Gene PTC5 in Saccharomyces cerevisiae

Synonym: PPP1, YOR090C, PTC5

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PDPc
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
ScerP067_AA protein Get Run
ScerP067_AA_145-545 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 223-544 2e-114 375.8 In-house 88-397 (398) alignment
Range on Protein: 223-544
Range on HMM: 88-397/398.0
VYDQNKTVFHSDPNQ-----------LIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKLfqdpNNTNIAN-TLPAISGSCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGL
|.|..|....|. ..      ...|..|.|||||.|.. |...||  ....... .|.|.||.||||.|...|. |.||.|||.||... 
vsdeakklslselskylqelleaevekvkealkkaFlklDkdistealkkl....kekslreallvalsGacallaliegte..lhvAntGDcravlgvq

DNEGNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEPN--VIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKE-VDGKPLSDlpevAKlYFRREPRDFKTPPYVTAEPVI
..||.|....||.|||.|| .||.||.||||||.. ||||||.||.|||.|||||.|||..| .. |.|..  |. ....||.|.|||||.||||..
eeegsweavkLskdqtadneeEveRikkeHPgeesktvirngRlLgeLqPlRAFGdvryKwseelqkkvlek....ay.lkvlepkdyktPPYltaePev

TSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNMNLAPVKAEPGKLPKVIDVSEDKEAQRPAFRykdnnssspsgsnpeyliEDKNVATHLIRN
||.|..||.||.|...|||..||.|||..|||.....|... .|||.|..||.....|.|.||..|...|         ||||.||||||.
tshklrendkFLvlatDGLwdllsneevvslVgehlakkkekepvkveeakltlkqvveelkerkrklkr..................edknaAthLirh

ALSAG--GRKEYVSALVSIPSPMSRRYRDDLTVTVAFFG
||..  |.||.||||.|||....|.||||.||||.||.
alggneagdkekvsallsiPeelaRmyRDDitvtVvffn

PPM_PTC7 182-464 1.1e-62 204.8 In-house 2-257 (259) alignment
Range on Protein: 182-464
Range on HMM: 2-257/259.0
DGKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEK-LSKDLVRYVAYQLGQVYDQNKTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKLFQDPNNTN-IANTLPAIS
||.. ... .. . |.|. ....|. .|| |...|.. |............. .. .....|. |..... ...||..|..| .... .|||.| |
dggasafqgfrksmedahialanlesssgkdsvaffavfdghggreaakyarehleeilkerksfeeleklekalrksflaldtdeelksseantepsts

GSCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGLDNEGnwtvKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEPNViRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEVdgkplsd
||.|.. |..... |.|| .|||||..|. .|.   | |..|.. .| ||..||....  || .|||. |.|. ||||||...|.||.    
GstAvvalitgsk..lyvAnvGDSravLcrsgnav....kqltedHkpsnedEreRiegaggsvsnv.gngrvngvlavsRafGdfelkpket.......

lpevaklyfrreprdfkTPPYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDK--NMNLAPVKAEPGKLPKVID
         ....|.||| |.|.|| |...|....||||.. ....|...|| ....|  |..|  .. .. ... |
.................eeqlvsaePdisstkideedefliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskkdpmeaaeklvdeaiargsed

PP2Cc_SM00332 146-540 5.3e-60 196.1 In-house 4-273 (274) alignment
Range on Protein: 146-540
Range on HMM: 4-273/274.0
NRGTGIFRYDV-AQLPSNHPIEDDHVEQIITIpiesedgksIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQVYDQNktvfhsdpNQLIDSAIS
.. . ..| . .. ......||.|| ..      .|.| |||.||||||. ... .|| |..... .| .. |..    .. . |..
sgsnlglsygkssmqgwrksmeDahvvvvdlv.........eeedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel........eddveealk

KGFLKLDNDLVIESFRKLFQDpnntniantlpAISGSCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGLDNegnwtVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPgep
|.||..|.... | .|. ..      | |||.|...|.. . | || .||||| .| ..   ...||.|..... ||..||.|...  
kaflstdeeileeeqskelen...........alsGstavvallkked..lyvanvGDSravlcrngk.....avqlsvdhkpedederkRikkagg...

nVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEvdgkplsdlpevaklyfrreprdFKTPPYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMD
 |...||. |.|. ||||||. .| ..            ...||.|||| .. .. ....|... ||||.. |.|.|. ..| ....
.vvekgrvngglavsrafGdhflkknk.......................klkepyitaepdvkvvtltsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrklla

KNmnlapvkaepgklpkvidvsedkeaqrpafrykdnnssspsgsnpeYLIEDKNVATHLIRNALSAggrkeyvsalvsipspmsRRYRDDLTVTV
|.                         . ...|..|...|...         ....|. || |
kg..............................................ktndpqeaaelldeeairr..................ggseDniTvvv

PP2C Protein phosphatase 2C 183-464 1.4e-59 194.7 Pfam-A 3-253 (255) alignment
Range on Protein: 183-464
Range on HMM: 3-253/255.0
GKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLS-KDLVRYVAYQLGQVYDQNKTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKlFQDPNNTN-IANTLPAISG
... |.. .  ..|.| . ..|| | |. |...|.. |............. ........|. |.........||.. ..| .... .|||.| ||
vgaselqgarksmedahialknlekssgkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflelekvekalrksfla.dtdeelksskantepsksG

SCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGLDNEGnwtvKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEPNvirNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEvdgkplsdl
|.|...|..... |.|| .|||||..| ||.   |.|..|.. .. ||..||....  |  |||. |||. |||.||...| ||     
stavvalirgkk..lyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn...ngrvngsLavsRalGdfelkpke.........

pevaklyfrreprdfktPPYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDK---NMNLAPVKAEPGKLPKVID
         ...|.||| .||.|. |...|....||||...|...|...|| ....|  |..|  .. .. ... |
.................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspmeaaeelvdeaiargsed

PP2C Protein phosphatase 2C 183-464 1.4e-59 194.7 In-house 3-253 (255) alignment
Range on Protein: 183-464
Range on HMM: 3-253/255.0
GKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLS-KDLVRYVAYQLGQVYDQNKTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKlFQDPNNTN-IANTLPAISG
... |.. .  ..|.| . ..|| | |. |...|.. |............. ........|. |.........||.. ..| .... .|||.| ||
vgaselqgarksmedahialknlekssgkssvaffavfdghggreaakyarehleeilkeqksflelekvekalrksfla.dtdeelksskantepsksG

SCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGLDNEGnwtvKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEPNvirNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEvdgkplsdl
|.|...|..... |.|| .|||||..| ||.   |.|..|.. .. ||..||....  |  |||. |||. |||.||...| ||     
stavvalirgkk..lyvAnvGDSravLcrkdnak....keltedHkpsdedEreRIeeaggsvsn...ngrvngsLavsRalGdfelkpke.........

pevaklyfrreprdfktPPYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDK---NMNLAPVKAEPGKLPKVID
         ...|.||| .||.|. |...|....||||...|...|...|| ....|  |..|  .. .. ... |
.................eqlvsaePdvtsvklteedefliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkkspmeaaeelvdeaiargsed

0034914 PP2C-like 182-545 9.4e-49 158.8 In-house 37-292 (295) alignment
Range on Protein: 182-545
Range on HMM: 37-292/295.0
DGKSI-------EKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQVydqnkTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKlfqdpnntnianT
| ..    ..||..||.|||||| ..| .|. ||.... .| ..   .......  | .|. |.||..|..|. .. ..       
DavlvvlnllslledlllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllellekl.....lllltlsledieealrkaflaadeellelallr............p

LPAISGSCALLSLYnsTNSILKVAVTGDSRALICgldneGNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPgepnVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKevdg
 | ||..|.. |. ... | || .|||||...   |.... |..|.. .| .|..||.....  ....||..|.|. .||.||...|.   
elagsGtTavvali..rgnklyvanvGDSravll.....rngelvqltvdhkpvnelererilsagg....avshgrvngvlavtRalGdfdlkll....

kplsdlpevaklyfrrePRDFKTPPYVTAEPVITSAKIG-ENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNMNlapvkaepgklpkvidvsedkeaqr
         .... ..|.|.||| .|. ... |. .|....||||.. |.||||...| ... |...             
.................lslllleplvsaePdvtvleltledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrsllakgld.........................

pafrykdnnssspsgsnpeylieDKNVATHLIRNALSaggrkeyvsalvsipspmsRRYRDDLTVTVAFFGD
            ...|..|.. ||.          | .||..|| |.....
.......................leeaaeeLvdlAla...................rgsrDNiTvvvvrlng

PPM_PTC7_SpoIIE 182-453 1e-35 116.6 In-house 2-217 (230) alignment
Range on Protein: 182-453
Range on HMM: 2-217/230.0
DGKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKL-SKDLVRYVAYQLGQVYDQnkTVFHSDPNQLIDSAIsKGFLKLDNDLVIESFRKLFQDPNNTniantlPAISG
||.. ... ......|.|. |..|||  ..|. .|.. |. ... ..... ........ . | . ..........|..| ...   |. ||
dggasaaqgarksmedahispansekssggrlalvvgdvdGhGgra..alamgllrtalrela.faglekpeeilrrlnlalaadlede......psssg

SCALLSLYNSTNSILKVAVTGDSRALICGLdNEGnwtvkslstdqtgdnldEVRRIrKEHPGEPnV-IRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIkevdgkplsd
..|.. |.......|.|| |||..|..  ..|         |..|| ...  . . |..||. |.|. |.|.||. ..      
aTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrd.dgg.................ereri.vagglps.lGilpgrvfgvlavslapGdlllly..........

lpevaklyfrreprdfkTPPYVTAEPViTSAKIGEN-TKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNmnLAPVK
         | .|.||| ||... .. ..|....||||.. |...|...||.....|. .| .
.................tDGvveaepd.tsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelekp..aaegl

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 187-451 8.2e-29 93.4 In-house 49-255 (287) alignment
Range on Protein: 187-451
Range on HMM: 49-255/287.0
EKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYqlgqvydqnKTVFHsdpNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIEsfrklfqdpnnTNIANtlpAISGSCALLS
.|.| .|..||||||  .. .|.|....|.     |. |.  .. .. .. ..||..|..|. .      .....   .|| |. 
dkslalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak.........kksfk...egaleqilkdafletDeellkd...........eklkd...esaGstavvv

LYNSTNsiLKVAVTGDSRALICgldNEGNwtVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHpGepnVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEVdgkplsdlpevakl
| . .. | || .|||||...  ..|| ||.|| |  .. .| .|| .  |  .. .|. |.| |||.||. .| ..        
likeek..lyvanaGDsravls...skgn..vkalsfDhkPqeesekkriiaag.G...fvelnrvngnLalsralgDfefkknvk..............

yfrreprdfKTP--PYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNMNLAP
     |.|  |||.| .. |. |.. |.|. ||....|||.|. ||  . ....| 
.........kkpeeqivtavPDvlvkkldeddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvsgaklde

0049733 PP2C-like 179-544 2.8e-27 88.7 In-house 17-234 (235) alignment
Range on Protein: 179-544
Range on HMM: 17-234/235.0
ESEDGKSIekDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQVYDQNktvfhsdpnqlidsaiskgflkldndlVIESFRKLFQDPNNT----NIANT
. ||  . .|..|...|||||  .| .|. ||.... .| . . .              ..|..|| |. |.   ..|. 
vneDavlv..glllfavaDGhgghaagevasellvetllelllelllld...........................leealrkaflaaneallelalasp

LPAISGSCALLSLYNstNSILKVAVTGDSRALICGldnegNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEpnvirngRILGSLQPSRAFGDYRYKikevdg
 | .|..|.. |.  .. | || |||||...   . .. |..|.. | .|..||.....     |..|.|. .||.||. .|   
elagmgtTavvalld..ggklyvanvGDsrayllr.....dgklvqltedhspvnelerqriitaggav.......rvpgrlaltralGdlllk......

kplsdlpevaklyfrreprdfktppyvtaePVITSAKIGENTkFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRwmdKNMnlapvkaepgklpkvidvsedkeaqrp
               | .|. .. .. |... ||||.. |..|||..|. .  ...              
..............................pdvtvlelepgd.flllasDGlwdvlsdeeivdllrs...ldl...........................

afrykdnnssspsgsnpeyliedKNVATHLIRNALSaggrkeyvsalvsipspmsRRYRDDLTVTVAFFG
            ...| .|.. ||.          | ||..|| |....
.......................eeaaerlvelala...................rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 188-518 1.1e-26 86.8 In-house 40-274 (282) alignment
Range on Protein: 188-518
Range on HMM: 40-274/282.0
KDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQL--GQvydqnkTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRKLFQdpNNTniantlpaisGSCALL
|| || .||||.|  .. .| |.. . .  .   . ...... . .|...|||.||... .| .. . ...     || |. 
kdwsfFavfDGHaGsevakyvkkhllenileeeelke......aaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdlkta..dks..........GsTavt

SLYNstNSILKVAVTGDSRALICGldnegNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEhPGepnVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEvdgkplsDLPEVAK
 | . .. | .| |||||..|   | ... |..| ... .| .||..  |  . ..|. |.| |||.||| || .|    .... .
vlvs..ekhliianlGDsRavlcr.....ngkaaflteDHkpsrpkEkkRieqA.GG...svvvsRvnGaLAvsRalGDyeykeee.......ekkaeeq

LyfrreprdfktppyVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNMNLAPVkaepgklpkvidvsedkeaqrpafrykdnnsss
|       |.||| .|| .. |. .|.|. .||... |..||...|| . .... .| |                 
l..............vsaepevtsierseeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrlevadeleev.................................

psgsnpeyliedknvATHLIRNALSAGGRKEYV
        |..|...||..| |  
...............akalvdkalekgsrDNls

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 155-222 1.9e-19 63.1 In-house 1-59 (398) alignment
Range on Protein: 155-222
Range on HMM: 1-59/398.0
DVAQLPSNHPIEDDHVEqiitipiesedGKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQL--GQ
|..||.||.||||...|      .|..|.....||.|||||| ...|..||.|..|||..|  |
dsnqLasNePiEDrrse...........akllesngvlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkq

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 177-376 2.1e-16 52.9 In-house 30-205 (293) alignment
Range on Protein: 177-376
Range on HMM: 30-205/293.0
PIESEDGKSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQvYDQ-NKTvfhsdpnQLIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRklfQDPNNTniantl
 ... || . . ....||||.|. .|| .. | . . .| . | .|.    . | .. . | | |.... .. .  . |     
deqlrlekslvsrvsyyavfdGhaGsrasefaaeklhkkileklpk.sdvsake.......keikkclvdsfkktdeefLklask...akPvWk......

paiSGSCALLSLynSTNSILKVAVTGDSRALICGLDNEGN-WTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEhpGepNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEVDG
  || | . |  . .| || |||.|... ..||. .. .|. | | ...| .||.|  |  |.|.||.|| |. ||. || |.|  | 
...dGstatvvl..vldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpvkyeerkriqka..G..gvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfkrlGvis

KP
.|
tP

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 185-431 7.8e-15 47.5 In-house 22-261 (333) alignment
Range on Protein: 185-431
Range on HMM: 22-261/333.0
SIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRY-VAYQLGQVYDqnKTVFHSDPNQLIDsAISKGFL-----------KLDNDL--VIESFRKLFQDPNNTN
..|.| . ...|||. | ...  . ||  . || . . .. .  ..... .. ..||      .| . |  ..|..  | |.. .
ktendpilyavFdGydGnkaakfveqrLvaellleqltdela..eaevkevlkrafe.everkflesiddalaekddlqsqlPegvssyeleeqypekie

IANTL-PAIS-GSCALLSLYnsTNSILKVAVTGDSRALICGLDNegNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKeHPGEPNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYK
 ..| . || |. |.. |  | | || ||||||..  . . || ||.| | || ||. |...  ... |.. ..||| .. |. |||. |
rlqeleeeisgGttAvvali..fnnkLyVaNvGdsrAllvkrke..sekvkqLsvdHttdNedEllRlkd.LGldieqikrnkrlgskentRsiGdykvk

IKEVDGKPLSDlpevAklyfrreprdfKTPPyVTAEPVITSA-KIGENTKFMVMGSDGLFELLT
.  | . ||.  |      | .| | ||| |. | .| . |.|.|. |||... | 
kgykdvdilss....a...........kgeP.viaePdiqgaypiddityflvlmSdGvyktLe

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 279-447 4.5e-14 45.3 In-house 296-433 (473) alignment
Range on Protein: 279-447
Range on HMM: 296-433/473.0
SGSCALLSLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICgldNEGNwtVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEhpGePNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEvdgkpls
||. |  | .. . | || ||||. ..  ..|.   ||.|  .. | .||.|  | .| .||. | | |||.||. || .|    
sGttAvvaLlkekk..livAnaGDsRcvls...rnGk..AldlslDHkPeDevEleRiekA..G.GkvdedgRvnGGLnlsRAlGDhaYkkne.......

DLPEVAKLyfrreprdfktppyVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNM
.||  ..       ..| | | ... |. .|.|. .||.. .. .|.  |  . |. 
eLplkeqm..............isAlPDikvltlteedeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkge

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 169-338 1.3e-13 43.7 In-house 15-166 (309) alignment
Range on Protein: 169-338
Range on HMM: 15-166/309.0
HVEQIITIPIESEDGKSiEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQvydqnktvfHSDPNQLIDSAISKGFLKLDNDLviesfRKLFQDPNN
..| ...| .| |.  |.. |...||||||  .. .. |. .. | .      |.... . .||...||.. . .   .| .. .
ymeDvvaivleeeesae.elevafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvikkqkkf.........lssepedvleAireaflatheam.....kkkleeWpk

TniANTLPAISGSCALLSLYnsTNSILKVAVTGDSRALICGLDN-EGNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRK
| .. |.. .|. | . .  ... | || |||....  .. | ... | | .|  ....|..||..
t..ksgllstaGttasvvii..rreklyvahvGDsaivlgvkepkekklrakeltkdHkPespeekeriee

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 188-371 1.8e-13 43.4 In-house 33-191 (269) alignment
Range on Protein: 188-371
Range on HMM: 33-191/269.0
KDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQvYDQNKTVFHSdpnqlidsaiskgflkLDNDLVIESfRKLFQDPNNTNIANTLPAISGSCALLSL
 . ||..|||||| |..|  . ||. . .| . .|..|           .. . ... . | | . . |..  |.|. ||..|
tgesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknklie.ldadkentep................infsklltd.eilsvdekllekakraediaGttalial

YNstNSILKVAVTGDSRALICglDNEGNwTVkSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEhPGEPNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKE
 . .| | || |||| ... |..|. .. || |  .. | .||.|  |    |. | | |||.||| | |.
vq..esdlivanvGdsrGvly..dkrGk.ai.plsfdhkpqqvkerkrikka.GGfiafrGvwrvaGvlatsralGdyplkdkn

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 185-376 1.2e-11 37.2 In-house 26-190 (263) alignment
Range on Protein: 185-376
Range on HMM: 26-190/263.0
SIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLgqvyDQNKtvfhsDpnqlIDSAISKGFLKLDNDLVieSFRKlFQDPNNtniantLPAISGSCAL
 ....|.....||||.|. . .  ..| . .  |  ...|   |  .. . . |..||..|  .. . |. ...     ||. | 
eldpellyvavfdGhaGsaaadfvhdklekilkrll....ekek.....d....leivlknafeeldkklk..ryle.fsvaea......ellssGttat

LSLYNSTNSiLKVAVTGDSRALICgldNegNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHP-GEPNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYKIKEVDGKP
.||  . | .| .|||||..|   |  | |..| . . .| .||..   | | . . .. | | .|..||  |  | .|
vsllrdGte.lvlaslGdsrailc...r..nGkakkltrdhdPeleeekerikaagGsvewnslgkplvngrlamtrslGdldlkryGviatP

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 186-368 6.3e-11 34.9 In-house 36-183 (265) alignment
Range on Protein: 186-368
Range on HMM: 36-183/265.0
IEKDLYFFGIFDGHGGPFTSeklskdlvRYVAYQLGQVYDQnKTVFHSDPNqlidSAISKGFLKLDNDLVIESFRKLFQdpnntniantlpaiSGSCALL
 ||. ||..|||||| ..    .| | .| .. . .. ...||   .|. ..| ..|. .. . |. ..       ||| | 
dekeraffavfDGHgGveaa........kyaaahlhellvr.qeklkedpa....ealkeafkltDerflqkaereklk..............sGstavv

SLYNSTNsiLKVAVTGDSRALICGldnegNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKeHPGEPNVIRNGRILGSLQPSRAFGDYRYK
 | .. . | || |||.||..   . .. .| .  .. || .|| .  |  || . |. |.|. ||| ||...|
vliekdq..lyvaWlGDsqallvr.....kgeavqlmkpHkPeredEkkRiee.agGlvvvigawRvnGvLsvsRaiGDvklk

subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 184-328 4e-08 25.4 In-house 56-204 (404) alignment
Range on Protein: 184-328
Range on HMM: 56-204/404.0
KSIEKDLYFFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLGQVYDQNKTVFHSDPNQLIDSA------ISKGF---LKLDNDLVIESFRKLFQDPNNTnIAN-
.. . .|..||.||||.|. ..  || | . . .| .|.. .. ...... .|    |. .    ..||| .. . |.. .. ||. 
eeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvlellleksaeeeenteesskespssvseiyeekeiskeeLviGalesaflemDeq.iare

-TLPAISGSCALL-SLYnsTNSILKVAVTGDSRALICGLDNEgnwtvKSLSTDQTGD
 .  |.| |. | .|.  . | || |||||... |.   . ||.| | .
reayrikGGCtalvalv..llgklYvanaGDsRailvrkdei.....iplsadftPe

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 401-446 2e-07 23.1 In-house 264-309 (492) alignment
Range on Protein: 401-446
Range on HMM: 264-309/492.0
VTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKN
| || .|| |. |...|.|. | ||.| |..||..|||  .  
vipePkttsvkldeaaqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlaiy

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 192-365 2.2e-07 23.4 In-house 38-175 (255) alignment
Range on Protein: 192-365
Range on HMM: 38-175/255.0
FFGIFDGHGGPFTSEKLSKDLVRYVAYQLgqvydqnkTVFHSDPNQLIDSAISKGFLKLdndlviesfrklfqdpnntniaNTLPAISGSCALlSLYNsT
.. .|||||| ... |..| . .| |     .....| . . | . ...           . |  |. | |.. .
yyalfdGhgGraaakfaseelykilaell........dlnnanPvkslkkaykeistqi......................serpkfiGttaa.svli.i

NSILKVAVTGDSRALICgldnEGNWTVKSLSTDQTGDNLDEVRRIRKEHPGEPNVIRNGRILGSLQPSRAFGDY
.  .| ||||...|  . . | | || |  . .| .||..   .   |. | | |||.|| 
edkvyianvGdsrvvlc....qkdgtakrlsldhkPseeseekriselGGtvvstvvtsrvnGtlavsralGds

PPM_PTC7_motif 420-454 4.1e-07 23.4 In-house 1-39 (51) alignment
Range on Protein: 420-454
Range on HMM: 1-39/51.0
VMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKN----MNLAPVKA
...||||.. |...|. .|| ....|.  ...|  .
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkglspqeaAeklv

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 394-447 6.3e-07 21.8 In-house 179-232 (265) alignment
Range on Protein: 394-447
Range on HMM: 179-232/265.0
DFKTPPYVTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNM
| |. |||..|. ... .. ..........|||.. ...||. .|| .. .. 
DvklkpyvsgeadvaeveldgseeylilacDGlwDvvneeevvklveefladga

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 186-261 6.6e-07 21.7 In-house 43-106 (473) alignment
Range on Protein: 186-261
Range on HMM: 43-106/473.0
IEKDLYFFGIFDGHGGpftseklsKDLVRYVAYQLGQVYDQNKTvFHSDPnqlIDSAISKGFLKLDNDLVIESFRK
...| .|...|||||    |. .||| .| .. ..|. .. .  ...|... ||.||. |. |  |
ldedtslfavyDGHGG........kevakyvakklpdllkaqkg.ykegd...vekaleeaflalDeklkaeeslk

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 401-458 1.9e-06 20.3 In-house 201-258 (293) alignment
Range on Protein: 401-458
Range on HMM: 201-258/293.0
VTAEPVITSAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKNMNLAPVKAEPGK
|.. | .. ...|| .|.|. |||.. ....|... .. .... .  .| |..|
vistPdvkkceLtendlfvvlaCdGLwkvfsadevvkfilkvledeeddrkikeeekk

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 397-446 7.4e-06 18.4 In-house 177-227 (255) alignment
Range on Protein: 397-446
Range on HMM: 177-227/255.0
TPPYVTAEPVIT-SAKIGENTKFMVMGSDGLFELLTNEEIASLVIRWMDKN
 |.|...| .. | .| .. ||... ||...|...|| ..|.  | .
lePfvvpdPdlsqsleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivagisdpe