Gene C24D10.1 in Caenorhabditis elegans

Synonym: CELE_C24D10.1, CELE_C24D10.1

Gene expression:

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family PTP
Subfamily CelePTP-sf4
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
CeleP022_AA protein Get Run
CeleP022_AA_167-435 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_Cele-PTP-4_pd Subfamily Cele-PTP-4 159-449 1.2e-125 412.9 In-house 2-300 (302) alignment
Range on Protein: 159-449
Range on HMM: 2-300/302.0
SITGNADKWVGEDVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKdCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE---KGYVNISHVEVP-LGRNVHIGQFPVK
... ...|||.|..||....|.| |||||.|.|..|||.|..| ||..|.|.| ||||..|.|||||.|.|  . |||.|.|||| |.|.....|.|..
kveeekekWveeeeakklvksldtaevkkefkkidtmkvdlek.CkafkknlkknqsedvpildsnlvkleaepdsyvnaskvevPeltrsiilaQlpkv

DTE---ETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI-----EFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQ
|.|  |.||..||...|.|...|||.|..   |.||||..|||.||.|..||||||.. .|..|..|||||.|||||...||.|. |||...||||.
dsedsveeFWrmvfqekivsvvilvgeeelkktlselfpkksgdykeygkmfvNnrkVekaeeektryviEvlPegcsnsvlanvyvltnWkqkkvpvky

AIAIKEALGLnyFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVTKPADGDK
| .||.| .. | .|..||.|..|.| .||||||.||.|||||...... .||||..||||||.||||||||..||.||||.||..||||||||....|
aeliktaakv..fakkikadentvivSknGaGRagafltlavaveklqkg.kepnikeivksiRsqRpravdslkQyvslyialllyikkkvtkpeekkk

KST
|..
kee

0036941 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 171-447 3.7e-46 153.2 In-house 1-290 (297) alignment
Range on Protein: 171-447
Range on HMM: 1-290/297.0
DVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEKG---YVNISHVEVPL-GRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFD
|..| ......|| ..| ||.|. ......... ...| ..|.. .....|.. |....  |.| |.|... .|. . | | ..| | ||. |..
dllkllekllflalllkefeellpllllgslsvallpenleknRykdilpydhtRVklddegsdYinAsyvdgydlkrkfIatqgPlpntvedFWrmvwe

KRITSIDVLVGDEPIEF------FPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHV-IDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYF
 ..|.| .|. ... ..   .| . .....||........||.| |.. .. .||...|...| .... . .| ..||  |. ..  .. .
qnvtvIvmltelvelgrekcaqywpleegesltygdftvtllsvevvllddytlrtlevtdtgngesrtvthfhytgwpdhgvpespaslldfielvrkv

LLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDT--KIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVTKPADGDKK
| ..| .  .. . .| ||.| |.|. .... ... | ...| ..||..|.||| || .. ||. || ||...||| ||. . ...
lkllpsggpvlVHCsaGvgRsgtfiaadlmlqqledklkeggvdileavkklReqRpgavqtleqyrflyeallellkkkltkepllklv

0050432 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 149-440 4e-45 149.8 In-house 8-305 (308) alignment
Range on Protein: 149-440
Range on HMM: 8-305/308.0
TTDTPVSHKTSITGNADKWVGEDVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE--KGYVNISHVEVP---LG
... .. ..|||. . |. .|..| ... .|| ... ||.|. .|.... .. ...| ..|.. .....|.. |..  .|.| |.| ..  | 
llelllfrdtsilvsslklsvldllkllekaldlglleeefeellsvkplleysvallpenkdkNrykdilpydhsRVkldegsdYInAsyvdgyssklp

RNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEP------IEFFPKKAE-DYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGN
|  . | | ..| | ||. |.. ... | .|  .    ...| . . ....||.........|. |.. .. .|. ..|...|..... . |
rkfIatqgPlpntvedFwrmvweqnvrvIvmLtklvengrekcaqYwplelgggsleygkftvtllseev.lddytvrtleltnlgdgesrtvthfhytn

WKVDSVPVKqaiaIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
|. ..|| .  ... | . .. |. . . .. . .| ||.| |.|| .... .... .... ..|| .|.||| .| .. ||. || ||...|.
WpdhgvPps....peilldflelvrkslpggpivVHCsaGvGRtGtfialdllleqleke.ggvdvfeavkklReqRpgmvqtpeqylflyralleylkl

KVTK
|.||
kltk

0040438 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 166-450 6.1e-44 145.9 In-house 1-292 (317) alignment
Range on Protein: 166-450
Range on HMM: 1-292/317.0
KWVGEDVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDiDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE-------KGYVNISHVEVPL-GRNVHIGQFPVKDTE
|..... | ... |  ... ||.|...|.| . .. ...| ..|.. ... .|.. |.     .|.| |.|..| .|. . |.| ..| 
kvldlllalldllksdftalleefedllslkld.tysvaelpenkdknrypdilpydhsRVkLsplggdldsdYInAsyvdgpnlkrkfIatqgPlpntv

ETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPKkaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVP--VKQAIA
| ||. |.. ..|.| |. |.    ...|  .....||.........|. ... . .|| ..|.|.| .... . .| ..||  .. ..
edFwrmvweqgvtvivmLteleelgrekcaqYwpl..getltygdftvtllseee.lagitlrtlevedlgdsesrtvthfhytgWpdhgvppspdllld

IKEALGLNYfllKtPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIaEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVTKPADGDKKST
. ||. ..  . . .  .. . .| ||.|.|.|. .... .... .... ..|| .| ||| || .. ||. || ||...|.|.|.. . ..|. 
fleavreal...e.dpggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylmleqlekeg.gvdveeavkelreqRpgavqtpeqyrflydalleylkrkltlepaselklk

P
.
l

0043336 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 170-434 8.5e-42 138.9 In-house 7-277 (278) alignment
Range on Protein: 170-434
Range on HMM: 7-277/278.0
EDVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIdIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE-------KGYVNISHVEVPL-GRNVHIGQFPVKDTEETFW
  | ..  . . ....||.|...|. ..... ...| ..|.. .....|... |..    .|.| |.|... .|.. . |.| ..|.| ||
llkallelllnlktllllefeellsfkl.dtysiallpenkdknrykdilpydhsrvklsllggdldsdYinAsyvdgynvprkfiatqgPlpetvedFw

KAVFDKRITSIDVLVGDE------PIEFFPkkaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALG
. |.. ..|.| .|....    ...|  .....||.......|.|| | . .. .|| ..|...| .... . .| ..||  .. ..  
rmvwelgvttivmLtelvelgrvkcaqYwp...ggsltygdftvtllkeeh.lddytvrtlevtnlgdgesrtvthyhylgwpdhgvpeslsllldflka

LNYFLLktPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIaEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
.. .|  . .  .. . .| ||.|.|.|| .... ...  .... ..|| .|.||| || .. || || ||...
vreale..dsngpvlVHCsaGvgRTGtfialyllleqlekeg.gvdleeavkelreqRpgavqtpsqyrflyealleyl

0047943 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 174-434 7.2e-39 129.3 In-house 3-272 (273) alignment
Range on Protein: 174-434
Range on HMM: 3-272/273.0
KTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI---EKGYVNISHVEV-PLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
. .... .|. ... ||.|. .|..... . ...| ..|.. .....|.. |.  . .|.| |.|.. .|.|. . | | ..| | ||. |.....
lllekllgltllleefelllslkplltysvallpenkdknrykdilpydhsrvklgdggsdyinAsyvdgynlkrkfiatqgPlpntvedfwrmvweqnv

TSIDVLVGDEPI------EFFPKKAED-YKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLK
. | .|. ..     ..| . .. ...||.........|. | . . .|. ..|...| .... . .| ..||  .. ..  .. .| .
rviVmLtelvelgrekcaqYwpleggelsltygkftvtllseet.kddytvrtleltnlgtgesrtvthfhytgwpdhgvppslesllefielvrkalea

TPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
.| .  .. . .| ||.| |.|| .... . .. .... ..|| .|.||| .| ...||. || ||...
lpsngpvvVHCsaGvgRtgtfialdllldqleke.ggvdvleavkllrsqRpgmvqtpeqyrflyealleyl

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 156-439 1.2e-38 128.7 In-house 5-294 (297) alignment
Range on Protein: 156-439
Range on HMM: 5-294/297.0
HKTSITGNADKWVGEDVAKTWMDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDidKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK--------GYVNISHVEVPL--GRN
.... .  .. .|... ... .  ....||.|. .|.| . . ...| ..|.. .....|.. |.      |.| |.|...  .|.
rdallesipiplsvldlllllekansktllllefeellslkpd..ysiallpenkdknrykdilpydhsrvklkpedgvdldsdYinAsyvdgydlltrk

VHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI-----EFFPKKAEdykNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSnsIICNVTVFGNWKVD
. . |.| ..| | ||. |.. ..|.| |  ..   ...| . .  .||.......|||| | .... .|| ..|.|  .... . .| .
fIatqgPlpetvedFwrmvweqgvtvivmLtklvelgrkcaqywpeegg...tygdftvtllkveh.ldgytvrtlevtnnges..rtvthfqytgwpdh

SVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVT
.||  .. ..  .. .| ..| .  . . .| ||.|.|.|. ... .... .... ..|| .| ||| || .. || || ||...|.|.|
gvppslellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylmleqleke.ggvdvleavkelreqRpgavqtpsqyrflydallellkrklt

0045450 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 182-436 9.5e-38 126.1 In-house 26-306 (307) alignment
Range on Protein: 182-436
Range on HMM: 26-306/307.0
LAEVKKDFEKLQTMKI--DIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI--------EKGYVNISHVEVP---------LGRNVHIGQFPVKDTEETFWK
|. ..| ||||. ...  .. .. ...| ..|.. .....|.. |.    . .|.| |.| ||     |.|. . | | ..| | ||.
ltgllkefekllsvtvfllgeysiallpenkdknrykdilpydhtRVklssldgsledsdYiNAsyvrvpllllldgydlkrkfIatqgPlpetvedFwr

AVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPKKaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPH-GCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALG
 ......| | | ....    ...| . .....||.........|| |.. .. .|| .. |...|..... . .| ..||  .....  
mlweqgvtvivmltelvelgrekcaqywPde.geeltygnftvtllseeh.ldgytvrtlevtdldgtgesrtvthfhytgwpdhgvppsfeelldfiee

LNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAE--PNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
.. .| ..| .  .. . .| ||.|.|.|. .. . ...   ... ..|| .| ||| || .. ||. || ||....|
vrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylmlrqlekegtlldvdlleavkllreqRpgavqnpeqyrflyeallelllk

0046845 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 186-440 6.2e-37 122.9 In-house 3-280 (284) alignment
Range on Protein: 186-440
Range on HMM: 3-280/284.0
KKDFEKLQTMKIDI--DKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE--------KGYVNISHVEVP------LGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
...||.|. ..... . .. ...| ..|.. .....|.. |.     .|.| |.|...    .. . |.|...| | ||. |.....
eeefeellsltvklllslsvallpenlsknRykdilpydhsRVklksldgdledsdYinAsyvdgydldltyikkkfIatqgPlpntvedFwrmvweqnv

TSIDVLVGDEP------IEFFPKKaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHG-CSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLK
. | .| . .     ..| . .....||.........|. | . .. .|. ..| ...|..... . .| ..||  .. ..  .. .| .
rvIVmltelvengrekcaqYwple.gevltygdftvtllseev.kddytvrtleltnlgytgesrtvthfhytswpdhgvppspedlleflrlvrellen

TPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIA--EPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVTK
.| .  .. . .| ||.|.|.|| .. . ....  .... ..|| .|.||| .| .. ||. .| ||...|.|.|.
lpgggpivVHCsaGvgRtGtfialdllleqlekeglllgvdvleavkrlreqRpgmvqtleqyrfvyealleylklkltl

0051299 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 183-435 2.2e-35 117.9 In-house 23-287 (288) alignment
Range on Protein: 183-435
Range on HMM: 23-287/288.0
AEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE-------KGYVNISHVEV-PLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDV
. ... ||.|. ...|.. . ...| . |.. .....|.. |.     .|.| |.... .|.|  . | | ..| | ||. |...... | .
tglleefeellsllpdltlsaallpenleknRysdilpydhsRVkLsvldgvegsdYinAsyidgynlkrkfIatqgPlpntvedFWrmvweqnvrvIvm

LVGDE------PIEFFPKkaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPH----GCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLktP
| . .     ..|  .....||.........|. |.. . .|| ..  |...|..... . || ..||   ..  .. .|  .
ltklvelgrekcaqYwpl..ggsltygditvtllseev.lddytvrtlevtnldlldgdgesrtvthfhytnwpdhgvpdspellldflrlvrkala..s

ADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
 .  .. . .| ||.| |.|| .... .... .... ..|| .|.||| .| ...|| .| ||...|
gggpvvVHCsaGvgRtgtfialdllleqleke.ggvdvleavkrlreqRpgmvqtpeqyrfvyealleylk

DSPc_SM00195 185-435 6.4e-34 112.8 In-house 2-263 (263) alignment
Range on Protein: 185-435
Range on HMM: 2-263/263.0
VKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVH-IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV
.|..||||.... . ..... .|.|.. |...... |.. |..|    |.| ...... ..  . | | ..| | ||. |...... | .|.
lkeefekleestspketteaekkknksknRyknilpydhtrVklkkeekkegsdYINAnyikgankkkkyIatQgPlpstvedFWrmvweekvkiivmlt

GDEP------IEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVP--VKQAIAIKEALGLNYFLLktpaDDN
 .|    ...|.........|.. .....||.. ||. . .|. .|.... ... . ||. .||  |. ... .|.  .    . 
eeeengkekcdrywpeesggketfgkisvklvevekkkdeiilrtleltkegkeetrkvtqyqyknWpdhgvpdstksvlellravkksksts....sgp

AMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
 .. . | ||.| |... .... ....  ..| .|||..|.|||..|... || .| .|..||
ivVhCsaGvgRtgtfvtidiilskleeekk.vdifeivkelRkqRpgmvqtleqYlfiyeaileyik

PTPc_SM00194 185-435 6.4e-34 112.8 In-house 2-263 (263) alignment
Range on Protein: 185-435
Range on HMM: 2-263/263.0
VKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVH-IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV
.|..||||.... . ..... .|.|.. |...... |.. |..|    |.| ...... ..  . | | ..| | ||. |...... | .|.
lkeefekleestspketteaekkknksknRyknilpydhtrVklkkeekkegsdYINAnyikgankkkkyIatQgPlpstvedFWrmvweekvkiivmlt

GDEP------IEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVP--VKQAIAIKEALGLNYFLLktpaDDN
 .|    ...|.........|.. .....||.. ||. . .|. .|.... ... . ||. .||  |. ... .|.  .    . 
eeeengkekcdrywpeesggketfgkisvklvevekkkdeiilrtleltkegkeetrkvtqyqyknWpdhgvpdstksvlellravkksksts....sgp

AMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
 .. . | ||.| |... .... ....  ..| .|||..|.|||..|... || .| .|..||
ivVhCsaGvgRtgtfvtidiilskleeekk.vdifeivkelRkqRpgmvqtleqYlfiyeaileyik

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 201-436 2.6e-33 111.1 In-house 3-248 (249) alignment
Range on Protein: 201-436
Range on HMM: 3-248/249.0
KDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVP-LGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPK
... ...| ..|.. .....|.. |..    .|.| |..... .|.. . |.| ..| | ||. ... .||.| | ...    ...| 
ysvallpenkdknrypdilpydhsrvklsilpglflsdyinAsyidgyyikrrfiatqgPlpetvedfwrmlwelgitvivmLtslvelgrekcaqywpl

kaEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLAL
 .....||........||. |.. .. .|. ......|. ... . .| ..||  .....  .. .| ..| .  .. . .| ||.|.|.|.
..ggsleygdftvtllsvev.kddytvrtleltnlydgesrtvlhiqytdwpdhgvppsfedlldfieavrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaa

AVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
 ... .... . .. ..|| .|.||| || .. ||. || ||....|
ylmleqleke.lgvdleeavkllrsqRpgavqnpeqyrflyeallelllk

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 209-430 6.1e-32 106.3 Pfam-A 1-233 (235) alignment
Range on Protein: 209-430
Range on HMM: 1-233/235.0
NSKLNQSEHFPALDSNLLKI-----EKGYVNISHV-EVPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPKKAEDYKNYGQ
|.| |....... |.. |.   .. |.| ..|  . ... . | |.|.| | ||. |.......| .|. .|    ...|.. |....||.
nkkknRykdilpydktrvklkgsegpsdYInAnyvkgykekkkfIatQgPlkstiedFWrmvwqekvkvivmltsleekgrekcaqYwpeeeeesltygd

MWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNS---IIcNVTVFGNWKVDSVP--VKQAIAIKEALGLNYfllkTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVH
. ..... |. ... . ..  | . ...|  .. .. . ||. .|| .|. . . ... .   .. . . .. . .|.||.| |.|| ....
ikvelkekekedekeytlrklelkkkkeesekrev.kqlhytnWpdhgvpespkslldlirkveksk....eaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldille

TIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISL
 ....  ... .|||..|.||| .|.|. ||. || .
qleaeee.vdvlqivkelRkqRpgmvqsleqYiflykai

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 209-430 6.1e-32 106.3 In-house 1-233 (235) alignment
Range on Protein: 209-430
Range on HMM: 1-233/235.0
NSKLNQSEHFPALDSNLLKI-----EKGYVNISHV-EVPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPKKAEDYKNYGQ
|.| |....... |.. |.   .. |.| ..|  . ... . | |.|.| | ||. |.......| .|. .|    ...|.. |....||.
nkkknRykdilpydktrvklkgsegpsdYInAnyvkgykekkkfIatQgPlkstiedFWrmvwqekvkvivmltsleekgrekcaqYwpeeeeesltygd

MWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNS---IIcNVTVFGNWKVDSVP--VKQAIAIKEALGLNYfllkTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVH
. ..... |. ... . ..  | . ...|  .. .. . ||. .|| .|. . . ... .   .. . . .. . .|.||.| |.|| ....
ikvelkekekedekeytlrklelkkkkeesekrev.kqlhytnWpdhgvpespkslldlirkveksk....eaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldille

TIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISL
 ....  ... .|||..|.||| .|.|. ||. || .
qleaeee.vdvlqivkelRkqRpgmvqsleqYiflykai

0042113 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 202-435 2.5e-31 104.4 In-house 2-244 (245) alignment
Range on Protein: 202-435
Range on HMM: 2-244/245.0
DCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE-------KGYVNISHVEVPL-GRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------EFFPKk
.. ...| ..|........|... |.     .|.| |.| ..  ... ..|.| ..| | ||. ... .||.| | .|.    ...| 
svallpenkdknrysdilpydhtrvklspdggdldsdyinasyvdgyritpkfiatqgPlpetvedfwrmlwelgittivmLteeeelgrvkcaqywpl.

aEDYKNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKtPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALA
 .....||.........|| |.. .. .|| ..|.. | ... . .| ..||  .. ..  .. .| . ...  .. . .| ||.|.|.|. 
.gesltygdftvtllseeh.lddytvrtlevtnlgddesrevihyhylpwpdhgvpdllellldflefvrkalae.dsngpvlVHCsaGvgRtGtfiaay

VAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
 ... ...  . .. ..|| .| ||| || .. || || ||...|
lmleqleke.lgvsleeavkelrsqRpgavqtpsqyrflyeallellk

subfamily_Cele-PTP-5_pd Subfamily Cele-PTP-5 252-461 8e-30 97.6 In-house 123-330 (346) alignment
Range on Protein: 252-461
Range on HMM: 123-330/346.0
P---VKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI-----EFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEhVIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVP
|  .  | || .....| . ..| |. .   .| .  |. |.|.||||. . | .  ..||||| | |.|.||.|   ||  |
pqmenesfvedfwymiyqeqihlvylmvpddklkntttslfndenggyqytgkmfinnrrad.vsgdpkeytievlpegnsdsvicqvhhhapwkhlqqp

VKQAIAIKEalgLNYFLL-KTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIaEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVtkpa
 |  ||  . || |  .  ..| |.||| |.  |.. .. | |||| .|.|.|. ||| .|.|| ||.|.| .. .| .|   
pktlpiikm...ihqflsekqvqnagvcvvslfgcgracsfigalyainqlnngi.epniceimknikqqrpggvesfaqyasiyaivfdyiarkr....

dGDkKSTPTNKYLFKKSVE
 | |..| ||.. .  |
.gg.kkapvnkdinrfide

subfamily_Urchin-PTPRB-like_pd Subfamily Urchin-PTPRB-like 177-437 2.3e-18 61.3 In-house 15-282 (288) alignment
Range on Protein: 177-437
Range on HMM: 15-282/288.0
MDSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKR
.. . .........| ... . ...   | | |. .  ..| . .|..|    |.| |.... .....| | |. || . ||. |....
ksarnrtgfseeynsLaalektksvtagrlavnakknRyrnilpyDekrvklkkleeeagaDYinasyidgekkkkkyiatqgPladtvndfWelvyenk

ITSIDVLVG-----D-EPIEFFPKkAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLpHGCSNSIIcNVTVFGNWKVDSVPVKQAiaikEALGLNYFLLK
.. | | .   . . .|..|. |.. ||||.. . ...... | | | .... . .. | .  . | ..|| .|  . |.| . . 
tstivmltelveggktkCeeYWPd.adkpknyGsvtvtlveskeledfvlr.kllle.kkktelei.tqyqylaWpdhgvPeska....pllellrqvkv

TPADD--NAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTkIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKK
. .| . ..  | ||.| |.|| .......   ..|..|. .| ||. |.  || .| || |...
anqadtgpiivhCsaGvGrtgtFialdalidavee.edyiDvagtvaklRkqRallvqtlkqYefiyevllslieed

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 189-436 3.8e-18 61.3 In-house 13-274 (278) alignment
Range on Protein: 189-436
Range on HMM: 13-274/278.0
FEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKiekGYVNISHVEVPlGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPI------E
|| | . | . . . | ..|  .....|.. |  .|.| |..... ... . | | ..| . ||. ... .||.| | . ..    .
fefllllgipseitpalylgnldknRykdilpydhsrVk...dYINAsyidgy.pkkfIatqgPlpstvadfwrmlwelgitvivmltelvelgrekcaq

FFPKkaEDYKNYGQMWINNRKVEHViDEVFRFSIEVLPH----GCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQA-IAIKEALGLNYFLLK------------TPA
..|  .....||...... ..|.. |..  ..|      |  .. . .|  .||    . |.|   ||       . 
ywpe..ggsltygdftvtllseevl.ddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllssllllds

DDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIdtKiAEPNIADIVKSIRTQRPR-AVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
.  .  .| ||.| . |.  . . .  .. ..|| .|.||| || .. || || ||.....
ggpvlVHCsaGvgRtGtlvaaylmlell..e.ggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllr

0037934 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 203-433 3.3e-16 55.0 In-house 4-241 (243) alignment
Range on Protein: 203-433
Range on HMM: 4-241/243.0
CKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE-KGYVNISHVEVPlgRNVHIGQFPVKDTEET----FWKAVFDKRITSIDVLVGDE------PIEFFPkkaEDY
. ...| . |. .....| . |.| .|.| ....|. ... ..|.| ..| |   ||. ... .||.| | ..    ...|  ...
iallpenlsknrysdilpydhsrvklegsdyinanliyvt..prliatqgPlpetveddlasfwrmlwelgitvivmltelvElgrekcaqywp...gev

kNYGQMWINNRKVEHViDEVFRFSIEVLPHGCSN-SIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLK-----TPADDNAMII-SPHGAGRAGYFL
 .||...... ..|| |.. . ... ...... .    . .|  .||  .. ..  .. |. .   . ... ...  .| ||.|...
.tygdftvtllseehl.ddytvrtlllenldlddltrlvihyhylpwpdhgvPdspedlldfldevrefieellsllaldsggpvlVHCsaGvgRtGtli

ALAVAVHTIdtkiaEPNIADIVKSIRTQRPR-AVDSFCQYCSLYISLLYF
|. . . .   . .. ..|| .|.||| || .. || || ||..
aaylmllll.....gvdleeavkllreqRpgkavqtpsqyrflyeallel

subfamily_Anemone-PTP-2_pd Subfamily Anemone-PTP-2 181-434 7.9e-15 49.9 In-house 25-290 (298) alignment
Range on Protein: 181-434
Range on HMM: 25-290/298.0
DLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKT---WKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
.|. ...|..|.... .|....|.  ..| | |   ||||  .||    |.| |...  ||| .| | |.. | | ||. | .. |
kltgyalefqrlnsvsseieeeekevarkpenkkkNRyadiialdssRvvLekedadeesdYiNAsflhaykgrnafiatqaPltetvedFWrmvteedi

TSIDVLVGDE------PIEFFPKKAEdyKNYGQMWINNRKVEHVIDEVfRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYflLKT
..| .|  |    ...|.. . ..||.. .. .. |. | .  ..| . ...    | .|  .|| ..  ..   .  ..
gtiVmltnleeldktkyhkywPdegk..etygeitvsllskeefadli.vrklkvskkkeekerevrqlhftsWpdkgvpenatsvldllrkvra..sqq

PADDNAMIISP-HGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
 | ....|.  .| ||.| | |.  . . ..   . ..|| .|..|| ||.. || .|  | ..
qagnkpvivqCsaGvgRsGtfiaidsvlervkke.qvvDvfqvvkvlRkkrpgavqteeqYvfiyeavleal

subfamily_CG7180_pd Subfamily CG7180 230-434 1.7e-14 48.2 In-house 70-290 (296) alignment
Range on Protein: 230-434
Range on HMM: 70-290/296.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGD--EP---IEFFPKKAedYKNYGQMWIN---NRKVEHVIDEVFRFSIEVLP
. |.| ..|. | . .| . |.|.| . ||. |.|. | .. ||      ...|.|.  ..||.. ..  ... ..  |.  ... 
sdYinavyvdsflkkkeyivteapkketvdefWrlvydeeisavvvLtktfdfakmypsywpnks..keqygeifveiveekqyanlkirtfkltkkiva

HGCS------NSIICNVTVFGNWKV-DSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKT---PADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIR
 .    . |. . . |.. |.||. . |.   . . |.  |   ...|. ||.|.| .||. ... .. . | .. . || .|
lteqekqvkaetRivklfqlteWeledkvPlstnalielrrrvrlwrekvdedpeegPvvvvssdGasRsGvylaidanlelveke.eevdvFeavktlr

TQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
 .||. |.. .| .| || ..
rsRpqLvenveeYkyiYdvlleav

PTPc_DSPc_SM00012 334-431 3e-14 48.5 In-house 7-104 (105) alignment
Range on Protein: 334-431
Range on HMM: 7-104/105.0
FGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLL
. .|. .|| ..  ..  .. . |   . .. . .|.||.|.| ||..... .... |..| .|||..|.|||..|... ||. || ||
ytgwpdhgvPeesdsilellravkknknksesskpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleketkevdifqivkelrkqRpgmvqteeqylflyrall

subfamily_PTPN13_pd Subfamily PTPN13 178-435 7.9e-14 46.6 In-house 6-270 (273) alignment
Range on Protein: 178-435
Range on HMM: 6-270/273.0
DSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI--EKGYVNISHVEVPLGRNVH---IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSI
. .| . ...|..|. .|  . .  |.| . |. .  |  .|. | ||.| |...||.| . .  . | |. .| . ||. |.... . |
kkldqqqPaeefkelrelkpldtcevgkkkenkdknryrnvlPydetrvklgdeggyinaslikvpvgkdeyeyiacqGPlPetvkdfwqmvweqkaevi

DVLVGDEP---I---EFFPKKAED-YKNYGQMWINNRKVEHViDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNyfLLKTpa
 .. .   .  ..|..... | .... ... ||.. |.  ...|   ..|.   | .|  .|| . | .. . ..  |.| 
amvtlekekgkvkchrywPesknkklkvsnrlevellkvqkl.dgfvvralavkdsesgesrevahlnfvkwPdhgvPssaaellqfvaevr..rlqt..

DDNAMII-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIaEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
|  ...  | ||.| .... |.. |. . | .. .||...| ||  | . ||  | ..|. .|
dagPivvhcsaGiGrsGtlitidvvlglierdk.efdvkeivrklreqrqgvvqtkdqyifvykailevlk

subfamily_Choan-PTP-1_pd Subfamily Choan-PTP-1 187-437 9.8e-14 46.1 In-house 19-279 (281) alignment
Range on Protein: 187-437
Range on HMM: 19-279/281.0
KDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI-------EKGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGD
...|||. . .|   . ..| . |.   | |  |.    . |.| ..|.  | . .| | || .. ..||. |...... | .. .
eeyeklaaigvdntataskadenvlknrYsnivaYDatrvkvtpneenkntDYinanfvpgykgekeyiatqgPvPaslvafWqmvweqkvsaivmvtre

---EP---IEFFPKKAEdYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGCSNSIICNVtVFGNWKVDSVPVKQaiaiKEALGLNYFLL--KTPADDNAM
  .   ..| ...  .||.. ... . |.  . | ... ... . . .. . .|  || .   || |.  .| ... . ..
ieagklkChrYWPddns.elkygdvtvkstaeeekatyier.kfkleresgetreveql.aytaWPdhGvPatt....kellefrkevlkltekktkapl

II-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKK
.|  | ||.| ..|| .|...... .| .. ..|...| .|  | . || .| .| ..|.
vihCsaGvGrtGtyialDrlvkaveaeleeldvkavvaelrkernlmvqtvvqyefvykavldaldke

subfamily_Anemone-PTP-5_pd Subfamily Anemone-PTP-5 185-436 1.2e-13 45.8 In-house 25-285 (319) alignment
Range on Protein: 185-436
Range on HMM: 25-285/319.0
VKKDFEKLQTMKIDiDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLK-------IEKGYVNISHVEVPLGRNVHIG-QFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV
..|.|..|.. . | . | . . |.| |. .  | |  ..    . |.| |...  |. .| | |...| | ||. |..... . .| 
lekefkllkeavnd.tfdsaskeenkkknryqnilaydrtrvvlseldgvegsdyinasfidgyqerekfiatqaPlentiedfWrmvWeeessivvmlt

GD-EPIEFFPKKAEDYKN---YGQMWINNRKVEHVID-EVFRFSIEVLPHGCSNSIICNvTVFGNWKVDSVPVKQAIAIkEALGLNYFLLKTPADDNAMI
.. |... . || ...|  ||.. .. . |. | .. ..... .    . .  . .| . || |  . . |.   . . .  ..
klveklkvklkkywpeenfeeyGrlivtleeeeeledyiirklklnkkssevetRevkh.fqyteWpdhdvPekatsll.dllkrirksrektqsgPivv

ISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
  |.|| | |..| ... .  . .. .|. .||||. |.  || .| || ... 
hCsaGvGRtGtfivldamlervkee.gvlDvfstvsrlRtqRnimvqrpeqYkfiyealleavea

subfamily_Nvec-PTP-2_pd Subfamily Nvec-PTP-2 230-431 2.8e-13 44.7 In-house 37-239 (250) alignment
Range on Protein: 230-431
Range on HMM: 37-239/250.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV-----GDEPIEFFPkkAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGC
 |.| |.... .|. .| | |...| | ||. |... ...| .|   . . ...| .| ..||.. .. . |. | . | . . . 
sdyinasflhgyderkafiatqgPlqatiedfWrmvleeksgtivmLtnLkesektyhqywP..vekaekyGdvtvsllskeefadytkr.klklskakk

SNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAikeaLGLNYFLL-KTPADDNAMII--SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSF
... |   | .|  .|| .  .  |.|  . . . .|| .|   | ||.| |.|.  .. . ..  .. ...| .|..||.||.| 
aderivrqlhfvvWPdkgvPevatav....LellkkvqasqqqagnaPvivqCsaGvgrsGafiaidavlerlkke.kvvdvfkvikvlrkdrphavesl

CQYCSLYISLL
 || ..| .|
eqyvfvyeiil

subfamily_Urchin-PTP-8_pd Subfamily Urchin-PTP-8 231-438 3.3e-13 44.8 In-house 54-262 (284) alignment
Range on Protein: 231-438
Range on HMM: 54-262/284.0
GYVNISHVEVPLGRNVHIG-QFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPIEFFPKKAEdyKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGCSNSI--
 |.| |...  .. .| | | ..| . ||. ... ....| .| |  ...|.|.. ...... ..  ||  . | | .||. .| . | 
dyinasfitGyqrkdkyiatqGPldntladfWrmiweyncstivlltkdkcsqywplkiv..ikeerfkvkvdsveeseeyvvr.dielsedgkekdirk

ICNVtVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLY
| .  | |  ||  . ..  .... |   | ..  |.||.| ...| | .. .. .  .. ..|. .| ||.. |....|| .|
irqf.hflgwpdvgvpdypsdlmrlvkkvrhltskenhranivvhcsagvgrtgvyivldvlldrmkee.kqvdvynfvrdlrqqrntlvqdlvqykfiy

ISLLY---FIKKKV
..||  | . |
salleehlfghsdv

subfamily_Sponge-PTP8_pd Subfamily Sponge-PTP8 186-431 4.5e-13 44.0 In-house 25-280 (305) alignment
Range on Protein: 186-431
Range on HMM: 25-280/305.0
KKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEH-----FPALDSNLLKIEKGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV---
......|.. . || ..|. ..... ...     | . . .. |.| |.|.  ... .| | |.|.| . ||. ... ....| |.  
eaqykslyeeeesidvgkkeankaknrlkeitlldddriiltekeslddsdyinasyvdgykrkkkyivaqgPlkntvadfWrliveekvstivmltklv

-GDE--PIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEV-LPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKealgLNYFLLKTPADD---NA
 |..   ..|.. . |..|.. .. . ... | . | ...  .. ..|    . .| . || . . ..  |  . |.  |   
eggkdkCrqYWpesktekkefgefsvelksektasdyieR.klkisiededkesrtvlqyqltdWPdhGvpqfatslls....likrvqkdqkkdkgvpl

MIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLL
..  | ||.| |.|. .|. . .  . ......| .|..|. .| . || .|. | 
lVhCsagvgRtGvfiavdialerlkkE.evvdvfevlkqlRskrmkmvqtldqYvflhdald

subfamily_Urchin-PTPRA_pd Subfamily Urchin-PTPRA 227-434 6.7e-13 43.6 In-house 79-294 (319) alignment
Range on Protein: 227-434
Range on HMM: 79-294/319.0
KIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVHIG-QFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPIEFFPKKAEdyKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEV
|.|.    |.| |.|.  .. .| | | ..| . ||. ... ....| .| |  ...|.|.. ...... ..  ||  . | | .||.
klerliGeefsdyinasfvtGyqrkdkyiaaqGPldntladfWrmiweyncstivlltkdkcsqywplkiv..ikeerfkvkvdsveetaeyvvr.diel

LPHGCSNSIiCNVT--VFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRA
 .| . | ..|  | |  ||  . ..  .... |   | ..  |.||.| ...| | .. .. .  .. ..|. .| ||.. 
sedgkekdi.rkitqfhflGwpdvGvpdypsdlmrlvkkvrhltskenhranivvhcsaGvGrtGvyivldvlldrmkee.kqvdvynfvrdlrqqrntl

VDSFCQYCSLYISLLY---FI
|... || .|..||  | 
vqdlvqykfiysalleehlfg

subfamily_PTPRK_pd Subfamily PTPRK 230-429 2.9e-12 41.0 In-house 71-272 (314) alignment
Range on Protein: 230-429
Range on HMM: 71-272/314.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVL---VGDE---PIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVfrFSIEVLPHG
 |.| . ..   . .| | |...| . ||. |.|.. .|| .|  |    ....|...| |..  . ..  . .. . |..| | .|
sdyinaalidsykrpaafivtqgPlqetvkdfWrlvydencasivmltelvevgrvkClkyWPedtevygdikvelvetellaelvvri..frveklarg

CSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNyfLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQ
 .. . .  | .|  |||..  .|  ..  . . . . ..  ||||.| |.|... . |...  .. .||..|.... |.  |
qeeirevrqfqflgWpdhdvPvsatgllklvrrvk..ksqeeeaGrivvhCsaGaGrtGtfiaidivldmieregv.vdvfnavktlrsrkvnmveteeq

YCSLYIS
| .| 
ykfiydv

subfamily_PTPN14_pd Subfamily PTPN14 179-436 3.3e-12 41.0 In-house 19-298 (300) alignment
Range on Protein: 179-436
Range on HMM: 19-298/300.0
SIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI------EKGYVNISHVEVPLGRN---VHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
 .. ..| ...|... .. | . .. . . | . |. ...  . | ...   ..||.| |...|..| .   . | |.. | . ||. |... .
kleegkvfteyeripkkredallstaklpenaeknrfkdvlPyednrvelsptkenstgyinassikvsvggkersyivaqgPleltvqdfWqmvWeqgv

TSIDVLVGD------EPIEFFPKKA--EDYKNYGQMWINNRKVEHVID-EVFRFSIEVLPHGCSNSIIcnVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFL
. | | .    ...|||.  .. ..|. . .. .|.    . .. || .  ...   . .| . ||   ..  ..  
qlivmlteeeedgkeksfkyfPkleskkktvefgkfkvttkfsedsdsvittglklkhlpskeertvw..hlqytDWpdhgvPeDvkgflsyLeevqsvr

LKTPADD-----N--AMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
 ||     .  ..  |.||.| .  . ..|...  | .| ... .|.||  |....|| .| |. ..|.
rktnseveskeskPPvlvhCsaGvGrtGvlilsdlliatlehn.eeidikkvlarLreqrmllvqtlaqYkfvYkvlikylkn

subfamily_PTPRB_pd Subfamily PTPRB 184-438 3.9e-12 40.8 In-house 26-289 (293) alignment
Range on Protein: 184-438
Range on HMM: 26-289/293.0
EVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI-------EKGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVL
......|.|.... | ... . ..|.. |. .  . | . .|.    .. |.| ....  .. .| | |. .| . ||. |..|. . | .|
rfseeyeelkavgkdqavkaaelavnraknrytnilpydhsrvkLaalkdesgsDYinanyipgynsprefiatqGPlpetvddfWrmvwekkssiivml

V-----GD-EPIEFFPKKAEDYkNYGQMWINNRKVEHVIDEVFR-FSIEVlphgCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDN
   |   |..|.. |. .||.. .. . |.. | | | ..||   ...  .  | |  || | . ..  .. . || .. 
tqlvekgkvkCeeYWPadeepv.lyGdikvtlvaeeeledwvirelkiek....ekeerkvrqyhftsWpdhgvPektktlldfvrtvreaiektaskrP

AMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKV
 ..  | ||.| |.||  ...|...  .|. || ..|..|  | . || .. ..| ...|| 
ivvhCsaGvGRtGtfialdrllqaieee.dyvdifgivaelReeRnllvqtekqYifihqcvldllrkke

subfamily_Cele-PTP-16_pd Subfamily Cele-PTP-16 172-432 5.6e-12 39.9 In-house 12-277 (303) alignment
Range on Protein: 172-432
Range on HMM: 12-277/303.0
VAKTWMDSiDLAEVKKDFEKLQTM-KIDIDKdcKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI-EKGYVNISHVEVPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
.|| .| |   ..|||. .  .. | . . | . |.   ||  .|. . |. |..|.  .. . |.|. |  ||. . ....
lakrtlde.daniavnefekvvsylppsvsk..nqfvknmdknrfvdvicldhskvklsdssyihasyleldsskkailtqlplshtaadfwqmiieqkv

TSIDVLVGDEPIEF------FPkKAEDYKNYGQMWINNRKVEHV-IDEVFRFSIEVLPHGCSNSIIcNVTVFGNWKVDSVPVK-QAIAIKEALGLNYFLL
 . .|. |  .    || . .|. .. . |  . .| . . . . . . | .|.. | . .| .|.| . . .|.  |. .| 
kcvlllltdseydklggdsvfp.rnqdflkfeersirvgefkrvelgdgwvlkvlsvsngdyksfl.hvhhykawphnsipsdgspkfvkqiwqlqsvlr

KTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLY
|   .. .| | |||| | . | .. .. | ..  .. .| | ||. ..|. .| | 
kysdstptvymslsgcgragtfalfetahlslhseqasldlvkclenvrngrlhavqnlsqfsvvytllae

subfamily_Sponge-PTP1_pd Subfamily Sponge-PTP1 183-432 9.1e-12 39.5 In-house 6-257 (267) alignment
Range on Protein: 183-432
Range on HMM: 6-257/267.0
AEVKKDFEKLQTMKIDIDK-DCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLL---KIEKGYVNISHVEVPLG-RNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVL--
 |..|.||... . . . .  . | . |. ..  | . .  . |. |.| |.||   .  . | |.| |  |.. . |.... | .| 
ceiekefelikkisdtsstisqsiaeknqernrlddnlpyddtrvilrtkeeeyinasyvegyktknafivtqdplkntitdfltvihdqkvpvivlltk

VG-DEPIEFFPKKAEDYKNYGQMwinnrKVEHVID-EVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGnWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIIS
|. |.  |.| | . |.| ..   ||| .. |  . | .|   |  |||.. .|  . ...  .| .|.    ..  .. 
vftdnirlfwPPkmgqakkyqdl.....tvehslekeendyqiitlelkfknesahnvtlyy.ykkwnintnnkpylkplfgilaknqlengnrPlvvac

PHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLY
 | ||.| || .  .. . |   .| | .. || ||. ||. .| .. .| 
sdGvGrsGtflvidsqleraktegv.sdifdflrkirsqriglvdtkeryiyihellae

subfamily_Ptp69D_pd Subfamily Ptp69D 185-437 9.8e-12 39.6 In-house 24-289 (307) alignment
Range on Protein: 185-437
Range on HMM: 24-289/307.0
VKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK-------GYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV
..|..|||.. .|| .   | |  |..|. | |.. |..|    |.| |...  .. .| | || | . ||. . .. .| | .| 
lakeyekLeareidkstkvsekkenalknRyedikafDktRvkLkkingkedsdYinasfikgykekkkfiaaqdPveatigDfWRmiaeqevtlivmls

--GDEPIEFFPKK--AEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFR-FSIEVLPhGCS----NSIICNVTVFGNWKvDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPaDD
 .. . . .|  || ..||.. .. . |. | . | ...   .|  .|    . .|| ||  ..| .. . .  . | |.  
nlteknrkkcakYWpiedevqygdilvklvseekhsdyiiReldvskkk.eesgevedsrkvvqyhytgWk.DskvPevargllklieqvrelykln.rs

NAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKK
 ..  |.||.| |.||.. .. . .  . .| ..|| .| ||. |.|. || || .|| .... 
PivvhCsaGvgrsgifvaldsllqqlkae.dkvdifetvkdLrsqRnllvqsleqYvflyralldyssyg

subfamily_Urchin-PTP-3_pd Subfamily Urchin-PTP-3 230-432 5.1e-11 37.3 In-house 76-286 (325) alignment
Range on Protein: 230-432
Range on HMM: 76-286/325.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVL-----VGDEPIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFR-FSIEVLPHG
 |.| |...  ...| . | | .| . .|. |.| | . . ||    |.  ..||. . |..| . .. | .|.. | | | . .  .|
sdyinasylrddkkkdvflaaqaPltatindlWrlvldWrcsvvvvlneldlgkdrcavywpkemgksktfGglevklrtieeisdyvhrvldvkqvkkG

CSNSIicNVTVFGNWK---VDSVPVKQaIAIKEALGLNYFLLKT--PADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAV
 . |. .  . |.  |. |  |.| . .   ...  |  ..  | ||.| |..| |. . .. .. .| . || .| .|| |
etrsv..kqfqlqswddmGvqkrpatl.isilqlvkavservtantkastpilvhcsaGvGrtGvfislysalakviee.srvdifgfvkklrkdrpsmv

DSFCQYCSLYISLLY
.. || .| .| 
etvdqyiliyealve

subfamily_PTPRG_pd Subfamily PTPRG 212-444 7.3e-11 36.0 In-house 50-297 (563) alignment
Range on Protein: 212-444
Range on HMM: 50-297/563.0
LNQSEHFPALDSNLLKI------EK--GYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIdVLVGD-------EPIEFFPKkaEDYKNYG
 |   | |.  |.   .|  |.| ....   . .| | |.||| . ||. ..... . | |.. .    .  ..|| .. ..||
KnRylnivaydrsRvklsplpgkkkklDYinAnyidGyqkskafiatqgplkdtfddFWrmiWeqnvaii.vmitnlvergrrkcdvYWPk..desetyg

QMWINNRKVEHVID-EVFRFSIEVLPHGCSNS--IICNVTV--FGNWKVDSVPVKQAIAikealgLNYFLLKTPADDN----AMIISPHGAGRAGYFLAL
.. .. . |...  | ...|. |   ..   .|.  . .|  .|| ...    |..  . | .   ..  .|.||.| ...|
alqvtlieeevlalytvrtlviknlklkkkkqcdteklvrqyhytkWPdhgvPehslpv......LifvkkssaankaeaGPivvHcsaGvgrtGtyivl

AVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKVTKPADG
  .. | ..  |. ...| ||.||. | . || |. || |. | |. . 
dtllkqiqqe.navnvfgflkhiraqRnflvqteEqYiflhdalleaiasketellae

subfamily_PTPN23_pd Subfamily PTPN23 186-435 7.8e-11 36.3 In-house 18-281 (288) alignment
Range on Protein: 186-435
Range on HMM: 18-281/288.0
KKDFEKLQTMKI--DIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEK---GYVNISHVE--VPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGD
.| |..|.. .   .. .  | .|. |.|.   |.| |...  |.| |.|. .|  . . | | . |  ||. |....  | .|. 
dkkfkeleqkqdkearkrsiaiaklyseknrsrdilPyDhnRvklrgskDDYinAsfvkdlspgcPdfiatqaPlqstlnDFWlmvyeqkssviVmllsk

EPI------EFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHViDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPV--KQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAM
|    ...|.. .. ...|.. . ..|.. ... . ... .. ..    . .|  ||  .. ... ..  |  . ...  .
eelgkpkvdrYwPedkgetvkfgdlsvtlksvret.ethvervlkletldadavksvshlqltsWpelGvPasPetllqfldevesayeavqrksktPlv

IISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
.  | ||.| | . ||. ....  ..| ..|. .|.||  |  |. .|  | ..
vhCsaGvgRtgvfalvyaavrelekgnglldiiqvvsrlreqRrfmvqekeqlkfsyeavleaar

subfamily_PTPRA_pd Subfamily PTPRA 230-433 7.8e-11 36.4 In-house 86-294 (330) alignment
Range on Protein: 230-433
Range on HMM: 86-294/330.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVG------DEPIEFFPKkaEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEV-FRFSIEVLPH
 |.| |...  .. .| | | ..| | ||. ..... ..| .|    .  ..|. |  ||.. .. .... ..|   | .. ||.
sdyinasfidGykekdkfiaaqGPkeetvedfwrmiweqksativmltelkerkeekcaqywPd..eGlvtyGnirvevedetvlvdytvrkflvqqlpd

GCSNS--IICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEalgLNYFLLKTPADDNAMI-ISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVD
.. .  . .  | |  ||..  .|  |.  . .  ....   |.||.| |..|  .. . ..  .. ..||..|.|||. | 
atrekksrlvrqfhftswPdvGvPfepiGmlkl...lkkvkklnqqsagpivvhcsaGvGrtGtfivldavlervkae.rkvdvfefvkrlrlqrpqmvq

SFCQYCSLYISLLYF
. || .| || .
tdeqyefiykvlley

subfamily_PTPN3_pd Subfamily PTPN3 178-424 3.2e-10 34.4 In-house 10-265 (280) alignment
Range on Protein: 178-424
Range on HMM: 10-265/280.0
DSIDLAEVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLL---KIEKGYVNISHVEVPLGR--NV--H-IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRI
.... .| . ||.|  | ... ..  .| . |.   . |. .  . |. |.| ..|.. .   | . . | |...| . ||. |.....
eglesGavlaqfeqlyrkkpglaisaarkpenlsknryrdilpydatrvklkesetdyinanyvnmeipstglvnryiatqGPlaktatdfWqmvweqks

TSIDVLVG-----D-EPIEFFPKkAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYflLKT
. | .|      ...|. || .||.. .. .| ..  |.| . . . ...    . .|  .|| ..| ..  ..  |..
slivmlttlverGrvkChqyWPe.tedeleygefsvkcekedetksyvlr.elvlkdketkeerkilqlqylaWpdhgvPddsadflefvervrk..lrs

PADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYC
 ... ..  | ||.| ...| .|.. |... . .. |||. .| ||  |.. || 
gkeePvvvhCsaGigrtGvlilletalalieaa.epvypldivrtmrdqramlvqtasqyk

subfamily_Sponge-PTP11_pd Subfamily Sponge-PTP11 184-434 4.7e-10 33.8 In-house 21-283 (290) alignment
Range on Protein: 184-434
Range on HMM: 21-283/290.0
EVKKDFEKLQTMKIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE---------KGYVNISHVE-VPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSID
 ...|..|.. . .   .. . |..|| ....  | | . .     . |.| ....   .. . | ||..|  ||| . ....| | 
gfrnqfkmldsgesehtvtvgltssnkllnRfanivvyddnritLrpisghkDCtneyinAcyikgykekkqyiatqgpvsntlvdFWkliwqekvtiiv

VLVG------DEPIEFFPKKaeDYKNYGQMWINNRKvEHVIDEVFRFSIEVLPHGC-SNSIICNVTVFGNWKVDSvPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPAD
.|.    ..  ..|.. | |.||.. |. . |....| . .|| .  .. .   . ||. .  |.. .| ..  |  . . .
mltniieegkvkCqqYWpds..dtkaygefsiklln.eetlneyierklevknknsagakqsvtqyqitnwdstg.kvtnpqtillvieemyktqrkrgn

DNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
  ..  . ||.. |.|.|...  |.  .. ...|| |.|.| | . || .. .| .
tsivvHCSdtvgrsavfcaaattinkckte.gvidvfqvlksqRiqkpgsvqtvqqyqgifqivltyl

subfamily_Sponge-PTP5_pd Subfamily Sponge-PTP5 186-424 7.9e-10 33.1 In-house 9-256 (283) alignment
Range on Protein: 186-424
Range on HMM: 9-256/283.0
KKDFEKLQTMKI-DIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIE---KGYVNISHVEVP----LGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV-
| .|.|. . . | | |... . | . |. .. . | . ....  . |.| ... |   ... | | |...|  ||| |||..||.| .| 
klfrevlkrlsvpdldadiasadenkrknrnqeivpadqwrvelksesrdyinavfipvsksykqdkkyiiaqsPldrtvvdfWkmvfdekitaivmltk

--GDEPI---EFFPKKAEdyKNYGQMWINNRKvEHVIDEVFRFSIEVLPHG-CSNSIICNVTVFGNWkvdsVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAM
  |. |  ..||.  ..||.. . || |  .  . . .  . . ....   . .|  . . .  |  . .|  .   .. 
lqedlrikCsqyWPkrGs..edyGeftvtlrk.ettsnsfiikelllrvnssakstlllahyqvidW....leygeqaiinslvkfnkvislqteskkgP

II--SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYC
|.   | ||.. |.|....|. . |.  .. .|| .| ||. || . || 
ivvhCstgiGrtavfiaasasvkdaltesv.vdvfavvkimreqrmmavqtldqyk

subfamily_PTPN12_pd Subfamily PTPN12 229-439 1.6e-09 32.1 In-house 67-282 (290) alignment
Range on Protein: 229-439
Range on HMM: 67-282/290.0
EKGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIdVLVGDE-------PIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLP
...|.| .... . |. .| | |. .| . ||. ...|... . |.. |     ..|.. |. ..|.. ... . ..| |. . ...| 
gsdYinanfikgvegkleyiaaqgPLpktlddfWrmiweknveiv.vmaCrevelgkkkCerYWpeegeeelefgefevtleeekavdddflirtLkvea

HgcSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFllKTpADDNAMII-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIA--EPNIADIVKSIRTQRPRAV
. ..| . .  . .|  || ..  ..  .. . .. ..|. ...  | ||.| .|. . . . ...  | .. |.| ..|.||. .|
q..kesrkvyqfhYtaWPDhgvPssaksllelielvrel..qe.sedaPlvvhCsaGvGrtGtiiaidyvrellkaekipeeldvfdlvlelrkqraalv

DSFCQYCSLYISLLYFIKKKVT
 . || .| ... ...|...
qtkeqyelvykavaelvqkele

subfamily_Sponge-PTP6_pd Subfamily Sponge-PTP6 243-434 1.7e-09 31.6 In-house 89-279 (439) alignment
Range on Protein: 243-434
Range on HMM: 89-279/439.0
GRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV-GDEPIEFFPKKAEDYknYGQMWIN-NRKVEHVIDEVFRFSIEVLP-HGCSNSIICNvTVFGNWK
 ...| | | |.| ..||. |..|. . | .|  |  ..| .|| . ||.. . .|..|   . | .   .. . . .  . | 
ddklyiatqgpkkettddfwrlviekktvtivmltnlvesykywpsdaevc..ygdiavrvdrnielpnyvirgfkvfnerdttekertvlq.fhyiawp

VDSVPVkQAIAIKEAL-GLNYFLLKTpADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
  || || . . | .|  |    ..  | ||.| .|| .|. . .. . .| ||| .| || . |...||| .| ..| |
dknvpa.qashvldflrainsandke.eygpvvvhcsagvGrtGtiialdialeqlkle.nkvdikgivkvlrkqrkqmvqalcqyvfiynavledi

subfamily_Sponge-PTP10_pd Subfamily Sponge-PTP10 208-434 3.3e-09 31.2 In-house 46-278 (287) alignment
Range on Protein: 208-434
Range on HMM: 46-278/287.0
ANSKLNQSEHFPALDSNLL---KIEKGYVNISHVEVPLGRNVH-IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDE------PIEFFPKKAEdyKNYGQM
 | ..|.....  | . .  . .. |.| ....  .. . | . |. .|  ||| . |...| | .|. ..    ...|...   .|. 
qnkdknRltqilvpdnyrvllkgehpdyinavfidgykekkafiiaesPmfntarnfWkliddrnvtaivmlcqekendeevcyqyWpeeks..vvlGey

WINNRKVEhVIDEVFRFSIEVLPHGC-SNSIICNVTVFGNWKVDS-VPVKQAIAIkeALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDT
 |. . | | ...  .|| .. ..  .  . ||.  |. .|.| .  .  |  . ...  ..  . ||.. |.| |.... .|
niellnee.vnagyierklevknknkagdkqqvkqyqitnWdstgkvtepqtill..vieemyktqrkrgntsivvhCsdtvGrsamfcaaattinkckt

KiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
   .. ...|| | |.| .|  || .. .| ..
e.GviDvfqvlksqriqkpgsvqtveqykfindivleyl

subfamily_egg_pd Subfamily egg 241-439 3.7e-09 30.7 In-house 80-275 (307) alignment
Range on Protein: 241-439
Range on HMM: 80-275/307.0
PLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGD---EPIE-FFPKKAEDYKNY--GQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLpHGCSnsiiCNVTVF
|| . . | |.|.| . ||. || ... | .|   | | ..|| .|  . | . |.| ||.. | .|| .  | |    .  
pllnefilaqaplkntvddfwrmvfqeevqyivmltsrkeserceyywpkaesdslvtvpGslrienlkvdskadplfrvtklkl.vGgd....deerfl

GNWKVDsvpVKQAIAIKEAlgLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAV-HTIDTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYF
 |. |  |... .   |. . .  .  ... . | .|. ..|. .|. . .  |  .  |. .| .|. .|.| .| .| .|.|
ehwqgd...vnnssdvysp..lrvlrklrnlskpvvvqdilGvskaatlvaieiallsllrGpitkslvlravvflrlrrrlsvesvllylfvyrlvlff

IKKKVT
.. . 
frdvig

subfamily_Anemone-PTP-6_pd Subfamily Anemone-PTP-6 229-440 6.4e-09 30.3 In-house 73-286 (318) alignment
Range on Protein: 229-440
Range on HMM: 73-286/318.0
EKGYVNISHVEVPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDE------PIEFFPKKaeDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPH
. |.| ....  .. .| | |. .| | ||. |... . | .|  |     ..|.| . ..||.. .. .. .. | | | ...| .
gsDyinanyidGyrrkkayiaaqaPlpetieDfWrmvWeqnsavivmltqeeergkakvhryWPsk..gsrsygklvvelkeevelsdyvlr.efkvtrt

GCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIkEALGLNYFLlKTPADDNAMII-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSF
....| .   . .|  .|| . | . . ..   ..... .....  | ||.| |.|. . .. |  | .. ..|| .|.||. |  
eeeesrqvrqyhytsWpdegvpesgasll.dlvrqvska.qqksgagpivvhCsaGvGrtGvfiavdillerikae.alvDvfqtvkqlreqrnlmvqte

CQYCSLYISLLYFIKKKVTK
 || .| || ...  |.
dqyefiydvllealasgdte

subfamily_Cele-PTP-13_pd Subfamily Cele-PTP-13 229-433 8.7e-09 29.4 In-house 65-268 (281) alignment
Range on Protein: 229-433
Range on HMM: 65-268/281.0
EKGYVNISHVEVPL-GRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVG------DEPIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKvEHVIDEVFRFSIEVLPH
  |.  .. |. |  . | | |.|  ||. .... |.| .|.    .. |.||..|  .. .. ..   |  .  ...  
stdyihanyirspflkrgyiltqgpkketradfwrmiwqenttaivmlcqfletnrekcaeyfprnahcclqfdklsvsyed.stvnkslvttrlnlsye

GcSNSIICNvTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKealglnyFLLKTPADDN-AMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPNIADIVKSIR-TQRPRAVDS
|  .|  .. .|  ||  . .|    | | |   .|  | ||.| ..|. .|...| .... |.| .|| .| | | .|..
g.etrlith.wlwkewpdwqvpessevmlk.......ilrkirarstppvihcsagvgrsgtlmaveialqsihshftlpdikqivshlrvtgraasvqt

FCQYCSLYISLLYF
. || .. || |
lqqymliwkvlldf

subfamily_PTPN6_pd Subfamily PTPN6 178-437 9.2e-09 29.7 In-house 21-300 (306) alignment
Range on Protein: 178-437
Range on HMM: 21-300/306.0
DSIDLAEVKKDFEKLQTM--KIDIDKDCKTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKI------EKGYVNISHVE--VPLGRNVHI-GQFPVKDTEETFWKAVFD
.|.. | ....||.||.. | .... . . | . |. .   | . ...   .. |.| . .. |. .. .| | ...| . ||. |..
eslekagfeeefeelqqeeakkllsrkegakpenkeknryknilPfDhtrvilkepsvpgsdyinanyikkevkgsdksyiatqgclettvsdFWrmvwq

KRITSIdVLVGD-------EPIEFFPKKAEDYKnYGQMWINNRKVEHVIDEVFR-FSIEVLPHGCSNSIICNvTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNY
. . | |..      . ..|.. |. . ||.. ..| . .. | ..| .|..  .. .. . .  | .|  .|| ..  ..  .| 
ensrvi.vmttkevErgkekCarYWPdeeekee.yGkisvtnvseksladYilRelsvskkkkkkeerevfq.yhfksWPdhgvpkdpgavLdfledvnr

FLLKTP-ADDNAMII-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKI--AEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKK
  .. |. ....  | || | |. . . ...| .|  |. .| ..|||.|.||  |  || .| .. ..|..|
kqeeleeaeagpivvhCsaGiGRtGtfiviDillkliekkgldadidiqklvksvreqrsglvqteqqykfvykaikkyietk

subfamily_Cele-PTP-8_pd Subfamily Cele-PTP-8 204-438 2.2e-08 28.5 In-house 38-275 (288) alignment
Range on Protein: 204-438
Range on HMM: 38-275/288.0
KTWKANSKLNQSEHFPALDSNLLKIEKGYVNISHVE----VPLGRNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV-----G-DEPIEFFPKKAEDYKN
... ||. .. |. | |  .|..    ...   . | .  | |.. | | .|| .... . | .|   | .. |.|| | .  
dsfianptrdryenlprcditrvklsddpdfyiaanvvssakykrrlicaqaPlngtieelWkmllesdveyivmlcellekGkeksaeyfPsklGekar

YGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEalgLNYFllkTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTI
.|..  .|  || . . |.  .  ...| . . .|. |.|| .  ..  |. .   .  .. | .|.||.| .  .|....
igrlctvvkkkradidklvkvsllriskegeekvivkilhlleWdddgvPenylsplrl...levl...kslqkPivvhssaGvGrtgtlililialesl

DtKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKV
    | .... | .| .|. . || .. .|. . | 
r.lddflgirsllaklreerfkaiqtemqylyvhrcvleelllkk

subfamily_Urchin-PTP-5_pd Subfamily Urchin-PTP-5 231-433 2.2e-08 28.6 In-house 80-283 (297) alignment
Range on Protein: 231-433
Range on HMM: 80-283/297.0
GYVNISHVEVPLGRNVHiGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDEPIE-----FFPKKAedYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGCSN
 ||| |.|..  | .  | | |.| . ||. |.|.... | .| |. .   ....|.  ...|.. .  |..  . | ..||   .
Dyvnasfvkgnkhrlit.tqmPmkatvadfWamvldeqvstivmlnddnerdkkcaryWsdkg..vttfGdvsvvllsvsereGfikr.elevtkgkaka

SIICNVTVFGNWKVDSVPVK-QAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYC
 . .  | .| ...|. | .| .. . .    .. |.  ..  | ||.| .|..  | . . | .| ..|| .| .|| |  || 
rrvvkqyqfveWPdkaverkdsassllklisevrkdfsqnaegPllvhclaGvGrtgvlltidsvvaeakre.kevdifglvkklrqerpylvqtkeqyk

SLYISLLYF
 .| .| .
fvyvavlea

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 231-438 4.1e-08 28.7 In-house 5-229 (272) alignment
Range on Protein: 231-438
Range on HMM: 5-229/272.0
GYVNISHVEVPlGR----N-VHIGQFPVKDTEETFWKAvFDKRITSIDVLVGDEPIEFFP----------------KKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVID
||.| ..| . ||  . . ...| . |.. ||.  . .|..| | ..| .....         ..  .||.... . ..|. |
gyiNardvggy.grvvkpgrlyrsggplpltaadfwrl.kelgiktivdLrseeErgrlkcdrywpgirylhlpilddsaptilygalrvtllseellld

EVFRFSIEVLPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLnyfllktpaDDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAEPN-------I
 . |. . .| .. ...  . .. .| ..|| .. ... |.|      . . ..  .| .| | . ||  .. ..       .
yilrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpqeallellellld.........ggpvlvHCsaGkdRTGtvvallllllgvsletivddYlltnlyl

ADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKV
...|. .| ||| || . || || || .... 
eeaveelraqrpgavqteeqylflyeallellrsll

subfamily_PTPN5_RR_pd Subfamily PTPN5_RR 246-436 1.2e-07 26.1 In-house 74-270 (274) alignment
Range on Protein: 246-436
Range on HMM: 74-270/274.0
VHI-GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVG-D-----EPIEFFPKKAED--YKNYGQMWINNRKVEHVIDevFRFSIEVLPHGCSnSIICNVTVFGN
... | |. | . ||. .. .... | .|      ..||.. .  ..||.. |...|. . | ..  || . . . .  . .
ayvatqGPlpntvadfWrmiyqeevqvivmltklkeaneqkCavyfPdaedyeiserygdveikvekivernd..ysvrklvlkyler.ersvkhywytd

WKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMII-SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIK
|  .| .  .. | .  .. |  ....  | ||.| |.| .||. .. .|  .. || .| .|  |.. || .. | . |
WPdhksPddantlldlvleveesreeenaklapvvvhCsaGiGrtGcfiaisiavrqlreeiv.vdvlkivcnlrldrGGmvqtseqyelihralclylk

K
.
r

subfamily_Choan-PTP-2_pd Subfamily Choan-PTP-2 249-437 1.2e-07 26.0 In-house 69-267 (270) alignment
Range on Protein: 249-437
Range on HMM: 69-267/270.0
GQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVG------DEPIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRF-SIEVLPHGCSNSIIcnVTVFGNWKVDS
 . |.. | . ||. ..... |.| .. |   ..  ..|..... .. .. |. ...... .| ... ... .| .. ..   . .| ..
amgPlpttlksfwrmiweekvtaivmttgleEkgrkkCerYWpaepkekvkledgkikvlalseekeegyiltrlrleekgeerrlv..HfwyntWpdhg

VPVKQAIAIKeALGLNYFLLKT-----PADD--NAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFI
|| .. ... . | . | .    |.  ..  | ||.| ..|| ||...... . ... |.. .| .|. |.  || || ... ..
vpreedssls.tdqllkmlravrrsekeldkaePllvHcsaGvgRtGtlialDiavrlLeet.kkvdvlaiieelRkdRmalvqhpeqyeflykavveya

KKK
...
err

subfamily_Cele-PTP-15_pd Subfamily Cele-PTP-15 228-439 3.1e-07 24.6 In-house 57-276 (285) alignment
Range on Protein: 228-439
Range on HMM: 57-276/285.0
IEKGYVNISHVEVPLGR-NVH-IGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVG------DEPIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRK-VEHVIDEVFRFSIEV
 .. |. | . .|  . .  | |. .|  ||. .....|. . .|.    ..  ..|.| . ..|. |  . | |   .. |
hdrdyihaswmrmpgkdqstyittqgplpetlsdfwhmiyqekiayvlmlctlfeggvekcalyypeklgevvkfgkyeitlteckeeaiagtilnaltv

LP--HGCSNSIICNvTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEalgLNYFLLK-TPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIdtkIAEPNI--ADIVKSIRTQR
.   .|. . | |  | | . ..| . |  | .. | | .  .  | ||. |. . |  |  . .|||  |||. .|. |
intedasseplymn.hvqvpwwpdqlapedarpmie...lykwvkkvnpkekpicvhcsagvgrtatfvgidyatiri...menpniemldivremramr

PRAVDSFCQYCSLYISLL-YFIKKKVT
 .||.|. |. ||. |. ||| . | 
fqavqshmqflflyvvlmeyfigegvv

subfamily_Urchin-PTP-1_pd Subfamily Urchin-PTP-1 229-432 3.9e-07 24.2 In-house 71-275 (315) alignment
Range on Protein: 229-432
Range on HMM: 71-275/315.0
EKGYVNISHVEVPLG-RNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV----GDE--PIEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSieVLPH
.. |.| |...   .   | | | . . ||. |.....|.| ..   ||   ..|.. | ..|.. .. ..|  | | |  |. .
dsdyinasyiksvdddkayiasqgPlkasvddfwrmvlqekvttivmvtkkqegdkikcrqywPdrkadsvefGsikvellsleadtdgvarkl..vtrk

GCSNSIIcNVTVFGNWKVDSVPVKQAIAIKEALGLNYFllKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFC
. .  .   | .|  |. ... .|  .   . . . . ..  |.||.| ....  | | .  .. ..|| .|..|| | . 
seesrtv.tqfqftewPdkGvdkqtssllklikevkad..ngkkefsllvhcsaGvGrtGvvisidevvaqikrt.rsvdvfnfvknlrakrpylvqtee

QYCSLYISLLY
.| .| ..| 
eyafiydavle

subfamily_Urchin-PTP-7_pd Subfamily Urchin-PTP-7 230-431 4.7e-07 24.0 In-house 77-276 (315) alignment
Range on Protein: 230-431
Range on HMM: 77-276/315.0
KGYVNISHVEVPLGRNVHIG-QFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDepIEFFPKKAEDYKN-----YGQMWINNRKvEHVIDEvfrFSIEVLpHGC
 ||| . ..  .. .|. | |  . . ||. ||.. |. | .| .  .|  .||| |    ||.. . .. | | .|  ... |  
sdyvnanfidGynkkrryiaaqgpnvasvkdfwrlvfeedigkivmltnl..vegekrkaekywpdkkviyGkitvtrks.eevnte...ytvrtl.svv

SNSIICNVTV--FGNWKvDSVPVKQAIAIKEALGLNYfLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKIAePNIADIVKSIRTQRPRAVDSFC
... | .|  . | |.  | .|.. .     .| .  ..  | ||.| |..|  .. .... | .. .... .| .| ..|.. 
fgdnirevvqlhytswp.dmgvpkytiplmnlirtvk.qhhtnsvgaivvhcsaGvGrtGtfitldavldqaeaena.idvynfitgvrqnrikmvqvae

QYCSLYISLL
|| .| ||
qyqfiydall

subfamily_Nvec-PTP-1_pd Subfamily Nvec-PTP-1 251-431 1.5e-06 22.6 In-house 58-237 (239) alignment
Range on Protein: 251-431
Range on HMM: 58-237/239.0
FPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDepIEFFPKKAEDYK-----NYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVlPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPvK
 |. .  ||. ....|  | .| |  || . ||. .|   .| .. . || | . | . | .   | ..    | |  || .
gcveissgdfwrmmwqerrcvivmltgl..ieghkkkchqywpdstskycnlrvtlrktevfadyiirtfvms.qvgqteeryvyqyhftvwpdkgvp.q

QAIAIkeaLGLNYFLLK--TPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIdTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLL
 | |.  |||  . |  |   .|  | ||.| || .  ..  |  .| . ||.|| .||. |.. || .....|
yatav...lglrrkitkdslpgarpwvihcsagvgrtgaflvidamlrqa.kkqktvdifnyvkairedrphmvqtseqyvfihlavl

subfamily_Anemone-PTP-1_pd Subfamily Anemone-PTP-1 251-430 1.7e-06 22.4 In-house 59-237 (239) alignment
Range on Protein: 251-430
Range on HMM: 59-237/239.0
FPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDepIEFFPKKAEDYK-----NYGQMWINNRKVEHVIDEVFRFSIEVlPHGCSNSIICNVTVFGNWKVDSVPvK
 |. .  ||. ....|  | .| |  || . ||. .|   .| .. . || | . | . | .   | ..    | |  || .
gcveissgdfwrmmwqerrcvivmltgl..ieghkkkchqywpdstskycnlrvtlrktevfadyiirtfvms.qvgqteeryvyqyhftvwpdkgvp.q

QAIAIkeaLGLNYFLLK--TPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIdTKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISL
 | |.  |||  . |  |   .|  | ||.| || .  ..  |  .| . ||.|| .||. |.. || .....
yatav...lglrrkitkdslpgarpwvihcsagvgrtgaflvidamlrqa.kkqktvdifnyvkairedrphmvqtseqyvfihlav

subfamily_Urchin-PTP-6_pd Subfamily Urchin-PTP-6 231-431 3.9e-06 20.2 In-house 72-273 (515) alignment
Range on Protein: 231-431
Range on HMM: 72-273/515.0
GYVNISHVEVPLG-RNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLV----GDEP--IEFFPKKAEDYKNYGQMWINNRKVEHVIDEVFRfSIEVLPHGC
 |.| |...   .   | | | . . ||. |.....| | ..   ||   ...|.| | ..|.. ..  .|  . . | ..||  
dyfnasyipsfdndkayiasqgPnkasvddfWrlvlqenvttiamvtklkegdkikcgkyWPdkpgdsvkfGsikvelvsleactggikr.kltvlkgdd

snSIICNVTVFGNWKVDSVPVKqaiaikeALGLNYFLLKTPADDNAM-----IISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDTKiAEPNIADIVKSIRTQRPRAVD
 |    | .|  || .    . | .. . || . .   |  |.||.| ....  | . |   .. ..|. || .|| | 
..srtvtqfhfteWPdkGvpkh.......tssllklikevkadhgqythpliihcsaGvGrtGvvisidsvvahaktt.rmvdvfnfvtnirqkrpylvq

SFCQYCSLYISLL
  || .| .|
tqeqyafiygavl

subfamily_PTPN9_pd Subfamily PTPN9 373-436 7e-06 20.3 In-house 230-292 (297) alignment
Range on Protein: 373-436
Range on HMM: 230-292/297.0
SPHGAGRAGYFLALAVAVHTIDtKIAEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKK
  | ||.| | .| ... .. ... .. . || .|||| ..  ||  |...| . ..
csaGiGrtGtfitldiclsrle.evgtvdvvetvkllrtqrafsiqtpeqyefcylavleyale

0043147 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 244-427 9.5e-06 21.0 In-house 20-154 (172) alignment
Range on Protein: 244-427
Range on HMM: 20-154/172.0
RNVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVGDepieffpkkaedyknygqmwinnrkvehvidevfrfsievlphgcsnsiicnvtvfgnwkvdsvP
... ..|.|  | . ||. . .. || | | .                                 
drfiatqgplrntladfwrmlkelgithivnltel................................................................l

-----------------------VkQAIAIKEALGLNYFLLKTPADDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTIdtkiaepNIADIVKSIRTQRPRAVDSF
             . . |.| . . ||  .  .  .| ||.|.. |.  . .    .. ..|. .|..|| || ..
ydpellerlgiqylylpwpDhgvp.llellleflefidellalspggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmllgl.......sleeavalvrekRpgavqnp

CQYCSLY
 || ||
sqyrfly

0041856 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 245-438 9.7e-06 20.8 In-house 35-175 (182) alignment
Range on Protein: 245-438
Range on HMM: 35-175/182.0
NVHIGQFPVKDTEETFWKAVFDKRITSIDVLVgdePIEFFPKKAEDY-KNYGQMWINNRKVEHvIDEVFRFSIEVLPhgcsNsiicnvtvfgnwkvdsvp
. .. | | ..| . |.. . . .||.| |  .  .|.. |.. .| .. .  |  .||...| |||   .         
rfiatqgpllstvadflrmlkelgittivnlt...eelywpellerlgiqylylpwpDhgvpd.ldelldfieevle....e..................

vkqaiaikealglnyfllktpaDDNAMIISPHGAGRAGYFLALAVAVHTidtkiaEPNIADIVKSIRTQRPRAVDSFCQYCSLYISLLYFIKKKV
           . . .  .| ||.|.. |. . .    . .. ..|| .| .|| .| . || |. ||.... |.
......................ggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmkkl......gvsleeavklvrsrRpgmvitpnqyfflqlallellllkk