Gene PDP2 in Homo sapiens

Synonym: PPM2C2, PDP2

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP170_AA protein Get Run
HsapP170_AA_108-518 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
PP2Cc_SM00332 109-515 4.2e-71 232.5 In-house 14-274 (274) alignment
Range on Protein: 109-515
Range on HMM: 14-274/274.0
FeSNQLAANSPVEDRRGVASCLQ--TNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHQTLEhmegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhl
. |.. .... ||. | .|. ...|.||.||||||...|. ||..|. ... .| .... .                  
k.ssmqgwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel...................................

dhlrvywqelldlhmemGLSIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPLEDEvtrnlslqvAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDngmwsCLPLT
          ..|||| ..|...|..| | | ....     | ||.||..|.... .|.|||.||.||.|. ...   ...|.
.................eddveealkkaflstdeeileeeqskelen.........alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk.....avqls

RDHNAWNQAELSRLKREHPesedrtIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKelqrsilergfntealniyqftpphYYTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKF
.||..... |..|.|....    .. .|. |.| .|||||..||..|             . ..||.||||.|....|...|.|
vdhkpedederkRikkagg......vvekgrvngglavsrafGdhflkknk.........................klkepyitaepdvkvvtltsedef

LVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEAdwhktdlaqrpanlglmqslllqrkasgLHEADQNAATRLIRHAIGNneygemeaerlaamltlpedlaRMY
|.||||||||.|||..|| .| .||.               ... |.||..|...|| .           ...
lilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg............................ktndpqeaaelldeeairr......................ggs

RDDITVTVV
.|.||| ||
eDniTvvvv

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 110-519 9e-171 561.3 In-house 1-398 (398) alignment
Range on Protein: 110-519
Range on HMM: 1-398/398.0
ESNQLAANSPVEDRRGVASCLQTNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHQTLEHMEGAMESMKPLLPILHWLKHPGDSIYKDVTSVHLDHL
.|||||.|.|.|||| .|..|..||..||.||||||.|||.|||.||..|||.||...|.||..| |.||.| ||..|.. ||. |..... ....|..|
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

RVYWQELLDLHMEmglSIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPLEDEVTRNlSLQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGMWSCLPLTRDH
. |.||||....|  ...|||...|..||.||| |... |.....|. .|.||.|||.|..|...| .|||||.|||||.|||||..|.|.. .|..|.
skylqelleaeve...kvkealkkaFlklDkdistealkklkekslre.allvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegsweavkLskdq

NAWNQAELSRLKREHPESEDRTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKELQRSILERgfntealNIYQFTPP-HYYTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLV
.|.|..|..|.|.|||..|..|.|...|||| |.|.||||||..|||.|||...||.    . .....| .|.||||||||||||.|.||..|||||
tadneeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwseelqkkvlek.......aylkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendkFLv

LASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADwHKTDLAQRPANLGLMQSL-LLQRKASGLHEADQNAATRLIRHAIGNNEYGemEAERLAAMLTLPEDLARMYR
||.|||||.||||.||.||. |||... .|.......|.| |.|.  |......|...|.||||.|||||.|.||.| ..|...|.|..||.||||||
latDGLwdllsneevvslVgehlakkk.ekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkredknaAthLirhalggneag..dkekvsallsiPeelaRmyR

DDITVTVVYFNS
||||||||.|||
DDitvtVvffns

0034914 PP2C-like 117-518 2.7e-60 196.7 In-house 32-291 (295) alignment
Range on Protein: 117-518
Range on HMM: 32-291/295.0
NSPVEDRRGVASCL---QTNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHQTLEHMEgamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvyw
... ||. | .|  ....|.||.||||||||.|. .||.|..... | ... | ...                    
rksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls.......................................

qelldlhmemGLSIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPledevtrnlsLQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGvqeDNGmwSCLPLTRDHNAWN
      .||||| ..|...| .. ....      ..|.||.||..|.. | .|.|||.||.||.|   ||  ...||.||. .|
..........ledieealrkaflaadeellelallr..........pelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll...rng..elvqltvdhkpvn

QAELSRLKREHPESEDrtiimeDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSkelqrsilergfntealniyqftPPHYYTPPYLTAEPEVTYHRLR-PQDKFLVLASD
. | |......  .   .|..|||. .||.||..||..            .......|...|||.||...| ..|.||.||||
elererilsaggavsh......grvngvlavtRalGdfdlkll.......................lslllleplvsaePdvtvleltledddfllLasD

GLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWhktdlaqrpanlglmqslllqrkasglheaDQNAATRLIRHAIGnneygemeaerlaamltlpedlaRMYRDDITV
||||.||||..|..| .||. .                ..||..|...|.            |..||.|||
Glwdvlsneeivdivrsllakgld..............................leeaaeeLvdlAla.......................rgsrDNiTv

TVVYFN
 ||..|
vvvrln

0049733 PP2C-like 120-518 1.7e-39 128.6 In-house 18-234 (235) alignment
Range on Protein: 120-518
Range on HMM: 18-234/235.0
VEDRRGVasclqtNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHQTLEhmegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelldl
 ||. |   ..|.|...|||||||... .||.|. ... |... .|.                        
neDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllelllelllld................................................

hmemglsIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPLedevtrnlslQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVqedNGmwSCLPLTRDHNAWNQAELSR
    .|||| .|..... . . .|      ..| .|.||..| .|| .|.|||.||.||.|   .|  ...||.||. .|. | |
.......leealrkaflaaneallelalasp..........elagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllr...dg..klvqltedhspvnelerqr

LKREHPESedrtiimedRLLGVLIPCRAFGDVQLKwskelqrsilergfntealniyqftpphyytppyltaePEVTYHRLRPQDkFLVLASDGLWDMLS
......      | .|.|. ||.|| .||                   |.||...|.|.| ||.||||||||.||
iitaggav.........rvpgrlaltralGdlllk......................................pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvls

NEDVVRLVVGhlaeADWhktdlaqrpanlglmqslllqrkasglheadQNAATRLIRHAIGnneygemeaerlaamltlpedlaRMYRDDITVTVVYFN
.|..|.|. .   |.                ..|| ||...|.            | ||.||| ||...
deeivdllrs....ldl...............................eeaaerlvelala.......................rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 120-360 8.9e-18 57.6 In-house 26-199 (282) alignment
Range on Protein: 120-360
Range on HMM: 26-199/282.0
VEDRRGVASCLQT--NGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVslmshqtlehmegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlR----Vyw
 ||. |. .|.. .. .| .||||.|. .|. |.. |  .                         .    
mEDahtvvaslgalkdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile...............................................eeelke..

qelLDLHMEMGLSIEEALMYSFQRLDSDI------------SleiqapledevtrnlslqvafsGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEdngmwS
   |. .  ...||| .| .||..|      |           |.|| .. |  || .||.||.||.| ..   .
...aaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdlktadks......................GsTavtvlvsekhliianlGDsRavlcrng.....k

CLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHpesedrTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKELQ
  ||.|| . .. | |..      .. .|. | |  ||.|| ..| ..|..
aaflteDHkpsrpkEkkRieqAG......GsvvvsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekk

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 121-355 1.9e-13 43.3 In-house 20-189 (269) alignment
Range on Protein: 121-355
Range on HMM: 20-189/269.0
EDRRGVASCLQ--TNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSHqtlehmEGAMESMKPllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelld
||| .. .. |. .|..||||||  |. . ..|  .  |.    . . | .|                  
edrfeieediknktgesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel......dadkentep....................................

lhmemglsieealmYSFQRLDSDISLEIQAPLEDEVTRNlslqVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGvqEDNGmwSCLPLTRDHNAWNQAELS
        .|..| | | .. | ....|.    .|.|| .| |.. .| ||| || | .|  . .|  ..||. ||  . | 
..............infsklltdeilsvdekllekakra....ediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvly..dkrG..kaiplsfdhkpqqvkerk

RLKREHPESEDRTIimeDRLLGVLIPCRAFGDVQLKW
|.|.    | .  |. |||  ||.|| || 
rikkaGGfiafrGv...wrvaGvlatsralGdyplkd

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 131-309 1.1e-09 30.6 In-house 59-201 (404) alignment
Range on Protein: 131-309
Range on HMM: 59-201/404.0
QTNGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSH-QTLEHMEGamesmkpllpilhwlkhPGDSIYKDVTSVHLDHLRVYWqelLDLHMEMGLSIEE
. . .||.||||.|.. | . |. |  .  | . ..| ...          .. ..... . . . .  . ...  . 
klplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleksa.................eeeenteesskespssvseiy...eekeiskeeLviG

ALMYSFQRLDSDISLEIQApledevtrnlslQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGvQEDNGmwscLPLTRDH
|| .|...|. |. | .|         | ||..| |  |.||||||.|||| ..|.   || .|.
alesaflemDeqiarerea............yrikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailv.rkdei....iplsadf

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 133-322 6.2e-13 41.5 In-house 34-166 (309) alignment
Range on Protein: 133-322
Range on HMM: 34-166/309.0
NGLMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVS--LMSHQtLEHMegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelldlhmemglsiEEA
. ....||||||. |. ..|.|. ..   ..|.. |..                            ||
evafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkqkkflsse.pedv......................................................leA

LMYSFQRLDSDISLEiqaplEDEVTRNLSLQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQED-NGMWSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKR
. .| . . . .   .| ... | ... .|.|| . . . .|.||. || ...|||.|. . .  .||.||  . .| |...
ireaflatheamkkk.....leeWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekeriee

PPM_PTC7_SpoIIE 134-433 2.2e-24 79.6 In-house 34-211 (230) alignment
Range on Protein: 134-433
Range on HMM: 34-211/230.0
GLMFGIFDGHGGHAcaQAVSERLFyyVAVSLMSHQTLEhmegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelldlhmemglSIEEALMY
.|..|..|||||.| ......|  |. .....||                            ||.| 
alvvgdvdGhGgra..alamgllr..talrelafagle......................................................kpeeilrr

SFQRLDSDISLEiqapledevtrnlslqVAFSGATACMAHVDGIH--LHVANAGDCRAILGVQeDNGmwsclpltrdhnawnqaelsrlKREHPESEDRT
....|. |. |        .. |||||. |..|. . |.||||||....| . | |           .|| ...  
lnlalaadlede................psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrd.dgg......................ererivagglp

-I-IMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWskelqrsilergfntealniyqftpphyyTPPYLTAEPEvTYHRLRPQ-DKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVV
 . |...| |||  .|.||. |.               | . .|||. | . . .. |.||.||||||||.||....|.||.
slGilpgrvfgvlavslapGdlllly.............................tDGvveaepd.tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvr

GHLAE
 .| .
delek

PP2C_SIG_SM00331 134-293 1.7e-07 24.0 In-house 28-116 (217) alignment
Range on Protein: 134-293
Range on HMM: 28-116/217.0
G--LMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVSLMSH----QTLEHMEGAMESMkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelldlhmemglsi
. | . ..||.|....|.|.|..|  . .| ..  |.|... .|...                        
egrlllvvaDgmGkGlaAaaassqlrtalrellsegeelsqalkrlnraiyee...............................................

eealmysfqrldsdisleiqapledevtrnlsLQVAFSGATACMAHV--DGIHLHVANAGDCRAILGV
                 .. ..||...|..  . .|..|||||.| .| 
................................keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 135-434 1.4e-28 92.7 In-house 53-250 (287) alignment
Range on Protein: 135-434
Range on HMM: 53-250/287.0
LMFGIFDGHGGHACAQAVSERLFYYVAVslmshqtlehmegamesmkpllpilhwlkhpgdsiykdvtsvhldhlrvywqelldlhmemG-----LSIEE
 .|..||||||...|. ....| ..|                                   ..|.
alfavfDGhGGakvakyagkklikkiak.............................................................kksfkegaleq

ALMYSFQRLDSDISLEiqapledevtrnLSLQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDngmwsCLPLTRDHNAWNQAELSRLKREhpeseD
.| .| ..|... .       .|.  .|.|| .. .  .| |||||| ||.| .. .    |..||  ...| .|..    .
ilkdafletDeellkd............eklkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgn.....vkalsfDhkPqeesekkriiaa.....g

rTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKElqrsilergfntealniyqfTPPHYytpPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVG
 .. .| |.|  ||.|| . | ...          ..|.    ||.|.|. ..|...| ||||| ||.||.|.|..|| || 
.GfvelnrvngnLalsralgDfefkknvk....................kkpee...qivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvre

HLAEA
.|.. 
rlvsg

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 220-355 2.8e-10 32.8 In-house 60-183 (263) alignment
Range on Protein: 220-355
Range on HMM: 60-183/263.0
HMEMGLSIEEALMYSFQRLDSDISLEIQAPLEDEvtrnlslQVAFSGATACMAHV-DGIHLHVANAGDCRAILGvqeDNGMWSClpLTRDHNAWNQAELS
 .|  .|. |. .|. || ... .. . ..    .  ||.|| .. . ||..| .|. || ||||   || .. |||||.  . | 
llekekdleivlknafeeldkklkrylefsvaea.......ellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailc...rnGkakk..ltrdhdPeleeeke

RLKREHPESEdRTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKW
|.|.   | . . . .. |.|  |..||..|| 
rikaagGsve.wnslgkplvngrlamtrslGdldlkr

PP2C Protein phosphatase 2C 227-442 2.4e-38 125.1 Pfam-A 72-239 (255) alignment
Range on Protein: 227-442
Range on HMM: 72-239/255.0
IEEALMYSFQR-LDSDISLEIQApledevtrnlSlQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGmwscLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHP
 |.|| ||.. .|. . .....     . .  ||.|| .| . | .|.|||.||.||.|. . ..    ||.|| . .. | .|..... 
vekalrksfladtdeelksskan..........t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeagg

ESEDrtiimEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKelqrsilergfntealniyqftpphyytPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVR
. ..   . |. |.|  ||.||..|| .              ... .|||.|| ..| ..|.||.||||||||.||....| 
svsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke............................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavd

LVVGHLAEADwHKTDLA
|| .| . . ....|
lvrselskkk.spmeaa

PP2C Protein phosphatase 2C 227-442 2.4e-38 125.1 In-house 72-239 (255) alignment
Range on Protein: 227-442
Range on HMM: 72-239/255.0
IEEALMYSFQR-LDSDISLEIQApledevtrnlSlQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGmwscLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHP
 |.|| ||.. .|. . .....     . .  ||.|| .| . | .|.|||.||.||.|. . ..    ||.|| . .. | .|..... 
vekalrksfladtdeelksskan..........t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeagg

ESEDrtiimEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKelqrsilergfntealniyqftpphyytPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVR
. ..   . |. |.|  ||.||..|| .              ... .|||.|| ..| ..|.||.||||||||.||....| 
svsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke............................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavd

LVVGHLAEADwHKTDLA
|| .| . . ....|
lvrselskkk.spmeaa

PPM_PTC7 228-443 7.9e-38 123.4 In-house 73-244 (259) alignment
Range on Protein: 228-443
Range on HMM: 73-244/259.0
EEALMYSFQRLDSDISLEIqapleD--EvtrnlSlQVAFSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGmwscLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHP
|.|| ||..|| |..|.   .    . .  ||.|| .| . | .|.|||.||.||.|. ....   .||.||.. |. | .|..... 
ekalrksflaldtdeelks.....sean.....t.epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnav....kqltedHkpsnedEreRiegagg

ESEDRtiiMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKElqrsilergfntealniyqftpphyyTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVR
. ..   . |. |||  |||||..|| .              ......|||... . . ..|.||.||||||||..|....| 
svsnv...gngrvngvlavsRafGdfelkpket..........................eeqlvsaePdisstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavd

LVVGHLAEAdwHKTDLAQ
|| .|..  ....|.
lvrselskk..dpmeaae

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 245-419 5.3e-12 38.2 In-house 110-261 (333) alignment
Range on Protein: 245-419
Range on HMM: 110-261/333.0
EIQAPLEDEVTRNLSLQVAfSGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDngMWSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHPeseDRTIIMEDRLLGVLIP
| | | . | ..| ... |.|| .| .  .|.|||.|| ||.| ...    | ||. |. || |||.   |  | . ..||  .
eeqypekierlqeleeeis.gGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke..sekvkqLsvdHttdNedEllRlkdLGl...dieqikrnkrlgsken

CRAFGDVQLKwskelqrsileRGFN-TEALNiyqftppHYYTPPYLtAEPEVTYH-RLRPQDKFLVLASDGLWDMLS
 |. || ..|      |.. ...|    .  .| . |||....  . . .|||| |||.  | 
tRsiGdykvk...........kgykdvdils.......sakgePvi.aePdiqgaypiddityflvlmSdGvyktLe

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 261-322 4.9e-06 19.3 In-house 80-143 (292) alignment
Range on Protein: 261-322
Range on HMM: 80-143/292.0
QVAFSGA--TACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQEDNGMWSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKR
.  |.. . |  |. | .|| || ||.||      ||.|||  . | .|..|
daresattavvcarvrddralilanvGdsrallgrclggsdyeliPlsrdhkPedPderarilr

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 265-434 8.8e-20 64.1 In-house 296-432 (473) alignment
Range on Protein: 265-434
Range on HMM: 296-432/473.0
SGATACMAHVDGIHLHVANAGDCRAILGVQedngmWSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKREhpeseDRTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLKWSKELQRSIL
||.||..| . . .| ||||||.|..| .    | | ||  .. ||.|...    .. .. |. | |  ||.||  | .||.  
sGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn.....GkAldlslDHkPeDevEleRiekA.....GGkvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkkneeLplkeq

ErgfntealniyqftpphyytppyLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEA
            ..| |.. . | ..|.|||||.||.|.... ..|| | .|.. 
m.......................isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkg

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 266-354 3.2e-09 29.4 In-house 114-197 (293) alignment
Range on Protein: 266-354
Range on HMM: 114-197/293.0
GATA-CMAHVDGIhLHVANAGDCRAILGVQEDNGM-WSCLPLTRDHNAWNQAELSRLKREHpesedrTIIMEDRLLGVLIPCRAFGDVQLK
|.|| .. .| . |.||| || .|.| ....|  . ..||.||.. .. | |...    . . ..|.||||  |. || . |
Gstatvvlvldnv.lyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkriqkaG......gvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 382-435 2.8e-10 32.5 In-house 298-355 (404) alignment
Range on Protein: 382-435
Range on HMM: 298-355/404.0
HYYTPPYLTAEPEVTYHRLR----PQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEAD
. . |.|...|||.  |.   .|. |.||.|||||.||||.| ..|  |.. .
nlsikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskve

subfamily_PHLPP_pd Subfamily PHLPP 382-427 6.2e-06 18.3 In-house 167-212 (246) alignment
Range on Protein: 382-427
Range on HMM: 167-212/246.0
HYYTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLV
.... |.. .|.|  | .|| .|.. .. ||..|| ...|. |
ytflfPvvlPkphvrevlLteqdellivGnkalWevlsideaveav

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 384-429 5.1e-09 28.8 In-house 176-222 (255) alignment
Range on Protein: 384-429
Range on HMM: 176-222/255.0
YTPPYLTAEPEVT-YHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVG
. |.....|...  .  .||||.|| ||.||..|.|. | .|.|
flePfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivag

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 387-443 9.8e-10 31.0 In-house 184-240 (265) alignment
Range on Protein: 387-443
Range on HMM: 184-240/265.0
PYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTDLAQ
||...|..|. .| ....|.||.|||||.. .|.||.|| .||.  .....|.
pyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladgaedlsevak

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 389-517 5.1e-12 38.7 In-house 205-280 (282) alignment
Range on Protein: 389-517
Range on HMM: 205-280/282.0
LTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTDlaqrpanlglmqslllqrkasglheadqnaatrlirhaignneygeme
..|||||| .  .|.|||||.||.||.||.|.|| || .| || ..                         
vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev................................................

aerlaAMLTLPEDLARMYRDDITVTVVYF
   |  . . | . || ..| || |
.....akalvdkalekgsrDNlsvlvvlf

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 389-445 5.8e-09 28.5 In-house 201-256 (293) alignment
Range on Protein: 389-445
Range on HMM: 201-256/293.0
LTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEAdWHKTDLAQRP
... |.|. .| . |.|.||| ||||. .|...||. .. | .. .........
vistPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkvlede.eddrkikeee

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 391-440 2.7e-09 29.5 In-house 224-274 (309) alignment
Range on Protein: 391-440
Range on HMM: 224-274/309.0
AEPEVTYHRLRPQDK-FLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTD
 ||.|. ..| |... |..|||||||..|. ||.|..| . .  ... 
PePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkelkeeq

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 391-433 1.8e-08 26.5 In-house 266-308 (492) alignment
Range on Protein: 391-433
Range on HMM: 266-308/492.0
AEPEVTYHRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAE
 ||..|  | ...|||||| |||..||.|.|. || . || 
pePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlai

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 391-428 5.6e-07 21.7 In-house 201-239 (276) alignment
Range on Protein: 391-428
Range on HMM: 201-239/276.0
AEPEVTY-HRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVV
.|| |.  | |.||||..|||||||..| .| . | 
sepyvsnrilltpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvk

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 391-428 5.6e-07 21.9 In-house 191-229 (266) alignment
Range on Protein: 391-428
Range on HMM: 191-229/266.0
AEPEVTY-HRLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVV
.|| |.  | |.||||..|||||||..| .| . | 
sepyvsnrilltpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvk

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 399-435 4.4e-06 19.4 In-house 242-278 (292) alignment
Range on Protein: 399-435
Range on HMM: 242-278/292.0
RLRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEAD
 | .|.||||||||. |.|.|..|| |. .  ||
eldsddaflvlasdGvldvllnaevvlllaksqeaad

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 400-442 3.2e-09 29.4 In-house 205-247 (269) alignment
Range on Protein: 400-442
Range on HMM: 205-247/269.0
LRPQDKFLVLASDGLWDMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTDLA
  . .||.|||||||| .|||. || . .| | |.  |.
ddhkpeflilasdGlwdtfsneeavrfikerlkepdfGakslv

PPM_PTC7_motif 408-427 6.7e-08 25.9 In-house 1-20 (51) alignment
Range on Protein: 408-427
Range on HMM: 1-20/51.0
VLASDGLWDMLSNEDVVRLV
.||||||||.||....| ||
iLAsDGLWDvlsdqeavdlv