Gene YNL217W in Saccharomyces cerevisiae

Synonym: YNL217W, YNL217W

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPPL
Superfamily PPPL
Family PPP
Subfamily YNL217W
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
ScerP062_AA protein Get Run
ScerP062_AA_43-296 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
0053225 Metallo-dependent phosphatases 44-295 5.8e-26 84.8 In-house 32-239 (293) alignment
Range on Protein: 44-295
Range on HMM: 32-239/293.0
LPTISTLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIdDKIGGLGEnITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNH----KDQVKCVLGNHEILVMMAYLNpd
| ... ||| .. .|. ....||.|||.|....|. .||| .| ....|||.. .|||| .|. ..|..  .|.| ...|||| .. .... 
leakeilkkepnllelsmriyviGDiHGnlddLlall.ekigfppe.drlvflGDlvdrGpdslevlelllalkllypdnvvllrGNHElmllnglyg..

fskwvrrpklmtpltfstetnfipqdiskisnAHGRLARELGFSKLSQLAEHCSMAIELDLDITGDILfGAHAGMVPGDFmkpnqipgvsSLSNMKYVDK
                 ..  |..| ..| .  .. . | . | |.|| .|.| |.      .|.. .....
................................fgdetlrkygaaelwdelldwlrslplaaliggkil.fvHgGlspdls..........lldqireinr

KNWSKTSREKENkNYVRWYTLWDKYGDHFSNAKVFYGHDASMGLNLRRQTKGLDTA
 .. . .  . .  ..||.... .. .. |..||.| . . . . . ....
plriplegllld.llwsdpdlwsgwlpsyrglgvvfghtavlrflkkngldliirg

0045823 Metallo-dependent phosphatases 46-296 1.4e-28 93.0 In-house 55-290 (473) alignment
Range on Protein: 46-296
Range on HMM: 55-290/473.0
TISTLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdKIGGLGENiTMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNHK----DQVKCVLGNHEILVMMAYLNpdfs
... ||| .. .|. .|..||.||..|....|.. ||| .|. ....|||.. .|||| .|. ..|. |  ..| ...|||| .. ....  
akeilkkepnllelsmrivviGDiHGqlddLlrlle.kigfpped.rlvflGDlvDrGpdslevlelllalkikypgnvfllrGNHElrllnglyg....

kwvrrpklmtpltfstetnfipqdI----------SkisnahgrlarelGFSKLSQLAEHCSMAIELdlditGDILFGAHAGMVPGD--------FMKPN
                  .       .. . .. ... |...   |. .. .|.| |.      .|.
........................fgdetlekyged.............lyeeflewlrslPlaavi.....ggkilfvHGGlspdlplldqireierpl

QIPGvsslsnMKYVDKKNWSKTsREKENKNYVRWY---------T------LWDKYGDHFSNAKVFYGHDASMG---LNLRRQTKGLDTAC
.||.    ...  || . |.. ....|..         .. ...  ...|| . ..  | .... |.|| .
eipd......dgllldllwsdP.weddgdgllrlrffgnsprgagylFgpdaveeflkkngldlivrGHthvpeGyellfdgkvigiDtgi

0049330 Metallo-dependent phosphatases 46-296 1.6e-24 79.9 In-house 42-250 (309) alignment
Range on Protein: 46-296
Range on HMM: 42-250/309.0
TISTLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdKIGGLGEnITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNHK----DQVKCVLGNHEILVMMAYLNpdfs
... ||.  . .|. .|..||.||..|....|.. ||| .| ....|||.. .|||| .|. ..|..|  |.| ...|||| .. ....  
akeilksepnllelsmrivviGDiHGqlddLlrlle.kigfppe.drlvflGDlvdrGpdslevlllllalkllypdnvfllrGNHElrllnglyg....

kwvrrpklmtpltfstetnfipqdiS----------KisnahgrlarelGFSKLSQLAEHCSMAIELdlditGDILFGAHAGMVPGDfMKPNQIP-----
                  .       . .. .. ... .|...   |. .. .|.| |. . .||.   
.........................fgdetlrkygae............lweefldwlrslplaavi.....ggkilcvHgGlspdl.llldqirelerp

----GVSSLSNMKYVDKKNWSKTsrekenknyvrwytlwdkYGDHFSNAKVFYGHDASMGLNLRRQ--TKGLDTAC
   . | .. . | .. ..         .... ...|..||.| ... . . .  .. .
leipldgllcdllwsdplpireg..................fapnprglgvvfghtaverflkkngldliirghga

subfamily_Cele-PPP-Subfam3_pd Subfamily Cele-PPP-Subfam3 48-132 1.2e-09 30.5 In-house 24-110 (287) alignment
Range on Protein: 48-132
Range on HMM: 24-110/287.0
STLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDDkIgGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSY----ILNHKDQVKCVLGNHEILVM
..|. .. . .... . |||.||..|... .... . |  .. ..|||.. .|..| .|. .   .  .|. . ||||. .
eileplpalleveapitivGdihGqlddllrifna.v.GaapkvqylflGdyvdrGakslevslllfslkiaypkkvhllrGnhevkki

PP2Ac_SM00156 48-132 1.5e-09 30.3 In-house 15-101 (271) alignment
Range on Protein: 48-132
Range on HMM: 15-101/271.0
STLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNH----KDQVKCVLGNHEILVM
. ||. . ....... ..|||.||..| ..|. . .| .. ....|||.. .|| | |.....    ..|  ||||  .
eilkqeknlvevsapvtvvGdihGqlddllrll..elageppeekyvFlGdYVDRGpqsiEvillLfalkilypekvvLLRGnHEsssv

subfamily_Cele-PPP-3B_pd Subfamily Cele-PPP-3B 48-132 7.1e-09 28.1 In-house 30-116 (290) alignment
Range on Protein: 48-132
Range on HMM: 30-116/290.0
STLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDDkIgGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYI----LNHKDQVKCVLGNHEILVM
..|. . . .... | |||.||. |.... .|. . |  .. ...|||.. .|..| .| ..  . . .|. . ||||. .
eileplpalleveapivivgdihgqldallryfda.v.gyppkvkflflgdyvdrgakslevslllfcykiryskkvhllrgnhevrkv

subfamily_PPP3C_pd Subfamily PPP3C 49-137 4.4e-09 28.6 In-house 56-146 (452) alignment
Range on Protein: 49-137
Range on HMM: 56-146/452.0
TLKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdkIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYIL----NHKDQVKCVLGNHEILVMMAYLN
 ||| . . ...  . .||.|| . ....| . .|| .... ..|||.. .| | .| |..  ...... . ||||  . |..
llkkektlleveaPitviGdihGqfydllklfe..vgGdPastkylflGdyvdrGyfsiecvlylyalkiaypstlfllrGnhecrhlteyft

PPP_1 50-131 3.1e-10 32.8 In-house 17-100 (264) alignment
Range on Protein: 50-131
Range on HMM: 17-100/264.0
LKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVS----YILNHKDQVKCVLGNHEILV
|.| | ......|  .||.||..|....|  |.|| .. . . |||.. .| || ..   . |...... . ||||  
lnkeenllevseeitvcGDiHGqfdDLlklf..kvggpspetnYlFlGDyVDRGkdSvEilllLlalklkypkelfllRGNHEsrq

PPP_3 50-132 5.8e-10 31.6 In-house 18-102 (271) alignment
Range on Protein: 50-132
Range on HMM: 18-102/271.0
LKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYI----LNHKDQVKCVLGNHEILVM
|.| . ....... . .||.|| .| .||  |.|| .. . . |||.. .| .| |. ..  ......| . ||||  .
lekesnlveisapvtvcGDiHGqldDLlelf..knggpspetkYlFlGdyVDrGkkslEvlllLlalkikypkevhLlRGnhEsrqi

subfamily_PPP2C_pd Subfamily PPP2C 50-128 3.5e-08 26.0 In-house 33-113 (290) alignment
Range on Protein: 50-128
Range on HMM: 33-113/290.0
LKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYIL----NHKDQVKCVLGNHE
|.| . | ...   .|||||.. ...||. ||||  .  ..|||.. .| | . |...   .|... . ||||
lskesnvqevkcpvtvcgdvhgqfhdllelf..kiggkspdtnylflgdyvdrgyysvetvtllvalkvrykeritilrgnhe

subfamily_Cele-PPP-Subfam4_pd Subfamily Cele-PPP-Subfam4 50-132 5.1e-07 22.0 In-house 40-124 (298) alignment
Range on Protein: 50-132
Range on HMM: 40-124/298.0
LKKIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDDkiGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNHK----DQVKCVLGNHEILVM
.|| . . ...   ||.||.| ... | |  .| ..  ..|||.. .| . .|. .| .|  ... . ||||. ..
fkkqkslvevdapikvcGdihGqysdllrlfdk..agfppdanylflGdyvdrGrqnlevivlllaykvkypnnffllrGnheceai

subfamily_YNL217W_pd Subfamily YNL217W 52-304 1.1e-102 335.5 In-house 1-222 (235) alignment
Range on Protein: 52-304
Range on HMM: 1-222/235.0
KIEHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDDKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYIlnHKDQVKCVLGNHEILVMMAYlnpdfsKWVRRPKLMT
|||.|..|.|....||||||.|||.|||.||||||..||....|.||.|.|||.|..||||. .|||||||.||||.||..||   |||..||...
kieavdvlgkrllvvGdvhgaYDelieLlddkiggkdenvlvvlvGdlinkGPksvevvsyv..rkdqvkcvkGnheelvllay......kwvkkpkgae

PLTFSTETNFIPqdiSKISNAHGRLARELGFSklsqlaehcsmaieldLDITGDILFGAHAGMVPGDFMKPNQIPGVSSLSNMkYVDKKNWSKTSREKEN
||.||....|..  ||.|.|....|||||||        |||..|.|...|||.|||.|...|.|..|.||.|. .|||||.||||.|||.
plefsskfsfle...sklskadmeyarelgfs................ldipsdellvvhaGlvpgkfleensidevlslrnl.lvdkknlsktseekea

KNYVR---WYTLWDkygdhfSNAKVFYGHDASMGLNLRRQTKGLDTACIKNNLLSS
|...|  |..||.   .||||..||||..||.|.|...||||.|. . |..
kqiariqlwaelWk......gnakvyfGHdaieglqlyrfatGldtgCvyggslta

subfamily_PPPLV_pd Subfamily PPPLV 54-131 4.4e-08 25.8 In-house 17-100 (290) alignment
Range on Protein: 54-131
Range on HMM: 17-100/290.0
EHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIeLIDDKIGGLGENIT---MILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNHK----DQVKCVLGNHEILV
|.. .|.   .||.|||| ..| ..... .| ..|  ...|||.. .|. | ....|.| |   .| . ||||. 
erllelksptyvlgdlhgnyrdli.yfekvlwrtgvdltpasllflgdyvdrgdfsveliayllalkvlypskvlllrgnheles

subfamily_Cele-PPP-Subfam2_pd Subfamily Cele-PPP-Subfam2 54-130 3.1e-07 22.9 In-house 28-106 (281) alignment
Range on Protein: 54-130
Range on HMM: 28-106/281.0
EHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdKIGGLGENItMILLGDFIHKGPDSDKVVS----YILNHKDQVKCVLGNHEIL
. .....| | |||.|........|.. .| . |.. ...|||.. .|| | .|.   . . ..|.. . ||||| 
kaLveidkPivvvGdlhaqfndlkrlfe.llgrvpeev.lvflgdyvdrgpqslevlillftlkiryrdrivllrgnheia

subfamily_PPG1_pd Subfamily PPG1 54-128 3.2e-06 19.6 In-house 34-110 (300) alignment
Range on Protein: 54-128
Range on HMM: 34-110/300.0
EHVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYIL----NHKDQVKCVLGNHE
 | ...   ||||||.. . .|.. ||||  .  ..|||.. .| | . .| ..   . ... . ||||
snvieirspvtvvgdvhgqfydvleif..kiggqvpdtnylflgdyvdrglysvetisllivlklrypsritllrgnhe

subfamily_PPP4C_pd Subfamily PPP4C 55-129 2.3e-07 23.3 In-house 37-113 (288) alignment
Range on Protein: 55-129
Range on HMM: 37-113/288.0
HVTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKV----VSYILNHKDQVKCVLGNHEI
 |. ..  . ||.||.. ...||. |.|| ..  ..||||. .| | .   ... . . |... . |||| 
nvqrvdspvtvcgdihgqfydllelf..kvggdvpetnylflgdfvdrgfysvetfllllalkvrypdritlirgnhes

subfamily_PPP1C_pd Subfamily PPP1C 56-130 1.5e-07 23.9 In-house 32-108 (282) alignment
Range on Protein: 56-130
Range on HMM: 32-108/282.0
VTDLNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdkIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILN----HKDQVKCVLGNHEIL
. .|..  |||.||.| ... |.. ..| .. . ..|||.. .| | ... .|   ..... . |||| 
lleleaPvkivgdihGqyadllrlfe..tsgaPpesnylflGdyvdrGkqsletivlllaykikypenlfllrGnhesa

subfamily_Cele-PPP-1A_pd Subfamily Cele-PPP-1A 59-129 1.4e-06 21.0 In-house 33-111 (284) alignment
Range on Protein: 59-129
Range on HMM: 33-111/284.0
LNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdkIGGLG------ENITMILLGDFIHKGPDSDKVVS----YILNHKDQVKCVLGNHEI
..   |||.||...... |.| . |    ..  ..|||.. .|| | .|..  | | . |.| . |||| 
ieapvkivgdihgqfedllalld..lngwpfvedeakekkylflgdyvdrgpfsievitllfayklllpdkvfllrgnhes

subfamily_Cele-PPP-4B_pd Subfamily Cele-PPP-4B 59-129 5.2e-06 18.9 In-house 49-121 (299) alignment
Range on Protein: 59-129
Range on HMM: 49-121/299.0
LNKEYVFVGDVHGNYDEFIELIDdkIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNH----KDQVKCVLGNHEI
..  . .||.||.| ... ..| . |. .. ...|||.. .| . .... .| .  ...  . |||| 
veapiivcgdihgqysdllrifd..kagfppdvnflflgdyvdrgrqnlelitlllcfkikyperffmlrgnhec

Metallophos Calcineurin-like phosphoesterase 64-222 1.2e-14 48.0 Pfam-A 4-108 (200) alignment
Range on Protein: 64-222
Range on HMM: 4-108/200.0
VFVGDVHGNYDEF--IELIDDKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVSY------ILNHKDQVKCVLGNHEILVMMAYLNPDFSKWvRRPKLMTPLTF
...||.||..|.. ..|| .||.. ... ... |||... |..|... .    |. ...| ...||||  .. .. .  .. ...  . . 
lvigDlHgglddledlllillkiaaeekpdlvlflGDlvdrgdwssetlalldylvlklllpipvfllrGNHesdpgnsaygflleql.kdlrglangee

STETNfipqdiskisnahgrlarelgfsklsqlaehcsmaieldlditgdilfgahagmvpgdfmkP
..|..                               .
eyenl.............................................................k

PPP_5_Dcr2 64-133 9.6e-11 35.0 In-house 2-75 (199) alignment
Range on Protein: 64-133
Range on HMM: 2-75/199.0
VFVGDVHGNYDEF-IELIdDKIgGLGE-NITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNH----KDQVKCVLGNHEILVMM
. .||.|| .|. ..|. ... |. . . .. |||.. .|.||. |. ..|   ...| .. ||||  . 
tvcGDlHGqlddlllilf.keg.gdpseerlyvFlGDyVDrGkdslevlllLlalklvypkevhllrGNHEdeqln

PPP_4 65-181 1.7e-11 37.5 In-house 3-125 (197) alignment
Range on Protein: 65-181
Range on HMM: 3-125/197.0
FVGDVHGNYDEF-IELIdDkIGGLGE-NITMILLGDFIHKGPDSDKVVSYILNH----KDQVKCVLGNHEILVMMAYLNpdFSKWVRR-PKLMTPLTFST
 |||.|| .|. ..|. . .||| . . .. |||.. .|.|| |. ..|.   ...| .. ||||  . .. . | | | . . . .. .
vvGDiHGqlddlllkll.k.ngglpseersyvflGDyVDRGkdslevlllLlalklvypkevvllRGNHEskslnllyg..fkkevlekhgkeilkklqd

ETNFIP--QDIS-KISNAHGRLARELG
 ...| . |. |. .|| | .|| 
vfdllplaalidekvlvvhgglsdele

PPP_2 66-133 1.9e-08 27.2 In-house 4-73 (198) alignment
Range on Protein: 66-133
Range on HMM: 4-73/198.0
VGDVHGNYDEFIELIddKIGGLGENITMILLGDFIHKGPDSDKVVS----YILNHKDQVKCVLGNHEILVMM
.||.||..| ...|  | |. .. . . |||.. .| .| |.   . |.....| . ||||  . 
cGDlHGqldDLlilf..knglpsperkylFlGdyvDrGkkslEvlllllalklvypkevhLlRGnhEskkvn

FBPase_2 Firmicute fructose-1,6-bisphosphatase 95-136 8.1e-06 10.3 Pfam-A 190-230 (641) alignment
Range on Protein: 95-136
Range on HMM: 190-230/641.0
LLGDFIHKGPDSDKVVSYILNHkDQVKCVLGNHEILVMMAYL
..||  .|| .||.. .... ...  |||.|| . |. 
ivGDiyDRGpkadkildkliey.hslDiqWGnhDilWlgaaa