdeilsvd-ekllekakrae

STAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLgYQNKGernwRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKsGVPRV
|| .|... ... . |||| || |...|  .| ||. ||||. . |. ||...|| .|.. || ||   
diaGttalialvqesdlivanvGdsrGvl-ydkrG----kaiplsfdhkpqqvkerkrikkaGGfiafr-Gvwrv

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.ILKAP.PD 262-426 25 2.7e-22 69.3 In-house 15-186 (298) Show / Hide
Range on Protein: 262-426
Range on HMM: 15-186/298
Sequence Identity: 25% (44 aa)

CCQGGRKYMEDQFSVAYQE-----SPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVK--QKQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREQEKwprt
. .| |. |||. . .   .. .. . ......|||.|..|. ||.|.|  ||.  |. | .|... ..... . .|  ... .|   
erkGereemeDahvilndldeqtrkekskvsrvsyyavfDGhaGsrasefaaeklhkviveklpkedvsakdkeikkclvdafkktDeeflklask----

aNGHLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLG-YQNKGE----RNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVA
.   |.||.|... ...|.. .||| .|| ....|.   . . .|. ||.| | |. |||..||.| 
-akPvWkdGstavvvlvvdnvlyvanlGDskavlaRakeegdkagestiasvlLskdHtpasyeerkriqkaGgvvr

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1K.PD 258-429 31 5.5e-21 64.9 In-house 12-166 (264) Show / Hide
Range on Protein: 258-429
Range on HMM: 12-166/264
Sequence Identity: 31% (54 aa)

VTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYqespITHELEYafFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMlEIVkqkQFWSDQDEDVLRAIREGYIATHFAMWREQEKwpRTANG
| . .| |. ||.|...   .. .| | |...|||||. || |. ..| |||  ... ....|. . . . .   .. ||  . |. .|
vGkdsliGkraenedrfklke----ldpdlly--favfdGhgGssaadfvhdkle-eiv---rrllekekdleevlkqafeeldkklkrylef--svaea

HLSTAGTTATVAFMRR-EKIYIGHVGDSGIVLGyqnkgeRNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAIKS
 ..||||||...|  .. . .||| .|    || .|. ||.||.|| .|| ||...||.|. .| 
ellssGttatvsllrdGnelvlaslGdsrailc------rnGkakkltkdhdPerkeekerikaagGsvewns

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1A.PD 460-573 29 6.4e-14 41.8 In-house 179-284 (309) Show / Hide
Range on Protein: 460-573
Range on HMM: 179-284/309
Sequence Identity: 29% (34 aa)

LAVARSLGDLwSY----NSRFKEFVVSPDPDVKVVKINPSTFrCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHLIGeilneQDVMNPSKALVDQALKtwaakKM
|||.|.||| .|  .  .| .|||.|.|.|.... .  |. .||.| |.. .|... |... ..   .|. . ...|.|..|.   | 
LAvsRalGDy-dykekpekkateqlvspepevtvierdeede-flvlacDGiwDvmsneevaefvksrlevt-----ddleevanelldtcLe-----kg

RADNTSVVTVILTPAARN
 || ||. |.|. | . 
srDNmsvilvllpgapkv

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1G.PD 361-427 37 3.4e-12 36.2 In-house 306-366 (482) Show / Hide
Range on Protein: 361-427
Range on HMM: 306-366/482
Sequence Identity: 37% (25 aa)

TAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQnkgernWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSGGNVAI
.||||.|| .. .|... .||| || .    .| | |||||  |..||.. ||.| . 
dsGttavvaLvkgkklivanaGDsRcvlsrn------GkaldlsiDhkPeDeveleRiekaGGkvtl

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PDP.PD 358-420 26 1.1e-10 31.4 In-house 161-222 (409) Show / Hide
Range on Protein: 358-420
Range on HMM: 161-222/409
Sequence Identity: 26% (17 aa)

HLSTAGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNkGERNWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQR
. ...|..|..|... ..... .||. ||| |. .| .|.|..|..|. .. .| .||..
kvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqe-eegsweavkLskdqtadneeEveRikk

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1E.PD 460-567 34 1.7e-10 30.6 In-house 178-269 (269) Show / Hide
Range on Protein: 460-567
Range on HMM: 178-269/269
Sequence Identity: 34% (35 aa)

LAVARSLGDlwsynSRFKEFvVSPDPDVKVVKINpSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVrKEHLIGeilNEQDVMNPSKALVDQAlktwaAKKMRADN
|.|.|..||   . |.. || ..|| |... .. .|| ..||||.||. .|.|. | .|.|   ...| .. .| ||..|.. .|| .|| |
LsvsRaiGD-----vklkpy-vsgeadvaeveld-gsedylilacDGlwDvvneeevvklv-eeflad---gaedlsevakllveaa-----keagssDn

TSVVTVIL
.|   
itvvvvfl

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1G.PD 256-341 25 2.1e-10 30.3 In-house 10-87 (482) Show / Hide
Range on Protein: 256-341
Range on HMM: 10-87/482
Sequence Identity: 25% (21 aa)

MRVTGQCCQGGRKYMEDQFSVAYQespitHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMlEIVKQKQFWsdQDEDVLRAIREGYIATH
. ..  || |. ||| .. .   . . ..|..|||||| | | .. ..| ...|..... ...|| .|..| ... 
lsygasamqGWRvsmeDahncild-----ldedtslfavyDGhGGkevakycakklP-dllkeskay--kegdvekaleeaflkvD

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1G2.PD 460-564 28 5.7e-10 28.7 In-house 172-274 (275) Show / Hide
Range on Protein: 460-564
Range on HMM: 172-274/275
Sequence Identity: 28% (31 aa)

LAVARSLGDLWSYNS---RFKEFVVSPDPDVKVVKINpSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEhligeILNEQDVMNPSKALVDQALKTWAA-KKM
||..|.|||  ..  . .| .|  ||| | |.. .  |.  ||.|.|.| .| || ||..   . ..... . .. |.|..|. .  .
LalsralgDfefkknvkkkpeeqivtavPDvlvkkld-eddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrer-----lvsgakldeiieelldkclapdssntgv

RADNTSVVT
 .|| .|| 
GcDnmtvvi

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.ILKAP.PD 460-567 28 3.5e-09 26.3 In-house 194-297 (298) Show / Hide
Range on Protein: 460-567
Range on HMM: 194-297/298
Sequence Identity: 28% (31 aa)

LAVARSLGDlwsynSRFKEFVVSPDPDVKVVKINPStFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKeHLIG---EILNEQDVMNPSKALVDQALKTWAAKKMR
|.|.||.||   |||| |. .|||| .....  . ..  ||||.|..|.|.|. . | |   . ........ ... . |. |.. .. 
levsRsiGD-----grfkelgvistPdvkkceLten-DlfvvlaCDGLwkvfeadevvkfilk-vlededdrkikqeegksaeevrfevacerlAseavk

ADNTSVVTVIL
 . |||.| 
rgssDnvtvll

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1L.PD 459-525 36 2.6e-08 23.5 In-house 182-243 (273) Show / Hide
Range on Protein: 459-525
Range on HMM: 182-243/273
Sequence Identity: 36% (24 aa)

FLAVARSLGDlwsYNSRFKEFVVsPDPDVKVVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVrKEHL
||..|.|||  | . |..|. .|||.  ...  . ||. .||||. . .||| . ||.| 
vlatsralGd---yplkdknlvi-adpdiltfdlddhkpeflilasdGlwdtfsneeavrfi-kerl

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PDP.PD 483-574 26 4.4e-08 22.8 In-house 286-378 (409) Show / Hide
Range on Protein: 483-574
Range on HMM: 286-378/409
Sequence Identity: 26% (25 aa)

PDPDVKVVKINPSTfRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVrKEHLIGEIlNEQDV----MNPSKALVDQALKTWAAKKMRADNTSVVTVILTPAARNN
.|.|  |..... . |...|||||.... .|.|. | .||| .. |...|  .. .|. | . || ..|......... | .. |..| 
aePevtshklrend-kFLvlatDGLwdllsneevvslV-gehlakkk-nkakvaaepaklkkgavkenlkerkskekkeedknaAthLirhalggn

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1G.PD 462-547 29 1.2e-06 18.0 In-house 376-461 (482) Show / Hide
Range on Protein: 462-547
Range on HMM: 376-461/482
Sequence Identity: 29% (26 aa)

VARSLGDLW-SYNS--RFKEFVVSPDPDVKVVKINPSTfRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEhlIGEILNEQDVMNPSKALVDQAL
..| |||   |.  .| .| ||.|. ...   |. .||.|||...|| || ||.. . | ... . .  .|.|. |
lsRalGDhaYktneeLpaeeqmisalPDikklilteed-eFlvlacDGiWnvmssqevvdFvrak--lkeseeskklseiceeLlDaCL

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1K.PD 460-524 38 4.1e-06 16.1 In-house 176-235 (264) Show / Hide
Range on Protein: 460-524
Range on HMM: 176-235/264
Sequence Identity: 38% (25 aa)

LAVARSLGDLwsynsRFKEFVVSPDPDVKVVKINPSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEH
||..||||||   .|.. | .|. | .|.. ..  |.. |||. .||. || |.||. |
lamtrslGdl-----dlkryGviatPetkslkvkhaadsflvlitdgisfvvnsqelcdlvrlch

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1H.PD 460-547 29 4.2e-06 15.7 In-house 283-376 (402) Show / Hide
Range on Protein: 460-547
Range on HMM: 283-376/402
Sequence Identity: 29% (27 aa)

LAVARSLGD--LWSYNSR--FKEFvVSPDPDVKVVKIN---PSTFRCLIFGTDGLWNVVTAQEAVDSVRKEHLIGEILNEQDVMNPSKALVDQAL
..|.| ||| |  ...  | | .|| |.|.|. ..  ..  ||..|||||.|.. .|.  ||.   . ...  . ...||.| 
igvtRGlGDheLkvvdtnlsikPf-LspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvdsedkkrytavaqeLvaaar

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.TAB1.PD 362-422 33 4.7e-06 15.7 In-house 137-195 (336) Show / Hide
Range on Protein: 362-422
Range on HMM: 137-195/336
Sequence Identity: 33% (20 aa)

AGTTATVAFMRREKIYIGHVGDSGIVLGYQNKGErnWRARPLTTDHKPESLAEKTRIQRSG
|||| || . .|.|. |||| .| ...| .  ... | || .  | .|.. | 
gGttavvalilnnkLyvaNvGdsrAilvesekdg--ikvkQLsvdHnvdNedElkRlkdLG

Phosphatase Pp2C1.AA Subfamily.PPM1H.PD 279-317 35 6.9e-06 15.0 In-house 54-92 (402) Show / Hide
Range on Protein: 279-317
Range on HMM: 54-92/402
Sequence Identity: 35% (14 aa)

QESPITHELEYAFFGIYDGHGGPEAALFAKEHLMLEIVK
.|. ...|..|.||..|||.|. ||| | . |  . .
kekskeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlke

Sequence
Name Sequence Type Origin Length Description Download
Pp2C1.AA Protein None 1427 None Fasta, JSON
Pp2C1.NA RNA None 4281 None Fasta, JSON
Pp2C1.AA.PD_247-565 Protein Phosphatase Domain None 319 None Fasta, JSON