Gene Pdp in Drosophila melanogaster

Synonym: 153332_at, CG12151, Dmel\CG12151, PDP, pdp, Dmel_CG12151, Pdp

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
DmelP125_AA protein Get Run
DmelP125_AA_56-454 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 62-455 1.1e-160 528.1 In-house 1-398 (398) alignment
Range on Protein: 62-455
Range on HMM: 1-398/398.0
ETNQLGSNWPCEDSRTEASFLHRNGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAATLPRQVLREQ---MKQGADSQSFLKCHNDNVDFVS-MIKPMYEASF
..||| ||.|.||.|.||..|..||...|.||||.||||.. ||||||.||.|..|..|||.|.  ...|.. ...||......|.|| . |.......
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

LKYVNQLLETPQRDVSSELVNAFLQLDEEISQEAL---TSNDVRT-MNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTQqWHSKKLNIEHNAD
 ||...|||. ...|...| .|||.||..||.|||  .....|. ..||||||.|.|..||| ..|||.|||| ||||| ..... |...||.....||
skylqelleaevekvkealkkaFlklDkdistealkklkekslreallvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegs.weavkLskdqtad

NMSEVRRILAEHPKEEHETVIRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSQEiMQQKVLPM-FgVQAMAP-NYYTPPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWD
|..||.|| .|||.||..|||||||||..|.|||||||.|||||.| .|.||| . . .....| .|.|||||||.|.|..|.|..||||||.|.|||||
neeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwsee.lqkkvlekay.lkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendkFLvlatDGLwd

FLPPSEVVSLVGEHINSKKILEPMRLPEGDTTLQEISQQLAERKAGLTRkpVDQNAATHLIRHALGGTDYGiEHSKISYYLTLPRDAVRLYRDDITITVI
.| ..|||||||||...|| ||.. .|...||......|.|||..|.| .|.|||||||||||||...| ...|.|..|..|....| ||||||.||.
llsneevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkr..edknaAthLirhalggneag.dkekvsallsiPeelaRmyRDDitvtVv

YFNS
.|||
ffns

PP2Cc_SM00332 58-451 7.5e-54 176.0 In-house 11-274 (274) alignment
Range on Protein: 58-451
Range on HMM: 11-274/274.0
IRSYeTNQLGSNWPCEDSRTEASFL--HRNGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAATLPRQVLReqmkqgadsqsflkchndnvdfvsmikpmyea
.... ... |.. ..||    | . .. ..|.||||.|... ..|||.| ....   .                  
sygk.ssmqgwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel................................

sflkyvnqlletpQRDVSSELVNAFLQLDEEISQEALTSNDVRtmnvALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPqtqqwhSKKLNIEHNADNM
       . ||  | .|||..|||| .|. ... .  ||||. |..... . ...||..||. |||. .    .. | .|.... 
.............eddveealkkaflstdeeileeeqskelen....alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk......avqlsvdhkpede

SEVRRILAEHPkeehetVIRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSQeimqqkvlpmfgvqamapnYYTPPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPP
.|..|| ....   |...||. .|| |||||. .|...          . ..||.|| |||....| ..|.||..||||||| | .
derkRikkagg......vvekgrvngglavsrafGdhflkknk...................klkepyitaepdvkvvtltsedeflilaSDGlwdvlsn

SEVVSLVGEHINSKkilepmrlpegdttlqeisqqlaerkagltRKPVDQNAATHLIRHALGGtdygiehskisyyltlprdavRLYRDDITITVI
 |||..| ......                .. |.||..|...|.            . ..|.||. |.
qevvdivrkllakg..............................ktndpqeaaelldeeairr.....................ggseDniTvvvv

0034914 PP2C-like 57-454 6e-52 169.3 In-house 20-291 (295) alignment
Range on Protein: 57-454
Range on HMM: 20-291/295.0
VIRSYETNQLGSNWPCEDSRTEASF---LHRNGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSaatlprqvlreqmkqgadsqsflkchndnvdfvsmikpmy
..|..   | . ..||. .    |.......|.|||| | |...|.|..|.....                    
llrvgvasdqGrrksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelll........................................

eaSFLKYVNQLLETPQRDVSSELVNAFLQLDEEISQEALTsndvrTMNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGvldpqtQQWHSKKLNIEHNAD
 ..|. . .||.... |. . |..|||..|||. ..||    ...| ||. |....| | ...|| .||. |||    ... . |...|. .
..ellekllllltlsledieealrkaflaadeellelall.....rpelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll......rngelvqltvdhkpv

NMSEVRRILAEHPKEEHetvirnGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSqeimqqkvlpmfgvqamAPNYYTPPYLTARPDVQQHELG-PNDKFLVIASDGLWDF
| .|..|||....  |   ||.. .|| ||.|||..|..         ......|...| |||...||. ..|.||..|||||||.
nelererilsaggavsh......grvngvlavtRalGdfdlkll.................lslllleplvsaePdvtvleltledddfllLasDGlwdv

LPPSEVVSLVGEH----INskkilepmrlpegdttlqeisqqlaerkagltrkpvDQNAATHLIRHALGgtdygiehskisyyltlprdavRLYRDDITI
|...|.|..| ..   .                   ..||..|...||            | .||.||.
lsneeivdivrsllakgld....................................leeaaeeLvdlAla......................rgsrDNiTv

TVIYFN
 |...|
vvvrln

PP2C Protein phosphatase 2C 169-393 4.5e-38 124.3 Pfam-A 69-244 (255) alignment
Range on Protein: 169-393
Range on HMM: 69-244/255.0
QRDVSSELVNAFLQ-LDEEISQealtsND-VrTmNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTqqwhsKKLNIEHNADNMSEVRRILAEHP
 ..|. | ..||. .|||. .   ..  |   ||..| .. | | ...|| .||. |||. | .   |.|. | ... .|..|| ... 
lekvekalrksfladtdeelks.....skan.t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak.....keltedHkpsdedEreRIeeagg

KEEHetvirNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSQeimqqkvlpmfgvqamapnyytPPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHI
. ..   |||. .|| ||.|||..| .           ... .| |||....| ..|.||..||||||| |.. |.|.|| ...
svsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke......................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrsel

NSKKilepmrlpegdtTLQEISQQLAE
..||      ...|....|..
skkk............spmeaaeelvd

PP2C Protein phosphatase 2C 169-393 4.5e-38 124.3 In-house 69-244 (255) alignment
Range on Protein: 169-393
Range on HMM: 69-244/255.0
QRDVSSELVNAFLQ-LDEEISQealtsND-VrTmNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTqqwhsKKLNIEHNADNMSEVRRILAEHP
 ..|. | ..||. .|||. .   ..  |   ||..| .. | | ...|| .||. |||. | .   |.|. | ... .|..|| ... 
lekvekalrksfladtdeelks.....skan.t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak.....keltedHkpsdedEreRIeeagg

KEEHetvirNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSQeimqqkvlpmfgvqamapnyytPPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHI
. ..   |||. .|| ||.|||..| .           ... .| |||....| ..|.||..||||||| |.. |.|.|| ...
svsn.....ngrvngsLavsRalGdfelkpke......................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrsel

NSKKilepmrlpegdtTLQEISQQLAE
..||      ...|....|..
skkk............spmeaaeelvd

PPM_PTC7 170-383 2.6e-36 118.4 In-house 70-238 (259) alignment
Range on Protein: 170-383
Range on HMM: 70-238/259.0
RDVSSELVNAFLQ--LDEEISQealtsN-DVrTmNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTqqwhsKKLNIEHNADNMSEVRRILAEHP
.... | ..||. .|||. .    . |   ||..| .. | | ...|| .||..|||. .    |.|. |...| .|..|| ... 
eklekalrksflaldtdeelks.....sean.t.epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnav.....kqltedHkpsnedEreRiegagg

KEEHEtviRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWSQEimqqkvlpmfgvqamapnyyTPPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHI
. ...  .|||. .|| ||||||..| .           ......| ||...... ..|.||..||||||| ... |.|.|| ...
svsnv...gngrvngvlavsRafGdfelkpket....................eeqlvsaePdisstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrsel

NSKkilepmrlpegdtT
..|       .
skk.............d

0049733 PP2C-like 69-454 3.2e-32 104.8 In-house 15-234 (235) alignment
Range on Protein: 69-454
Range on HMM: 15-234/235.0
NWPCEDSRTEasflhrNGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAATLPRQVLReqmkqgadsqsflkchndnvdfvsmikpmyeasflkyvnqlletp
. .||.     ........||| |.|.|.|.|..|.... .. |.  |                       
rkvneDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllelllelllld.............................................

qrdVSSELVNAFLQLDEEISQEALTSNdvrtmNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGvldpqtQQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRILAEHPKE
  .  |..|||...|.. ..||.|.   ..| .|. |... . | ...||. ||. |.|    .. .  |. .|. | |..||..... 
...leealrkaflaaneallelalasp.....elagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayll......rdgklvqltedhspvnelerqriitaggav

ehetvirngRLLSQLAPLRAFGDFRYKwsqeimqqkvlpmfgvqamapnyytppyltarPDVQQHELGPNDkFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEhiN-
     | . .|| .||.||. .|                |||...|| |.| ||..|||||||.|...|.|.|. . . 
.........rvpgrlaltralGdlllk................................pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvlsdeeivdllrs..ld

SkkilepmrlpegdttlqeisqqlaerkagltrkpvdQNAATHLIRHALGgtdygiehskisyyltlprdavRLYRDDITITVIYFN
                   ..|| .|...||            | ||.||. |....
l....................................eeaaerlvelala......................rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 88-373 1.1e-28 93.0 In-house 54-254 (287) alignment
Range on Protein: 88-373
Range on HMM: 54-254/287.0
ICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAatlprqvlreqmkqgadsqsflkchndnvdfvsmikpmyeasflkyvnqL--LEtpQRDVSSELVNAFLQLDE
. ..|||| ||.. . ..|.| ... .                          .. . .. | .|||..||
lfavfDGhGGakvakyagkklikkiak.................................................kksfk..egaleqilkdafletDe

EISQEaltsndvRTMNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLgvldpqTQQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRILAEhpkeehETVIRNGRLLSQLAP
|. ..    ....  .|. | | |. .. || .|| |||   ... ..|.| ..| ...|| .|| |    . .. .|  .|| 
ellkd.......eklkdesaGstavvvlikeeklyvanaGDsravl......sskgnvkalsfDhkPqeesekkriiaa......gGfvelnrvngnLal

LRAFGDFRYKWSQEimqqkvlpmfgvqamapnyyT---PPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKKILE
 ||.||| .| ...          .    || ||| ..| ..| |||.| ||.|| | .||| || |.. |.. |.
sralgDfefkknvk....................kkpeeqivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvsgakld

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 85-375 1e-25 83.7 In-house 41-256 (282) alignment
Range on Protein: 85-375
Range on HMM: 41-256/282.0
NGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAatlprqvlreqmkqgadsqsflkchndnvdfvsmikpmyE----AsflkyvNQLLETPQRDVSSELVNAF
..  .||||||. . ..|.| ||. .                     |  .   ..| ......|...| ..|
dwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile.......................................eeelke......aaleasekdevkealrqgf

LQLDEEISQEAltsNDVRTMNVAlsGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLgvldpqTQQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRIlaehpkEEHETVIRNGRLL
|.|||.|...  .|..|.. . |. | | .. .. .| ||. |||   ... ... | .| ... .| .||   |.  . ..|. 
Laldeairels...tdlktadks..GsTavtvlvsekhliianlGDsRavl......crngkaaflteDHkpsrpkEkkRi......eqAGGsvvvsRvn

SQLAPLRAFGDFRYKWSQEIMQQKVLpmfgvqamapnyytppyLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKKILEPM
 .|| ||.||. || ..| ... |         ..| |.|. |  .|.|||.|.||.|| | .|||.|| .... .. || .
GaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeql.................vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 184-370 1.6e-18 60.0 In-house 275-433 (473) alignment
Range on Protein: 184-370
Range on HMM: 275-433/473.0
DEEISQEALTSNDVRTMNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLdpqtqqWHSKKLNIEHNADNMSEVRRILAEHPKeehetVIRNGRLLSQL
..| .|.| ... . .  ||. |. . ... .. || ||. .||     .  | ..| .. | .|| .  |   | .||.  |
egeeakeeldgseekeepGedsGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn......GkAldlslDHkPeDevEleRiekAGGk.....vdedgRvnGGL

APLRAFGDFRYKWSQEIMQQKVLpmfgvqamapnyytppyLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKK
  ||.||. || .|. .. .         ..| ||.....| ..|.|||.|.||.|. .  ||| | .... ..
nlsRAlGDhaYkkneeLplkeqm.................isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkge

PPM_PTC7_SpoIIE 83-369 2.6e-18 59.7 In-house 31-212 (230) alignment
Range on Protein: 83-369
Range on HMM: 31-212/230.0
HRNGFICGIFDGHAGAAcgQVVSKRLLryvsaatlprQVLREQMKQGADsqsflkchndnvdfvsmikpmyeasflkyvnqlletpqrdvssELVNAFLQ
.| ... |..||| | | ......|      ..|||. ..|..                      .. ... 
grlalvvgdvdGhGgra..alamgllr..........talrelafagle...........................................kpeeilrr

LDEEI----SQEaltsndvrtmnVALSGAVACLVHIEGLQ--MHVASTGDCGAVLGVLDPQtqqwhskklniehnadnmsevrrilAEHPKEEHETV---
|....   |      .. ||| |....|.. . ..||. ||. ..|  |..             ... ... .  
lnlalaadlede...........psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrddgg.........................ererivagglpslG

IRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWsqeimqqkvlpmfgvqamapnyyTPPYLTARPDvQQHELG-PNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSK
|..||  .|| .|.||. ..            | . .|.|| .....  .|.||..||||||| |.| |.|.|| ......
ilpgrvfgvlavslapGdlllly.......................tDGvveaepd.tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelekp

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 81-354 1.8e-15 49.6 In-house 22-261 (333) alignment
Range on Protein: 81-354
Range on HMM: 22-261/333.0
FLHRNGFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLlryvSAATLPRQVLREQMKqgADSQSFLKCHNDNVdfvsmikpmyEASFLKYVNQLLETpQRDVSSELVNAF
 . . .. ..|||. |.  ..| .||  .| | |.. | . |. . ||  ..|     | .||. ....|. . |. |.| . 
ktendpilyavFdGydGnkaakfveqrL....vaellleqltdelae..aevkevlkrafeev..........erkflesiddalae.kddlqsqlPegv

LQLDEEIsQEALTSNDVRTMNVALS-GAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPqtqQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRIlaEHPKEEHETVIRNGRL
 ... | |   . ..... .| |. | .. |  ...|| || |.|  .  . . |.|. .|. || |. |. ..  . |.. ||.||
ssyelee.qypekierlqeleeeisgGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke...sekvkqLsvdHttdNedEllRl..kdLGldieqikrnkrl

LSQlAPLRAFGDFRYKWSQEimQQKVLpmfgVQAmapnyYTPPYLtARPDVQQH-ELGPNDKFLVIASDGLWDFLP
 |. . |. ||.. |  . . ..|   .|    .| . | ||.|  .. . .|||. |||.  | 
gsk.entRsiGdykvkkgyk..dvdil....ssa.....kgePvi.aePdiqgaypiddityflvlmSdGvyktLe

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 158-261 1.5e-13 43.5 In-house 61-164 (309) alignment
Range on Protein: 158-261
Range on HMM: 61-164/309.0
LKYVNQLLETPQRDVSSELVNAFLQLDEEISQEALTSNDVRTMNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTQQWHSKKLNIEHNADNMSE
.| ...| ....|| . . .|||.. |.. ..    .. ... .|. | .| | . ...|| || ..|||| .|.......|.| .| ....|
ikkqkkflssepedvleAireaflatheamkkkleeWpktksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespee

VRRI
..||
keri

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 189-370 1.9e-10 33.5 In-house 78-228 (255) alignment
Range on Protein: 189-370
Range on HMM: 78-228/255.0
QEALTSNDVRTMNVA-LSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGvldpqTQQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRIlaehpKEEHETVIRNgrllsqlaplr
..| . ... . .  |. | | | . .. .| || .||.   .. .|.| ..|. . || .||   .|  ||. .      
kkaykeistqiserpkfiGttaasvliiedkvyianvGdsrvvlc.....qkdgtakrlsldhkPseeseekri.....selGGtvvst...........

afgdfrykwsqeIMQQKVLPMFGVQAMAPNYYTPPYLTARPDVQ-QHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKK
       . .| .. |   . . |.... ||.. . |  .||||..| ||.|| .  | |..| . ...|
............vvtsrvnGtlavsralGdsflePfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivagisdpek

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 324-384 4.1e-10 32.3 In-house 201-265 (293) alignment
Range on Protein: 324-384
Range on HMM: 201-265/293.0
LTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSK----KILEPMRLPEGDTTL
... |||.. ||..||.|.|.| ||||. . .|||. . . ....  || |  . . .. .
vistPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkvledeeddrkikeeekkskeevrf

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 321-370 8.6e-10 31.2 In-house 183-232 (265) alignment
Range on Protein: 321-370
Range on HMM: 183-232/265.0
PPYLTARPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKK
 ||... .|| . || ....|..|.||||| ....|||.|| |......
kpyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladga

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 327-373 3.7e-09 29.1 In-house 225-272 (309) alignment
Range on Protein: 327-373
Range on HMM: 225-272/309.0
RPDVQQHELGPNDK-FLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKKILE
 |||....| ||.. |...||||||. |.|...||.| .. . |.. |
ePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkelke

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 159-297 4.1e-09 28.9 In-house 55-184 (263) alignment
Range on Protein: 159-297
Range on HMM: 55-184/263.0
KYVNQLLeTPQRDVSSELVNAFLQLDEEISQEALTS-NDVrtmNVALSGAVACLVH-IEGLQMHVASTGDCGAVLgvldpqTQQWHSKKLNIEHNADNMS
| ...||  ..|.  |.|||..||..... . | .  .  ||. | ..  .| .. .||.|| |.|    .. ..||| ..|. .  
kilkrll.ekekdleivlknafeeldkklkrylefsvaea...ellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrail......crnGkakkltrdhdPelee

EVRRILAEHPKEEHETvIRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWS
| .||.|  . | .. . . .. ..|| |..||. | .
ekerikaagGsvewns.lgkplvngrlamtrslGdldlkry

PPM_PTC7_motif 343-392 1e-08 28.5 In-house 1-39 (51) alignment
Range on Protein: 343-392
Range on HMM: 1-39/51.0
VIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKKIlepmrlpegdtTLQEISQQLA
..||||||| |.. |.|.|| .....|.      ..||....|.
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkgl...........spqeaAeklv

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 86-232 1.6e-08 26.8 In-house 62-189 (404) alignment
Range on Protein: 86-232
Range on HMM: 62-189/404.0
GFICGIFDGHAGAACGQVVSKRLLRYVSAAtLpRQVLREQMKQGADSQSFLKCHNdnvdfvsmikPMYEASFL-KYvNQLLETPQRDVSSELVNAFLQLD
 . |.|||||| .  | || | . . . | ..||  ... |..... ....     .  |  .| ..  . .. |  | .|||..|
layfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkek.l.edvlellleksaeeeenteess..........kespssvseiy.eekeiskeeLviGalesaflemD

EEISQEALTSNDVrtmnvalSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLG
| |..| . ..     | |. . .  ...|| ||. |.| 
eqiarereayrik.......GGCtalvalvllgklYvanaGDsRailv

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 313-374 5.7e-08 24.9 In-house 294-359 (404) alignment
Range on Protein: 313-374
Range on HMM: 294-359/404.0
AMAPNYYTPPYLTARPDVQQHELG----PNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKKILEP
.. | . |.|.. |.|.. .|   .|. |..|.||||| | .|| .| | ... . ..
vvdtnlsikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedk

PP2C_SIG_SM00331 171-451 5.4e-07 22.4 In-house 63-215 (217) alignment
Range on Protein: 171-451
Range on HMM: 63-215/217.0
DvsSELVNAFLQLDEEISQEaltsndvRTMNVALSGAVACLVHIEGLQMHVASTGDCGAVLGVlDPQTQQWHSKklniehnadnmsevrrilaehpkeeh
. .||..|. .|.. | .|    . .   ....|..... ....|. ||. .|  | .......              
g..eelsqalkrlnraiyee.......keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr.dgklveilkd..........................

etvirngrllsqlaplrafgdfrykwsqeimqqkvlP-----------MfgvqamapnyytppyltarPDVQQHELGPnDKFLVIASDGLWDFLPPSEvv
                  .      .          .|... || . . .|....|||..  . . 
....................................vegaplGlepevs...................vdirelelek.gdllllytDGltearsekg..

slvgehINSKKILEPMRLPEgDTTLQEISQ----QLAERKAGLTRkpvdqnaathlirhalggtdygiehskisyyltlprdavrlyRDDITITVI
   .. ... | ..  |...||..|  .| |...|                       .||||. |.
......faeerleeiledlv.dseaqelaqkiveellelakgsng..........................................eDdiTvvvv

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 169-297 9.3e-07 21.3 In-house 82-199 (293) alignment
Range on Protein: 169-297
Range on HMM: 82-199/293.0
QRDVSSELVNAFLQLDEEISQEALTSNDVRTmnvalSGA-VACLVHIEGlQMHVASTGDCGAVLGVLDPQTQQWHSKKLNIEHNADNMSEVRRIlaehpk
....  ||..| . ||| ..| .. |    |. ..... ..  ..|| || |||  ...... | .| .|.. .. | .||   
ekeikkclvdsfkktdeefLklaskakPvWk.....dGstatvvlvldn.vlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkri......

EEHETVIRNGRLLSQLAPLRAFGDFRYKWS
.  .|.|.||.| |  |. || |.| .
qkaGgvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfkrl

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 327-370 8.7e-06 17.7 In-house 267-310 (492) alignment
Range on Protein: 327-370
Range on HMM: 267-310/492.0
RPDVQQHELGPNDKFLVIASDGLWDFLPPSEVVSLVGEHINSKK
 | .. .| ...|||.|| |||. |  ||.||| . .. |
ePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlaiyk