Gene PDP1 in Homo sapiens

Synonym: PDH, PDP, PDPC, PPM2C, PDP1

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP169_AA protein Get Run
HsapP169_AA_160-585 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
PP2Cc_SM00332 161-582 2.7e-70 229.9 In-house 4-274 (274) alignment
Range on Protein: 161-582
Range on HMM: 4-274/274.0
DGKNVSSILGFdSNQLPANAPIEDRRSAATCLQ--TRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPHETLLeienavesgrallpilqwhkhpndy
.|.| . . |. |.. ... ..||.  ..|. ..... ||||||.| .... ||..|. ... .| ... |             
sgsnlglsygk.ssmqgwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel.........................

fskeasklyfnslrtywqelidlntgestDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNSflnylvlrvAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQ
               . ||.||| .||...|..| |.|. ..     | ||.||.||.... ||.|||.|||||.|. .
.............................eddveealkkaflstdeeileeeqskelen.........alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrn

EEdgswsAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPkseaksVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIdlqkrviesgpdqlndneytkfippnYHTPPYLTAEP
..   || ||.||....|.|..|.| ...   ||...|. | |. |||||...|...             ....||.||||
gk.....avqlsvdhkpedederkRikkagg......vvekgrvngglavsrafGdhflkknk..........................klkepyitaep

EVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMhhqqpiavggykvtlgqmhgllterrtkmsSVFEDQNAATHLIRHAVGNnefgtvdher
.|....|...|.||.||.||||. .. |.|| || . |. .               . . |.||..|...| .     
dvkvvtltsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg..............................ktndpqeaaelldeeairr..........

lskmlslpeelaRMYRDDITIIVV
      ....|.||..||
............ggseDniTvvvv

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 172-586 1.2e-174 574.1 In-house 1-398 (398) alignment
Range on Protein: 172-586
Range on HMM: 1-398/398.0
DSNQLPANAPIEDRRSAATCLQTRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPHETLLEIENAVESGRALLPILQWHKHPNDYFSKEASKLYFNSL
|||||..|.|||||||.|..|...|.|.||||||.|.||..|||.||..|.|.|||....| |.|.|.|||.|||..|...||..|..|.||.||....|
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

RTYWQELIDLNTGestdiDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNSFLNYlVLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEDGSWSAVTLSN
..|.|||......   .||||| .||..||.||| ||.  ... |.. .|.||.|||.|..|...| .||||||||.||.||||||.|||.||.||.
skylqelleaeve.....kvkealkkaFlklDkdistealkklkekslre.allvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegsweavkLsk

DHNAQNERELERLKLEHPKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDLQKRVIESgpdqlndnEYTKFIPP-NYHTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDK
|..|.||.|.||.| |||..|.|.|....|||| |.|.||||||..||| .|||.|.|.    .|.|...| .|.||||||||||||.|.||..||
dqtadneeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwseelqkkvlek........aylkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendk

FLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSvfEDQNAATHLIRHAVGNNEFGtvDHERLSKMLSLPEELA
||||||||||.......||..|||.|.......|..| .|.|| |.. |.||..|... ||.||||||||||.|.||.| |.|..|..||.|||||
FLvlatDGLwdllsneevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkr..edknaAthLirhalggneag..dkekvsallsiPeela

RMYRDDITIIVVQFNS
||||||||..||.|||
RmyRDDitvtVvffns

0034914 PP2C-like 177-585 5.3e-56 182.6 In-house 31-291 (295) alignment
Range on Protein: 177-585
Range on HMM: 31-291/295.0
PaNAPIEDRRSAATCL---QTRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAvsllphetlleI-----------Enavesgrallpilqwhkhpndyfske
 . . ||. .. ..|  .. ..|.|||||| |.|... .||.|.....            .             
r.rksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelll...........ellekllllltls..........................

asklyfnslrtywqelidlntgestDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGdpnsflnylvLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGvqeEDG
             . |..|||..||...|... .|.       ..|.||.||.||.. | |.|||.|||||.|   .|
.........................ledieealrkaflaadeellelallr..........pelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll...rng

swSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPkseaksVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSidlqkrviesgpdqlndneytkfiPPNYHTPPYLTAEPEVTY
  .| |..||. || | ||.. ...   .| .|..|.|. ||.||. .|..            .......|...|||.||.
..elvqltvdhkpvnelererilsagg......avshgrvngvlavtRalGdfdlkll........................lslllleplvsaePdvtv

HRLR-PQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHqqpiavggykvtlgqmhgllterrtkmssvfeDQNAATHLIRHAVGnnefgtvdherlsk
..| ..|.||.||.||||... ...|.|| ..|.. ..                 ..||..|...|.        
leltledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrsllakgld................................leeaaeeLvdlAla..............

mlslpeelaRMYRDDITIIVVQFN
     |..||.||..||..|
.........rgsrDNiTvvvvrln

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 178-432 9.9e-20 64.0 In-house 22-209 (282) alignment
Range on Protein: 178-432
Range on HMM: 22-209/282.0
ANAPIEDRRSAATCLQTR--GMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVsllphetlleienavesgrallpilqwhkhpndyfskeasklyfnslrtyW
 . ||. .....|... . . ||||||| ... |.. |  |                           
wrvemEDahtvvaslgalkdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile..................................................e

QELIDLNTGESTDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDP--NSflnylvlrvafsGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEedgswSAVTLSNDH
.|| . .. .|.. .||||| ..| .||..|. . . .  .|      |.|| .. |  | .|| |||||.| ..   .|. |..||
eelkeaaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdlktadks............GsTavtvlvsekhliianlGDsRavlcrng.....kaaflteDH

NAQNERELERLKlehpksEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKW--SIDLQKRVIESGP
 .....| .|..   .|  | .|. | |  ||.|| ..|  . . ... . . |
kpsrpkEkkRie......qAGGsvvvsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeqlvsaep

0049733 PP2C-like 183-585 9.3e-34 109.9 In-house 19-234 (235) alignment
Range on Protein: 183-585
Range on HMM: 19-234/235.0
EDRRSAatclqtRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPhE-TLLeienavesgrallpilqwhkhpndyfskeasklyfnslrtywqelidl
||. .    ..|..|.||| |.|... .||.|. ... ||.  .|                         
eDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle.lllld................................................

ntgestdidVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDpnsflnylvlRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVqeedgSWSAVTLSNDHNAQNEREL
     ..|||..||..... . .|.       .| .|.||.|| .|| |.||| |||||.|    . .| |. ||. || | 
.........leealrkaflaaneallelalasp..........elagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllr.....dgklvqltedhspvneler

ERLKLEHPKSeaksvvkqdRLLGLLMPFRAFGDVKFKwsidlqkrviesgpdqlndneytkfippnyhtppyltaePEVTYHRLRPQDkFLVLATDGLWE
.|.. ...      | .| |. ||.|| .|                    |.||...|.|.| ||.||.||||.
qriitaggav.........rvpgrlaltralGdlllk.......................................pdvtvlelepgd.flllasDGlwd

TMHRQDVVRIVGEylTGMhhqqpiavggykvtlgqmhgllterrtkmssvfedQNAATHLIRHAVGnnefgtvdherlskmlslpeelaRMYRDDITIIV
 . ...|... . . .                  ..|| .|...|.            | ||.||..|
vlsdeeivdllrs..ldl...................................eeaaerlvelala.......................rggrDNiTvvv

VQFN
|...
vrld

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 183-418 3.7e-12 39.1 In-house 20-188 (269) alignment
Range on Protein: 183-418
Range on HMM: 20-188/269.0
EDRRSAATCL--QTRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPHETLLEIENAvesgrallpilqwhkhpndyfskeasklyfnslrtywqelid
|||  .. . .|  ...||||| |  .. . ..|  |  |. .. | .                      
edrfeieediknktgesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknklieldadkentep..........................................

lntgestdidvkealINAFKRLDNDIsLEAQvgdpNSFLNYLVLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLgvqeEDGSWSAVTLSNDHNAQNERE
        || | | ..| | ..  . .|. .   .|.|| .| |.. || ||| |||| .|   | . |. || || |. .|
...............infsklltdei.lsvd....ekllekakraediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvl....ydkrGkaiplsfdhkpqqvke

LERLKLEHPkseAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFK
 |.|     .   |. |.|  ||.|| .|
rkrikkaGG...fiafrGvwrvaGvlatsralGdyplk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 193-385 1.1e-10 33.8 In-house 59-214 (404) alignment
Range on Protein: 193-385
Range on HMM: 59-214/404.0
QTRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPHETLLEIENAvesgrallpilqwhkhPNDYFSKEASKLYFNSLRTYWqelidLNTGESTDIDVK
.  .. |.|||||| . . . |. |  .  |   || ..|         .. . .| ||  .| .. .   .  |.. |.
klplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleksa................eeeenteesskespssvseiy.....eekeiskeeLvi

EALINAFKRLDNDISLEAQVgdpnsflnYLvlrvAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEDgswsaVTLSNDHNAQNERE-LERLK
 || .||...|. |. | .     |    | ||.|| |  |.||| |||||.| ..|   . ||.|. . ||. | .| 
GalesaflemDeqiarerea........yr....ikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailvrkdei.....iplsadftPeteRqRlqela

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 197-499 1.9e-28 92.2 In-house 53-250 (287) alignment
Range on Protein: 197-499
Range on HMM: 53-250/287.0
MLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVsllphetlleienavesgrallpilqwhkhpndyfskeasklyfnslrtywqelidlnTGESTDIDVKEALI
 |..||||| | .... ....| .||                               . .. ....|.
alfavfDGhGGakvakyagkklikkiak..........................................................kksfkegaleqilk

NAFKRLDNDISLEaqvgdpnsflnyLVLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEdgswsAVTLSNDHNAQNERELERLKlehpksEAKSV
.||...|... .       |.  .|.|| |. .  .| |||.|||||.| .. .   . .|| || |.| | .|..   .| .
dafletDeellkd............eklkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgn.....vkalsfDhkPqeesekkrii......aagGf

VKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDlqkrviesgpdqlndneytkfIPPNYHtppYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYL
|. .| | |  ||.|| .|| .            ..|. .   ||.|.|. ..|...| ||||| ||.|. .. ..|| .| | |
velnrvngnLalsralgDfefkknvk.....................kkpeeq...ivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerl

TGM
. 
vsg

Rod_C Rough deal protein C-terminal region 217-301 1.8e-06 12.8 Pfam-A 12-95 (551) alignment
Range on Protein: 217-301
Range on HMM: 12-95/551.0
RLFYYIAVSLLPHETLLEIENAVESGRALLPILQWHKHPNDYFSKEASKLYFNSLRTYWQELidlNTGESTDIDVKE--ALINAFKR
|| . . .  | ..|. | .||. . ||.. . | .|.. ..|.| .. |.  .|  . ||. . || ..... ..
RlPFhlllteqplkkilseelsvenfktllllvklmkvslDklymsavknvikelkpkllek...kkkeswhlqskevnkvlqsils

PP2C_SIG_SM00331 260-503 2.6e-08 26.7 In-house 45-188 (217) alignment
Range on Protein: 260-503
Range on HMM: 45-188/217.0
SKEASKLYFNSLRTYWQELidlntgestdidvkEALINAFKRLDNDISLEaqvgdpnsflnylvLRVAFSGATACVAHV--DGVDLHVANTGDSRAMLGV
. .||.  . ||....|        |.| .|.|||. | |        . ..||...|..  . |..|| |||| | 
Aaaassqlrtalrellseg..............eelsqalkrlnraiyee..............keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr

qeEDGSWSAVTLsndhnaqnerelerlklehpkseaksvvkqdrllgllmpfrafgdvkfkwsidlqkrviesgpdqlndneytkfippnyHTPPYLTAE
 ...  ..                                         ... | |
..dgklveilkd...............................................................................vegaplGle

PEV----TYHRLRPqDKFLVLATDGLWETM-----HRQDVVRIVGEYLtGMHHQQ
|||  .  | . . .|.|.||||.| .   .... .|. ... ....|.
pevsvdirelelek.gdllllytDGltearsekgfaeerleeiledlv.dseaqe

PPM_PTC7 261-494 1.5e-37 122.5 In-house 46-232 (259) alignment
Range on Protein: 261-494
Range on HMM: 46-232/259.0
KEASKLYFNSLRTYWQELIDLNTGEstdiDVKEALINAFKRLDNDISLEAqvgD-PNsflnylVlRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQE
 ||.|. ..| . ..| ......|  ....||...| .|| |..|.  . |      ||.|| || . | .|.|||.|||||.|. ..
reaakyarehleeilkerksfeele....klekalrksflaldtdeelks...sean......t.epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsg

EDGswsaVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAKsvvKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDlqkrviesgpdqlndneytkfippnyhTPPYLTAEPE
..   ..|..||...||.| ||.. .. . . .  .. |. | |  |||||...|                ......|||.
nav....kqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv...gngrvngvlavsRafGdfelkpket...........................eeqlvsaePd

VTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGE
.. . . ..|.||.||.||||. . |..| .| .
isstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrs

PP2C Protein phosphatase 2C 261-500 2.2e-37 122.0 Pfam-A 46-233 (255) alignment
Range on Protein: 261-500
Range on HMM: 46-233/255.0
KEASKLYFNSLRTYWQELIDLNTGEstdiDVKEALINAFKRlDNDISLEAqvgDP-NsflnylVlRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQE
 ||.|. ..|.. ..| ......|  .|..||...| . | | .|.  . |      ||.|| || . | .|.|||.|||||.|. . 
reaakyarehleeilkeqksflele....kvekalrksfla.dtdeelks...skan......t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkd

EDGswsaVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAksvvkQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIdlqkrviesgpdqlndneytkfippnyhtPPYLTAEPE
..   ..|..|| ...|.| ||.. .. . .   . |. | |  ||.||...|                ... .|||.
nak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke.............................eqlvsaePd

VTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMH
|| ..| ..|.||.||.||||. . |..| .| . |. ..
vtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk

PP2C Protein phosphatase 2C 261-500 2.2e-37 122.0 In-house 46-233 (255) alignment
Range on Protein: 261-500
Range on HMM: 46-233/255.0
KEASKLYFNSLRTYWQELIDLNTGEstdiDVKEALINAFKRlDNDISLEAqvgDP-NsflnylVlRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQE
 ||.|. ..|.. ..| ......|  .|..||...| . | | .|.  . |      ||.|| || . | .|.|||.|||||.|. . 
reaakyarehleeilkeqksflele....kvekalrksfla.dtdeelks...skan......t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkd

EDGswsaVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAksvvkQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIdlqkrviesgpdqlndneytkfippnyhtPPYLTAEPE
..   ..|..|| ...|.| ||.. .. . .   . |. | |  ||.||...|                ... .|||.
nak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke.............................eqlvsaePd

VTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMH
|| ..| ..|.||.||.||||. . |..| .| . |. ..
vtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 261-388 3.1e-06 19.4 In-house 50-158 (266) alignment
Range on Protein: 261-388
Range on HMM: 50-158/266.0
KEASKLYFNSLRTYWQElIDLNTGESTDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNSFlnYLVLRVAfsgatacvahvDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEE
. |.||. . | . .. . . |   | .. | |||| .|. ..   |  .  || .       .  | ||| ||| |.|  .|
daakklfpkelekllks.tkqddGGdniydqskllenafkevdaklkdfeyeGatatl..alvwsdG...........qqrylqvanvGdssaflsrGne

dgswsAVTLSNDHNAQNERELERLKLEH
   .. || ||.|....| |.| . 
.....slelskdhkakdpeekqrikddG

PPM_PTC7_SpoIIE 270-492 1.5e-19 63.7 In-house 53-205 (230) alignment
Range on Protein: 270-492
Range on HMM: 53-205/230.0
SLRTYWQELIdLNTGEstdiDVKEALINAFKRLDNDISLEaqvgdpnsflnylvlrVAFSGATACVAHVDGVD--LHVANTGDSRAMLGVQeEDGswsav
 ||| ..||. ...|  ...|.|.... .|. |. |        .. |||||.||..|. . |.||| |||...| . ..|   
llrtalrela.fagle....kpeeilrrlnlalaadlede................psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrd.dgg.....

tlsndhnaqnerelERLKLeHPKSEAKsV-VKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWsidlqkrviesgpdqlndneytkfippnyhTPPYLTAEPEvTYHRLR
       || . .  . . . .| | |  .|.||. ..                | . .|||. | . . 
..............ereri.vagglps.lGilpgrvfgvlavslapGdlllly..............................tDGvveaepd.tsdgel

PQ-DKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIV
.. |.||.||.||||. . |..|..|
fgkdeflilasdglwdvlspqelvdlv

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 285-419 8.1e-14 44.4 In-house 79-198 (293) alignment
Range on Protein: 285-419
Range on HMM: 79-198/293.0
ESTDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNsflnYlvlRvafSGATA-CVAHVDGVdLHVANTGDSRAMLGVQEEDGS-WSAVTLSNDHNAQNERELE
 ... ..| .|...||. |..  .|. . |   .  .  |.|| .| .| | |.||| |||.|.| ..|.|. ..|.|. ||.. .. | .
sakekeikkclvdsfkktdeefLklaskakPv....W...k...dGstatvvlvldnv.lyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerk

RLKlehpksEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKW
|..    | .||...|.||.|  |. || .|| 
riq......kaGgvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfkr

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 286-385 1.4e-10 33.8 In-house 70-165 (309) alignment
Range on Protein: 286-385
Range on HMM: 70-165/309.0
STDIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQvgdpnSFLNYLVLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEE-DGSWSAVTLSNDHNAQNERELERL
| . || ||. .|| . . . . .   .. .   .. .|.|| | . . .|.||. |||...|||.|. . .. | .| .|| .. .| ||.
sepedvleAireaflatheamkkkle.....eWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekeri

K
.
e

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 288-418 2.9e-13 42.5 In-house 64-182 (263) alignment
Range on Protein: 288-418
Range on HMM: 64-182/263.0
DIDVKEALINAFKRLDNDISLEAQVGDPNSflnylvlRVAFSGATACVAHV-DGVDLHVANTGDSRAMLGVQeedGSwsAVTLSNDHNAQNERELERLKL
. |... | |||. ||.... ..  ...      ||.|| |. . ||..| .|..|||||.| .  |  | |..||. . | | ||.| 
ekdleivlknafeeldkklkrylefsvaea.......ellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailcrn...Gk..akkltrdhdPeleeekerika

EHPKSEAKSVvKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFK
  . | .|. . .. | |  |..||...|
agGsvewnsl.gkplvngrlamtrslGdldlk

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 325-415 7.2e-08 25.0 In-house 91-175 (255) alignment
Range on Protein: 325-415
Range on HMM: 91-175/255.0
RVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGvqEEDGswSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEhpKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDV
| | |.|| .. . .  .|| ||||..|. . ||  |. || ||. ..|.| .|..     | |. |. | |  ||.||.
rpkfiGttaasvliiedkvyianvGdsrvvlc..qkdg..takrlsldhkPseeseekrisel..GGtvvstvvtsrvnGtlavsralGds

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 328-419 1.2e-07 24.2 In-house 101-184 (265) alignment
Range on Protein: 328-419
Range on HMM: 101-184/265.0
FSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEdgswsAVTLSNDHNAQNERELERLklEHPKSeAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKW
 ||.|| |. ... |.|| |||.|.| . |   ||.| . |. ..|.| .|. |.    |. . | | |  || |||| | 
ksGstavvvliekdqlyvaWlGDsqallvrkge.....avqlmkpHkPeredEkkRi..eeagG.lvvvigawRvnGvLsvsRaiGDvklkp

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 329-497 2.3e-22 72.6 In-house 296-430 (473) alignment
Range on Protein: 329-497
Range on HMM: 296-430/473.0
SGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQeedgsWSAVTLSNDHNAQNERELERLKlehpksEA-KSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDLQKRv
||.||.|| . . .| ||| ||||..| .    |. || || ..| ||||..   .|  | .. |. | |  ||.|| .|  .|... 
sGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn.....GkAldlslDHkPeDevEleRie......kAGGkvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkkneeLplk.

iesgpDQLndneytkfippnyhtppyLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLT
   .|.         ..| |.. . | ..|.|||||.||.| .|. |.|| | . |.
.....eqm..................isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklk

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 329-418 1.8e-14 46.3 In-house 129-213 (333) alignment
Range on Protein: 329-418
Range on HMM: 129-213/333.0
SGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEdgSWSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEaksVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFK
 |.|| || .  .|.||| |||||.| ..| |  . || ||. .|| ||.|||   |  .|. ..|| .. |. || | |
gGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke..sekvkqLsvdHttdNedEllRlkdLGldie...qikrnkrlgskentRsiGdykvk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 450-500 8.5e-09 28.0 In-house 182-232 (265) alignment
Range on Protein: 450-500
Range on HMM: 182-232/265.0
TPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMH
. ||...|..|. .| ....|.||.||||.......||..| |.|. .
lkpyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladga

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 450-502 1.7e-08 26.6 In-house 301-357 (404) alignment
Range on Protein: 450-502
Range on HMM: 301-357/404.0
TPPYLTAEPEVTYHRLR----PQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQ
 |.|...|||.  |.   .|. |.|||||||. . ..| .|| | |. ....
ikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepe

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 451-493 3.3e-06 19.6 In-house 178-221 (255) alignment
Range on Protein: 451-493
Range on HMM: 178-221/255.0
PPYLTAEPEVT-YHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVG
 |.....|...  .  .||||.|| ||.|. . .. | || 
ePfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveiva

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 454-584 3e-09 29.6 In-house 205-280 (282) alignment
Range on Protein: 454-584
Range on HMM: 205-280/282.0
LTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIavggykvtlgqmhgllterrtkmssvfedqnaathlirhavgnnefgt
..|||||| .  .|.||||| ||.|... ..|| .| . |. .. . .                        
vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev................................................

vdherlSKMLsLPEELARMYRDDITIIVVQF
   .| | . . | . || ....|| |
......akal.vdkalekgsrDNlsvlvvlf

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 454-503 1.1e-07 24.3 In-house 201-250 (293) alignment
Range on Protein: 454-503
Range on HMM: 201-250/293.0
LTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQ
... |.|. .| . |.|.||| ||||.... ..||. . . |  ....
vistPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkvledeeddr

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 456-496 9.4e-08 24.5 In-house 224-265 (309) alignment
Range on Protein: 456-496
Range on HMM: 224-265/309.0
AEPEVTYHRLRPQDK-FLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYL
 ||.|. ..| |... |..||.||||. . .|.|..| .. 
PePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekee

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 456-562 7e-07 21.3 In-house 266-371 (492) alignment
Range on Protein: 456-562
Range on HMM: 266-371/492.0
AEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMH-HQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSVFEDQNaaTHLIRHAVGNNEFGTV
 ||..|  | ...|||||. |||| . ..|. .| . |. .. . .  | . .||  ..|   .|.| .|..  . . .. . . . 
pePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlaiyksrvraenvpdsdvttvgedylgEleakklsaryentg..fdkfvtseidldaaeg

DHERLSKM
|. | |.
desnlqkl

Subfamily Dicty-PPM1L-like 466-503 4.8e-06 18.6 In-house 233-270 (305) alignment
Range on Protein: 466-503
Range on HMM: 233-270/305.0
RPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQ
...|.||||||||||| .. |||| | | |  .|.
kanDqflvlatdGlwevlsyqdvveevkellrdkssqk