Gene PDP-2 in Nematostella vectensis

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
NvecP139_AA protein Get Run
NvecP139_AA_120-498 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 121-499 1.8e-146 481.3 In-house 1-398 (398) alignment
Range on Protein: 121-499
Range on HMM: 1-398/398.0
DSNILPSNEPTEDRNAECEMLSSNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKETDLTQFEKEIVEDLLISRFSDKSGPKTSVANDSSSDNDLSKK
|||.|.||||.|||..|...|.|||.||.|.|||||..|||||.|||. |||..|||...|...||.. .. ......|| |..|..|......||..
dsnqLasNePiEDrrseakllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslsel

QdvfhtgpKYMVQALQARLEngcrlSMDEALSFAFTHLDDDIVTEAI---PVKVLDDSFLAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGSWV
.    ||. ..|.|..|   ...|||. ||..||.||.|||.  . |.|....|...||||...|.|||..| |||.||||||||.....||| 
s.......kylqelleaeve.....kvkealkkaFlklDkdistealkklkekslreallvalsGacallaliegtelhvAntGDcravlgvqeeegswe

ATPLSADQTANSREEFQRVWSQHPGEEA-TVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRVTHNHILTQVYgGPIVPPHVYKSPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRF
|..||.||||...||..|....|||||. |||.||||||.|||||||||..|||.. .....|...| ....|. ||.||||||||.||...||..|.|
avkLskdqtadneeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwseelqkkvlekay.lkvlepkdyktPPYltaePevtshklrendkF

LILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDV-------------------------LEHNAASHLIRHAIGGN---DHHFVAQMLLVPDQYRRMWRD
|.||||||||..|....|.|||...... .|..|             ...|||.||||||.|||  |.. |...| .|....||.||
LvlatDGLwdllsneevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkredknaAthLirhalggneagdkekvsallsiPeelaRmyRD

DITVTVVFFNS
|||||||||||
DitvtVvffns

PP2Cc_SM00332 123-495 6.9e-55 179.4 In-house 16-274 (274) alignment
Range on Protein: 123-495
Range on HMM: 16-274/274.0
NILPSNEPTEDRNAECEML--SSNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKETDLTqfekeivedllisrfsdksgpktsvandsssdndlskk
. ..... ||. .  | ......|.| ||||| .|. |.|.|| ... | |..|                    
smqgwrksmeDahvvvvdlveeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel......................................

qdvfhtgpkymvqalqarlengcRLSMDEALSFAFTHLDDDIVTEAIPVKVLDdsflaGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGdgswvATP
             .. |||. || .|..|..|.  . .    ||.. . |.. ...| |||.||.||||.. .   |..
.......................eddveealkkaflstdeeileeeqskelen.....alsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngk.....avq

LSADQTANSREEFQRVWSQHPgeeatVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRvthnhiltqvyggpivpphvYKSPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILA
|| |.... .| .|. ....   |...||. |.|. ||||| ..|. .          .. .||.|||| |. .|.|.|.|||||
lsvdhkpedederkRikkagg.....vvekgrvngglavsrafGdhflkknk....................klkepyitaepdvkvvtltsedeflila

TDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAgrkSDVLEHNAASHLIRHAIGGndhhfvaqmllvpdqyrRMWRDDITVTVV
.|||||..|....|..| .. .   ..  ..|| .|...||          .. .|.||| ||
SDGlwdvlsnqevvdivrkllakg...ktndpqeaaelldeeairr.................ggseDniTvvvv

0034914 PP2C-like 121-498 1.1e-50 165.2 In-house 25-291 (295) alignment
Range on Protein: 121-498
Range on HMM: 25-291/295.0
DSNILPSNEPTEDRNAECEM---LSSNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKETDLTQFEkeivedllisrfsdksgpktsvandsssdndl
 . .  ... ||.  .   | ....|| | |||||...|| ....|. ... .| | . |....                
vasdqGrrksneDavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekllllltls................................

skkqdvfhtgpkymvqalqarlengcRLSMDEALSFAFTHLDDDIVTEAIPvkvlddSFLAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGsvN-Gdgsw
              .. ||| || ..| .....|.    .   ||.. ..|.| |..| |||.||.||||  . |  
..........................ledieealrkaflaadeellelall......rpelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravll..rng....

VATPLSADQTANSREEFQRVWSQHPgeeatVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDrvthnhiltqvyggpivpPHVYKSPPYLTAEPVVTKRQLR-SKDR
....|. |.. ....|..|..| ..   .. .||..|.|. ||.|| ..|.          .... ..|...||| || ..| ..| 
elvqltvdhkpvnelererilsagg.....avshgrvngvlavtRalGdfdlkll..................lslllleplvsaePdvtvleltleddd

FLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRksdvlEHNAASHLIRHAIGgndhhfvaqmllvpdqyrRMWRDDITVTVVFFN
||.||.||||| .|.. .|..| .....     ..|| .|...|.          |. ||.||| ||..|
fllLasDGlwdvlsneeivdivrsllakgld.....leeaaeeLvdlAla..................rgsrDNiTvvvvrln

PP2C Protein phosphatase 2C 275-463 1.2e-36 119.6 Pfam-A 95-246 (255) alignment
Range on Protein: 275-463
Range on HMM: 95-246/255.0
SfLAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGswvaTPLSADQTANSREEFQRVWSQHPGEEAtvikNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRvt
. .  ||.. . |.| |..| |||.||.||||.. ...   . |. |.......| .|. ...  .   |||. |.|. ||.|| ..| .  
t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavsRalGdfelkpke..

hnhiltqvyggpivpphvyksPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGrksdvLEHNAASHLIRHA
           ... .||| ||...| ..| |||||.||||| .|...||.|| .... .    .|| |...|
.....................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk.....spmeaaeelvdea

PP2C Protein phosphatase 2C 275-463 1.2e-36 119.6 In-house 95-246 (255) alignment
Range on Protein: 275-463
Range on HMM: 95-246/255.0
SfLAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGswvaTPLSADQTANSREEFQRVWSQHPGEEAtvikNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRvt
. .  ||.. . |.| |..| |||.||.||||.. ...   . |. |.......| .|. ...  .   |||. |.|. ||.|| ..| .  
t.epsksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn....ngrvngsLavsRalGdfelkpke..

hnhiltqvyggpivpphvyksPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGrksdvLEHNAASHLIRHA
           ... .||| ||...| ..| |||||.||||| .|...||.|| .... .    .|| |...|
.....................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk.....spmeaaeelvdea

PPM_PTC7 277-451 2.5e-35 115.1 In-house 97-238 (259) alignment
Range on Protein: 277-451
Range on HMM: 97-238/259.0
LAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGswvaTPLSADQTANSREEFQRVWSQHPGEEATviKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRVthn
.  ||.. . |.| |..| |||.||.||||.. ...   ..|. |.......| .|. . .  .  .|||. |.|. ||||| ..| . .  
epstsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnav....kqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv..gngrvngvlavsRafGdfelkpket...

hiltqvyggpivpphvykSPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAgrksdvL
         ......||| ...... ..| |||||.||||| .|...||.|| ....     
..................eeqlvsaePdisstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskk......d

0049733 PP2C-like 130-498 4.1e-33 107.7 In-house 17-234 (235) alignment
Range on Protein: 130-498
Range on HMM: 17-234/235.0
PTEDRNAEcemlssNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKETDLTqfekeivedllisrfsdksgpktsvandsssdndlskkqdvfhtgpk
 ||. .    ...|| | |||||....| . ..|. ... .||. . |.                        
vneDavlv......glllfavaDGhgghaagevasellvetllelllelllld...............................................

ymvqalqarlengcrlsMDEALSFAFTHLDDDIVTEAIPVKvlddsfLAGASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSvngDGswVATPLSADQTANS
         . ||| ||..... .. .|. .     .|.. ..|.. |..| |||.||.||.| .  ||  ...|. |.. . 
.................leealrkaflaaneallelalasp......elagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllr...dg..klvqltedhspvn

REEFQRVWSQHPGEeatvikngRLLGQLQPLRAFGDIQYKwdrvthnhiltqvyggpivpphvyksppyltaePVVTKRQLRSKDrFLILATDGLWDSMS
..|.||... ..     | .|.|. .||.|| ..|                 | || .|.. | ||.||.||||| .|
elerqriitaggav........rvpgrlaltralGdlllk.................................pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvls

SDKAVELVGQfvNGAgrksdvleHNAASHLIRHAIGgndhhfvaqmllvpdqyrRMWRDDITVTVVFFN
.. .|.|. . . .    ..||..|...|.          | ||.||| ||...
deeivdllrs..ldl........eeaaerlvelala..................rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 144-443 7.5e-26 83.7 In-house 51-249 (287) alignment
Range on Protein: 144-443
Range on HMM: 51-249/287.0
NGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALallketdltqfekeivedllisrfsdksgpktsvandsssdndlskkqdvfhtgpkymvqalQARLEngc
. .||.| ||||| ..|. . |.| ..|                                . ..  
slalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak..............................................................kksfk...

RLSMDEALSFAFTHLDDDIVTEaipvKVLDDSflagASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSvNGDgswvATPLSADQTANSREEFQRVWSQhpge
. .....| || ..| ... .  . |.|.   .|. .... |. ..|.|||||| |||| | .|.  . || |  .. .| .|. .  
egaleqilkdafletDeellkd....eklkde....saGstavvvlikeeklyvanaGDsravlss.kgn....vkalsfDhkPqeesekkriiaa....

eATVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRVthnhiltqvyggpivpphVYKSPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNG
  ... .| |.|  ||.|| ..|           .    ||.| |. ..|...| ||.|| ||.|| ..... |.|| . . 
.gGfvelnrvngnLalsralgDfefkknvk..................kkpeeqivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvs

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 280-440 9.3e-21 67.3 In-house 295-428 (473) alignment
Range on Protein: 280-440
Range on HMM: 295-428/473.0
ASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVngdgsWVATPLSADQTANSREEFQRVwsQHPGEeaTVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDRVTHNHil
 ||. . | .....|.||||||.|.|| .    .| || |  . .| .|. .. |  .| ..||. | |  ||.|| || ..  .. 
dsGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrn.....GkAldlslDHkPeDevEleRi..ekAGG..kvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkkneeLplk..

TQVyggpivpphvyksppyLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQF
 |.        ..| | . ...| ..| ||.||.||.|..|.|.. |. | . 
eqm................isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvrak

PPM_PTC7_SpoIIE 246-443 8.8e-18 57.9 In-house 68-211 (230) alignment
Range on Protein: 246-443
Range on HMM: 68-211/230.0
SMDEALSFAFTHLDDDIVTEaipvkvlddsflAGASGACTIAAYIEGDQ--LLVANAGDCRAVLGSVNGDgswvatplsadqtansreefqrVWSQHpGE
 .|.|. .. |..|. .|       . |||. . |.|.... | ||||||....| . .|            .. . ..
kpeeilrrlnlalaadlede............psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrddgg......................ereri.va

EATV---IKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWdrvthnhiltqvyggpivpphvykSPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQF
  .  | .|| |.|. .|.||. ..             . . .|||   | .||.|||||.||||| .|.. .|.|| . 
gglpslGilpgrvfgvlavslapGdlllly........................tDGvveaepdtsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrde

VNG
.. 
lek

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 132-372 1.5e-17 56.8 In-house 27-196 (282) alignment
Range on Protein: 132-372
Range on HMM: 27-196/282.0
EDRNAECEMLS--SNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVAL-ALLKETDLTQFEKEIVEDLLISRFSDKSGPKTSVANDSSSDnDLSkkqdvfhtgp
||. .  |. .....|.|.|||.| ..|. ||| |. .   |||. |.. ||. |.. | . | .  . . .|... | |     
EDahtvvaslgalkdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenileeeelkeaaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdlkta.dks..........

kymvqalqarlengcrlsmdealsfafthldddivteaipvkvlddsflagasGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSvNGdgswVATPLSADQTAN
                           |. .... .. ..|..||.||.|||| . ||   |. |. | ..
.....................................................GsTavtvlvsekhliianlGDsRavlcr.ng....kaaflteDHkps

SREEFQRVwsQHPGEeaTVIkNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWDR
. .| .|. .. |  .|. ..|. |.|  ||.|| .|| . 
rpkEkkRi..eqAGG..svv.vsRvnGaLAvsRalGDyeykeee

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 144-369 1.9e-11 36.7 In-house 34-188 (269) alignment
Range on Protein: 144-369
Range on HMM: 34-188/269.0
NGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKEtdltqfekE-------Ivedllisrfsdksgpktsvandsssdndlskkqdvfhtgpkymvqalq
. ..|.| |||||  || .|..|. .  |..     .                            
gesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel........dadkentep................................................

arlengcrlsmdeaLSFAfTHLDDDIVteAIPVKVLDDSFLA-GASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGdgswVATPLSADQTANSREEFQR
       ..|. . | |.|. .. |.|.  |  .|. .. | .....|.||| || | ||  .|   | ||| |  . .| .|
..............infs.klltdeil..svdekllekakraediaGttalialvqesdlivanvGdsrGvlydkrG....kaiplsfdhkpqqvkerkr

VwsQHPGEEATVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYK
. .. |  .   |. | |  ||.||  |
i..kkaGGfiafrGvwrvaGvlatsralGdyplk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 397-495 1.9e-10 33.1 In-house 303-400 (404) alignment
Range on Protein: 397-495
Range on HMM: 303-400/404.0
PYLTAEPVVTKRQLR----SKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDVLEHNAASHLIRHAIGGNDHHFvaqmlLVPDQYRRMWRDDITV
|.|...| |. ..|.  ..| |||||||||| .| ... |.| ....  .. .  ..| .|. .| | ...    . .. .  |||.|
PfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedkkrytavaqeLvaaarGklkdkg.....WrlkeekaasvDDisv

TVV
 |.
fvi

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 399-498 2.6e-10 33.1 In-house 205-281 (282) alignment
Range on Protein: 399-498
Range on HMM: 205-281/282.0
LTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDVlehnaashlirhaiggndhhfvaQMLLVPDQYRRMWRDDITVTVVFFN
..||| || . ..| ||.|| ||.|| .|....|||| . .. |  . |             ||  ... || ..| ||.|.
vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev.......................akalvdkalekgsrDNlsvlvvlfa

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 281-392 3e-10 32.4 In-house 129-236 (333) alignment
Range on Protein: 281-392
Range on HMM: 129-236/333.0
SGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGdgSWVATPLSADQTANSREEFQRVwsQHPGEEATVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKWdRVTHNHILT
 |. . | | ..| |||.|| ||.|  .  |  . || | | . .|..|. .. | .. ||. ..||. .. |. || . |  . . ||.
gGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrke..sekvkqLsvdHttdNedEllRl..kdLGldieqikrnkrlgskentRsiGdykvkk.gykdvdils

QVYGGPIVP-PHV
. | |.. |..
sakgePviaePdi

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 395-464 3.6e-10 32.5 In-house 182-247 (265) alignment
Range on Protein: 395-464
Range on HMM: 182-247/265.0
SPPYLTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDvlehNAASHLIRHAI
. ||...|. |.. .| ... .||||.||||| . ...|.|| .|..  ...  ..| .|. .|.
lkpyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladgaedls....evakllveaak

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 251-370 6.9e-10 31.5 In-house 89-198 (293) alignment
Range on Protein: 251-370
Range on HMM: 89-198/293.0
LSFAFTHLDDDIVTEAIPVKvldDSFLAGASGACTIAAyieGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGS-WVATPLSADQTANSREEFQRVwsQHPGeeaTVIK
| .|.. |.. ...|  |  .. |. .. ..   . | ||| || .|||  . .|. .. .|. | |. . || .|. | |  .|..
lvdsfkktdeefLklaskak...PvWkdGstatvvlvl...dnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkri..qkaG...gvvr

NGRLLGQLQPLRAFGDIQYKW
.||.|| |. |. || ..| 
dgrvlGvlevsrsiGdgrfkr

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 399-458 7.1e-10 31.5 In-house 201-260 (293) alignment
Range on Protein: 399-458
Range on HMM: 201-260/293.0
LTAEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDVLEHNAASH
... | |.| .|  |.|..|| ||||...| |..|. . . .. . ..... |.. |.
vistPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkvledeeddrkikeeekksk

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 142-336 1.2e-09 30.7 In-house 32-164 (309) alignment
Range on Protein: 142-336
Range on HMM: 32-164/309.0
SSNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVAlallKETDLTQFEKEIVedllisrfsdksgpktsvandsssdndlskkqdvfhtgpkymvqalqarlen
. . . ..|.||||| . |. ....| ..   |...... |.| |                          
elevafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvik....kqkkflssepedv....................................................

gcrlsmDEALSFAFTHLDDDIVTEAIPVKVLDDSFLAgASGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNG-DGSWVATPLSADQTANSREEFQRV
    ||.. || ..  . .    . |. .|. .  | ...| ||. || ..|||. . . ...|..| |  .| || .|.
......leAireaflatheamkkkleeWpktksglls.taGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekeri

PP2C_SIG_SM00331 279-496 1.8e-09 30.5 In-house 85-216 (217) alignment
Range on Protein: 279-496
Range on HMM: 85-216/217.0
GASGACTIAAY-IEGDQLLVANAGDCRAVLGSvnG--DGSWVATplsadqtansreefqrvwsqhpgeeatviKNGRLLGQLQPLRafgdiqykwdrvth
|  ....| | .....| .|||||.| .|     ..                ..|..|| . ..       
gmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllr..dgklveilkd.............................vegaplGlepevs..............

nhiltqvyggpivpphvyksppyltaePVVTKRQLRSKDrFLILATDGLWDSMSS-----DKAVELVGQFVngaGRKSDVLEHNAASHLIRHAIGGNDhh
              . .....| .| .|.|.||||.. .|.   .. |.. ..|  . .. | ..  |...| | |  
...........................vdirelelekgd.llllytDGltearsekgfaeerleeiledlv...dseaqelaqkiveellelakgsng..

fvaqmllvpdqyrrmwRDDITVTVVF
        .||||| ||.
................eDdiTvvvvk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 140-341 2.2e-09 29.6 In-house 57-218 (404) alignment
Range on Protein: 140-341
Range on HMM: 57-218/404.0
MLSSNGTLFSVIDGHGGYHCAEAVKKRLPLYVALALLKETDLTQFEKEivedllisrfsdksgpktsvanD--------SssdndlskKQDVFHTGPKYm
 . . ..|.. |||.|. | . | |  .  | . ..| . ...           .    |    |.. .. ..| 
eeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleksa......................eeeenteess........kespssvseiy.

vqaLQARLENGCrLsMDEALSFAFTHLDDDIVTEAIPVKVlddsflAGasGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDgswvaTPLSADQTANS-R
  . .... . | . || ||...|. | |  ..   .| | ... | . ..| ||||||.||.|  .    .||||| | .. |
...eekeiskee.L.viGalesaflemDeqiarereayri......kG..GCtalvalvllgklYvanaGDsRailvrkdei.....iplsadftPeteR

EEFQRVWSQHP
. .|.. ...|
qRlqelaflkP

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 397-439 6.7e-09 28.4 In-house 179-222 (255) alignment
Range on Protein: 397-439
Range on HMM: 179-222/255.0
PYLTAEPVVT-KRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQ
|.....| .. . .  ||.||||| ||.|| .| ..|||.| .
PfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivag

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 246-370 1.6e-08 27.0 In-house 66-183 (263) alignment
Range on Protein: 246-370
Range on HMM: 66-183/263.0
SMDEALSFAFTHLDDDIvTEAIPVKVLDDSFLAGASGAcTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSvNGDgswvATPLSADQTANSREEFQRVWSQHPGEEA
 ... | || .||... . . .| . . |. . | |..  .| .| .|. || ||.|  ||.  |. |. | . . .|| .|. .   | 
dleivlknafeeldkkl.krylefsvaeaellssGtta.tvsllrdGtelvlaslGdsrailcr.nGk....akkltrdhdPeleeekerikaagGsvew

TVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQYKW
. . . .. |.|  |..||.. | 
nslgkplvngrlamtrslGdldlkr

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 402-469 1.7e-08 27.0 In-house 225-292 (309) alignment
Range on Protein: 402-469
Range on HMM: 225-292/309.0
EPVVTKRQLRS-KDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNGAGRKSDvLEHNAASHLIRHAIGGNDH
|| |..|.|  ...|.|||.||||. .....||..| . .  |.. ... |. |...|..  .
ePdvkvrtldpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeekkelkee.qsrsvakalvkealqrwrs

PPM_PTC7_motif 418-442 1.6e-07 24.7 In-house 1-25 (51) alignment
Range on Protein: 418-442
Range on HMM: 1-25/51.0
ILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVN
|||.||||| .|...||.|| ....
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqls

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 281-367 2e-07 23.6 In-house 95-176 (255) alignment
Range on Protein: 281-367
Range on HMM: 95-176/255.0
SGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGdgswVATPLSADQTANSREEFQRVwSQHPGEEATVIKNGRLLGQLQPLRAFGDIQ
 |. .....| .|. .|| || |.||. .|  .|. || |  . .| .|. |. |  . . |. |.|  ||.||. 
iGttaasvliiedkvyianvGdsrvvlcqkdg....takrlsldhkPseeseekri.selGGtvvstvvtsrvnGtlavsralGdsf

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 399-443 4.1e-07 22.1 In-house 199-244 (276) alignment
Range on Protein: 399-443
Range on HMM: 199-244/276.0
LTAEPVVTKR-QLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNG
|..|| |..| | .|.|||.|.||||| .| ..|.| | . . 
lisepyvsnrilltpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydq

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 399-443 4.2e-07 22.3 In-house 189-234 (266) alignment
Range on Protein: 399-443
Range on HMM: 189-234/266.0
LTAEPVVTKR-QLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVNG
|..|| |..| | .|.|||.|.||||| .| ..|.| | . . 
lisepyvsnrilltpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvkslydq

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 281-337 2.1e-06 20.5 In-house 86-142 (292) alignment
Range on Protein: 281-337
Range on HMM: 86-142/292.0
SGACTIAAYIEGDQLLVANAGDCRAVLGSVNGDGSWVATPLSADQTANSREEFQRVW
. | . |  .. .|..|| || ||.|| . |    ||| |  . .| .|. 
ttavvcarvrddralilanvGdsrallgrclggsdyeliPlsrdhkPedPderaril

PPM_PTC7_SpoIIE_motif 409-495 2.5e-06 21.1 In-house 8-78 (81) alignment
Range on Protein: 409-495
Range on HMM: 8-78/81.0
QLRSKDRfLILATDGLWDSMSSDKAV----ELVgQFVNGAgRKSDvlEHNAASHLIRHAIGgndhhfvaqmllvpdQYRRMWRDDITVTVV
|| .|. |.|.||||.. ..|| .  ||. .... | .. .   .| .|.....        .... .||||. |.
qLkpgdv.llLyTDGltEardsdgelfgkeell.rladra.egks..lqeladklvdevle...............ngsgereDDitllvl

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 401-442 3.2e-06 19.1 In-house 266-307 (492) alignment
Range on Protein: 401-442
Range on HMM: 266-307/492.0
AEPVVTKRQLRSKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQFVN
 || .| .| .. ||.||. |||. .| . ..|| |...
pePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtla

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 412-439 3.9e-06 19.3 In-house 207-234 (269) alignment
Range on Protein: 412-439
Range on HMM: 207-234/269.0
SKDRFLILATDGLWDSMSSDKAVELVGQ
 | .|||||.|||||..| ..||. . .
hkpeflilasdGlwdtfsneeavrfike