Gene pdp-1 in Caenorhabditis elegans

Synonym: CELE_ZK973.3, pdp-1

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
CeleP135_AA protein Get Run
CeleP135_AA_43-440 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 30-217 2.2e-08 26.3 In-house 23-189 (404) alignment
Range on Protein: 30-217
Range on HMM: 23-189/404.0
RSANVEDDAIMRVDTCQLAANNPIEDFYSAAKCLSS--RAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKKHEVVDYPSDqrlewlfsssdgHLPNAF
.|  || | ..| . . ... .. . | ..   .||.||||.|. .  | .|  | . . . |..  |.      . .. .
kselneDqaaakvlllkkekkeksvtskpkekseeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleksa............eeeent

KGRETQHIAEYHKQFKKNANAYTGTVREALKLAFETCDKdlaenalpsakgVIDRHAAMVAASGSCCTLAHIR-SRHLHVANLGDAAAVLG
. ....  .......    | || || ..|.      .| |    .| |..| .   |.||| ||. |.| 
eesskespssvseiyeekeiskeeLviGalesaflemDe............qiarereayrikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailv

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 43-440 1.3e-156 514.7 In-house 1-398 (398) alignment
Range on Protein: 43-440
Range on HMM: 1-398/398.0
DTCQLAANNPIEDFYSAAKCLSSRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKKHEVVDY----PSDQRLEWLFSSSDGHLPNAFKGRETQHIAEY
|..|||.|.|||| .|.||.|.|...||||||||||..|....|..|. |..||.|||......  .|...|..|...|. .| .... .......|.
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

HKQFKKNANAYTGTVREALKLAFETCDKDLAENALPSAKGVIDRHAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPNGSVTARQLSRAHCVDN
.|.......|....|.|||| ||...|||....||...|. . |.|..||.||.|..||.|....||||| ||..|||||....||..|..||. ...||
skylqelleaevekvkealkkaFlklDkdistealkklkekslreallvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegsweavkLskdqtadn

ADEVHRIRIAHPASESQTVLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLDLQKVVLEP--LGHPPPQHLFTPPYLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLD
..||.||. .||..||.||.| |||||||.||||||||||||. .|||.|||  |.. .|....|||||...|||..|||..||.||||||||||..|.
eeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwseelqkkvlekaylkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendkFLvlatDGLwdlls

PDTVVRLVHDHTLGTITQQPY-VPKSGTSLRQVREQLKDRARGEQKtkkpIDENCATHIIRHALGGVSGGatkQYERLIDILQVPPGRARNYRDDITVIV
...||.||..|. .. ...|. |......|.||.|.||.|.|....  .|.|.|||.|||||||.. |  ..|.. ..|..| ..||.|||||||.|
neevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkr....edknaAthLirhalggneag...dkekvsallsiPeelaRmyRDDitvtV

IHFNE
..||.
vffns

PP2Cc_SM00332 44-436 6.3e-57 186.0 In-house 15-274 (274) alignment
Range on Protein: 44-436
Range on HMM: 15-274/274.0
TCQLAANNPIEDFYSAAKCLS--SRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKKHEVVdypsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkq
... .....||..  .|. ... .|||||||||..... .| .|. .|. . || .                    
ssmqgwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel.....................................

fkknanayTGTVREALKLAFETCDKDLAENALPSA--KgvidrhaamvAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPngsvtARQLSRAHCVDNA
      | |||| ||. .|... |.. .  .     | |||....|... .|.|||.|| |||. .   |.|||. | ....
........eddveealkkaflstdeeileeeqskelen..........alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk.....avqlsvdhkpede

DEVHRIRIAHPasesqTVLRGgRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLdlqkvvleplghpppqhLFTPPYLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDT
||..||. |..   .| .| |. | |  |||||. .|..          ...||.. |.| ...||..|.||.||.||||. |....
derkRikkagg.....vvekg.rvngglavsrafGdhflkknk.................klkepyitaepdvkvvtltsedeflilaSDGlwdvlsnqe

VVRLVHDHTLGTitqqpyvpksgtslrqvreqlkdrargeqktKKPIDENCATHIIRHALGGvsggatkqyerlidilqvppgraRNYRDDITVIVI
|| .|...  .                |.. ...|......|.             ....|.|||.|.
vvdivrkllakg...............................ktndpqeaaelldeeairr.......................ggseDniTvvvv

0034914 PP2C-like 50-440 6.6e-55 179.0 In-house 32-292 (295) alignment
Range on Protein: 50-440
Range on HMM: 32-292/295.0
NNPIEDFYSAAKCL---SSRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKKHEVVDYPsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkqfkkna
... ||.... .|  . .|||||||||| ......| .|. .|. . | .  ...                    
rksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls.......................................

nayTGTVREALKLAFETCDKDLAENALPSakgvidrhaAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGvvnPNGsvTARQLSRAHCVDNADEVHRIR
  . ...|||. || .|..| | || .      .| ||.....|.||...|.|||.|| |||   || ...||.. | ..| .|..||.
...ledieealrkaflaadeellelallr.........pelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll...rng..elvqltvdhkpvnelereril

IAHPASESqtvlrgGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPldlqkvvleplghppPQHLFTPPYLSTSPEVFYHKLT-PNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVH
 |..|     ||..| |  ||.||...|..        ...|...|..| |.|....|| ..| ||.||.||||..|.....|..|.
saggavsh......grvngvlavtRalGdfdlkll...............lslllleplvsaePdvtvleltledddfllLasDGlwdvlsneeivdivr

DHTLGTITqqpyvpksgtslrqvreqlkdrargeqktkkpiDENCATHIIRHALGgvsggatkqyerlidilqvppgraRNYRDDITVIVIHFNE
.. .. .                 |..|......||             |..||.|||.|...|.
sllakgld.................................leeaaeeLvdlAla........................rgsrDNiTvvvvrlng

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 51-354 1e-25 83.7 In-house 24-252 (282) alignment
Range on Protein: 51-354
Range on HMM: 24-252/282.0
NPIEDFYSAAKCLSSR--AFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCAsvlkkhevvdypsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyHKQF--KKNA
. || ......|...  .| |||||.|...... ...|  .                       .... .. 
vemEDahtvvaslgalkdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile...........................................eeelkeaale

NAYTGTVREALKLAFETCDKDLAENAlPSAKGViDRHaamvaasGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLgvvNPNGsvTARQLSRAHCVDNADEVHRIR
. . .|.|||. .| . |... |.  ..|. |.    || .. . .. .|| .|||||. |||   || .| |.. | ....| .||.
asekdevkealrqgfLaldeairels.tdlkta.dks.......GsTavtvlvsekhliianlGDsRavl...crng..kaaflteDHkpsrpkEkkRie

IAHPASEsqtvlrGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLDLqkvvleplghPPPQHLftppyLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHD
 |      .|. | |  ||.|| ||  ..     .... |   .|..|||. . . .| ||||| ||.|. |. ..|| ||..
qAGGsvv......vsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeek..........kaeeql.....vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrk

HTLGTiTQ
.  . ..
rleva.de

0049733 PP2C-like 53-439 1.9e-36 118.6 In-house 18-234 (235) alignment
Range on Protein: 53-439
Range on HMM: 18-234/235.0
IEDFYSAakclssRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKkHEVVDypsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkqfkknanaytgt
 ||.. .    .||.|.||||| ..... | .|. .|.. .|. .. |                        
neDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle.lllld...............................................

VREALKLAFETCDKDLAENALPSAkgvidrhaaMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVvnpNGsvTARQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPAS
..|||. ||..... | | || |      .| .|.....| .....|.|||.|| |.|   .| ...||.. | . | .|. ||. |..| 
leealrkaflaaneallelalasp.........elagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllr...dg..klvqltedhspvnelerqriitaggav

esqtvlrggRLLGELFPLRAFGDVRYKwpldlqkvvleplghpppqhlftppylstsPEVFYHKLTPNDrFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTLgti
     | .| | .||.|| .|               |.|....|.|.| ||.||.||||..|.....|.|.....|  
.........rvpgrlaltralGdlllk..............................pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvlsdeeivdllrsldl...

tqqpyvpksgtslrqvreqlkdrargeqktkkpidENCATHIIRHALGgvsggatkqyerlidilqvppgraRNYRDDITVIVIHFN
                  |..| .....||             |. ||.|||.|....
...................................eeaaerlvelala........................rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 65-348 1.3e-27 89.5 In-house 50-247 (287) alignment
Range on Protein: 65-348
Range on HMM: 50-247/287.0
SRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCAsvlkkhevvdypsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkqfkkNA--NayTGTVREALKLAFE
... ||.|||||||...... ...| .. .                         .  .  |.....|| || 
kslalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak.................................................kksfk..egaleqilkdafl

TCDKDLAENalpsakgvidrHAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVvnpNGSvtARQLSRAHCVDNADEVHRIRiahpasESQTVLRGGR
..|..| ..      ..   .|| .. . |. ..| ||| ||. ||| .  .|. ...||. | ....| .||    ... .  .|
etDeellkd...........eklkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlss...kgn..vkalsfDhkPqeesekkrii......aagGfvelnr

LLGELFPLRAFGDVRYKWPLDlqkvvleplgHPPPQHLFTppylsTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHT
 |.|  ||.|| .|        .| ... |   . |.| .||...| ||||| ||.|. | ..|| ||. . 
vngnLalsralgDfefkknvk..........kkpeeqivt.....avPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerl

Subfamily Dicty-PPM1L-like 65-92 4e-06 18.9 In-house 35-62 (305) alignment
Range on Protein: 65-92
Range on HMM: 35-62/305.0
SRAFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPY
  .||||||||.|.. . .  .|. 
qelslfGvfdGhnGdiaaeyvkkklvei

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 67-246 2.6e-16 52.6 In-house 35-165 (309) alignment
Range on Protein: 67-246
Range on HMM: 35-165/309.0
AFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLcasvlKKHEVVDYPSDQRLewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkqfkknanaytgtvREALKLAFETCDK
  ..|||||||.. ... . .|. ..   ||.. .  ... .                     .||.. || .. .
vafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvi.....kkqkkflssepedv.........................................leAireaflathe

DLAENAlpsaKGVIDRHAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNP-NGSVTARQLSRAHCVDNADEVHRIR
 . ..   .  ..  .. .|. ... || ..|.||. ||.|.|||| .| . ...|..| . | .. .|..||.
amkkkl....eeWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekerie

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 67-347 2.3e-10 33.2 In-house 35-235 (269) alignment
Range on Protein: 67-347
Range on HMM: 35-235/269.0
AFLFGVFDGHGGQQCSRHISTNLYPYLCASVLKKhevvdypsdqrlewlfsssdghlpN-------Afkgretqhiaeyhkqfkknanaytgtvrealkl
 .|.|||||||. . ..  |  . . ...             .                     
esffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel........................dadkentep.................................

afETCDKDLAENALPSAKGVIDRHAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLgvVNPNGsvTARQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPASESQTVLr
  . .| | .. |  . .... .  .|. . .| .. ..| |||.||. || .. .| .| || |  . | .||. |   . | 
..infsklltdeilsvdekllekakraediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvl..ydkrG..kaiplsfdhkpqqvkerkrikkaGGfiafrGvw.

ggRLLGELFPLRAFGDvrykWPLDLQKVVLeplghPppqhlfTPPYLSTSpevfYHKLTPndRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDH
 |. | |  ||.||  .|| ...|.   .   .| |.    ... | .||.||.||||. . . || ....
..rvaGvlatsralGd....yplkdknlvi.....a......dpdiltfd....lddhkp..eflilasdGlwdtfsneeavrfiker

PPM_PTC7_SpoIIE 107-351 3.7e-19 62.4 In-house 67-212 (230) alignment
Range on Protein: 107-351
Range on HMM: 67-212/230.0
PsdqrlewlfsssdghlpnafkgretqhiaeyhkqfkknanaytgTVREALKLAFETCDKDLAENalpsakgvidrhaamVAASGSCCTLAHIRSRH--L
.                      .. |.|. ... ...|| ..        .. ||.....|.|.. . |
e............................................kpeeilrrlnlalaadlede...............psssgaTavvalidpstgkl

HVANLGDAAAVLGVVNPNgsvtarqlsrahcvdnadEVHRIrIAHPASEsqTVLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWpldlqkvvleplghpppqhlfTPP
.|||.|| ..|  ..          |..|| |. . .  ...|| |.|  .|.||. ..           | 
yvanaGdsppllvrddgg..................ereri.vagglps..lGilpgrvfgvlavslapGdlllly.....................tDG

YLSTSPEvFYHKLTPN-DRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTLGT
. . .|.  ...... |.||.||.||||. |.|. .|.|| |. . 
vveaepd.tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelekp

PP2C Protein phosphatase 2C 110-349 1.2e-34 113.1 Pfam-A 7-230 (255) alignment
Range on Protein: 110-349
Range on HMM: 7-230/255.0
QRLEWLFSSSDGHLPNA-FK---G-RETQHIAEYHKQFKKNANAYTGTVRE-ALKLAFETCDK----DLAENALPS-AKGVIDRHAAM--VAASGSCCTL
. .. |..|.|. .. ..  | . . .| .....  |. |... | ||.. ....   .. .. . .. ......|.   |||....
elqgarksmedahialknlekssgkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflelekvekalrksfladtdeelksskantepsksGstavv

AHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPNGsvtaRQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPASESqtvlrGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLdlqkvvleplghpp
| ||. .|.|||.||. |||. . .   .|.. | ... ||..||. |.  .    ||. | |  ||.||...|         
alirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke..............

pqhlftPPYLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTL
   ... | .|.| .|||..| ||.||.||||. |.....| ||... 
......eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrsels

PP2C Protein phosphatase 2C 110-349 1.2e-34 113.1 In-house 7-230 (255) alignment
Range on Protein: 110-349
Range on HMM: 7-230/255.0
QRLEWLFSSSDGHLPNA-FK---G-RETQHIAEYHKQFKKNANAYTGTVRE-ALKLAFETCDK----DLAENALPS-AKGVIDRHAAM--VAASGSCCTL
. .. |..|.|. .. ..  | . . .| .....  |. |... | ||.. ....   .. .. . .. ......|.   |||....
elqgarksmedahialknlekssgkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflelekvekalrksfladtdeelksskantepsksGstavv

AHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPNGsvtaRQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPASESqtvlrGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLdlqkvvleplghpp
| ||. .|.|||.||. |||. . .   .|.. | ... ||..||. |.  .    ||. | |  ||.||...|         
alirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke..............

pqhlftPPYLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTL
   ... | .|.| .|||..| ||.||.||||. |.....| ||... 
......eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrsels

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 116-279 1.1e-07 24.3 In-house 43-183 (265) alignment
Range on Protein: 116-279
Range on HMM: 43-183/265.0
FSSSDGHLPNAFKGRETQHIAEyhkQFKKNANAY---TgtvrEALKLAFETCDKDLAENAlpsakgvidrhAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDA
|. |||     ..|. |  . .. ..  .  |||| ||...|. . . |      .   |||  . |....|.|| |||.
favfDGHgGveaakyaaahlhe...llvrqeklkedpa....ealkeafkltDerflqka...........ereklksGstavvvliekdqlyvaWlGDs

AAVLgvVnpnGSVTARQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPASesqTVLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYK
 |.| |   ..|.|| . | .. || .|| |    |.  | | |  || |||..|
qall..v...rkgeavqlmkpHkPeredEkkRieeagGlv...vvigawRvnGvLsvsRaiGDvklk

PPM_PTC7 137-350 1.3e-33 109.6 In-house 39-236 (259) alignment
Range on Protein: 137-350
Range on HMM: 39-236/259.0
EYHKQF----------------KKNANAYTG-TVREALKLAFETCDKDLAENAlpsakgvidrHAAM--VAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLG
 .....        |..  ... . .||. .|. .| |  .      ..|.   |||....| |.. .|.|||.||. |||.
vfdghggreaakyarehleeilkerksfeeleklekalrksflaldtdeelks..........seantepstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLc

VVNPNGsvtaRQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHPASESQtvlRGGRLLGELFPLRAFGDVRYKW-PLdlqkvvleplghpppqhlfTPPYLSTSPEVFYHK
 . .   ||.. | ..| ||..||..|.  ..  . ||. | |  |||||...| .          .....| .|.. .|
rsgnav....kqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv...gngrvngvlavsRafGdfelkpket...................eeqlvsaePdisstk

LTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTLG
....| ||.||.||||. ......| ||...  
ideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselsk

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 143-279 2.7e-08 26.3 In-house 75-197 (293) alignment
Range on Protein: 143-279
Range on HMM: 75-197/293.0
KKNANAYTGTVREALKLAFETCDKDLAENAlpsakgvidRHAAMVAASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPNGS-VTARQLSRAHCVDNADE
|.. .| . ... .| .|.. |... . |     ..| |  || |. .  |.||||||. |||  ...|. ... .|.. |  . .|
ksdvsakekeikkclvdsfkktdeefLkla.........skakPvWkdGstatvvlvldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyee

VHRIRiahpasESQTVLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYK
 .||.    . .|.| ||.|| |  |. || |.|
rkriq......kaGgvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfk

PP2C_SIG_SM00331 145-437 8.6e-08 25.0 In-house 44-216 (217) alignment
Range on Protein: 145-437
Range on HMM: 44-216/217.0
NANAYTGTVREALKLAFETCdkDLAENALPSAKGVIDRHaAMVAASGSCCTLAH--IRSRHLHVANLGDAAAVLGVvnPNGSVTARQLsrahcvdnadev
.|.|... .|.||. ..  . ..|| . ..|.. . . .. ..||. ..|..|..||.||  .|   .. |. .       
aAaaassqlrtalrellseg..eelsqalkrlnraiyee.keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr..dgklveilkd............

hririahpasesqtvlrggrllgelfplrafgdvrykwpldlqkVVLEPLGHPPPQHlftppylstsPEVFYHKLTPnDRFLVLATDGLWEWLDPDTvvr
                      |  |||. |       ...  .| . . .|.|.||||.|  ...  
............................................vegaplGlepevs..........vdirelelek.gdllllytDGltearsekg...

LVHDHTLGTITQQPyvpksGTSLRQVRE----QLKDRARGEQKtkkpidencathiirhalggvsggatkqyerlidilqvppgrarnyRDDITVIVIH
. .. . ...    ....... .  .| .|.|...                       .|||||.|. 
faeerleeiledlv.....dseaqelaqkiveellelakgsng..............................................eDdiTvvvvk

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 152-279 7.9e-08 24.7 In-house 66-182 (263) alignment
Range on Protein: 152-279
Range on HMM: 66-182/263.0
TVREALKLAFETCDKDLAENALPSAKGVidrhaaMVAASGSCCTLAHIRS-RHLHVANLGDAAAVLGVvnpNGSvtARQLSRAHCVDNADEVHRIRIAHP
 ... || ||| .||.|  . |       .||. |.. .|  .| .|.|||. |.|   ||  |..|.| | . .| .||. | 
dleivlknafeeldkklkrylefsvaea......ellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailcr...nGk..akkltrdhdPeleeekerikaagG

ASESQTvLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYK
 |... |  .. | |  |..||. |
svewns.lgkplvngrlamtrslGdldlk

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 188-347 1.1e-16 53.9 In-house 294-428 (473) alignment
Range on Protein: 188-347
Range on HMM: 294-428/473.0
AASGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVnpnGsvTARQLSRAHCVDNADEVHRIRIAhpaseSQTVLRGGRLLGELFPLRAFGDVRYKWPLDLQKV
 ||. . | .....| ||| ||. .||   | .| .|| | .. | .||. |    .|  ||. | |  ||.|| ||  .|.. 
edsGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn...G..kAldlslDHkPeDevEleRiekA.....GGkvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkkneeLplk

VLEplghpppqhlftppyLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDH
         .| |.. ..||..| |||||.||.| .. . || |...
eqm...............isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvrak

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 190-335 8.1e-12 37.6 In-house 129-260 (333) alignment
Range on Protein: 190-335
Range on HMM: 129-260/333.0
SGSCCTLAHIRSRHLHVANLGDAAAVLGVVNPngSVTARQLSRAHCVDNADEVHRIriAHPASESQTVLRGGRlLGELFPLRAFGDVRYKWPLDLQKVVL
 |.  .| |  .|.||| ||. |.|  .. |  .||| |..|| ||. |. ..  . ... | .| ||. . |. || . |  . ... 
gGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke..sekvkqLsvdHttdNedEllRl..kdLGldieqikrnkr.lgskentRsiGdykvkkgykdvdils

EPLGhpppqhlftPPYLSTsPEVFYH-KLTPNDRFLVLATDGLWEWL
. |     .| ... |.. . .... .|||| ||. . |
sakg.........ePviae.PdiqgaypiddityflvlmSdGvyktL

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 301-382 3.4e-07 22.3 In-house 300-379 (404) alignment
Range on Protein: 301-382
Range on HMM: 300-379/404.0
FTPPYLSTSPEVFYHKLT----PNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDhTLGTITqqpyvPKSGTSLRQVREQLKDRARGEQKT
. |.||. |||  ||   .| |.|||||||. |. ..| ..|.. .| ...   |.   .| ..| .|||..|.
sikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivre.vlskve.....pedkkrytavaqeLvaaarGklkd

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 304-353 1.2e-07 24.2 In-house 184-233 (265) alignment
Range on Protein: 304-353
Range on HMM: 184-233/265.0
PYLSTSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTLGTIT
||.|. ..|  .|. .. .|.||.||||. .....||.||...  . .
pyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladgae

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 307-347 1.3e-08 27.3 In-house 202-242 (293) alignment
Range on Protein: 307-347
Range on HMM: 202-242/293.0
STSPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDH
.. |.|  .||.||.|.||| ||||. .. | ||. . . 
istPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkv

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 307-353 3.4e-08 25.9 In-house 223-270 (309) alignment
Range on Protein: 307-353
Range on HMM: 223-270/309.0
STSPEVFYHKLTPNDR-FLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHTLGTIT
| .|.| ..|.||.. |..||.||||. | |...|..|...  ...
sPePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkel

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 309-348 2.4e-06 19.5 In-house 267-306 (492) alignment
Range on Protein: 309-348
Range on HMM: 267-306/492.0
SPEVFYHKLTPNDRFLVLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDHT
 |..  ||. .. |||||. |||| |. . |. ||.. 
ePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtl

PPM_PTC7_SpoIIE_motif 317-437 8.9e-06 19.3 In-house 9-79 (81) alignment
Range on Protein: 317-437
Range on HMM: 9-79/81.0
LTPNDRfLVLATDGLW-------EWLDPDTVVRLVHDHtlgtiTQQPyvpkSGTSLRQVREQLKDrargeqktkkpidencathiirhalggvsggatkq
| | |. |.|.||||.    |........||....   ....    .........                  
Lkpgdv.llLyTDGltEardsdgelfgkeellrladra.....egks....lqeladklvdevle...................................

yerlidilqvppgrA--RNYRDDITVIVIH
       . .. .||||..|..
..............ngsgereDDitllvlr

PPM_PTC7_motif 325-347 3.2e-06 20.5 In-house 1-23 (51) alignment
Range on Protein: 325-347
Range on HMM: 1-23/51.0
VLATDGLWEWLDPDTVVRLVHDH
.||.||||. |.....| ||.|.
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdq