Gene PPM1H in Amphimedon queenslandica

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PPM1H
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
AqueP213_AA protein Get Run
AqueP213_AA_56-441 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 56-441 3.3e-174 572.4 In-house 2-403 (404) alignment
Range on Protein: 56-441
Range on HMM: 2-403/404.0
TPSNYSKMPWQAGYAEAINSGKSIYvNEDQASVHVSALCLHDSEKDTSIT---------LPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIKHFLV
.|......||.|||||.||.||| . |||||...| .|. ...||... .     ||...||.||||||.|||..|...||||.||||. ....|.
vprelrrlPwaaGYaevinagksel.neDqaaakvlllkkekkeksvtskpkekseeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlelll

QDSAeviaEDDPGLGC-------------ITEPIPKELLVIGALEEAFVVMDEQIRAERNTYLIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLldHCSRI
..||  |.. . ..        . |.|| |||||||.||. |||||. ||..| |||||||.|.|.|..|||.|||||.||||. ....|
eksa....eeeenteesskespssvseiyeekeiskeeLviGalesaflemDeqiarereayrikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailv..rkdei

HPLSTDFTPETDRQRLQKLAYLQPQLLGRYFGRLEYQRRLRKKDIGQRVLYRDRQMTGWAYRTVNEEDVnQVPMIIGHGKRARLMATIGTTRGFGDHDLE
.|||.||||||.|||||.||.|.|.|||..|.|||.|.||.|||.||||||||..||||||.||.|||. ..|.|.|.||.|||.||||.|||.|||.|.
iplsadftPeteRqRlqelaflkPeLlgkeftrlefqkRlkkkdlgqrvlyRdqnmtGWayktveeeDl.kfplisgegkkaRllatigvtRGlGDheLk

APG-GQFIKPLLTPVPEVRVWDLNSYEHQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKE-LAEVTPRDDKYYTTIARELVLAARGQFGKKGWRTAKEQSASCD
.  ...|||.|.|||||||.||...|...||.||.|.||||..|.|||..|||.| |..|.|.|.|.||..|.|||.||||.. .||||...|..||.|
vvdtnlsikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedkkrytavaqeLvaaarGklkdkgWrlkeekaasvD

DISCFVVPLH
|||.||.||.
DisvfviPlk

0034914 PP2C-like 57-441 1.9e-47 154.6 In-house 11-291 (295) alignment
Range on Protein: 57-441
Range on HMM: 11-291/295.0
PSNYSKMPWQAGYAEAINSGKSIYvNEDQASVHVSALCLHDSekdtsitlpYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIKHFLVQDsaeviaed
. ..| .... .. | . |.. . |||. .|... |.|...     ...||.|||| | || .| ..|.....| |. . .| .    
llllsslllllrvgvasdqGrrks.neDavlvvlnllslled.........lllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls........

dpglgcitepipkELLVIGALEEAFVVMDEQIRAERNT--YLIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLldHCSRIHPLSTDFTP--ETDRQRLQKL
       . .. ||..||. .||.....   .|. .|.||.| |. .||||.||.||.||.|| . ....|..| .| |. |.|....
.............ledieealrkaflaadeellelallrpelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll..rngelvqltvdhkpvnelererilsa

AylqpqllgryfgrleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvnqvpmiiGHGKRARLMATIGTTRGFGDHDLE-APGGQFIKPLLTPVPEVR
                             |   |.. .. || .||.||  .  ...||....|.|.
g........................................................gavshgrvngvlavtRalGdfdlklllslllleplvsaePdvt

VWDLNsyeHQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEvtprDDKYYTTIARELVLAARGqfgkkgwrtakeqSASCDDISCFVVPLH
|..|.  .. ||.|..||||||. |.|||...||..| .   . .. .|.||| .|         |.|.|...|| |.
vlelt...ledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrslla....kgldleeaaeeLvdlAla.............rgsrDNiTvvvvrln

0049733 PP2C-like 72-440 1.2e-33 109.5 In-house 8-233 (235) alignment
Range on Protein: 72-440
Range on HMM: 8-233/235.0
AINSGKSIYVNEDQASVhvsalclhdsekdtsitlPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGikhF-LVQdsaeviaeddpglgcitepipke
|  |.  ||||  |          ...|...||| | |. .| ..|.....| | .  . | .            
asdigrvrkvneDavlv..................glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle...lllld.......................

llVIGALEEAFVVMDEQIRAERNTY--LIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLldHCSRIHPLSTDFTPETDRQRLQklaylqpqllgryfgrle
 .. ||..|| ..|..... .. | .|.||.| |. ..|||.||.||.||.|| . ....|..| .| . |          
..leealrkaflaaneallelalaspelagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayll..rdgklvqltedhspvnelerqr..................

yqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvnqvpmIIGHGKRARLMATIGTTRGFGDHDLEapggqfikplltpvpevrvWDLNSYEHQYDDILIV
                    || | . | . . || .||..|.          .|. ..| . .|.|..
.......................................iitaggavrvpgrlaltralGdlllk...................pdvtvlelepgdflll

ASDGLWERLTNEEALEIVKElaevtprddKYYTTIARELVLAARGqfgkkgwrtakeqSASCDDISCFVVPL
||||||. |..||.......     . . .|..|| .|.        ..|.|.. || |
asDGlwdvlsdeeivdllrs.........ldleeaaerlvelala.............rggrDNiTvvvvrl

PP2Cc_SM00332 83-438 1e-45 149.3 In-house 25-274 (274) alignment
Range on Protein: 83-438
Range on HMM: 25-274/274.0
EDQASVHVSALclhdsekdtsITLPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIKHFLvqdsaeviaeddpglgcitepipkELLVIGALEEAFV
||. |.|.      .   .||.||||.|. .| .. .|....||.|.. | |            | | ||..||.
eDahvvvvdlv..........eeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel........................eddveealkkafl

VMDEQIRAERNTYLI---KGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHCsrIHPLSTDFTP--ETDRQRLQKLAYlqpqllgryfgrleyqrrlrkkd
 .||.|..| . .  . |.||.|.|. ...||.||.||.||.| .  ...||.| .| |. |.|..| ..            
stdeeileeeqskelenalsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk..avqlsvdhkpedederkRikkagg.......................

igqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvnqvpmiigHGKRARLMATIGTTRGFGDHDLEAPGgQFIKPLLTPVPEVRVWDLnsyeHQYDDILIVASDGLWERL
                 . .. |. .. .| ||||.| .. .. .| .|. |.| | .|   . |..||.||||||. |
.................................vvekgrvngglavsrafGdhflkknk.klkepyitaepdvkvvtl....tsedeflilaSDGlwdvl

TNEEALEIVKELAEVTprDDKYYTTIARELVLAARGQfgkkgwrtakeqSASCDDISCFVV
.|.|. .||..| . .  .. .. .| .|. .|. .       |.|.|...||
snqevvdivrkllakg..ktndpqeaaelldeeairr............ggseDniTvvvv

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 95-244 2.3e-14 46.2 In-house 22-157 (309) alignment
Range on Protein: 95-244
Range on HMM: 22-157/309.0
LHDSEKDTSITLPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKlngiKHFLVQDSAEViaeddpglgcitepipkellvIGALEEAFVVMDEQIRAER--
.. .|.... .| . ....|||| | ||. | ..| . .|..  |.|| .....|           . |..|||. . |... .. 
ivleeeesaeelevafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkq....kkflssepedv.....................leAireaflatheamkkklee

-----NTYLIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHC----SRIHPLSTDFTPET
   . .|  | || | .. ..|||.|. || ...| .    | ..| .| ||.
WpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPes

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 98-228 3e-08 26.0 In-house 24-133 (266) alignment
Range on Protein: 98-228
Range on HMM: 24-133/266.0
SEKDTSITLPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGikhflvqdsaeviAEDDPGLGCITEpipkellVIGALEEAFVVMDEQIRAERntYli
 ||. | .  .|..|||||| ||| | . . | ....|.       ...| |  | .     . ||.|| .|....   | 
kekklsncsnialfavfdGhaGkGaadaakklfpkelekllks.............tkqddGGdniyd.......qskllenafkevdaklkdfe..y..

kGGCTAIVSLFL----QNKLYIANAGDCRAILLLD
 |.|| ..|   | | .|| || |.|  
.eGatatlalvwsdGqqrylqvanvGdssaflsrG

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 98-140 6.8e-06 18.2 In-house 23-65 (276) alignment
Range on Protein: 98-140
Range on HMM: 23-65/276.0
SEKDTSITLPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNG
 ||| | .  .|..|||||| ||| | . . | .. |. 
dekdlsncsnialfavfdGhaGkGaadaakklfpkelekllks

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 100-140 5e-07 22.2 In-house 35-75 (293) alignment
Range on Protein: 100-140
Range on HMM: 35-75/293.0
KDTSITLPYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNG
...|    ...||||||. |. |...|||...||| 
lekslvsrvsyyavfdGhaGsrasefaaeklhkkileklpk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 107-243 3.6e-14 45.6 In-house 39-144 (265) alignment
Range on Protein: 107-243
Range on HMM: 39-144/265.0
PYVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIKHFLvqdsaeviaeddpglgcitepipkellviGALEEAFVVMDEQIRAERNTYLIKGGCTAIVS
.. .|..||||.|. ||. |...||... .. . .. .               ||.||| ..||.. . .  .|.|.||.| 
eraffavfDGHgGveaakyaaahlhellvrqeklkedpa.............................ealkeafkltDerflqkaereklksGstavvv

LFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHcSrIHPLSTDFTPE
| ...||.| || .|.|. . . . | .  ||
liekdqlyvaWlGDsqallvrkg.e.avqlmkpHkPe

PP2C Protein phosphatase 2C 108-408 2.4e-29 95.7 Pfam-A 34-243 (255) alignment
Range on Protein: 108-408
Range on HMM: 34-243/255.0
YVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHkhmkEKLNGIKHFLVQDsaeviaeddpglgcitepipkelLVIGALEEAFVV-MDEQIRA-ERNTYLIKGGCTAIV
 .|..||||.|. ||..| .|.  |.|. | || .            .| || ..|  .||... . || .| |.||.|
vaffavfdghggreaakyarehle....eilkeqksflele.......................kvekalrksfladtdeelksskantepsksGstavv

SLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHCSRiHPLSTDFTPETD--RQRLQKLAYLQPQlLGRYFGRleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvn
.|. ..|||.||.||.||.| . .. . |..| .|. . |.|....   . || .|                   
alirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak.keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.ngrvngs.....................................

qvpmiighgkrarlmatIGTTRGFGDHDLEAPGgqfiKPLLTPVPEVRVWDLNSyehQyDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPrddkYYTTI
         . .| .||..|    ..| .. |.|.. .|..  . |. ||.||||||. |...|| ..|.. . .    ...
.................LavsRalGdfelkpke....eqlvsaePdvtsvklte...e.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk....spmea

ARELV
|.|||
aeelv

PP2C Protein phosphatase 2C 108-408 2.4e-29 95.7 In-house 34-243 (255) alignment
Range on Protein: 108-408
Range on HMM: 34-243/255.0
YVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHkhmkEKLNGIKHFLVQDsaeviaeddpglgcitepipkelLVIGALEEAFVV-MDEQIRA-ERNTYLIKGGCTAIV
 .|..||||.|. ||..| .|.  |.|. | || .            .| || ..|  .||... . || .| |.||.|
vaffavfdghggreaakyarehle....eilkeqksflele.......................kvekalrksfladtdeelksskantepsksGstavv

SLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHCSRiHPLSTDFTPETD--RQRLQKLAYLQPQlLGRYFGRleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvn
.|. ..|||.||.||.||.| . .. . |..| .|. . |.|....   . || .|                   
alirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak.keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.ngrvngs.....................................

qvpmiighgkrarlmatIGTTRGFGDHDLEAPGgqfiKPLLTPVPEVRVWDLNSyehQyDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPrddkYYTTI
         . .| .||..|    ..| .. |.|.. .|..  . |. ||.||||||. |...|| ..|.. . .    ...
.................LavsRalGdfelkpke....eqlvsaePdvtsvklte...e.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk....spmea

ARELV
|.|||
aeelv

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 108-246 1.6e-19 62.9 In-house 52-160 (287) alignment
Range on Protein: 108-246
Range on HMM: 52-160/287.0
YVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEklngikhflvqdsaeviaeddpglgcitEPIPKELLVIGALEEAFVVMDEQIRAERNTYLIKGGCTAIVSL
 ..|..|||| |. .| .|...|.| ...               . || . .|..||. .||... ....  . |.||.| |
lalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak............................kksfkegaleqilkdafletDeellkdeklkdesaGstavvvl

FLQNKLYIANAGDCRAILLLDHCsrIHPLSTDFTPETDR
 ..|||.||||| ||.| .  .. || | |.. 
ikeeklyvanaGDsravlsskgn..vkalsfDhkPqees

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 108-245 6.5e-18 58.0 In-house 42-159 (282) alignment
Range on Protein: 108-245
Range on HMM: 42-159/282.0
YVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEklngikhflvqdsA----EviaeddpglgCITEPIPKElLVIGALEEAFVVMDEQIRAERNTYL--IKGGC
 .| .||||||. .|......|.... |         |     . .| .|. | ||...|. .||.||.. ...  | |.
wsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile.............eeelke..........aaleasekd.evkealrqgfLaldeairelstdlktadksGs

TAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHcsRIHPLSTDFTPETD
||.. | ...|.|||.||.||.| .  . . |..| |...
TavtvlvsekhliianlGDsRavlcrng..kaaflteDHkpsrp

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 108-248 7.6e-13 41.3 In-house 35-154 (269) alignment
Range on Protein: 108-248
Range on HMM: 35-154/269.0
YVMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIkhflvqdsaeviaedD-------PglgcitepipkeLLVIGALEEAFVVMDEQIRAERNTYLIKGG
 .|..|||| | || .| . | | .|.|| .        |    |      .   |.. . .||.. . ..   |
esffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel...............dadkentep............infsklltdeilsvdekllekakraediaG

CTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILlLDHCSRIHPLSTDFTPETDRQR
.||...| ...| .|| || | .| |. . ||| | |. ..|
ttalialvqesdlivanvGdsrGvl.ydkrGkaiplsfdhkpqqvker

PPM_PTC7 109-408 4.7e-27 88.1 In-house 35-247 (259) alignment
Range on Protein: 109-408
Range on HMM: 35-247/259.0
VMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHkhmkEKLNGIKHFLVQDsaeviaeddpglgcitepipkelLVIGALEEAFVV--MDEQIRA-ERNTYLIKGGCTAIV
 |..||||.|. ||. | .|.  |.|. | |  .            ... || ..|  .|| .. | || ...|.||.|
affavfdghggreaakyarehle....eilkerksfeele.......................klekalrksflaldtdeelksseantepstsGstAvv

SLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDHCSRiHPLSTDFTPETDRqRLQKLAYLQPQLL----GRYFGRleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneed
 |. ..|||.||.||.||.| . .. ..|..|..|. .  . . . ..   || .|                  
alitgsklyvAnvGDSravLcrsgnav.kqltedHkpsned.EreRiegaggsvsnvgngrvngv...................................

vnqvpmiighgkrarlmatIGTTRGFGDHDLEAPGGqfIKPLLTPVPEVRVWDLNSyehQyDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTprddkYYT
          . .| |||..|    ..|... |.. . ....  . |. ||.||||||. ....|| ..|.. . .    .
...................lavsRafGdfelkpket..eeqlvsaePdisstkide...e.defliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskk.....dpm

TIARELV
 .|..||
eaaeklv

PPM_PTC7_SpoIIE 109-398 3.7e-13 42.8 In-house 35-222 (230) alignment
Range on Protein: 109-398
Range on HMM: 35-222/230.0
VMFGIFDGHAGTGAATMATHN--LHKHMKEKLNgikhflvqdsaeviaeddpglgcitepipkelLVIGALEEAFVVMDEQIRAErntyLIKGGCTAIVS
...|..||| | |..|.. . |.. .. |.                .. .|.... .. ... |   ...|.||.| 
lvvgdvdGhGgraalamgllrtalrelafagle................................kpeeilrrlnlalaadlede....psssgaTavva

L-FLQN-KLYIANAGDCRAILLLD--HcsrihplstdftpetdrqrlqklaylqpqllgryfgrleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrTVNEEDV
| . .. |||.|||||....|. | .                                 ..  . 
lidpstgklyvanaGdsppllvrddgg..................................................................ereriva

NQVPMiIGH--GkrarlmatigttRGFGDHDLEAP-GGQFIKP---LLTPVPEvrvwDLNSYEHQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEV----
  |. .|  |      | ||.. .. . | ....  . .. |.  .   . |. ||.||||||. |...|....|.. |   
gglps.lGilpg............rvfgvlavslapGdllllytDGvveaepd....tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelekpaae

-TPRDDK
 ..|| 
glleDDi

PP2C_SIG_SM00331 109-437 6e-10 32.0 In-house 31-214 (217) alignment
Range on Protein: 109-437
Range on HMM: 31-214/217.0
VMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNGIkhflvqdsaeviaeddpglgcitepipkellviGALEEAFVVMDEQIRAErnTYLIKGGCTAIVSL-
. . ..||. . || .|. |.. ..| |.                  .|..|. ... |..| .  ...|... | 
lllvvaDgmGkGlaAaaassqlrtalrellseg.................................eelsqalkrlnraiyee..keekgmfaTlllaly

-FLQNKLYIANAGDCRAILLLdHCSRIHPLSTdftpetdrqrlqklaylqpqllgryfgrleyqrrlrkkdigqrvlyrdrqmtgwayrtvneedvnqvp
 | ..||..|||||.| .||   ....|.                                   
dfssgklsyanaGdsrpyllr.dgklveilkd....................................................................

miighgkrarlmatigttrgfgdhdleapggqFIKPLLTPVPEVRvWDLNSYEHQYDDILIVASDGLWERL-----TNEEALEIVKELAevTPRDDKYYT
                  ..|  |||. | . | . .|.|. ..|||.|.    .|. ||...|. . ... .
................................vegaplGlepevs.vdirelelekgdllllytDGltearsekgfaeerleeiledlv..dseaqelaq

TIARELVLAARGQFGkkgwrtakeqsasCDDISCFV
.| .||. .|.|. |       |||. |
kiveellelakgsng.............eDdiTvvv

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 109-140 6.7e-06 18.4 In-house 32-63 (263) alignment
Range on Protein: 109-140
Range on HMM: 32-63/263.0
VMFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLNG
. ...||||||. || . ..|.|..|. |..
lyvavfdGhaGsaaadfvhdklekilkrllek

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 110-139 1.6e-06 20.6 In-house 38-67 (255) alignment
Range on Protein: 110-139
Range on HMM: 38-67/255.0
MFGIFDGHAGTGAATMATHNLHKHMKEKLN
.. .||||.|. ||..|...|.| ..|.|.
yyalfdGhgGraaakfaseelykilaelld

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 176-391 2.4e-15 49.5 In-house 76-225 (255) alignment
Range on Protein: 176-391
Range on HMM: 76-225/255.0
ALEEAFVVMDEQIrAERNtylIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLldhcsrihplstdftpetdrqrlqklaylqpqllgryfgrleyqrrlRK
.|..|. .. || .||  . |.||.. |....| |||| || |..|                        .|
slkkaykeistqi.serp...kfiGttaasvliiedkvyianvGdsrvvlc...............................................qk

KDIGQRVLYRDRQMTGWAYRTVNEEDVNQVPMiighGKRARLMATIGTTRGFGDhdleapggQFIKPLLTPVPEVRVwdlNSYEHQYDDILIVASDGLWE
. . .|. . .    . ..|  . |    . .|. |. .| .||     |..| ..| |..   .  .. | ||.| ||.|.
dgtakrlsldhkPseeseekriselGGtvvst....vvtsrvnGtlavsralGd........sflePfvvpdPdlsq...sleiskkdkflilacdGiwd

RLTNEEALEIVKELAE
 ...||| ||| . ..
lisdeeaveivagisd

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 176-251 2.6e-09 29.6 In-house 88-171 (293) alignment
Range on Protein: 176-251
Range on HMM: 88-171/293.0
ALEEAFVVMDEQI--RAERNTYLIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDH--CS--RIHPLSTDFTPE--TDRQRLQK
.| ..|  ||.  |....  | |.||.| | |.| ||.|| || .|.|. .  .   .|. | ||  .|.|.||
clvdsfkktdeefLklaskakPvWkdGstatvvlvldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkriqk

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 179-227 1.3e-06 20.8 In-house 121-180 (398) alignment
Range on Protein: 179-227
Range on HMM: 121-180/398.0
EAFVVMDEQI------------RAErNTYLIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLL
.|| .|..|       .| ..   | .|...| ...|..||.|||||.| 
kaFlklDkdistealkklkekslre.allvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgv

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 196-246 1.3e-10 33.6 In-house 126-177 (333) alignment
Range on Protein: 196-246
Range on HMM: 126-177/333.0
LIKGGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLL-DHCSRIHPLSTDFTPETDR
 |.|| ||.| | . ||||.||.|| ||.|.  . ... ||.| | . . 
eisgGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrkesekvkqLsvdHttdNed

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 199-246 3e-08 26.1 In-house 296-341 (473) alignment
Range on Protein: 199-246
Range on HMM: 296-341/473.0
GGCTAIVSLFLQNKLYIANAGDCRAILLLDhcSRIHPLSTDFTPETDR
 |.||.| | ..||..|||||.|..| .  .  ||.| || . 
sGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn..GkAldlslDHkPeDev

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 298-408 3.8e-11 35.9 In-house 158-261 (282) alignment
Range on Protein: 298-408
Range on HMM: 158-261/282.0
NEEDVNQVPMIIGHGKRARLMATIGTTRGFGDHDLEA-PGGQFIKPLLTPVPEVRVWDLNSyehqYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTprD
.... . .  |.  |.. .. .| .||.... . . . |....|||.. . ..   || |..|.||.|. |..||..|.|.. ||. |
rpkEkkRieqAGGsvvvsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeqlvsaepevtsierse....eddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrleva..d

DkyYTTIARELV
.  ...|..||
e..leevakalv

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 308-391 3.9e-07 22.1 In-house 233-307 (492) alignment
Range on Protein: 308-391
Range on HMM: 233-307/492.0
IIGHGKRARLMATIGTTRGFGDHdleapGGQFIKPLLTPVPEVRVWDLNsyehQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAE
.  .| ..  ..|||| | .   | . .| . | |...  |.  . . .|..|| |||| |..|| |..||.. .
vvkseknglvnGildttRGLGny.....GdpkLkksvipePkttsvkld....eaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtla

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 316-389 3.5e-08 26.0 In-house 171-235 (269) alignment
Range on Protein: 316-389
Range on HMM: 171-235/269.0
RLMATIGTTRGFGDHDLEApggqfiKPLLTPVPEVRVWDLNSYEHQYddiLIVASDGLWERLTNEEALEIVKEL
|.  . |.| .||. |    | |. . |.. .||. .. ..  ||.||||||. ..||||.. .|| 
rvaGvlatsralGdyplkd......knlviadpdiltfdlddhkpef...lilasdGlwdtfsneeavrfiker

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 316-410 7.4e-06 18.1 In-house 176-263 (287) alignment
Range on Protein: 316-410
Range on HMM: 176-263/287.0
RLMATIGTTRGFGDHDLEAPG-GQFIKPLLTPVPEVRVWDLNsyehQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEvtprDDKYYTTIARELVLA
|  ..  | .||.    .  . | ||.| | .|.  . |. |..| ||.|. |||.| ...|.|    ...  .|..||. 
rvngnLalsralgDfefkknvkkkpeeqivtavPDvlvkkld....eddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlv....sgakldeiieelldk

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 341-399 4.9e-08 25.5 In-house 267-321 (398) alignment
Range on Protein: 341-399
Range on HMM: 267-321/398.0
KPLLTPVPEVRVWDLNsyehQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPRDDKY
 | || |||  |.  . | |..|.||||. |.|||. ..|.| . . .....
PPYltaePevtshklr....endkFLvlatDGLwdllsneevvslVgehlakkkekepv

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 344-439 2.1e-08 26.6 In-house 222-306 (309) alignment
Range on Protein: 344-439
Range on HMM: 222-306/309.0
LTPVPEVRVWDLNSYEHQYddiLIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPRDDKYYTTIARELVLAARGQfgkkgWRtakEQSASCDDISCFVVP
 |.|.| | |. |...  .|.||||||. || |.| ..|.. |..  .. ...|. || | ..   ||  ..  .|..| || 
vsPePdvkvrtldpneekf...iilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkelkeeqsrsvakalvkealqr.....wr...skklraDnvsvivvi

subfamily_PPTC7_pd Subfamily PPTC7 356-412 6.6e-07 22.0 In-house 160-213 (252) alignment
Range on Protein: 356-412
Range on HMM: 160-213/252.0
NSYEHQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAevtPRDDKYYTTIARELVLAAR
.|.. . .||...|.|||. |...| |||.|||.  .. .  ..|..|. .||
ksfavkkgDiivlatDGlfDNlledeileilkelk...eseksslqslakklaekar

PPM_PTC7_SpoIIE_motif 357-438 2.4e-06 21.2 In-house 6-78 (81) alignment
Range on Protein: 357-438
Range on HMM: 6-78/81.0
SYEHQYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTP--R--DdkyYTTIARELVLAARGqfgkkgwrtaKEQSASCDDISCFVV
... . .|.|....|||.|. . .. | ..||... . . .   .|..|| ...       . . |||. .|.
efqLkpgdvllLyTDGltEardsdgelfgkeellrladraegks...lqeladklvdevle..........ngsgereDDitllvl

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 361-413 2.9e-06 19.7 In-house 199-248 (265) alignment
Range on Protein: 361-413
Range on HMM: 199-248/265.0
QYDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVtprDDKYYTTIARELVLAARG
. ...||.|.||||. ...||....|.| ..  . . ....|..|| ||. 
gseeylilacDGlwDvvneeevvklveeflad...gaedlsevakllveaake

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 362-398 6.1e-06 18.3 In-house 214-250 (276) alignment
Range on Protein: 362-398
Range on HMM: 214-250/276.0
YDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPRDDK
.|. |||||||||. .. ..|.|.|| | .  .||
fdkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydqqatedk

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 362-398 6.3e-06 18.4 In-house 204-240 (266) alignment
Range on Protein: 362-398
Range on HMM: 204-240/266.0
YDDILIVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEVTPRDDK
.|. |||||||||. .. ..|.|.|| | .  .||
fdkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydqqatedk

PPM_PTC7_motif 367-411 6.4e-07 22.8 In-house 1-42 (51) alignment
Range on Protein: 367-411
Range on HMM: 1-42/51.0
IVASDGLWERLTNEEALEIVKELAEV-TPrddkYYTTIARELVLAA
| ||||||. |...|| ..|.. .  .   .. .|..|| |
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkgl....spqeaAeklvdea