Gene PPM1H in Strongylocentrotus purpuratus

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold PPM
Superfamily PPM
Family PPM
Subfamily PPM1H
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
SpurP189_AA protein Get Run
SpurP189_AA_175-579 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_PPM1H_pd Subfamily PPM1H 177-579 3.7e-189 621.6 In-house 2-403 (404) alignment
Range on Protein: 177-579
Range on HMM: 2-403/404.0
VPRDLSKIPWYSGYAEVVNAGKSKLNEDQAASRHMFINNKHREKTLDTSPgnglPIKDFDQ-IPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESVYD
|||.|...||..|||||.|||||.|||||||...........||.....|  . |.... .||.||..||||||.|..|..|..||... .|.|.|..
vprelrrlPwaaGYaevinagkselneDqaaakvlllkkekkeksvtskp....kekseeeklplayfglfDGhaGsgaalvaskllhkhlkekledvle

LLANSSLEQRQFTRSGDQR-----PNKWpfNEKEVSVESLVVGALESAFVEMDEQVRKEKLDYHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVI
||...| |....|.. ..   .... .|||.| |.||.|||||||.|||||...|. .|...||||.|||..||||||||||||||||..|.|..|
llleksaeeeenteesskespssvseiy..eekeiskeeLviGalesaflemDeqiarereayrikGGCtalvalvllgklYvanaGDsRailvrkdeii

PMSTDFTPLSERQRLQMVASTNPQLLGSEFCPLEFQKRVQRKDLGKTLMYRDQNMTGWAFKEVTEEDVKFPLVYGEGKKARVLATIGVTRGFGDHELKVH
|.|.|||| .||||||..|...|.|||.||. ||||||...||||....||||||||||.|.|.|||.||||..|||||||.|||||||||.|||||||.
plsadftPeteRqRlqelaflkPeLlgkeftrlefqkRlkkkdlgqrvlyRdqnmtGWayktveeeDlkfplisgegkkaRllatigvtRGlGDheLkvv

GTDVYIKPFLSPVPEVKVYNLFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFPPNDYKKYASAAQELIMAARGVLRINGWRtLKENKSGSGDD
 |...|||||||||||.|..| . ...||||||.|.|||||||||..|||.|||||....|.|.|.|...||||..||||.|. .||| |||.|..|.||
dtnlsikPfLspvPevrvldltqvesleDdvlilatDGLWdvlsneevaeivrevlskvepedkkrytavaqeLvaaarGklkdkgWr.lkeekaasvDD

ITVFVIPLN
|.||||||.
isvfviPlk

0034914 PP2C-like 176-579 7.8e-53 172.2 In-house 9-291 (295) alignment
Range on Protein: 176-579
Range on HMM: 9-291/295.0
MVPRDLSKIPWYSGYAEVVNAGKSKLNEDQAASRHmfinnkH------RektldtspgnglpikdfdqipLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAK
. .. || ... .. . . |..| |||.  .   .              |..|..|||| | .. . |. |.. .| 
lellllsslllllrvgvasdqGrrksneDavlvvl......nllslled.....................lllfgvfDGhgGhaaaevasellvelllel

FESVYDLLANSsleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvESLVVGALESAFVEMDEQVRKEKLD--YHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISRED
.|... || .|              . .. ||..||...||..... |. .. .|.|..||.. .||||||.|||||...|..
lekllllltls...........................ledieealrkaflaadeellelallrpelagsGtTavvalirgnklyvanvGDSravllrng

KVIPMSTDFTPLSERQRLQMVASTnpqllgsefcplefqkrvqrkdlgktlmyrdqnmtgwafkevteedvkfplvyGEGKKARVLATIGVTRGFGDHEL
.......| .| .| | ....                           |   ||. .. ||| .||..|
elvqltvdhkpvnelererilsag.....................................................gavshgrvngvlavtRalGdfdl

KVHGTDVYIKPFLSPVPEVKVYNLFdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNsfppnDYKKYASAAQELIMAARGvlringwrtlkenkSGS
|.. ......|..|..|.|.|..|   ..||.|..|||||||||||. ....||..|.   .. . ||.||. .|         ||
klllslllleplvsaePdvtvlelt...ledddfllLasDGlwdvlsneeivdivrslla.....kgldleeaaeeLvdlAla..............rgs

GDDITVFVIPLN
 |.|||.|. ||
rDNiTvvvvrln

PP2Cc_SM00332 237-576 7.4e-50 162.8 In-house 37-274 (274) alignment
Range on Protein: 237-576
Range on HMM: 37-274/274.0
QIPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESVYDLLanssleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvESLVVGALESAFVEMDEQVRKEKLDYH--
.  ..|..||||.|. |. . |. |. . . ... | |               |. | ||..||...||. ..|.   
eedwlffgvfDGhgGsevakfvskklpealkeelkkkkdel..............................eddveealkkaflstdeeileeeqskele

-VPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTP--LSERQRLQMVAStnpqllgsefcplefqkrvqrkdlgktlmyrdqnmtgwafk
  |.|..||.. ..|||||.|||||...|..|....|.| .|  .||.|.. .                     
nalsGstavvallkkedlyvanvGDSravlcrngkavqlsvdhkpedederkRikkagg.........................................

evteedvkfplvygEGKKARVLATIGVTRGFGDHELKVHGtdVYIKPFLSPVPEVKVYNLfdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFpp
        .| || .. |.| ||||.||    .|.... |.||| .|  .|||..||.|||||||||||. | ..||. |..  
..............vvekgrvngglavsrafGdhflkknk..klkepyitaepdvkvvtl....tsedeflilaSDGlwdvlsnqevvdivrkllakg..

nDYKKYASAAQELIMAARGVlringwrtlkenkSGSGDDITVFVI
  ... ||..|...|.        || |.|||.|.
.ktndpqeaaelldeeairr.............ggseDniTvvvv

0049733 PP2C-like 197-579 5.7e-36 117.1 In-house 12-234 (235) alignment
Range on Protein: 197-579
Range on HMM: 12-234/235.0
GK-SKLNEDQAASrhmfinnkhrektldtspgnglpikdfdqiPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESvydL---Lanssleqrqftrsgd
|. | ||| .                |..||..||| | .. . |. |.. .|. ...  |          
grvrkvneDavlv..............................glllfavaDGhgghaagevasellvetllellle...lllld...............

qrpnkwpfnekevsveslVVGALESAFVEMDEQVRKEKLDY--HVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSERQRLQmvas
         .. ||..|| ...|..... |.. . .|.|..||.. |||||||.|||||.. |..|......| .| | |   
..................leealrkaflaaneallelalaspelagmgtTavvalldggklyvanvGDsrayllrdgklvqltedhspvnelerqr....

tnpqllgsefcplefqkrvqrkdlgktlmyrdqnmtgwafkevteedvkfplVYGEGKKARVLATIGVTRGFGDHELKvhgtdvyikpflspvpevkvYN
                          .. .|  ||. . .|| .||..||          . 
....................................................iitaggavrvpgrlaltralGdlllk....................pd

LFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREvlnsfppndyKKYASAAQELIMAARGvlringwrtlkenkSGSGDDITVFVIPLN
.. . ...|.|..||||||||||.. .....|.     . . ||..|. .|.        |. |.||| |. |.
vtvlelepgdflllasDGlwdvlsdeeivdllrs..........ldleeaaerlvelala..............rggrDNiTvvvvrld

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 241-385 4.9e-20 65.0 In-house 43-165 (282) alignment
Range on Protein: 241-385
Range on HMM: 43-165/282.0
TYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAkfesvydllanssleQRQFTRsgdqrpnkwpfNEKEVSVESLVVGALESAFVEMDEQVRKEKLDYHV--PGG
..||.|||||| |. .... |.. .|        . ...      ...| | .. | ||...|...||..|... |..   |
sfFavfDGHaGsevakyvkkhllenile...............eeelke...........aaleasekdevkealrqgfLaldeairelstdlktadksG

CTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSE--RQRL
.|.....  .|..||.|||||...|. |.. ...| | .. ..|.
sTavtvlvsekhliianlGDsRavlcrngkaaflteDHkpsrpkEkkRi

PPM_PTC7_SpoIIE 241-540 5.7e-20 65.1 In-house 35-213 (230) alignment
Range on Protein: 241-540
Range on HMM: 35-213/230.0
TYFAIFDGHAGPGvSLMSSRVLhtrvlakfeS---------VYdllanssleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvesLVVGALESAFVEMDEQVRKEkl
 .....||| |. .|.....     .                       .. .|. .. ... . ..| 
lvvgdvdGhGgra.alamgllr.........talrelafagle...................................kpeeilrrlnlalaadlede..

dyHVPGGCTVLVAIFLLGK--LYVANAGDSRAIISREDKVipmstdftplserqrlqmvastnpqllgsefcplefqkrvqrkdlgktlmyrdqnmtgwa
 . .|.|..||..  . |||||||||.....| |.                               
..psssgaTavvalidpstgklyvanaGdsppllvrddgg............................................................

fkEVTEEdVKFPLVYgEGK-KARVLATIGVTRGFGDHELKVhgTDVYIkpflspvpEVKVYNLFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNS
 |..  | . |.. |  || . |.. .|| |.  || ..    | . .. ... ..|. ||.||||||||||.. ... ||. |..
..ereri.vagglps.lGilpgrvfgvlavslapGdlllly..tDGvv........eaepdtsdgelfgkdeflilasdglwdvlspqelvdlvrdelek

FppndykkyasA
.     |
p..........a

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 235-386 1.4e-19 63.2 In-house 47-164 (287) alignment
Range on Protein: 235-386
Range on HMM: 47-164/287.0
FDQIPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAkfesvydllanssleqrqftrsgdqrpnkwpfneKEVSVESLVVGALESAFVEMDEQVRKEKLDYH
 |. |..||.|||| | |. .... |. . .                 |.  | . .|. ||.|.||...|..  
sddkslalfavfDGhGGakvakyagkklikkiak..................................kksfkegaleqilkdafletDeellkdeklkd

VPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSERQRLQ
  |.| .|..  ||||||||||||..| . .| .| | | .| . .
esaGstavvvlikeeklyvanaGDsravlsskgnvkalsfDhkPqeesekkr

subfamily_PPM1D_pd Subfamily PPM1D 237-546 5.2e-18 58.2 In-house 32-284 (309) alignment
Range on Protein: 237-546
Range on HMM: 32-284/309.0
QIPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLaKFESVydlLANSSLEQrqftrsgdqrpnkwpfnekevsveslvVGALESAFVEMDEQVRKEK------
.. ...|.|||| |  .  .. | . . | . .  |.... .              . |...||... |...|..   
elevafvavfDGHGGkeAakfarehlwsvik.kqkkf...lssepedv...........................leAireaflatheamkkkleeWpkt

-LDYHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKvipmstdftplSErqrlqmvASTNPQLLGSEFCPLEFQKRVQRKDLGKTLMYR-DQNMTGW
  .  | |. | |.  |||||. |||..... ...      .|    . ... | .. | . . . . ..|| .. .  .  |
ksgllstaGttasvviirreklyvahvGDsaivlgvkep...........ke.......kklrakeltkdHkPespeekerieelGGevaaksGvkRvvW

AFKEVTEEDVkfplvygegKKARVLATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIkpfLSPVPEVKVYNLfdrDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNS
 .......     ..  . . |.| ||   . .. ..  ||.|.|||..|  | .|....|.||||||.||. . . .||.. . 
kRprlehngp.........tvideiPFLavaRslGDlWsynaksgefv...vsPePdvkvrtl...dpneekfiilasDGlwnvltpedavsvvekeeek

FPPNDYKKyASAAQELIM
  .. .. | |. |. 
kelkeeqs.rsvakalvk

PPM_PTC7 238-384 1.5e-16 53.6 In-house 32-149 (259) alignment
Range on Protein: 238-384
Range on HMM: 32-149/259.0
IPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHtRVLAKFESVYDLLanssleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvesLVVGALESAFVE--MDEQVRK-EKLDYH
.. .||.||||.| ..  . |. .|.. .| ..|                 .. || .| . .|| .. |. . .
dsvaffavfdghggreaakyarehle.eilkerksfeele................................klekalrksflaldtdeelksseantep

VPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVI-PMSTDFTPLSERQR
 .|.| .||..  ||||||.|||||...| .... ....|..| .|. |
stsGstAvvalitgsklyvAnvGDSravLcrsgnavkqltedHkpsnedEr

PP2C Protein phosphatase 2C 449-545 1.7e-16 53.6 Pfam-A 161-243 (255) alignment
Range on Protein: 449-545
Range on HMM: 161-243/255.0
KARVLATIGVTRGFGDHELKVHGtdvyiKPFLSPVPEVKvynLFDRDNSeDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFPpndykKYASAAQELI
. || .. |.| .||.|||    ... |. |.|.  ...... |. ||.||||||||||.. ....||. |..    .  ||.||.
ngrvngsLavsRalGdfelkpke.....eqlvsaePdvt...svkltee.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk.....spmeaaeelv

PP2C Protein phosphatase 2C 449-545 1.7e-16 53.6 In-house 161-243 (255) alignment
Range on Protein: 449-545
Range on HMM: 161-243/255.0
KARVLATIGVTRGFGDHELKVHGtdvyiKPFLSPVPEVKvynLFDRDNSeDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFPpndykKYASAAQELI
. || .. |.| .||.|||    ... |. |.|.  ...... |. ||.||||||||||.. ....||. |..    .  ||.||.
ngrvngsLavsRalGdfelkpke.....eqlvsaePdvt...svkltee.defliLasdGlwdvlsdqeavdlvrselskkk.....spmeaaeelv

PPM_PTC7 449-545 5.9e-16 51.7 In-house 164-247 (259) alignment
Range on Protein: 449-545
Range on HMM: 164-247/259.0
KARVLATIGVTRGFGDHELKVHGTdvyIKPFLSPVPEVKvynLFDRDNSeDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFppndykKYASAAQELI
. || .. |.| |||.|||  |  .. .|. |...   ..|.. |. ||.||||||||.|.. ....||..|..    .  ||..|.
ngrvngvlavsRafGdfelkpket...eeqlvsaePdis...stkidee.defliLasdGlwdvvsdqeavdlvrselskk......dpmeaaeklv

subfamily_PPM1A_pd Subfamily PPM1A 449-548 2.5e-15 49.5 In-house 174-257 (282) alignment
Range on Protein: 449-548
Range on HMM: 174-257/282.0
KARVLATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIKPFLSPVPEVKVYNlfdRdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFppNDYKKYasaaqelimaA
. || .. |.| .||.|.| . .  . .|..|||.. .  | ..||| |..|.||.|||||.. |.|.||. |.  .. ..      |
vsRvnGaLAvsRalGDyeykeeeekkaeeqlvsaepevtsie...r.seeddflvlacDGiwDvlsdeevvelvrkrleva..deleev..........a

PP2C Protein phosphatase 2C 236-384 3.3e-15 49.3 Pfam-A 30-150 (255) alignment
Range on Protein: 236-384
Range on HMM: 30-150/255.0
DQIPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHtRVLAKFESVYDLLanssleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvesLVVGALESAFVE-MDEQVRK-EKLDY
.... .||.||||.| .. . . |. .|.. .| ..|                 .| || ..| . .||.... .. . 
gkssvaffavfdghggreaakyarehle.eilkeqksflele................................kvekalrksfladtdeelksskante

HVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVI-PMSTDFTPLS--ERQR
.  |.| .||..  ||||||.|||||...| |. . ...| .| . ||.|
psksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreR

PP2C Protein phosphatase 2C 236-384 3.3e-15 49.3 In-house 30-150 (255) alignment
Range on Protein: 236-384
Range on HMM: 30-150/255.0
DQIPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHtRVLAKFESVYDLLanssleqrqftrsgdqrpnkwpfnekevsvesLVVGALESAFVE-MDEQVRK-EKLDY
.... .||.||||.| .. . . |. .|.. .| ..|                 .| || ..| . .||.... .. . 
gkssvaffavfdghggreaakyarehle.eilkeqksflele................................kvekalrksfladtdeelksskante

HVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVI-PMSTDFTPLS--ERQR
.  |.| .||..  ||||||.|||||...| |. . ...| .| . ||.|
psksGstavvalirgkklyvAnvGDSravLcrkdnakkeltedHkpsdedEreR

subfamily_ILKAP_pd Subfamily ILKAP 315-577 2.9e-14 45.9 In-house 89-291 (293) alignment
Range on Protein: 315-577
Range on HMM: 89-291/293.0
LESAFVEMDEQVRKE--KLDYHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKV------IPMSTDFTPLserqrlqmvastnpqllgsefcplefq
| .| . ||. |. |    |.|. | . |  ||||| |||.|.. | ..    .... | ||              
lvdsfkktdeefLklaskakPvWkdGstatvvlvldnvlyvanlGdskavlvrkkeegdkiasvvLtkdhtpv...........................

krvqrkdlgktlmyrdqnmtgwafkeVTEEDVKFPLVYGEGKKARVLATIGVTRGFGDHELKVHGtdvyikpfLSPVPEVKVYNLFDrdNseDDVLIMAS
              || .   | .. ||| ..|.| || . | |    .. .|.|| .| . | | ...| 
..........................kyeerkriqkaGgvvrdgrvlGvlevsrsiGdgrfkrlG........vistPdvkkceLte..n..dlfvvlaC

DGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFppndYKKYASAAQELIMAARGVLRINGWRTLKEN-KSGSGDDITVFVIP
||||.|.|.| |.. . .||..   ...  . .| . ..  ...  | .| | ||.|..||... 
dGLwkvfsadevvkfilkvlede....eddrkikeeekkskeevrfevacnrlaseavkrgssdnvtvllvk

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 238-385 5.7e-12 38.4 In-house 33-155 (269) alignment
Range on Protein: 238-385
Range on HMM: 33-155/269.0
IPLTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESVydllanssleqrqftrsgdqrpNKWPFNEKEVSVESLVVGALESAFVEMDEQVRKeklDYHVpG
. ..||.|||| |  . .. ||  ...|. .           ..  |.. .. . |.. . |. .. |....  ... 
tgesffavfdGhGGefaaefakdvlvkaiknkliel......................dadkentepinfsklltdeilsvdekllekakr...aedi.a

GCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIIS-REDKVIPMSTDFTPLSERQRL
|.|.|.|.  .| ||| |||| .. .. | ||.| | |  ..| 
GttalialvqesdlivanvGdsrGvlydkrGkaiplsfdhkpqqvkerk

PP2C_SIG_SM00331 316-576 6e-12 38.6 In-house 67-215 (217) alignment
Range on Protein: 316-576
Range on HMM: 67-215/217.0
ESAFVEMDEQVRKEklDYHVPGGCTVLVAI--FLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDftplserqrlqmvastnpqllgsefcplefqkrvqrkd
..|. .... ...| .  ...|.|.|. | |||..||||||| .. |..| .  .|                   
sqalkrlnraiyee..keekgmfaTlllalydfssgklsyanaGdsrpyllrdgklveilkd......................................

lgktlmyrdqnmtgwafkevteedvkfplvygegkkarvlatigvtrgfgdhelkvhgtdvYIKPFLSPVPEVKvYNLFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVL
                                . |. |||. .  .. ...|.|....|||... 
.............................................................vegaplGlepevs.vdirelelekgdllllytDGltear

SNDR-VAEVVREVLNSFPPNDYKKYAS-AAQELIMAARGVLRingwrtlkenksgsGDDITVFVI
| ..  | . |.| .. . .. |.  .||. .|.|         ||||| |.
sekgfaeerleeiledlvdseaqelaqkiveellelakgsng..............eDdiTvvvv

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 473-529 2.2e-10 33.2 In-house 263-315 (398) alignment
Range on Protein: 473-529
Range on HMM: 263-315/398.0
DVYIKPFLSPVPEVKVYNLfdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSF
| . |.|. ||| ..|  ...| |..|.|||||.|||. |...| | |.. 
dyktPPYltaePevtshkl....rendkFLvlatDGLwdllsneevvslVgehlakk

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 336-383 3.3e-10 32.6 In-house 295-342 (473) alignment
Range on Protein: 336-383
Range on HMM: 295-342/473.0
PGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSERQ
 |.| ||.  ||.||||||||...||. | . .|.| | | 
dsGttAvvaLlkekklivAnaGDsRcvlsrnGkAldlslDHkPeDevE

subfamily_TAB1_pd Subfamily TAB1 242-375 1.2e-09 30.5 In-house 29-170 (333) alignment
Range on Protein: 242-375
Range on HMM: 29-170/333.0
YFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFesVYDLLANSSLeQRQFTRSGDQRPNKWP------FNEKEVSVESL--VVGALESAfVEMDEQV-RKEKLD
 .|.|||. | .. .  | ...| .  . | ||.  .. ..| .. .|.    .||.  ..|  | .|  . .|.. | ..|.
lyavFdGydGnkaakfveqrLvaellleq..ltdelaeaev.kevlkrafeeverkflesiddalaekddlqsqlPegvssyele.eqypekierlqele

YHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISR---EDKVIPMSTD
 .. || | .||. . ||||||.|||||.. .  ..|| .|.|
eeisgGttAvvalifnnkLyVaNvGdsrAllvkrkesekvkqLsvd

subfamily_PPM1G2_pd Subfamily PPM1G2 449-528 1.4e-09 30.4 In-house 174-249 (287) alignment
Range on Protein: 449-528
Range on HMM: 174-249/287.0
KARVLATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIKPFLSPVPEVKVYNLfdrDnSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNS
 || .. . | .||.| | . .     ||.| | .|  | ..|. |..| ||.||||.|. | ..||| | |
lnrvngnLalsralgDfefkknvkkkpeeqivtavPDvlvkkl...d.eddeflvLaCDGiWDvltnkevvdlvrerlvs

subfamily_PP2D1_pd Subfamily PP2D1 443-528 1.7e-09 29.9 In-house 233-308 (492) alignment
Range on Protein: 443-528
Range on HMM: 233-308/492.0
VYGEGKKARVLATIGVTRGFGDHelkvhGtDVYIKPFLSPVPEVKVYNLFDRdnseDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNS
|. ..|...|  ...||| | .   | | .| . | |... .| ..  . .|..|| |||.|||.. |...|...|. 
vvkseknglvnGildttRGLGny.....G.dpkLkksvipePkttsvkldea....aqflvlAsnGlWevlseeevlsLvkqtlai

PPM_PTC7_motif 503-545 2.8e-09 30.3 In-house 1-39 (51) alignment
Range on Protein: 503-545
Range on HMM: 1-39/51.0
IMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFPPndykKYASAAQELI
|.||||||||||.. . ..||. |.. .  .. .||..|.
iLAsDGLWDvlsdqeavdlvrdqlskkgl....spqeaAeklv

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 451-549 6e-09 28.5 In-house 166-247 (265) alignment
Range on Protein: 451-549
Range on HMM: 166-247/265.0
RVLATIGVTRGFGDHELkvhgtdvyiKPFLSPVPEVKVYNLfdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSfppnDYKKYASAAQELIMAAR
|| .. |.| || .|     ||..| ..| ..|  ......||.|.||||||. ...| ..|.| |..  . ......|..|. ||.
RvnGvLsvsRaiGDvkl.........kpyvsgeadvaevel....dgseeylilacDGlwDvvneeevvklveeflad....gaedlsevakllveaak

subfamily_PPTC7_pd Subfamily PPTC7 497-576 5.1e-08 25.6 In-house 165-249 (252) alignment
Range on Protein: 497-576
Range on HMM: 165-249/252.0
SEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLnsfpPNDYKKYASAAQELIMAARGV---------LRINGWRTLKENKSGSGDDITVFVI
 ..|....|.|||.| |..|...|...|.   ..... |.|..|...|| .     . . .. .| . | ||||| |.
kkgDiivlatDGlfDNlledeileilkelk....eseksslqslakklaekarelsldpeyespfaqkakkngleasGGKpDDitvvva

subfamily_LRR-PP2C_pd Subfamily LRR-PP2C 472-525 6.1e-08 25.2 In-house 173-223 (255) alignment
Range on Protein: 472-525
Range on HMM: 173-223/255.0
TDVYIKPFLSPVPEVKVynlFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREV
 |....||. | |...   .  .| ||.| ||.||..|... |.| ..
GdsflePfvvpdPdlsq...sleiskkdkflilacdGiwdlisdeeaveivagi

subfamily_Choan-PPM1K-like_pd Subfamily Choan-PPM1K-like 314-387 9.2e-08 24.9 In-house 62-143 (292) alignment
Range on Protein: 314-387
Range on HMM: 62-143/292.0
ALESAFVEMDEQVRKEKLDYHVPGGCTVLVAIFLLG-KLYVANAGDSRAIISR-----EDKVIPMSTDFTPL--SERQRLQM
||  ... ...| .|  .. .| |.  . .|..|| |||||.. |   . ..||.| | |  ||.|.. 
alllrildiaakldkltidaresattavvcarvrddralilanvGdsrallgrclggsdyeliPlsrdhkPedPderarilr

PPM_PTC7_SpoIIE_motif 498-576 9.8e-08 25.6 In-house 11-78 (81) alignment
Range on Protein: 498-576
Range on HMM: 11-78/81.0
EDDVLIMASDGLW-------DVLSNDRVAEVVREVlnsfppN--DykkYASAAQELIMAARGvlringwrtlkENKSGSGDDITVFVI
..|||....|||.    ..............     .  ...|..|. ...       .. .. ||||..|.
pgdvllLyTDGltEardsdgelfgkeellrladra......egks...lqeladklvdevle...........ngsgereDDitllvl

subfamily_PPM1G_pd Subfamily PPM1G 451-530 1e-07 24.3 In-house 358-433 (473) alignment
Range on Protein: 451-530
Range on HMM: 358-433/473.0
RVLATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIKPFLSPVPEVKVYNLFDrdnsEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSFP
||  . . | .||| |  .    .| .|..|| | .  ||. |..|.||.|.|.. . | . ||. |.  
RvnGGLnlsRAlGDhaYkkneeLplkeqmisAlPDikvltlte....edeFlvlAcDGiWnvmesqevvdfvraklkkge

subfamily_PDP_pd Subfamily PDP 241-369 1.3e-07 24.0 In-house 26-184 (398) alignment
Range on Protein: 241-369
Range on HMM: 26-184/398.0
TYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESVYDLLAN-----SSLEQRQFTRSGDQRPNKWPFNEK---------------EVSVEsLVVGALESAFV
. |..||||.|  .  |. | . | |. . .| .   |. . ...... ... ..  ..|        |..|| | ||..|| 
vlfgvfDGHggaacaeavskrLlkyvaasllkkqvleeaekalesgkallkllkkskhkldvvsdeakklslselskylqelleaeve.kvkealkkaFl

EMDEQVRKEKL------------DYHVPGGCTVlVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKV
..|.....| |      . . | |.. .|   .|.|||.||.||.. .... 
klDkdistealkklkekslreallvalsGacal.laliegtelhvAntGDcravlgvqeee

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 240-385 2.2e-07 23.2 In-house 34-154 (266) alignment
Range on Protein: 240-385
Range on HMM: 34-154/266.0
LTYFAIFDGHAGPGVSLMSSRVLHTRVLAKFESvydllanssleqrqftrsgdqrpnkwPFNEKEVSVESLVVGALESAFVEMDEQVRKekLDYHvpgGC
.. ||.|||||| |.. .....  . . .|              ...     . || || |.|.....  .|  |.
ialfavfdGhaGkGaadaakklfpkelekllks..........................tkqddGGdniydqskllenafkevdaklkd..feye...Ga

TVLVA-IFLLGK---LYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTP--LSERQRL
| .| .. |.  | ||| ||| |..|| .. . .| |   .|.||.
tatlalvwsdGqqrylqvanvGdssaflsrGneslelskdhkakdpeekqri

subfamily_Dicty-PPM-1_pd Subfamily Dicty-PPM-1 454-526 3.1e-07 22.6 In-house 179-242 (276) alignment
Range on Protein: 454-526
Range on HMM: 179-242/276.0
ATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIKPFLSPVpevkvYNLfdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVL
 . |.| .||| .|   . .|..|.   . |    |. ||.||||||||.| .. |.|. . 
nGlavsralGdhfikelniGlisepyvsnr.....ill....tpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvksly

subfamily_KAPP-like_pd Subfamily KAPP-like 454-526 3.1e-07 22.7 In-house 169-232 (266) alignment
Range on Protein: 454-526
Range on HMM: 169-232/266.0
ATIGVTRGFGDHELKVHGTDVYIKPFLSPVpevkvYNLfdrdNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVL
 . |.| .||| .|   . .|..|.   . |    |. ||.||||||||.| .. |.|. . 
nGlavsralGdhfikelniGlisepyvsnr.....ill....tpfdkflivasdGlwdvisGkdaiekvksly

Subfamily Dicty-PPM1L-like 474-579 3.2e-07 22.5 In-house 214-304 (305) alignment
Range on Protein: 474-579
Range on HMM: 214-304/305.0
VYIKPFLSPVPEVKVYNLfdrDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLNSfpPNDYKKYASAAQElimaargVLRINGWRTLkenKSGSGDDITV
 .| .. | .. .....  ...|. |..| ||||.|||.. | | |.|.|.    ||   .|    . |. . ..  | ||||.||.
knlkelviPnndspllvv...akanDqflvlatdGlwevlsyqdvveevkellrd..kssqkkiewdfne.......isrviveeav...krgsgDnitl

FVIPLN
 .|.|.
viiklk

subfamily_PPM1L_pd Subfamily PPM1L 451-527 3.3e-07 22.8 In-house 171-237 (269) alignment
Range on Protein: 451-527
Range on HMM: 171-237/269.0
RVLATIGVTRGFGDHELKVHGtdvyikpFLSPVPEVKVynlFDRDNSEDDVLIMASDGLWDVLSNDRVAEVVREVLN
||  . ..| .||. || .    .. . |..   || |. . . ||.||||||| .||.  . ..| |.
rvaGvlatsralGdyplkdkn.......lviadpdilt...fdlddhkpeflilasdGlwdtfsneeavrfikerlk

subfamily_PPM1E_pd Subfamily PPM1E 312-384 3.9e-07 22.5 In-house 77-149 (265) alignment
Range on Protein: 312-384
Range on HMM: 77-149/265.0
VGALESAFVEMDEQVRKEKLDYHVPGGCTVLVAIFLLGKLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSERQR
. ||..|| ..||.. .   .. .|.| |..  .|||| |||.|.. |. ... . .  | |. .
aealkeafkltDerflqkaereklksGstavvvliekdqlyvaWlGDsqallvrkgeavqlmkpHkPeredEk

subfamily_PPM1K_pd Subfamily PPM1K 315-385 1.2e-06 20.9 In-house 71-149 (263) alignment
Range on Protein: 315-385
Range on HMM: 71-149/263.0
LESAFVEMDEQVRKeKLDYH------VPGGCTVLVAIFLLG-KLYVANAGDSRAIISREDKVIPMSTDFTPLSER--QRL
| || |.|..... | ..     | | |... | .| .|. ||||||. |. |  ...| .| |  .|.
lknafeeldkklkr.ylefsvaeaellssGttatvsllrdGtelvlaslGdsrailcrnGkakkltrdhdPeleeekeri