Gene PTC6 in Saccharomyces cerevisiae

Synonym: AUP1, PPP2, YCR079W, PTC6

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PPM-unclassified
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
ScerP007_AA protein Get Run
ScerP007_AA_24-415 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
0034914 PP2C-like 25-415 4.1e-34 110.9 In-house 18-294 (295) alignment
Range on Protein: 25-415
Range on HMM: 18-294/295.0
GLPGYVGHATSRINRLENQDNYSIKMmrSWPNAYGSALNCSVFDGHGekGAQLSQLLADKLCSSLD----------FPEPSWDKQDLKKLVQEYARRFPE
 | .||.|. . .| .|.| ... . .... .. | . |||||| | . ...... | . |      ...  .. |.| ... ... |
llllrvgvasdqGrrksneDavlvvl..nllslledlllfgvfDGhg..Ghaaaevasellvelllellekllllltlsledieealrkaflaadeelle

GNYWKhklstfekfynkfikncnskqelllmkegdsailgqnggrmifdkmgniidkiallteldrlrlfygfarfdldqccGLGTAAGSTASSIFLYPY
 ....                                          |.||. ..... 
lallr.............................................................................pelagsGtTavvalirgn

ddpnapidegkdddswiishsgllKLIVTQVGDSKIILCdQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPdafgeTRFLNNFANTRSFGDVAGK----
            ||.| .||||...|. .| .. ||. |. .. ||.|.   .     | ....| ||..||. |  
........................klyvanvGDSravll.rngelvqltvdhkpvnelererilsaggavsh.....grvngvlavtRalGdfdlkllls

----PYGISSEPDIFSFLVGN--TlhlprsersklpfngdeCFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNswglKKATPQFVAEETIKFiqAIATKHSDNA
  ....|.|||.... ..           .|| | .||... | ..|.||...|...  | ... .||| ... |.| ..|| 
lllleplvsaePdvtvleltledd.................dfllLasDGlwdvlsneeivdivrslla....kgldleeaaeeLvdl..AlargsrDNi

TCVVVRLSNWG
|.|||||...|
Tvvvvrlnglg

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 31-412 4.4e-16 52.1 In-house 15-281 (282) alignment
Range on Protein: 31-412
Range on HMM: 15-281/282.0
GHATSRINRLENQDNYSIKMMRSwpNAYGSALnCSVFDGHGekGAQLSQLLADKLCSSL----DFPEPSWDKQDLKKLVQEYARRFPEGNYWKHKLSTFE
| .. . | |. |.... . . . . .. .|||||. |.. .. ...| ...  .. | . .... ... .. . | . . ...||| 
gvssmqgwrvemEDahtvvaslg..alkdwsf.FavfDGHa..GsevakyvkkhllenileeeelkeaaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdl

KFYNKFikncnskqelllmkegdsailgqnggrmifdkmgniidkiallteldrlrlfygfarfdldqccglgtaaGSTASSIFLYpyddpnapidegkd
| .|                                    |||| ....        
ktadks......................................................................GsTavtvlvs..............

ddswiishsgLLKLIVTQVGDSKIILCDqDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDpdafgETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYGissEPDIFSFLVG
      .||....|||...|| .| |. ||. | .. .|..|..   .    |  . | .|..|| . |   | . . || 
..........ekhliianlGDsRavlcr.ngkaaflteDHkpsrpkEkkRieqAGGsvv.....vsRvnGaLAvsRalGDyeykeee...ekkaeeqlvs

NTLHLPRSERSKlpfnGDEcFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWglkkATPQFVAEETIKfiQAIATKHSDNATCVVVRLS
. .  |||.   |. || | |||  | |.|||.|......    .. ||.. .. .|.   || ...|| ..
aepevtsierse....edd.flvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrleva....deleevakalvd..kalekgsrDNlsvlvvlfa

0049733 PP2C-like 35-412 7.4e-21 67.8 In-house 11-234 (235) alignment
Range on Protein: 35-412
Range on HMM: 11-234/235.0
SRINRLENQDNYSIkmmrswpnaygSALNCSVFDGHG--EKGAQLSQLLADKLCSSLDFpEPSWDkqdlkklvqeyarrfpegnywkhklstfekfynkf
  | .|.| . .      . | . |.|||| . |. .|.|| . |.. |  ...|                  
igrvrkvneDavlv...........glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle.lllld...................................

ikncnskqelllmkegdsailgqnggrmifdkmgniidkiaLLTELDRLRLFYGFARFDLDQCCGLGTAAGSTASSIFLYPYDdpnapidegkdddswii
                     |.. | . |  | ..| .    |.||. ..|..          
.........................................leealrkaflaaneallelalaspelagmgtTavvalldggk.................

shsgllkLIVTQVGDSKIILCDqDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLdpdafgetRFLNNFANTRSFGDVAGKpygissepdifsflvgntlhlp
    |.| .|||| ..|.. || .. ||. |. .  || |.   ..    |... | ||..||  |           
.......lyvanvGDsrayllr.dgklvqltedhspvnelerqriitaggav........rvpgrlaltralGdlllk......................

rSERSKLPFNGDEcFLALVTDGITNKLADQEVVDLITStvnswglkkATPQFVAEETIKFIQAiaTKHSDNATCVVVRLS
 . . |. . .. || | .||... | |.|.|||..|     ... .||. ... |   || |.|||||.
.pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvlsdeeivdllrs.........ldleeaaerlvelala..rggrDNiTvvvvrld

PP2Cc_SM00332 38-409 1.4e-37 122.5 In-house 20-274 (274) alignment
Range on Protein: 38-409
Range on HMM: 20-274/274.0
NRLENQDNYSIKMMRSwpnAYGSALNCSVFDGHGekGAQLSQLLADKLCSSLDFPEPSWDKQDlkklvqeyarrfpegnywkhklstfekfynkfikncn
.| ...| . ... .   ..| ..|||||| |.. ......||.. |.  ......                   
wrksmeDahvvvvdlv...eeedwlffgvfDGhg..Gsevakfvskklpealkeelkkkkdel.....................................

skqelllmkegdsailgqnggrmiFDKMGNIIDKIALLTELDRLRLF------YgfarfdldqccglgTAAGSTASSIFLYPYDdpnapidegkdddswi
            .|.. ... | | |. . |             .||||....|  |        
........................eddveealkkaflstdeeileeeqskelen..............alsGstavvallkked................

ishsgllkLIVTQVGDSKIILCDQDGiAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSrldP---DafgetRFLNNFANTRSFGDVAGK------PYGISSEPDIFS
    |.| .||||...|| .. |..|.. |. . ..||.|..      .   |. .. | .|.|||.. |   . .|..|||. 
........lyvanvGDSravlcrngk.avqlsvdhkpedederkRikkagg...vvekg.....rvngglavsrafGdhflkknkklkepyitaepdvkv

FLVgntlhlprsersklpfNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWglkkATPQFVAEETIKFIQAIAT-KHSDNATCVVV
 .        . .. || |..||... | .|||||..... ...  .|.. . ..  .||.. ...|| |.|||
vtl................tsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg....ktndpqeaaelldeeairrggseDniTvvvv

PP2C Protein phosphatase 2C 110-401 1.4e-49 162.0 Pfam-A 3-254 (255) alignment
Range on Protein: 110-401
Range on HMM: 3-254/255.0
RRFPEGNYWKHKLSTFEKFYNKFIKNcnskqeLLLMKEGDSAILGQNGGRMIFDKMGNIIDkiallTELDRLRLFYGFArfDLDQCCGLGTAAgSTASSI
 ...|.......... . ..... |.     .... |. ..|||.. ..... ..   . |.. . |.... ...... ...| .|....
vgaselqgarksmedahialknleks......sgkssvaffavfdghggreaakyarehle.....eilkeqksflele..kvekalrksfla.dtdeel

FLypyDDPN-APIDEGKDDDSWIISHSGllkLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPdafgETRFLNNFANTRSFGDVA
 .  .. | .|...|... ...|...  |.|..||||...||..|.....||..|......||.|.. . ...   ..|. ...|..|..||. 
ks...skantepsksGstavvalirgkk...lyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavsRalGdfe

GKPYGissepdifsflVGNTLHLPRSErsKLPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWGlkkaTPQFVAEETIKFIQAIATKHS
 ||.       .. . |... . ... ...|| |..||....|.|||.|||..|......  .|. .|||.... .| .....
lkpke...........eqlvsaePdvt..svklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk....spmeaaeelvdeaiargsedn

PP2C Protein phosphatase 2C 110-401 1.4e-49 162.0 In-house 3-254 (255) alignment
Range on Protein: 110-401
Range on HMM: 3-254/255.0
RRFPEGNYWKHKLSTFEKFYNKFIKNcnskqeLLLMKEGDSAILGQNGGRMIFDKMGNIIDkiallTELDRLRLFYGFArfDLDQCCGLGTAAgSTASSI
 ...|.......... . ..... |.     .... |. ..|||.. ..... ..   . |.. . |.... ...... ...| .|....
vgaselqgarksmedahialknleks......sgkssvaffavfdghggreaakyarehle.....eilkeqksflele..kvekalrksfla.dtdeel

FLypyDDPN-APIDEGKDDDSWIISHSGllkLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPdafgETRFLNNFANTRSFGDVA
 .  .. | .|...|... ...|...  |.|..||||...||..|.....||..|......||.|.. . ...   ..|. ...|..|..||. 
ks...skantepsksGstavvalirgkk...lyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavsRalGdfe

GKPYGissepdifsflVGNTLHLPRSErsKLPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWGlkkaTPQFVAEETIKFIQAIATKHS
 ||.       .. . |... . ... ...|| |..||....|.|||.|||..|......  .|. .|||.... .| .....
lkpke...........eqlvsaePdvt..svklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk....spmeaaeelvdeaiargsedn

PPM_PTC7_SpoIIE 110-397 6.9e-21 68.1 In-house 3-225 (230) alignment
Range on Protein: 110-397
Range on HMM: 3-225/230.0
RRFPEGNYWKHKLSTFEKFYNKFIKNcNSKQELLLMKEGDSAILGQNGGRMIFDkmgNIIDKIAlLTELDrlrlfygfarfDLDQCCGLGTAAGSTASSI
 .............. . ..... |. . .. |.  .|  ...  .. .  ......| ..|.      ....... . .| ...  
ggasaaqgarksmedahispanseks.sggrlalvvgdvdGhGgraalamgllr...talrela.fagle...........kpeeilrrlnlalaadled

FlypyddpnaPIDEGKDDDSWIISHSGlLKLIVTQVGDSKIILCDQDGIahalttthhinssrERHRLsIDPSRLDpDAFGETRFLNNFANTRSFGDVAG
.     |.. |   ..| .|  || | ..||| ..|...||        ||.|.  . .. .....|  ..| ....||. 
e.........psssgaTavvalidpst.gklyvanaGdsppllvrddgg..............ereri.vagglps.lGilpgrvfgvlavslapGdlll

KPygissepdifsfLVGNTLHLPRseRSKLPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWglkkatpqfVAEETIKFIQAIA
..       | . . |.  |  . |...||.|..||....| .||.|||. ......     .||. .. ....
ly............tDGvveaepd..tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelekp.........aaeglleDDitll

PPM_PTC7 111-401 3.4e-50 163.9 In-house 4-258 (259) alignment
Range on Protein: 111-401
Range on HMM: 4-258/259.0
RFPEGNYWKHKLSTFEKFYNKFIKNcnskqeLLLMKEGDSAILGQNGGRMIFDKMGNIIDkiallTELDRLRLFYGFArfDLDQCCGLGTAAGSTASSIF
.............. . ..... ..     ..... |. ..|||.. ........   . |.. . |. .. .|.... ...| .|.... 
gasafqgfrksmedahialanless......sgkdsvaffavfdghggreaakyarehle.....eilkerksfeele..klekalrksflaldtdeelk

LypyDDPN-APIDEGKDDDSWIISHSGllkLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPDafGETRFLNNFANTRSFGDVAG
.  .. | .|...| .. ...|..|  |.|..||||...||........||..|.... .||.|... . ... . |..|. ...|..|.|||. 
s...seantepstsGstAvvalitgsk...lyvAnvGDSravLcrsgnavkqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv..gngrvngvlavsRafGdfel

KPYGIssepdifsfLVGNTLHLPRSErsKLPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWglkkaTPQFVAEETIKFIQAIATKHS
||. .     . .. . |. . . ... ...|| |..||......|||.|||..|.....   .|. .||..... .| .....
kpket.........eeqlvsaePdis..stkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskk.....dpmeaaeklvdeaiargsedn

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 239-415 9.8e-20 63.8 In-house 112-262 (263) alignment
Range on Protein: 239-415
Range on HMM: 112-262/263.0
KLIVTQVGDSKIILCdQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPDAFGETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYGISSEPDIFSFlvgntlhlprsersK
.|.....|||. ||| ..| |. ||. |. .  |..|.   ... .. |. .  .| |||.||. |.||. ..|. |.       |
elvlaslGdsrailc.rnGkakkltrdhdPeleeekerikaagGsvewnslgkplvngrlamtrslGdldlkryGviatPetksl..............k

LPFnGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSwglKKAtPQFVAEetikfiQAIATKHSDNATCVVVRLSNWG
.  ....|| |.||||.. ...||. ||..  .  ..| ....|   ||.   ||||.||| | .||
vdh.aadsflvlitdgisfvvnsqelcdlvrlchdp...eea.ahalte......qalqygsednatavvvplgawg

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 239-412 3.3e-12 39.2 In-house 108-254 (255) alignment
Range on Protein: 239-412
Range on HMM: 108-254/255.0
KLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPDaFGETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYGIsSEPDIFSflvgntlhlprsersK
| ... ||||...||..||.|. |. |. . .|..|.|   . .  .|  ..| .|..||. .|. . ..||. .        .
kvyianvGdsrvvlcqkdgtakrlsldhkPseeseekriselGGtvvst.vvtsrvnGtlavsralGdsflePfvv.pdPdlsq...............s

LPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSwglKKATpqfvaeETIKFiQAIATKHSDNATCVVVRLS
|  .. || | ||| . ..|.| |... . ..  .||.   |... .| . .|| . .|..||
leiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivagisdp...ekaa......eklrd.layssGstdnisvivikls

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 239-411 3.9e-11 35.6 In-house 115-262 (265) alignment
Range on Protein: 239-411
Range on HMM: 115-262/265.0
KLIVTQVGDSKIILCdQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDpdAFGETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYgISSEPDIfsflvgntlhlprserSK
.| |. .|||. .|. ..| | |.. |. . .|..|.   .  .|. |  . . .|. ||| ||| .|.|.|.        ..
qlyvaWlGDsqallv.rkgeavqlmkpHkPeredEkkRieeagGlvv..vigawRvnGvLsvsRaiGDvklkpy.vsgeadv................ae

LPFNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSwglKKATPQFVAEETIKfiQAIATKHSDNATCVVVRL
....|.| .| | .||. . . ..|||.|... ...  .. . . ||.. .. .|.  ||| | ||| |
veldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveeflad...gaedlsevakllve..aakeagssDnitvvvvfl

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 239-413 1.4e-09 30.6 In-house 119-268 (269) alignment
Range on Protein: 239-413
Range on HMM: 119-268/269.0
KLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLdpDAFGETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYGI-SSEPDIFSFLVGNtlHLPRsers
.|||..||||. .|.|..|.| |. |. . .||.|.   .   | |  .| .|..||  |  . ..|||..| . . | |.  
dlivanvGdsrGvlydkrGkaiplsfdhkpqqvkerkrikkaGGfi..afrGvwrvaGvlatsralGdyplkdknlviadpdiltfdldd..hkpe....

klpfngdecFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNswglkkaTPQFVAEETIkfIQAIATKHSDNATCVVVRLSN
     || | .||. . ....| | |  ..    |.| |  . ...   || | .||.|.|
.........flilasdGlwdtfsneeavrfikerlk.......epdfGakslv..lesfkrGsvdnitvlvvklkn

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 239-411 4.2e-09 28.8 In-house 128-286 (287) alignment
Range on Protein: 239-411
Range on HMM: 128-286/287.0
KLIVTQVGDSKIILCDQDGiAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDpdafgETRFLNNFANTRSFGDVAGKPYG-ISSEPDIfsflVgnTlHLPRSERS
||.|. .|||. .|. .  ..||. | .. |..|.    .    | .| | |..|| . |  ...| .|  | | .| . .
klyvanaGDsravlsskgn.vkalsfDhkPqeesekkriiaagGfve.....lnrvngnLalsralgDfefkknvkkkpeeqi....v..t.avPDvlvk

KLPfnGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSwglkKATPQFVAEETIKF----IQAIATKHSDNATCVVVRL
||  |. || | ||| . | ..|||||. . . |  .|... ..|| ..   . .  || |.|.| |
kld..eddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvs....gakldeiieelldkclapdssntgvGcDnmtvvivvl

PP2C_SIG_SM00331 239-411 2.3e-07 23.6 In-house 101-217 (217) alignment
Range on Protein: 239-411
Range on HMM: 101-217/217.0
KLIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTthhinssrerhrlsidpsrldpdafgetrflnnfantrsfgdVAGKPYGISSEPDifsflvgntlhlPRSERSK
|| . .||| ..| .... . |.                      |.|.| |. .|..      .... .
klsyanaGdsrpyllrdgklveilkd..........................................vegaplGlepevs............vdirele

LPFngdECFLALVTDGITNK-----LADQEVVDLITSTVnswglkKATPQFVAEETI-KFIQAIATKH-SDNATCVVVRL
|   ...| |.|||.|..   .|.... ......|   . ..| .|.... . ..... .. .|..| |||..
lek...gdllllytDGltearsekgfaeerleeiledlv......dseaqelaqkiveellelakgsngeDdiTvvvvkv

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 239-411 1.5e-06 20.5 In-house 309-470 (473) alignment
Range on Protein: 239-411
Range on HMM: 309-470/473.0
KLIVTQVGDSKIILCDqDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDPSRLDPDAfgetRFLNNFANTRSFGDVAGKPygiSSEPDIFSFLvgnTLHLPRSERSK
|||| .|||. .|. .| | | . | .  |..|.   ..| |   |    | .|| | |   .| .  .   || . .
klivAnaGDsRcvlsr.nGkAldlslDHkPeDevEleRiekAGGkvdedg....RvnGGLnlsRAlGDhaYkk...neeLplkeqm...isAlPDikvlt

LpfNGDECFLALVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWG---LKKATPQFVAEETIKFIQAIATkHSDNATCVVVRL
|  .. || | .||| | . ||||| ... ..   |... . . .  . ..  |  || |...| |
l..teedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkgeesvlseiveeLlDaclapdtsgDGt.GCDnmtviivll

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 239-402 2.8e-06 19.4 In-house 142-305 (333) alignment
Range on Protein: 239-402
Range on HMM: 142-305/333.0
KLIVTQVGDSKIILCD--QDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSidPSRLDPDAFGETRFLNNFANTRSFGDVAGKpyGISSEPDIFSFLVGNTLHLPRSER
|| | ||||. .|.  .  . | . |. .  | ||.   ||..  . . | . |||| ||  | .  . ||.|  |.   . 
kLyVaNvGdsrAllvkrkesekvkqLsvdHttdNedEllRlk..dLGldieqikrnkrlgskentRsiGdykvk..kgykdvdilssakgePviaePdiq

SKLPFNGDECFLALVTDGITNKLADQ-----EVVDLITSTVNSWGLKKATPQFVAEEtikFIQAIATKHSD
 .| .. . || |. ||. . |     |. |. |   |.|| | ||..  .. .. ||.|
gaypiddityflvlmSdGvyktLeevtgpetsnvenillevitelekqatlqdvAqa...vvdkvkrkHkd

PP2C_2 Protein phosphatase 2C 240-370 3.7e-06 19.4 Pfam-A 111-193 (212) alignment
Range on Protein: 240-370
Range on HMM: 111-193/212.0
LIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDpsrldpD----AfgetrflnnfantrsfgdvagkpygissepdifsflvgntlhlprsE
....|.||. |.. |.|| ...|.. ..  ..| ..|. .   |                          .
ivffqiGDgaivvrdrdgevqllgepdsgeyanettfltse......daeeel..............................................r

RSKLPfNGDECFLALVTDGITNKLADQE-VVDLITS
...|. . .  |.|.|||. ..|...| . .|.. 
irrlk.lepgdalllmTDGvsdslrkeepfrellae

PP2C_2 Protein phosphatase 2C 240-370 3.7e-06 19.4 In-house 111-193 (212) alignment
Range on Protein: 240-370
Range on HMM: 111-193/212.0
LIVTQVGDSKIILCDQDGIAHALTTTHHINSSRERHRLSIDpsrldpD----AfgetrflnnfantrsfgdvagkpygissepdifsflvgntlhlprsE
....|.||. |.. |.|| ...|.. ..  ..| ..|. .   |                          .
ivffqiGDgaivvrdrdgevqllgepdsgeyanettfltse......daeeel..............................................r

RSKLPfNGDECFLALVTDGITNKLADQE-VVDLITS
...|. . .  |.|.|||. ..|...| . .|.. 
irrlk.lepgdalllmTDGvsdslrkeepfrellae

PPM_PTC7_motif 350-401 7.5e-14 45.0 In-house 2-50 (51) alignment
Range on Protein: 350-401
Range on HMM: 2-50/51.0
LVTDGITNKLADQEVVDLITSTVNSWGLkkaTPQFVAEETIKFIQAIATKHS
| .||....|.|||.|||........||  .|| .||..... .| .....
LAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkgl...spqeaAeklvdealargseDn