Gene PPM1J in Homo sapiens

Synonym: PP2CZ, PP2Czeta, PPP2CZ, RP11-426L16.5, PPM1J

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PPM1H
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP182_AA protein Get Run
HsapP182_AA_97-501 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 96-498 2.7e-189 622.1 In-house 4-402 (404) alignment
Range on Protein: 96-498
Range on HMM: 4-402/404.0
DTGRRLPWSTGYAEVINAGKSRHNEDQACCEVVYV---EGRRSVTGVPREPSRGQGLCFYYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLVEILQDPS
 . |||||..|||||||||||..|||||...|...  . ..||| .|.| |. ..|...|.|||||||| ||| .||.|||.|..|.|.|..|.|.. |
relrrlPwaaGYaevinagkselneDqaaakvlllkkekkeksvtskpkekseeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleks

PpplclpTTPGTPDSSDPSHLLGPQSCWsSQKEVSHESLVVGAVENAFQLMDEQMARERRGHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIP
.   ... . ..|....  ..... ..||.|.|.||.||.|.||. ||||.||||. ....|||.|||...||||.|||||||||||.||..||||
a......eeeenteesskespssvseiy.eekeiskeeLviGalesaflemDeqiarereayrikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailvrkdeiip

MSREFTPETERQRLQLLGFLKPELLGSEFTHLEFPRRVLPKELGQRMLYRDQNMTGWAYKKIELEDLRFPLVCGEGKKARVMATIGVTRGLGDHSLKVCS
.|..||||||||||| |.||||||||.|||.|||..|. |.||||.|||||||||||||..| |||.|||..|||||||..||||||||||||.|||..
lsadftPeteRqRlqelaflkPeLlgkeftrlefqkRlkkkdlgqrvlyRdqnmtGWayktveeeDlkfplisgegkkaRllatigvtRGlGDheLkvvd

STLPIKPFLSCFPEVRVYDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHSRYTALAQALVLGARGTPRDRGWRLPNNKLGSGDDIS
..| ||||||..|||||.||||.|...||||.|.|||||||....|||..|..|||..||.|..||||.||.||. |||. .|.|||| ..| .|.||||
tnlsikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedkkrytavaqeLvaaarGklkdkgWrlkeekaasvDDis

VFVIPL
||||||
vfviPl

PP2Cc_SM00332 98-496 6.4e-43 140.1 In-house 5-274 (274) alignment
Range on Protein: 98-496
Range on HMM: 5-274/274.0
GRRLPWSTGYaeVINAGKSRHNEDQACCEVVYVegrrsvtgvprepsrgQGLCFYYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLVEILqdpsppplc
|..| .| |.  . |. . .||. .. | .|        .  . . |.||||.| .|...|. |.... |.||  . |     
gsnlglsygk..ssmqgwrksmeDahvvvvdlv................eeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel.........

lpttpgtpdssdpshllgpqscwssqkevshESLVVGAVENAFQLMDEQMARERRGHQV---EGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMS
                |. | | ..||. .||.. | . ..   |..|.|... ...||||.|||||...|||.....|
...............................eddveealkkaflstdeeileeeqskelenalsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngkavqls

REFTP--ETERQRLQLLGFlkpellgsefthlefprrvlpkelgqrmlyrdqnmtgwaykkieledlrfplvcgEGKKARVMATIGVTRGLGDHSLKVCS
.. .| |.||.|.. |                             .| || .. |.| .||| || .
vdhkpedederkRikkagg.......................................................vvekgrvngglavsrafGdhflkknk

stLPIKPFLSCFPEVRVYDLtqyeHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYepnDHSRYTALAQALVLGARGTprdrgwrlpnnkLGSGDDIS
  . .|.... |.| | .|    |..|.| .|||||| .. || .| . |.   . .... |. |. |. .       || |.|.
..klkepyitaepdvkvvtl....tsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg...ktndpqeaaelldeeairr............ggseDniT

VFVI
|.|.
vvvv

0034914 PP2C-like 100-501 1e-53 175.1 In-house 16-293 (295) alignment
Range on Protein: 100-501
Range on HMM: 16-293/295.0
RLPWSTGYAEVINAGKSRHNEDQACCEVvyvegrR------SvtgvprepsrgqglcFYYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLVEILQDPsp
 |.... .. . . |....|||. .. .   .   .        ....|.|||| | |||.||.||.....|.|. |. .|... 
slllllrvgvasdqGrrksneDavlvvl......nllslled...............lllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls..

pplclpttpgtpdssdpshllgpqscwssqkevshESLVVGAVENAFQLMDEQMARERRG--HQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEII
                  . .. |...||. .||.. .. .  .  .|..|.|... .|.||||.|||||...||||..
...................................ledieealrkaflaadeellelallrpelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravllrngelv

PMSREFTP--ETERQRLQLLGflkpellgsefthlefprrvlpkelgqrmlyrdqnmtgwaykkieledlrfplvcGEGKKARVMATIGVTRGLGDHSLK
..... .| |.||.|.. .|                            |   ||. .. ||| |||..||
qltvdhkpvnelererilsag.......................................................gavshgrvngvlavtRalGdfdlk

VCSSTLPIKPFLSCFPEVRVYDLTqyeHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSayepnDHSRYTALAQALVLGARGtprdrgwrlpnnkLGSGD
.. | |...|..|..|.|.|..||  . .||.|.|..|||||| .. |... | ..|.   . ....|..|| |        || |
lllslllleplvsaePdvtvlelt...ledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrslla.....kgldleeaaeeLvdlAla.............rgsrD

DISVFVIPLGGP
.|.|.|. |.|.
NiTvvvvrlngl

0049733 PP2C-like 106-498 1.1e-37 122.6 In-house 4-233 (235) alignment
Range on Protein: 106-498
Range on HMM: 4-233/235.0
GYAEVINAGK-SRHNEDQACCevvyvegrrsvtgvprepsrgqglCFYYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDlvE--ILqdpsppplclpttp
... .  |. ..||| ..             .......||| |. |.|.||.||.....|.|..           
svgaasdigrvrkvneDavlv........................glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle..lllld..............

gtpdssdpshllgpqscwssqkevsheslVVGAVENAFQLMDEQMARERRGH--QVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTP-
               .. |...||. ..|.. .. . .   .|..|.|... ||.||||.|||||...|.|........ .| 
.............................leealrkaflaaneallelalaspelagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllrdgklvqltedhspv

-ETERQRlqllgflkpellgsefthlefprrvlpkelgqrmlyrdqnmtgwaykkieledlrfplVCGEGKKARVMATIGVTRGLGDHSLKvcsstlpik
 |.||||                             . .|  ||. . .|| |||. ||     
nelerqr..........................................................iitaggavrvpgrlaltralGdlllk.........

pflscfpevrvYDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRvlsayepndhS---------RYTALAqalvlgargtprdrgwrlpnnkLGSGD
      .|.|..| |.|.|.| .|||||| .| |..... .           .|||            |. |
...........pdvtvlelepgdflllasDGlwdvlsdeeivdllrs..........ldleeaaerlvelala......................rggrD

DISVFVIPL
.|.| |. |
NiTvvvvrl

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 152-472 9.5e-14 44.2 In-house 36-289 (309) alignment
Range on Protein: 152-472
Range on HMM: 36-289/309.0
YYWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDlveilqD------PsppplclpttpgtpdssdpshllgpqscwssqkevsheslvVGAVENAFQLMDE
 . ..|||| | ||. |.. |  |..| |                            . |...|| . |
afvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkqkkf......lssepedv.........................................leAireaflathe

QMARE-------RRGHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEiipmsreftPETERQRLQLLGFLKPELLGSEFTHLEFPRRVLPKELGQR
.| ..    ..|.  | | |||  |.|||. |||.... . .     |.. . .|  ||| . .  |  .| |. .|
amkkkleeWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkep.........kekklrakeltkdHkPespeekerieelGGevaaksGvkR

MLYRDQNmtgwaykkieledlrfpL----VcgegKKARVMATIGVTRGLGD-HSLKVCSSTLPIKPflscFPEVRVYDLTQYEHcpdDVLVLGTDGLWDV
. .. ..         |     ..  . . |.| ||| | . | . . |   |.| |. |.. |.  ....|..||||.|
vvWkRpr.................lehngp....tvideiPFLavaRslGDlWsynaksgefvvsP....ePdvkvrtldpnee...kfiilasDGlwnv

TTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHSRyTALAQALVLGARGT
 | .. .| . . | .... . |.||| | ..
ltpedavsvvekeeekkelkeeqs.rsvakalvkealqr

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 153-304 3e-18 58.8 In-house 54-161 (287) alignment
Range on Protein: 153-304
Range on HMM: 54-161/287.0
YWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREqlkdlveilqdpsppplclpttpgtpdssdpshllgpqscwssQKEVShESLVVGAVENAFQLMDEQMARERR
....|||| | .|..|.. |.. | .                      .|. . | . ....|| .||.. ....
lfavfDGhGGakvakyagkklikkiak...........................................kksfk.egaleqilkdafletDeellkdek

GHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPETERQ
 .. . |. |.||.  |.||||||||||.. .|.. .|.. |..| 
lkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgnvkalsfDhkPqeese

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 153-306 9.2e-16 51.0 In-house 44-165 (282) alignment
Range on Protein: 153-306
Range on HMM: 44-165/282.0
YWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREqlkdlveilqdpsppplclpttpgtpdssdpshllgpQSCWS-SQKEVSHESLVVGAVENAFQLMDEQMARER
.. .|||||| .|..... |...| |                   .. .. ...| |... | |....| .||.. .. 
fFavfDGHaGsevakyvkkhllenile.....................................eeelkeaaleasekdevkealrqgfLaldeairels

RGHQV--EGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPET--ERQRL
. ..  . |. |..|.  ....||.|||||...|||. . .... |.. |..|.
tdlktadksGsTavtvlvsekhliianlGDsRavlcrngkaaflteDHkpsrpkEkkRi

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 153-306 1.4e-13 43.8 In-house 37-155 (269) alignment
Range on Protein: 153-306
Range on HMM: 37-155/269.0
YWGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLveilqdpsppplclpttpgtpdssdpshllgpQ-------ScwssqkeVSHESLVVGAVenafQLMDE
. ..|||| | |||.| .| . |...|..|                .        .... |.. .   .||
ffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel................................dadkentep.......infsklltdei....lsvde

QMARERRGHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIV-RNGEIIPMSREFTPETERQRL
.. . . . . |. ||. .  .. ||| |||| ... ..|. ||.| . |. ..| 
kllekakraediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvlydkrGkaiplsfdhkpqqvkerk

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 154-287 1.4e-09 30.6 In-house 28-181 (398) alignment
Range on Protein: 154-287
Range on HMM: 28-181/398.0
WGLFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQL---KDLVEILQDPSPPPLCL-------PTTPGTPDSSDPSHLLGPQSCWSSQKEVSHEsLVVGAVENAFQLM
 |.||||.| .|| |. | ... .|  ..|.|... .  .|    .. . |.. . .|  .. . .. |.. | | |...||. .
fgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslselskylqelleaeve.kvkealkkaFlkl

DEQMARERR----GHQVE-------GGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRN
|.... |   .....    | |||.. .  ...|||.||.||.. ..
DkdistealkklkekslreallvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvq

PPM_PTC7_SpoIIE 156-327 1.3e-12 41.0 In-house 39-152 (230) alignment
Range on Protein: 156-327
Range on HMM: 39-152/230.0
LFDGHAGGGaaEMASRLLHRHIREQLKDLVEilqdpsppplclpttpgtpdssdpshllgpqscwssqkevshesLVVGAVENAFQLMDEQMARErrghQ
 .||| |.  .|..||. .||. .  |                      .. .......... .. |   
dvdGhGgra..alamgllrtalrelafagle............................................kpeeilrrlnlalaadlede....p

VEGGCCALVVIYLLGK--VYVANAGDSRAIIVRNGEIipmsreftpetERQRLQLLGFL-KPELLGSEFTHLEFP
 ..|..|.|...  . .||||||||....||...      || |... |..  | |..| |...
sssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrddgg...........ererivagglpslGilpgrvfgvlavs

PP2C_SIG_SM00331 156-496 7.3e-12 38.3 In-house 35-215 (217) alignment
Range on Protein: 156-496
Range on HMM: 35-215/217.0
LFDGHAGGGAAEMASRLLHRHIREQLKDLveilqdpsppplclpttpgtpdssdpshllgpqscwssqkevsheslvvG----AVENAFQLMDEQmarer
..||. .| ||..||. |. .||.|..                            |.... ....|.   
vaDgmGkGlaAaaassqlrtalrellseg.................................................eelsqalkrlnraiyee.....

rgHQVEGGCCALVVI---YLLGKVYVANAGDSRAIIVR-NGEIIPMSReftpeterqrlqllgflkpellgsefthlefprrvlpkelgqrmlyrdqnmt
 ....|. ..|...  . ||...||||||| ...| .... . .                           
..keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllrdgklveilkd....................................................

gwaykkieledlrfplvcgegkkarvmatigvtrglgdhslkvcsstlPIKPFLSCFPEVRvYDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCE-VAATVDRV
                        . . |. |||. .| .. | ..|.|.| ||||... .. .  ... ..
................................................vegaplGlepevs.vdirelelekgdllllytDGltearsekgfaeerleei

LSAYEpndHSRYTALAQ----ALVLGARGTPRdrgwrlpnnklgsGDDISVFVI
| ..  .|  .|||   |. |.| .        |||.| |.
ledlv...dseaqelaqkiveellelakgsng.............eDdiTvvvv

PP2C Protein phosphatase 2C 218-307 6.2e-15 48.4 Pfam-A 58-152 (255) alignment
Range on Protein: 218-307
Range on HMM: 58-152/255.0
SCWSSQKEVSHESLVVGAVENAFQL-MDEQMAR--ERRgHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEII-PMSREFTPE--TERQRLQ
 .. .||. .  .| |. ..|. .||.... ... ..  |..|.|...  |.||||.|||||...|..... ... .|.  ||.|..
eilkeqksflelekvekalrksfladtdeelksskant.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreRIe

PP2C Protein phosphatase 2C 218-307 6.2e-15 48.4 In-house 58-152 (255) alignment
Range on Protein: 218-307
Range on HMM: 58-152/255.0
SCWSSQKEVSHESLVVGAVENAFQL-MDEQMAR--ERRgHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEII-PMSREFTPE--TERQRLQ
 .. .||. .  .| |. ..|. .||.... ... ..  |..|.|...  |.||||.|||||...|..... ... .|.  ||.|..
eilkeqksflelekvekalrksfladtdeelksskant.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreRIe

PPM_PTC7 220-305 7.6e-16 51.3 In-house 60-149 (259) alignment
Range on Protein: 220-305
Range on HMM: 60-149/259.0
WSSQKEVSHESLVVGAVENAFQL--MDEQMAR--ERRgHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEII-PMSREFTPETERQR
. ..|.   .. |. ..|.  .|| . . ... .  .|..|.|...  |.||||.|||||...|.|... .... ..|. |. |
lkerksfeeleklekalrksflaldtdeelksseant.epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnavkqltedHkpsnedEr

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 223-305 4.1e-11 35.6 In-house 69-151 (265) alignment
Range on Protein: 223-305
Range on HMM: 69-151/265.0
QKEVSHESLvvGAVENAFQLMDEQMARERRGHQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPETER--QR
|... ....  |...||.|.||.. .   ....|. | ||.  ..||| |||.|..||.||.. . .  || |. .|
qeklkedpa..ealkeafkltDerflqkaereklksGstavvvliekdqlyvaWlGDsqallvrkgeavqlmkpHkPeredEkkR

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 225-309 9.9e-07 21.6 In-house 57-144 (292) alignment
Range on Protein: 225-309
Range on HMM: 57-144/292.0
EVSHESLVVGAVENAFQLMDEQMARERRGHqvEGGCCALVViylLG-KVYVANAGDSRAIIVR-----NGEIIPMSREFTPE--TERQRLQLL
  |.|. . .. | .| . .  ..    || |   . ....|| |||||.. |   . |.||.||. ||  ||.|.. 
qelsealllrildiaakldkltidaresat..tavvcarvr...ddralilanvGdsrallgrclggsdyeliPlsrdhkPedPderarilra

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 234-307 2.5e-06 19.8 In-house 87-170 (293) alignment
Range on Protein: 234-307
Range on HMM: 87-170/293.0
GAVENAFQLMDEQMARERRGH--QVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGE------IIPMSREFTPE--TERQRLQ
 .. ..|. ||.. .. . . .  |. | ||. |  .|||| |||.|..||. |    ...... ||  ||.|.|
kclvdsfkktdeefLklaskakPvWkdGstatvvlvldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkriq

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 236-306 1.5e-07 23.8 In-house 71-149 (263) alignment
Range on Protein: 236-306
Range on HMM: 71-149/263.0
VENAFQLMDEQMARERRGH-----QVEGGCCALVVIYLLGK-VYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPET--ERQRL
. |||. .|... | . .   . . | | |..  |. . .|. ||||||. |||.  ..|. .||  |..|.
lknafeeldkklkrylefsvaeaellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailcrnGkakkltrdhdPeleeekeri

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 237-305 3e-11 36.0 In-house 277-345 (473) alignment
Range on Protein: 237-305
Range on HMM: 277-345/473.0
ENAFQLMDEQMARERRGHqvEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPETER--QR
|.| . .| . .| |. . |. | |..  |..||||||||... |||. . .| . || |  .|
eeakeeldgseekeepGe..dsGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrnGkAldlslDHkPeDevEleR

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 254-287 1.3e-07 23.8 In-house 125-158 (333) alignment
Range on Protein: 254-287
Range on HMM: 125-158/333.0
HQVEGGCCALVVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRN
... || |.|.. . |.||||.|||||..|..
eeisgGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkr

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 264-306 7.4e-07 21.2 In-house 182-226 (492) alignment
Range on Protein: 264-306
Range on HMM: 182-226/492.0
VVIYLLGKVYVANAGDSRAIIVRNGEIIPMSREFTPETER--QRL
|  || .|.||||. .|...|.|. | . || ||. .. .|.
vhleelgvlyianaGnvqAvLcreGkaiiLtreHtprnkkERtRv

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 365-451 1.2e-07 23.8 In-house 234-310 (492) alignment
Range on Protein: 365-451
Range on HMM: 234-310/492.0
CGEGKKARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSSTLPIKPFLSCfpevrvYDLTQYehcpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYE
 ..|...|  ...||||| .   ... ..| . .    |..   . .||| . |||.| .. ||.. | .| |.
vkseknglvnGildttRGLGnyGdpkLkksvipePktts......vkldea....aqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlaiyk

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 369-451 5.5e-12 38.6 In-house 173-251 (282) alignment
Range on Protein: 369-451
Range on HMM: 173-251/282.0
KKARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSSTLPIKPFLSCFPEVRVYDLTQYehcpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYE
 . ||. .. |.| |||...| .. . . .| |||.. . ..   || ||| ||.|||..| ||.. | . |.. .
vvsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeqlvsaepevtsiersee....ddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevad

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 369-448 3.5e-09 29.0 In-house 173-248 (287) alignment
Range on Protein: 369-448
Range on HMM: 173-248/287.0
KKARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSSTLPIKPFLSCFPEVRVYDLTqyEHcpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLS
. || .. . | |||.. | .... |   ..|.| | .|. |. |. ||| ||.||| |. ||  |  |.
elnrvngnLalsralgDfefkknvkkkpeeqivtavPDvlvkkld..ed..deflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlv

PP2C Protein phosphatase 2C 370-453 7.6e-11 35.1 Pfam-A 161-236 (255) alignment
Range on Protein: 370-453
Range on HMM: 161-236/255.0
KARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSstlpiKPFLSCFPEVRVYDLTQyehCpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAY-EPN
. || .. |.| |||. || .   ... |. |.|.. .||.   |. |.|..|||||| .| |.. | . ||. .|.
ngrvngsLavsRalGdfelkpke.....eqlvsaePdvtsvklte...e.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspm

PP2C Protein phosphatase 2C 370-453 7.6e-11 35.1 In-house 161-236 (255) alignment
Range on Protein: 370-453
Range on HMM: 161-236/255.0
KARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSstlpiKPFLSCFPEVRVYDLTQyehCpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAY-EPN
. || .. |.| |||. || .   ... |. |.|.. .||.   |. |.|..|||||| .| |.. | . ||. .|.
ngrvngsLavsRalGdfelkpke.....eqlvsaePdvtsvklte...e.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspm

PPM_PTC7 370-456 1.8e-09 30.4 In-house 164-243 (259) alignment
Range on Protein: 370-456
Range on HMM: 164-243/259.0
KARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSStlpIKPFLSCFPEVRvydLTQYEHCpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHS
. || .. |.| .||. ||  .  .. .|. |..   |. .  |. |.|..|||||| .| |.. | ..||. .|.. .
ngrvngvlavsRafGdfelkpket...eeqlvsaePdis...stkidee.defliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskkdpmeaa

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 371-449 3.3e-07 22.6 In-house 357-431 (473) alignment
Range on Protein: 371-449
Range on HMM: 357-431/473.0
ARVMATIGVTRGLGDHSLKVCSsTLPIK-PFLSCFPEVRVYDLTQYehcpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSA
 ||  . . | ||||. | . .|| |  .| .|...| ||.   |. ||| .||.|.| . ||  |  |. 
gRvnGGLnlsRAlGDhaYkkne.eLplkeqmisAlPDikvltltee....deFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 371-469 5.4e-07 22.1 In-house 165-246 (265) alignment
Range on Protein: 371-469
Range on HMM: 165-246/265.0
ARVMATIGVTRGLGDHSLkvcsstlpiKPFLSCFPEVRVYDLTQYEhcpdDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAyepnDHSRYTALAQALVLGA
 || .. |.| .|| .|     ||..| ..| ..|.. |  ..|.|..|||||| .. || .|. |.   ... .. .|. || |
wRvnGvLsvsRaiGDvkl.........kpyvsgeadvaeveldgse....eylilacDGlwDvvneeevvklveeflad....gaedlsevakllveaa

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 399-451 9.7e-07 21.2 In-house 268-316 (398) alignment
Range on Protein: 399-451
Range on HMM: 268-316/398.0
PFLSCFPEVRVYDLTQYehcpDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYE
|.|. ||| . |..   | |||.||||||. .. ||. .| . |. .
PYltaePevtshklren....dkFLvlatDGLwdllsneevvslVgehlakkk

SpoIIE Stage II sporulation protein E (SpoIIE) 399-496 4.6e-06 18.6 Pfam-A 104-190 (193) alignment
Range on Protein: 399-496
Range on HMM: 104-190/193.0
PFLSCFPEvRVYDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHSRYTALAQALVLGARGtprdrgwrlpNNKLGSGDDISVFVI
. |. .|| . |. .... |.|.|.| |||. . .. .   .| |.. . . ... ..|..||| ..      ... . |||...|.
lplGilpe.adyeeaelqlepgdllllyTDGvtEardpdgelfgkerllallaeaegesleelldalveelle..........lgsgeleDDitllvl

SpoIIE Stage II sporulation protein E (SpoIIE) 399-496 4.6e-06 18.6 In-house 104-190 (193) alignment
Range on Protein: 399-496
Range on HMM: 104-190/193.0
PFLSCFPEvRVYDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHSRYTALAQALVLGARGtprdrgwrlpNNKLGSGDDISVFVI
. |. .|| . |. .... |.|.|.| |||. . .. .   .| |.. . . ... ..|..||| ..      ... . |||...|.
lplGilpe.adyeeaelqlepgdllllyTDGvtEardpdgelfgkerllallaeaegesleelldalveelle..........lgsgeleDDitllvl

PPM_PTC7_SpoIIE_motif 410-496 3.1e-08 27.2 In-house 2-78 (81) alignment
Range on Protein: 410-496
Range on HMM: 2-78/81.0
YDLTQYEHCPDDVLVLGTDGLWDVTTDCEVAATVDRVLSAYEPNDHSRYTALAQALVLGARGtprdrgwrlpNNKLGSGDDISVFVI
|| .... |.|||.|.||||.. .. .  .....|.. . ... .  ||..|| ..      |.. .. |||...|.
ydeaefqLkpgdvllLyTDGltEardsdgelfgkeellrladraegkslqeladklvdevle..........ngsgereDDitllvl