Gene MTMR1 in Homo sapiens

Synonym: MTMR1

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR1
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP047_AA protein Get Run
HsapP047_AA_259-642 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 256-641 3.2e-206 677.1 In-house 2-389 (389) alignment
Range on Protein: 256-641
Range on HMM: 2-389/389.0
FPINGWKVYDPVSEYKRQGLPNE-SWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKRCKED
. .|||||||..|..|.||.|| .|.|.|.|..||.||||||..|||..|.|.||.||||||.|||.|||||...|.||.|.|.|||||| ..||.|||
lkedGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrsked

EKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGA
|||||.|..|||||.||.|.|||... | .||.||.|||||.|| ||||.||.||||||.||||.||||.|.|..|...|||....|.|||.|...||||
ekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklilaga

VRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNHADADRSPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFE
|.|..|.|. ||||.|||||||||||||||||||.||||||||.|||.|.||||.||||.|. |.|||..|..||.|||.||||.|||||.|||||.|||
vkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFe

FNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNY-ENHVLYPVASLSHLELWVNYYVRWNPR
||| ||||.|||||||||||||.|.|..| ||.|..||.|||||.||. .||.||.. .. |..||||.|||..||||..||.|||||
fneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyylrwnpr

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 255-640 1.4e-157 518.1 In-house 2-387 (388) alignment
Range on Protein: 255-640
Range on HMM: 2-387/388.0
KFPINGWKVYDPVSEYKRQGLPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKRCKED
.. ..|| .||.. |.||.||... |.||..|.|||.|..|||..|||.|..|..| .|| || |||.||||..||...|...|.|||||| . .|..||
llleegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrsled

EKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGA
||.|..|.... ...||.|.|.|  | .|...|||.|.|.|||||||.||.|.||||.|||| || ...... |. ..|| .. ..||..|...|..|
eklleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilela

VRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNHADADRSPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFE
| |......|..||.||||||||||.||.|||.|.||.||||..|| .|.||||.||||.|| |.||..... . ..||.||.| |||||..||||.|||
vlivklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFe

FNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNYENHVLYPVASLSHLELWVNYYVRWNP
||| .|....||||||.|||||.|.|..|.. .|...|.|||||..|. .|| ||.. ....||.|. |...| || .|| ||.|
FnerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpsslevllpslsvldlllWleyylrwlp

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 248-639 5.2e-156 511.8 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 248-639
Range on HMM: 1-403/404.0
FAFSYKEKFPI--NGWKVYDPVSEYKRQGLPNE-SWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLV
|||||.||.  .||..||. .||||.|...| |.||||||.||.|.||| ..|||.|. |..| |||.|| |||.|||||.|.....||||.|||||
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplv

GPNDKRCKEDEKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDE-ARWLSNVDGTHW
| . .|..||||....| |..|...|.| ||| . | .|..|| |||. | | |.|. || |.||| .||||.|||..| .|..  |||... ..|
GltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrW

LEYIRMLLAGAVRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHgNDNHADADRSPIFLQFVDCVW
|. |. || |. ||.. ||. |.||.||||||||||.||.||..|.||.|||||.||. |.||||.|||| || |.|. .... . .||||||||.|||.
ldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigq.ttekssdersPiflqFidcvy

QMTRQFPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNYENHVLYPVASL----SH----LELWVNYY
|.|.|||. ||||| |||.|||.|||| |||||...|..| .......|.|||...... .|. ||... ....  . |   |.  ..|| .||
qltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWseyy

VRWN
.||.
lrwr

Myotubularin-like phosphatase domain 247-585 4.8e-148 485.6 Pfam-A 2-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 247-585 4.8e-148 485.6 In-house 2-352 (353) alignment
subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 248-639 2.4e-142 466.9 In-house 2-396 (397) alignment
Range on Protein: 248-639
Range on HMM: 2-396/397.0
FAFSYKE----KFPINGWKVYDPVSEYKRQGLPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPL
.|||||   .  .||| .| .||.|.|.|||.|.....| .|| ||||| ..||.|.. . |  . ||.|||.||||..| | .|.| ||||||
yafsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqpl

VGPNDkRCKEDEKYLQTIMDANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIV-YPSIDEARWLSNVDGTH
 | . ||.|||| |. |..||..|. |.. |.| . | .||..| |||.|. | | .. |..|.|||||||||.|| |.|  | . . .|| .. . 
sgfsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessg

WLEYIRMLLAGAVRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGndNHADADRSPIFLQFVDCV
|| .|. .| .. || ... ..||.|||||||||||| .||| |.||.|||||||| |.||||.||||.| |.|.  ... . ||||.||..||
wlkhikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGll..dedskevsPiftqflecv

WQMTRQFPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNYEN-HVLYPVASLSHLELWVNYYVRWN
||...||| |||||| ||... ||.||| |||||.|||..| . . .| |||.|. .. |.. ||.. . .. .|| | . ..|.|| . | |..
wqlleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwralynrfd

subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 253-639 2.1e-119 391.1 In-house 5-393 (393) alignment
Range on Protein: 253-639
Range on HMM: 5-393/393.0
KEKFPI--NGWKVYDPVSEYKRQGLPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKR
.. . | .|.. .|. |.... . ..|.||..| |.. | .||. ..|| ...|..| ..|||| .||.||||..| | .|.. |.||||.| . ||
rsvatiledgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgkr

CKEDEKYLQTIMDANaqsHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKL-KEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRM
|||||| |.... ..  .| .|.| |..|.|.....|||| | |. |.. . . ........ .||.|| ...  ... ..||... . ||. .. 
ckedekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqvad

LLAGAVRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNH-ADADRSPIFLQFVDCVWQMTRQ
|| |. .|. ... ...|||| ..| | | |.||||.|.||...||..||| |.|.||| || || |. .  .. . ..|.|| |.|||.|. .|
lleaalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqilsq

FPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINS--QLDEFSNPFFVNyENHVLYPVASLSHLELWVNYYVRWN
|| .||||| .||.. | ||. ||||||..|..| .... .||.|||||.|. .|..| ||.. . ...|. | . . |||| . |.||.
fpasFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea.naeviwpsvapqslelWselylrwq

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 257-638 2.8e-111 364.2 In-house 12-404 (405) alignment
Range on Protein: 257-638
Range on HMM: 12-404/405.0
PINGWKVYDPVSEYKRQGL----PNES---WKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDK
 |.||.||.  || | .   |.|  ||...|| .|..| .|.. .|| .  | || |. .||.|||.| ||| |.|.|.|.|||||||| . 
sidgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgiera

RCKEDEKYLQTIMdANAQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSID--------EARWLSNVDGT
|| ||| | ..  | |. | . ||| . | .| ..| |.|  |||. |||..| ||||.| || ||  . |     . |.  .. |
rcpedelycssla.lsapsktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieet

HWLEYIRMLLAGAVRIADKIESGKtSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNhaDADRSPIFLQFVDC
 |. .|. .| |  |. | |. |..|||||||||| |.|||. ..|| |||||.||. |.||||.||||.|.||.||  | . .||||| ||.||
gwishiksileaatfsaelilkgn.silvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgn..eeerspifqqfldc

VWQMTRQFPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNYENHVLYPVASLSHLELWVNYYVRW
..|. ||| |||  .|. | | ..|| .|||| |||..| ...| |||||.|| .| ... | ||..  . . . |   ||||  |.| 
cfqllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqdiqsikpklysrclelwkacymrv

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 366-636 6.7e-107 351.0 In-house 170-440 (442) alignment
Range on Protein: 366-636
Range on HMM: 170-440/442.0
AQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGGYESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGAVRIADKIESGK
 ...||.| ||| . | .|..||||.| | |||.|.|||.. ||| .|.|...|.... | ||..|||... |.||. . .|| ||....... .
eekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkeg

TSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNHADADRSPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFEFNELFLITILD
 .|.||||||||||.|...|| |.|| ||||..||. |||.||..|||.|| |.|||.. .  .|.|.|||..|.| |..||||..||||| ||. .. 
rpvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvq

HLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFFVNYENHVLYPVASLSHLELWVNYYV
| |||||||||.|.|..| .| |...|.|.||..... .|. | . . ...||.|. |. .|.|| . |.
htysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnllykekteavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 275-640 4.3e-62 202.1 In-house 21-379 (380) alignment
Range on Protein: 275-640
Range on HMM: 21-379/380.0
LPNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATItRCSQpLVGPNDKRCKEDEKYLQTIMDANAQShkliif
 ..... . |  . . |.| .||| |..|.|. ..   ..| |...| |....| . |.|. | .... .. || |... ....    
tvsdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaall.rlsa.lqeaesadkekeekmlelvrkchpan......

darqnsvadtnktkgggyesesaypNAELV--FLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSIDE------ARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGAVRIADKIESGKT
             . .||  |. .|. . .. ||.|. .. |    .|||. . |.||.|.|..| |. ... ... |.
.........................dvklvdlsdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkr

SVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNHADADrsPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFEFNELFLITILDH
||.. |.| |  . ||| ||||..||||.||..|..|||.. || | |.||. .. .   |.|| |.|||.| ..||||.|||.| |||...|.
svilqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwds

LYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISL----WSYINSQLDE--FSNPFFVNYE--------------NHVLYPVASLSHLELWVNYYVRWNP
 .|..|.|||.|.|.|| |. | . . .  . . ... || .... . .         ... |. .. ..|| . |.|| |
shsgifltflfnseeqrlkavvsssplliakselkendllkdeldyrqglyaeiiksirrlaaaksylrseiirPllqipdiqlWdeCYlRWvP

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 396-636 9e-62 201.4 In-house 223-479 (483) alignment
Range on Protein: 396-636
Range on HMM: 223-479/483.0
SAYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKEIVYPSID----EA-RWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGAVRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLML
 .. .||.. .|...| .. |..|| . || .  |  .|. |.  ||. |. || .. ..| .. . ||.|  |||| |||..||| |.|
evdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvslEdGwdvtaqvsslaqlll

DSYYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHgNDNHADADRSPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDV--
|.||||..||..||||||..|||||. | .  ... . .|.||||.|||.|..|||| |||||. .| .. | |. | ||| ..|..|..... 
dpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnq.tlsaqssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnrfrtfllDseyerlesglly

--------YTKTISLWSYINSQLDE---FSNPFFVNYENHVLYPVASLSHLELWvNYYV
     . ..|.| ||. |   | | . . |..|| | ...|.|..| .||.
eekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflyspdesevlrPssnvsslkvW.dyyl

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 268-367 6.9e-31 100.5 In-house 31-131 (442) alignment
Range on Protein: 268-367
Range on HMM: 31-131/442.0
SEYKRQGL-PNESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQPLVGPNDKRCKEDEKYLQTIMDANA
.|..|.|. .|.|.||..||....| .|| ..||.|..||||.||| ||. .|.|.. | | ...| ..||||| ||  |..|||| |..|..| |
eeverlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiakaca

Q
.
l

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 532-611 8.7e-25 79.2 In-house 553-632 (691) alignment
Range on Protein: 532-611
Range on HMM: 553-632/691.0
SPIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFEFNELFLITILDHLYSCLFGTFLCNCEQQRFKEDVYTKTISLWSYINSQLDEFSNPFF
||||.||.| |||. ..|| ||||| .|...... .| ||.||.. ... ..|. .. |.||.||   | | ..
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinlly

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 397-526 3e-23 74.1 In-house 332-464 (691) alignment
Range on Protein: 397-526
Range on HMM: 332-464/691.0
AYPNAELVFLEIHNIHVMRESLRKLKE-IVYPSIDEARWlSNVDGTHWLEYIRMLLAGAVRIADKIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQL---TSLAMLMLDS
  ....||..  . ..|  .| . |.   . | ...  .|.. ...|| .||... ... |.. ..  .|. . . .|  .|||....| 
kmissniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdP

YYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGNDNH
.|||. || |.||||.|.|. |. . | ....
fyrtldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesdd

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 267-342 2.5e-20 64.8 In-house 11-93 (483) alignment
Range on Protein: 267-342
Range on HMM: 11-93/483.0
VSEYKRQGLPN-------ESWKISKINSNYEFCDTYPAIIVVPTSVKDDDLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITRCSQP
| .||| || .    ....||..|..|. |..|||.||||..|.|| . .||  ..|.|| | |. ..|.. | ...
vqdykRlGlgalngaskrgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggf

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 366-525 1.1e-14 49.9 In-house 77-277 (278) alignment
Range on Protein: 366-525
Range on HMM: 77-277/278.0
AQSHKLIIFDARQNSVADTNKTKGGG----------------------YESESAYPNAELVFLEIHNIHVMRESL--RKLKEIVYPSIDEARWLSNVDGT
....  ... . ...  .. . .|           ..||. ... |..|...|..|.||.| |... . |..... . |.  .
vadfwrmlwelgitvivmltelvelgrekcaqywpeggsltygdftvtllseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilk

HWLEYIRMLLAGAVRIADKIES------GKTSVVVHCSDGWDRTAQLtSLAMLMLDS------------YYRTIKGFETLVEKEWISFGHRFALRVGHGN
..||.......  ..|....|   ... |.|||| |..||. | .|.|||.       ..|. .... . .|.. | ..|.|.. . .
sflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtl.vaaylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllrg

DN
.|
kn

PTPc_DSPc_SM00012 460-564 1e-12 43.6 In-house 34-101 (105) alignment
Range on Protein: 460-564
Range on HMM: 34-101/105.0
KIE-SgKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDSYYRTikgfetlvekewisfghrfalrvghgndnhadadrspIFLQFVDCVWQMTRQFPSAFEFNEL
. . | ...||||||.|..||.... |..|. . ...|                   .... ..|... .| |......| 
nkses.skpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket.....................................kevdifqivkelrkqRpgmvqteeq

FLITIL
.|. . 
ylflyr

GRAM GRAM domain 143-194 4.4e-11 33.5 Pfam-A 18-68 (69) alignment
Range on Protein: 143-194
Range on HMM: 18-68/69.0
IvkdvmYICPFMGA---VSGTLTVTDFKLYFKN-VERDPHFILDVPLGVISRVEKI
   | |.....  |.|.|..|. .|.|.. ..|. . ...||..|.||||.
d.....yaCylstskgpvqGrlYlTnyrliFrSdklddskvvvvipladikrveks

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 259-338 1.1e-10 32.5 In-house 4-82 (691) alignment
Range on Protein: 259-338
Range on HMM: 4-82/691.0
NGWKVYDPVSEYKRQGLPNES-WKISKINSNyEFCDTYPAIIVVPTSVKDDdLSKVAAFRAKGRVPVLSWIHPESQATITR
. ...| .. |..| .| . |.. .. |. . .. || |.|| .| |. | . . . . ..||||| ... .... |
eifdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsde.llvsyvrkrsskiPvlswsnqnnksslfr

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 391-491 1.4e-08 30.3 In-house 155-238 (314) alignment
Range on Protein: 391-491
Range on HMM: 155-238/314.0
GyesesaypnAELVFLEIHNIHvmreslrklkEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAGAVRIADKIES--GKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAML
|     .|... .. ...     |..|. . |. .. ... .  ||.  .. . ||.  .. |.|||..|..||. . .|.|
g.........neptaadlellk..........eelydpelferlgikylripvpDgsaplledfdeflefieeadkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaayl

MLD
|. 
mkl

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 401-495 7.3e-07 24.6 In-house 70-180 (272) alignment
Range on Protein: 401-495
Range on HMM: 70-180/272.0
AELVFLEIHNIHVMRES------------------LRKLKEIVYPSIDEARWLSNVDGTHWLEYIRMLLAgAVRIADKIESgKTSVVVHCSDGWDRTAQL
.....| |.. .... .         ||.| . . | .|||..   | |. .   | ... . . . . |.|||| |.|||. .
irylhlpilddsaptilygalrvtllseellldyilrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpqea.llellellld.ggpvlvHCsaGkdRTGtv

TSLAMLMLDSYYR
 | .|.|. . 
vallllllgvsle

subfamily_MTMR14_pd Subfamily MTMR14 446-524 3e-06 18.3 In-house 255-333 (357) alignment
Range on Protein: 446-524
Range on HMM: 255-333/357.0
YIRMLLAGAvriadkIESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDS---YYRTIKGFETL---VEKEWISFGHRFALRVGHGND
|...||.     | ... ..||| |||||  .|| | | .  ..... | |  | .| |||... |. .|..
ylklllkyv......kededsGllvhcisGWdrtPlfvsllrlslWadglihqslsaaellyltvaydWflfghqlpdrlkkgee