Gene PDP in Amphimedon queenslandica

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
AqueP205_AA protein Get Run
AqueP205_AA_88-446 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 85-446 4.6e-124 407.5 In-house 1-397 (398) alignment
Range on Protein: 85-446
Range on HMM: 1-397/398.0
DINYLPSNSPNEDRYSFGGLPESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSGSLNIHRDGDTLLD------------AGGTESLQLPDN
| | |.||.|.|||.|.. | ||.. ||.|.|||....||| ....|||.|...|.. |.. .......|..||.      . ...|.| ..
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

SD-----------KVPSLLRKSFLDLDKNISDGGLEAVelvkKGHSIRSnegifaKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSG-WEPV
|.      || . |.|.||.|||.||. |...  |..|.|.   .|..||||||||.|.|......||.|||||||||.....| || |
skylqelleaevekvkealkkaFlklDkdistealkkl....kekslre......allvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegsweav

ALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEED-TVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPEEsLSHVHFVL--------GDYKTPPYLTAEPVVTSYP-STGGQFLI
.|||||...|||||.|.|..|||||. ||||..|||| |.|.|||||..|||.|| |.....      ||||||||||||.|||.. .. .||.
kLskdqtadneeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwsee.lqkkvlekaylkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendkFLv

LGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSSKTFGLWSS------KEKTCCE--ESVNSATELLWESLGGS----DRSVKQLLEIPAGMSRMYRDDI
|.|||||. .........||.|..|. .|.........|...   ||..... |. |.||.|....|||.  ...|..||.||....|||||||
latDGLwdllsneevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkredknaAthLirhalggneagdkekvsallsiPeelaRmyRDDi

TIIVIHFK
|..|..|.
tvtVvffn

PP2Cc_SM00332 90-443 2.7e-55 180.7 In-house 19-274 (274) alignment
Range on Protein: 90-443
Range on HMM: 19-274/274.0
PSNSPNEDRYSFGGL--PESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnSDKVPSLLRKSFLDL
......||..    .|.....|.| |||  .|.|....| ... ..| .  .             .|.| .|.|.||..
gwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel..........................eddveealkkaflst

DKNISDGGLE----AvelvkkghsirsnegifaklaqALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGsgwePVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPg
|..| .                ||||..|. |... ...|||..||.||||...    |.||.|.....|.|..|.|.|.. 
deeileeeqskelen......................alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk....avqlsvdhkpedederkRikkagg.

eedtVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPEeslshvhfvlgdYKTPPYLTAEPVVTSYP-STGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEgnkdkt
  |.. |. |||. ||||| ..|...      ....||.|||| |.   . ..|||| .||||. ...|...|.| .. .|.   
....vvekgrvngglavsrafGdhflkknk............klkepyitaepdvkvvtltsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg......

ssktfglwsskektcCEESVNSATELLWESLGGSdrsvkqlleipagmsRMYRDDITIIVI
        .... | |||.| . .        ....|.||..|.
...............ktndpqeaaelldeeairr...............ggseDniTvvvv

0034914 PP2C-like 89-446 2e-46 151.2 In-house 29-291 (295) alignment
Range on Protein: 89-446
Range on HMM: 29-291/295.0
LPSNSPNEDRYSFGG---LPESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSGSLnihrdgdtlldaggteslqlpdnSDKVPSLLRKSFL
  ...|||....    ... .||.| ||| . ..||.....|.... . |.. . . .            .. . . |||.||
qGrrksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls.......................ledieealrkafl

DLDKNISDGGLEAvelvkkghsirsnegifakLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGkkagSGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPgee
 .|. . . .|.            | ||..|. |.| ....||| .||.||||   ...|.| |..|... ||.|. |..||..  
aadeellelallr...................pelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll....rngelvqltvdhkpvnelererilsagg...

dtVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPeeslshvhfvLGDYKTPPYLTAEPVVTSYPS--TGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNkdkts
 ... .|..|.|. ||.|| ..|..     | .. ..|...||| ||...   ..||.|..||||. . ...|.|.| ... | .   
..avshgrvngvlavtRalGdfdlkll..........lslllleplvsaePdvtvleltledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrsllakgld.....

sktfglwsskektcceeSVNSATELLWESLGgsdrsvkqlleipagmsRMYRDDITIIVIHFK
          . |.||. ..|         |..||.||..|....
.................leeaaeeLvdlAla.................rgsrDNiTvvvvrln

PP2C Protein phosphatase 2C 105-385 4.6e-37 121.0 Pfam-A 30-241 (255) alignment
Range on Protein: 105-385
Range on HMM: 30-241/255.0
PESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVsgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnsdKVPSLLRKSFLD-LDKNISDggleavelvk
..|| ..||| ||| . ..|.. |..| ... .   .                || .|||||| .|... .     
gkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflele.............................kvekalrksfladtdeelks..........

kghsiR--SnegifaKlAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGwepVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEEDtvirESRLLGGLMPF
   . .   . .. ||..|. |.|.....||| .||.||||..| ..  ..|..|. . .|.|..|...|.  ..  . |. | |  
.....skan......t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak...keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavs

RAFGDTEYKWPEeslshvhfvlgdyktPPYLTAEPVVTSYPSTGG-QFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSSK
||.||.|.| |        ... .||| ||| . |  .||||..||||. ...|...|.| .. .|...... . .
RalGdfelkpke...............eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspmeaaee

PP2C Protein phosphatase 2C 105-385 4.6e-37 121.0 In-house 30-241 (255) alignment
Range on Protein: 105-385
Range on HMM: 30-241/255.0
PESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVsgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnsdKVPSLLRKSFLD-LDKNISDggleavelvk
..|| ..||| ||| . ..|.. |..| ... .   .                || .|||||| .|... .     
gkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflele.............................kvekalrksfladtdeelks..........

kghsiR--SnegifaKlAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGwepVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEEDtvirESRLLGGLMPF
   . .   . .. ||..|. |.|.....||| .||.||||..| ..  ..|..|. . .|.|..|...|.  ..  . |. | |  
.....skan......t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak...keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavs

RAFGDTEYKWPEeslshvhfvlgdyktPPYLTAEPVVTSYPSTGG-QFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSSK
||.||.|.| |        ... .||| ||| . |  .||||..||||. ...|...|.| .. .|...... . .
RalGdfelkpke...............eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspmeaaee

PPM_PTC7 104-381 5.3e-36 117.4 In-house 29-241 (259) alignment
Range on Protein: 104-381
Range on HMM: 29-241/259.0
LPESSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVsgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnsdKVPSLLRKSFLD--LDKNISDggleavel
 ...| ..||| ||| . ..|.. |..| ... . .                 |.  ||||||  .|... .    
sgkdsvaffavfdghggreaakyarehleeilkerksfeele.............................klekalrksflaldtdeelks........

vkkghsI--RsnegifaKlAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGwepVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEEDTviRESRLLGGLM
     .    . .  ||..|. |.|.....||| .||.||||... ..  ..|..|... ||.|..|...|.  ..  ...|. | | 
......sean.......t.epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnav...kqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv..gngrvngvla

PFRAFGDTEYKWPEEslshvhfvlgdykTPPYLTAEPVVTSYPSTGG-QFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEgNKDK
 |||||.|.| |       ......||| ..| . .  .||||..||||. . .|...|.| .. .|. ...
vsRafGdfelkpket.............eeqlvsaePdisstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskk.dpme

0049733 PP2C-like 92-445 2.6e-33 108.4 In-house 15-233 (235) alignment
Range on Protein: 92-445
Range on HMM: 15-233/235.0
NSPNEDRYSFgglpesSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnsdkVPSLLRKSFLDLDKNI
.. |||.. .   . .|||| ||| . ...|.....|.... . |.|  .               . .|||.|| ... .
rkvneDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllelllelllld.............................leealrkaflaaneal

SDGgleavelvkkghsirsnegIFAKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKkagsGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEedtvire
 .           |  | .|..|. |.. ....|||. ||.||.| .  . . | |..|... ||.|. |...|..     
lel...................alaspelagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllr....dgklvqltedhspvnelerqriitaggav.......

sRLLGGLMPFRAFGDTEYKwpeeslshvhfvlgdyktppyltaePVVTSYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRhYDKegnkdktssktfglws
 | .|.|. ||.||...|             | ||... . | ||.| .||||. . ...|.|.. . .|         
.rvpgrlaltralGdlllk.........................pdvtvlelepgdflllasDGlwdvlsdeeivdllrs.ldl................

skeKTCCEESVNSATEllweslggsdrsvkqlleipagmsRMYRDDITIIVIHF
  . ..|. |. | .            | ||.||..|...
...eeaaerlvelala........................rggrDNiTvvvvrl

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 95-445 1.8e-30 99.2 In-house 26-280 (282) alignment
Range on Protein: 95-445
Range on HMM: 26-280/282.0
NEDRYSF-GGLPES-SAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQtlreggvvsgslnihrdgD----TlldaggteSLQLPDNSDKVPSLLRKSFLDLD
.||...  |.. . ..|||.|||  ..|.. ..||.....         .       . . ...|.| . ||..||.||
mEDahtvvaslgalkdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile..................eeelke........aaleasekdevkealrqgfLald

KNISDGGLEAVELvKKGhsirsnegifaklaqalsGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAgsgwEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpgeeDTV
..|..  .. . .|          |. |. ..........| ||.|||| ..   . . |..|  ....| .|.. |   . 
eairelstdlkta.dks..................GsTavtvlvsekhliianlGDsRavlcrng....kaaflteDHkpsrpkEkkRieqA.....GGs

IRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPEESLSHVHFVlgdyktppylTAEPVVTSYP-STGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTssktf
. ||. | |  ||.|| ||| || ..  |     .||| |||  |. .||.| ||.|. .........| ..... . .   
vvvsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeqlv..........saepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev.....

glwsskektcceesvnsatellweslggsdrsVKQLLEipAGMSRMYRDDITIIVIHF
                .|.|..  ... || ....|. |
................................akalvd..kalekgsrDNlsvlvvlf

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 107-384 1.4e-21 69.7 In-house 50-258 (287) alignment
Range on Protein: 107-384
Range on HMM: 50-258/287.0
SSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQtlreggvvsgslnihrdgdtlldaggteslQLPDNSDKVPSLLRKSFLDLDKNISDGgleavelvkkgh
.|. |||| |||  ..|.. ..| | ...               .  ..... .|...||..|...        
kslalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak..............................kksfkegaleqilkdafletDeellkd............

sirsnegifAKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGsgwePVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpgeeDTVIRESRLLGGLMPFRAFGD
     ||.. .|. |. ..|. . .||| .|| |||| .|.    ||| |  ..|.| .|.. |   . ..  | | |  ||.||
.........eklkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgn....vkalsfDhkPqeesekkriiaa.....gGfvelnrvngnLalsralgD

TEYKWPEEslshvhfvlgdyKT--PPYLTAEPVVTSYPST-GGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSS
 |.| ..      |.   ||.| |.  .  ||.| ||.|. .......|.| . .. . |. ..
fefkknvk............kkpeeqivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvsgakldeiie

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 223-377 1.2e-19 63.7 In-house 296-433 (473) alignment
Range on Protein: 223-377
Range on HMM: 296-433/473.0
SGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKagsgWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpGeeDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWpEESLSHVHFV
||. | |... ....|| ||.|.|| ..   . . || |  .|.| .|.. | |  .| . |. |||  ||.|| || .|.| .  .
sGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn....GkAldlslDHkPeDevEleRiekA..G..GkvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkk.neeLplkeqm

lgdyktppyLTAEPVVTS-YPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEG
     ..| | .   . .||.| .||.| |. |...| | . |. 
.........isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkge

PPM_PTC7_SpoIIE 175-375 3e-16 52.9 In-house 68-211 (230) alignment
Range on Protein: 175-375
Range on HMM: 68-211/230.0
KVPSLLRKSFLDLDKNISDGgleavelvkkghsirsnegifaklaQALSGACALFAMINPQT--IYVASTGDCRAVLGKKaGSGwepvalskdqnvhnee
|. .||...| |.... |              . |||.|..| |.|.| .|||. ||....| .. . |        
kpeeilrrlnlalaadlede.........................psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrd.dgg................

evN--RVksAHPGEEDtV-IRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWpeeslshvhfvlgdykTPPYLTAEPVvTSYPSTGG--QFLILGTDGLWERMKEQDIID
   |. . .| . . |.. | | |  .|.||. ..         | . .||| ||  . | .||||..||||. . |...|
..ereri..vagglps.lGilpgrvfgvlavslapGdlllly................tDGvveaepd.tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvd

VVGRHYDK
 | .. .|
lvrdelek

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 218-362 2.4e-14 45.9 In-house 123-262 (333) alignment
Range on Protein: 218-362
Range on HMM: 123-262/333.0
LAQAL-SGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGsGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpGEEDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPEESL
| . . |. |. |.| . .||| || ||.| |.   . . ||.| .. ||.|. |.|  | .  |.. ..||. .. |. || . |  . 
leeeisgGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke.sekvkqLsvdHttdNedEllRlkdL..GldieqikrnkrlgskentRsiGdykvkkgykdv

ShvhfVLGDYKTPPYLTAEPVVTSYPSTGGQF-LILGTDGLWERMKE
   .| . | .| ..  .. .|| .. . |.| ||. . ..|
d....ilssakgePviaePdiqgaypiddityflvlmSdGvyktLee

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 108-373 6.8e-13 41.5 In-house 34-236 (269) alignment
Range on Protein: 108-373
Range on HMM: 34-236/269.0
SAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREGgvvsgslnihrdgdtlldaggteslqlpdnsdkvpsllrksflDLDKNISDGgLEAVELVK-KGH
. .||| |||   ||| .. | | . . | |                      | ||. .  .. .|.. . 
gesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel...........................................dadkentep.infsklltdeil

SIRSNEGIFAKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGwepVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpGEEDTVIRESRLLGGLMPFRAFGD
|. .  || |. ..|. || |... . . || || | || | |   . || |  .. .| |.|.| |  .   |. | |  ||.||
svdekllekakraediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvlydkrGka...iplsfdhkpqqvkerkrikka..GGfiafrGvwrvaGvlatsralGd

teYkwPeesLSHVHFVLGDyktPPYLTAEpvvtsYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHY
 | |  | . ..|. |  | || .      .|||| .||||. . ... . . . 
..y..p...lkdknlviad...pdiltfd.....lddhkpeflilasdGlwdtfsneeavrfikerl

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 221-378 1.3e-10 34.0 In-house 93-229 (255) alignment
Range on Protein: 221-378
Range on HMM: 93-229/255.0
ALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGwepVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHpGEEDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTeykwpeeslshvh
  |. | ..| . .|.| || |.||..| |   . || | . .|.| .|.. . |  .  ||. | |  ||.||.       
kfiGttaasvliiedkvyianvGdsrvvlcqkdgta...krlsldhkPseeseekriselG.GtvvstvvtsrvnGtlavsralGds.............

fvlgdyKTPPYLTAEPVVT--SYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGN
     |.....| ..   |. .|||| ||.|. . ... ...|  | | 
......flePfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivagisdpeka

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 107-385 1.6e-10 33.5 In-house 32-244 (266) alignment
Range on Protein: 107-385
Range on HMM: 32-244/266.0
SSAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREggvvsgslnihrdgdtlldaggTESLQLPDNSDKVPSLLRKSFLDLDKNISDGGLE----AVELV
| .||||.|||  .|. .. . | . . |..           |. . || .  ||...| ..|....|  |  .. ||
snialfavfdGhaGkGaadaakklfpkelekllks......................tkqddGGdniydqskllenafkevdaklkdfeyeGatatlalv

KKGHsirsnegifaklaqalsgacalfamiNPQTIYVASTGDCRAVLGKkagsGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHpgeeDTVIRESRLLGGLMPFR
 .              . . . || || | | .  | | . |||| . ...|| |.|    |. .  . ||. |
wsdG..........................qqrylqvanvGdssaflsr....GneslelskdhkakdpeekqrikddG....itlsdnqtrinGlavsr

AFGDTEYKwpeeslshvHFVLGDyKTPPYLTAEPVVTSYpstgGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSSK
|.||  |     . .|  . ||.. . ..| .   .|||. .||||. .. .| |..|  ||.. .|| .| 
alGdhfik.........elniGl.isepyvsnrilltpf....dkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydqqatedkmass

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 224-310 3.2e-09 29.4 In-house 114-197 (293) alignment
Range on Protein: 224-310
Range on HMM: 114-197/293.0
GACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSGW--EPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpGeedTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYK
|. |  .. ...||| || .||| .| .|   |.|.|| . ..|| .|.. | |  .|.|..|.|| |  |. || ..|
GstatvvlvldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkriqka..G...gvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 322-383 5.4e-09 28.6 In-house 176-238 (265) alignment
Range on Protein: 322-383
Range on HMM: 176-238/265.0
VLGDYKTPPYLTAEPVVTSYPSTGG-QFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTS
 .||.|. ||...|. |.... .| ..|||..||||. ..|......| . .. .. .. 
aiGDvklkpyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladgaedlsev

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 237-385 3.4e-08 25.7 In-house 128-254 (276) alignment
Range on Protein: 237-385
Range on HMM: 128-254/276.0
IYVASTGDCRAVLGKkagsGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHpgeeDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYKwpeeslshvHFVLGDyKTPPYLTAEP
. || || | | .  | | . |||| . . ||..|.|    |. .  . ||. ||.||  |     . .|  . ||.. . 
lqvanvGdssaflsr....GneslelskdhkatdpeekqrikddG....itlsdnqtrinGlavsralGdhfik.........elniGl.isepyvsnri

VVTSYpstgGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDKTSSK
..| .   .|||. .||||. .. .| |..|  ||.. .|| .| 
lltpf....dkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydqqatedkmass

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 108-279 3.1e-07 22.8 In-house 34-166 (309) alignment
Range on Protein: 108-279
Range on HMM: 34-166/309.0
SAGLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREggVVSGSLNIhrdgdtlldaggteslqlpdnsdkvpsllrksfldlDKNISDGGLEAVELVKKGHs
.  .||.|||  . |.| |..|.. ...   . | . ..                   . |... |. | .|| . 
evafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkqkkf..lssepedv....................................leAireaflatheamkkkl.

irSNEGIFAKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAG--SGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKS
 ..  ..  . .|. |  .| . .||| || ..|||.|  . ... | ||  .. ||..|...
..eeWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekeriee

PP2C_SIG_SM00331 190-444 4.5e-07 22.6 In-house 80-216 (217) alignment
Range on Protein: 190-444
Range on HMM: 80-216/217.0
NisdggleavelvkkghsirsnegifakLAQALSGACALFAMI--NPQTIYVASTGDCRAVLGKkAGSGWEPVALskdqnvhneeevnrvksahpgeedt
.                ..| .|.|.. . .....|. ||.| .|  |  |..              
e...........................keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr.dgklveilkd.........................

viresrllgglmpfrafgdteykwpeeslsHVHFVLGDYKTPPyltaePVVTSYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDiidvVGRHYDKEGNKDKTssktf
                ...|| ....   . ...   | .|.| ||||.|...|..  ... ..| .|..   
..............................vegaplGlepevs.....vdirelelekgdllllytDGltearsekg....faeerleeiledlv.....

glwsskeKTCCEESVNSATELLWESLGGSDRsvkqlleipagmsrmyRDDITIIVIH
    .....| .. .| | |...||         .||||..|. 
.......dseaqelaqkiveellelakgsng................eDdiTvvvvk

PPM_PTC7_motif 350-379 6.4e-07 22.8 In-house 1-30 (51) alignment
Range on Protein: 350-379
Range on HMM: 1-30/51.0
ILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNK
||..||||. ...|...|.| .. .|.|..
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkgls

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 219-310 1.3e-06 20.7 In-house 94-182 (263) alignment
Range on Protein: 219-310
Range on HMM: 94-182/263.0
AQALSGACALFAMI-NPQTIYVASTGDCRAVLGKKAgsgwEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPGEEDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYK
 . ||. | ... . . . .||.|| ||.| ..   .. |..| . . ||| .|.|.|  | . . . .. | |  |..|| . |
ellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailcrnG....kakkltrdhdPeleeekerikaagGsvewnslgkplvngrlamtrslGdldlk

PP2C_2 Protein phosphatase 2C 91-371 1.6e-06 20.6 Pfam-A 8-193 (212) alignment
Range on Protein: 91-371
Range on HMM: 8-193/212.0
SNSPNEDRYSfgGLPESSAGLFAVIDGHRSFHC----AEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSgslnihrdGDTLL-----------Daggteslqlpdnsdk
...|..|..   .|.. |.||.||..|    |... ..........| |.  .     ..||      .        
kgkpcqDala..ireasdgwllaVADGaGsakrSdkGarlaveaagealeklleeeseqe........eeallrqieneilasvk...............

vpsllrksfldldknisdggleavelvkkghsiR---SNEGifaKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSgWEPvaLSKDQNVHNEE
                   ...  .   .. |.|.|.|..|.... ||...|. ...|. ... |.....  . 
.................................lkqeaeaq...qeelkdyatTlllavitpgeivffqiGDgaivvrdrdge.vql..lgepdsgeyan

EVNRVKSAHPGEEDtviresrllgglmpfrafgdteykwpeeslshvhfvlgdyktppyltaepVVTSYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQ-DIIDVVGR
|.....|. ..||                          . . .  |. |.| |||........ . ......
ettfltsedaeeel..................................................rirrlklepgdalllmTDGvsdslrkeepfrellae

PP2C_2 Protein phosphatase 2C 91-371 1.6e-06 20.6 In-house 8-193 (212) alignment
Range on Protein: 91-371
Range on HMM: 8-193/212.0
SNSPNEDRYSfgGLPESSAGLFAVIDGHRSFHC----AEFLRQNLLKHVTQTLREGGVVSgslnihrdGDTLL-----------Daggteslqlpdnsdk
...|..|..   .|.. |.||.||..|    |... ..........| |.  .     ..||      .        
kgkpcqDala..ireasdgwllaVADGaGsakrSdkGarlaveaagealeklleeeseqe........eeallrqieneilasvk...............

vpsllrksfldldknisdggleavelvkkghsiR---SNEGifaKLAQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSgWEPvaLSKDQNVHNEE
                   ...  .   .. |.|.|.|..|.... ||...|. ...|. ... |.....  . 
.................................lkqeaeaq...qeelkdyatTlllavitpgeivffqiGDgaivvrdrdge.vql..lgepdsgeyan

EVNRVKSAHPGEEDtviresrllgglmpfrafgdteykwpeeslshvhfvlgdyktppyltaepVVTSYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQ-DIIDVVGR
|.....|. ..||                          . . .  |. |.| |||........ . ......
ettfltsedaeeel..................................................rirrlklepgdalllmTDGvsdslrkeepfrellae

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 290-381 2.2e-06 19.7 In-house 273-359 (404) alignment
Range on Protein: 290-381
Range on HMM: 273-359/404.0
RESRLLGGLMPFRAFGDTEYKWPEESLSHVHFVLgdykTPPYLTAEPvVTSYPSTGGQFLILGTDGLWERMKEQDIIDVVGRHYDKEGNKDK
. .|||. .  | .|| | | ...||  |.   . | ..  .|.. |. . |||.|||||........ .| . .| ..||
kkaRllatigvtRGlGDheLkvvdtnlsikPfLs....pvPevrvld.ltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 221-310 4.2e-06 19.1 In-house 100-183 (265) alignment
Range on Protein: 221-310
Range on HMM: 100-183/265.0
ALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAgsgwEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAhpGEEDTVIRESRLLGGLMPFRAFGDTEYK
 ||. | ..|. ...||| || .|.| .|   | | | | . .|.| .|...| |  || . | | |  || ||...|
lksGstavvvliekdqlyvaWlGDsqallvrkg....eavqlmkpHkPeredEkkRieea..gGlvvvigawRvnGvLsvsRaiGDvklk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 110-266 4.3e-06 18.7 In-house 63-201 (404) alignment
Range on Protein: 110-266
Range on HMM: 63-201/404.0
GLFAVIDGHRSFHCAEFLRQNLLKHVTQTLREggVVSGSLNIHRdgdtlldaggT--------EslqlPDNSDKVPSLLRKSFLDLDKNISdGGLEAVeL
 .|.. |||   |  ..| ||... |.. |.  |. ..     .    .  .... .|.. ... . .. . | ||  
ayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekled..vlellleksa..........eeeenteess....kespssvseiyeekeiskeeLvi.Galesa.f

VKKGHSIRSNEGIFaklaQALSGACALFAMINPQTIYVASTGDCRAVLGKKAGSgwepVALSKDQ
.. . |. .. .  .  | .|| |.. . .||| ||.||.| .| .  ..||.| 
lemDeqiarereay....rikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailvrkdei....iplsadf

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 225-283 5.4e-06 19.1 In-house 87-147 (292) alignment
Range on Protein: 225-283
Range on HMM: 87-147/292.0
ACALFAMINPQ-TIYVASTGDCRAVLGK-KAGSGWEPVALSKDQNVHNEEEVNRVKSAHPG
... |... . ...| || ||.||. .|| |.. ||.|  .. .| .|.. |  
tavvcarvrddralilanvGdsrallgrclggsdyeliPlsrdhkPedPderarilraGGr