Gene MTMR2 in Homo sapiens

Synonym: CMT4B, CMT4B1, MTMR2

Gene expression: GTEx, DEPOD

Classification

Phosphatases were first clustered by sequence similarity in the phosphatase domain, and additional information from domains outside of the catalytic domain, from evolutionary conservation, and from known functions was added. The result is a hybrid classification, in which no criterion is universally satisfied, but aims to be of practical use to a range of phosphatase interests. The classification grows as new phosphatomes are sequenced.

Level Class Gene list Wiki page
Fold CC1
Superfamily CC1
Family Myotubularin
Subfamily MTMR1
Protein sequence
ID Type Fasta BLAST phosphatome Note
HsapP048_AA protein Get Run
HsapP048_AA_204-587 phosphatase_domain Get Run
Domains
Summary
Details
Domain Domain Description Range Significance Score Source Profile Range (length) Alignment
subfamily_MTMR1_pd Subfamily MTMR1 201-586 2.5e-212 697.2 In-house 2-389 (389) alignment
Range on Protein: 201-586
Range on HMM: 2-389/389.0
FPENGWKLYDPLLEYRRQGIPNE-SWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRSKED
. |.|||.||| |..|.|..|| .|||||.|..|||||||||.||||....||.||.||.|||.||.|||||...|.||.|.|.|||.||.||||||||
lkedGWkvydpeaelerlgllneklWritklnkkyelcdtYpavlvvpkvvsdedlkkvaafrskgRlPvlswlnkenqavilrasqplvGlsgkrsked

EKYLQAIMDSNAQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAGA
|||||||...||||.|..|.|||.|||||||||||.|||||.||.||||.|||||||||.||||.||||.|.||.....|||.||||.||||||||||||
ekylqaileanaqsekllildarssvnavankakgkgyeseeaYknaelifldihnihvvReslkklkelvlpnvddkkwlsalestkWlehiklilaga

LRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFE
 .|..|||. ||||.|||||||||||||||||||.|| |||||.|||||.|||||||||.|. |.||||||..||.||||||||||||||.|||||||||
vkivekvetektsvlvhcsdGWDRtaqltsLamlllDsyyRtieGfevliekeWlsfGHkfkeRlghgdknssdaersPvFlqfiDcvwqltrqfptAFe

FNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSY-SNHVLYPVASMRHLELWVGYYIRWNPR
||| ||||.|||||||||||||.|||..| ||.. ..|||||||.||. |.|||||| .. ...||||.||.|.||||. ||.|||||
fneefLitlldhlysclfGtflfnsekervkekvkektvslwsyvnsskeeftnplyaeelekkvlypkaslrrlelWkeyylrwnpr

subfamily_Dicty-MTMR1-like_pd Subfamily Dicty-MTMR1-like 193-584 1.7e-165 543.1 In-house 1-403 (404) alignment
Range on Protein: 193-584
Range on HMM: 1-403/404.0
FAFEYKEVF--PENGWKLYDPLLEYRRQGIPNE-SWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMV
|||.|.| .  |.||..||. ||.|.||..| |||.||| ||||.||| ||||| .| |||||.||||||.||||||||.|.....||||.|||.|
fafsysekksvledgwliydaeeEykRlgikseseWriskinsdyelcetYPkllvvPesisDeelkkvasfRskgRiPvlswrhrsknstitRssqplv

GVSGKRSKEDEKYLQAIMDSNAQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEE-THWLSNLESTHW
|....||.||||....| ...|.....| ||||..|||||.||| |||. . |.|.|. || |.||| .||||.|||..| .||. ..|||.|||..|
GltksrseedEklinsirkaktqletlyildarpkanavansakgagyedisryenceieflnienihelreslkklkkavnsiiekeknwlselessrW

LEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKnHADADRSPVFLQFIDCVW
|.||||.| |. ||.. .|. |.||.||||||||||.||.||..|.|| |||||.||.||.||||||||| |. |.|. .. . . .|||.||||||||.
ldhiklllegskriveliekekssvlvhcsdgwDrtsqlsslsqllldpyyrtiegFivliekewlsfGhkfaqRigqtte.kssdersPiflqFidcvy

QMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSNHVLYPVA--------SMRHLELWVGYY
|.|.|||| ||||| |||.|||.|||| |||||..||..| ..||.| |||||...... ... |||| .....  .     ......|| ||
qltkqfptsFeFnekflikildalyscrfgtFLydsekeRqqnnlaketvslWalleankseylnplyilekkeqkenitssessssadikliklWseyy

IRWN
.||.
lrwr

0040695 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 201-585 2.2e-165 543.8 In-house 3-387 (388) alignment
Range on Protein: 201-585
Range on HMM: 3-387/388.0
FPENGWKLYDPLLEYRRQGIPNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRSKEDE
. |.|| |||.| |. |.|.... |||...||.||||..||||||||. | ||.|||||.|||.|||||||..||...|...|.|||.||....||.|||
lleegwslydilrelkrlglgldlwrisivNenyelcpsYPallvVPksisdellkrvarfrskgriPvlsyrhpnngavllRssqplvglllsrslede

KYLQAIMDSNAQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAGAL
|.|.||.... ...|..|.|.|| .||.||.|.|||.|.||||.||||.||.|.||||.|||| || ...... .....|| ||...||..|||||..| 
klleailkllpnlskllivdlrpklnalanralgggvenedaypnaeliflnipnihvvreslqklldaclnvpdslnllslleesgwldliklilelav

RIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEF
 |......|..||.||||||||||.||.|||.|.|| ||||..|| ||.|||||||||.|. |.||..... . ..|||||.|.|||||..|||||||||
livklldlgnssvlvhcsdgwdrtsqlssLaqllldPyYRTleGFqvLiekeWlsfghkfadRlghleseidskefsPvFllFLdcvwqLlrqfPtaFeF

NEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSNHVLYPVASMRHLELWVGYYIRWNP
||..|....||||||.|||||.|||..| . ....||.|||||..|. ..|.|||| ..|..||.|. |...| || .||.||.|
nerlLlfLadhlyscrfgtFlfnsekerlelsvsertlslwsyllsrkseflnplYdpsslevllpslsvldlllWleyylrwlp

subfamily_MTMR6_pd Subfamily MTMR6 194-584 2.7e-153 503.0 In-house 3-396 (397) alignment
Range on Protein: 194-584
Range on HMM: 3-396/397.0
AFEYK----EVFPENGWKLYDPLLEYRRQGIPNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMV
||.||  .  ..||||.|  || |.|.|||.| .|..|. |||||||| |.||... | |  . |||.||.||||..| | .|.| |||||. 
afsykpkkdkeekvsGwklldlkaeytrmgvpnekwtltdlnkdyelcdtyprelyvPksatkevlvgsskfrskgrlPvlsylhkeneaaicrcsqpls

GVSGkRSKEDEKYLQAIMDSNAQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPN-IEETHWLSNLESTHW
|.| |..|||| |.||...|..|. ... |.|| .||.||||.| |||.|| |.| .. |..|.|||||||||.|| |.| .  ...|| |||. |
gfsa.rcledeklleairkanpnsellyvvdtrpklnalankaagkGyenednysnikfqfvgienihvmreslqkllevvelksksvseflsglessgw

LEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNhaDADRSPVFLQFIDCVW
| ||| .| .. || |.. ..||.|||||||||||| .||| |.|| |||||.|| ||.|||||||||.|. |.|. |..  . ||.|.||..|||
lkhikavldasifiakavaeegasvlvhcsdGwdrtaqvcslasllldpyyrtikGflvliekewlsfGhkfsercGllded..skevsPiftqflecvw

QMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSN-HVLYPVASMRHLELWVGYYIRWN
|...|||.|||||| ||... ||.||| |||||.|.|..| . .| .|| |||.|. .. .|..|||| . .. .|| | . .|.|| . | |..
qlleqfpkafefnerfllelhdhvyscqfGtflgncekdrrdlklkertkslwayllerkddylnplykaetekevlkpdtapaalklwralynrfd

Myotubularin-like phosphatase domain 192-530 3.7e-152 499.1 Pfam-A 2-352 (353) alignment
Myotubularin-like phosphatase domain 192-530 3.7e-152 499.1 In-house 2-352 (353) alignment
subfamily_MTMR9_pd Subfamily MTMR9 200-584 5e-120 393.2 In-house 7-393 (393) alignment
Range on Protein: 200-584
Range on HMM: 7-393/393.0
VF--PENGWKLYDPLLEYRRQGIPNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRSK
|.  |.|.. .|. .|. .. . ..|||...|. ...| .||. ..||..| ||||| .|.||. ||.||||..| | .|.. |.|||..| |||| |
vatiledgysafdrenefaklisasdewRissvNknfkvcasypesvivPkaiddeelkasaafreggrfPvLsylhketkavllrssqplcgssgkrck

EDEKYLQAIMDSNaqsHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKL-KEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLIL
|||| |.... ..  .| .|.| | .. | ....|||| | |. |.. . . ........ .||.|| ...  ... ..||.||.. ||.... .|
edekllnlvlkkl...kkGlivdtrsksaaenarskgggietevkysqwkkasrslesvasiqdslaklleacsdaglstdkflsrleksgwlsqvadll

AGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDK-NHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFP
 || .|. ... ...|||| ..| | | |.||||.|.|| ..||.|||| |.|.||. || |. |. .  .. . ..|||| |.|||.|. .|||
eaalvvaqcldeegapvvvhgeeGlDatlqvtsLaqlildpdaRtvrgfealiereWiqaGHPFasRaskvaaketkkklsgpvfllFLDcvyqilsqfp

TAFEFNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINS--QLEDFTNPLYGSySNHVLYPVASMRHLELWVGYYIRWN
 .||||| .||.. | ||. ||||||..|..| ...| |.|||||||.|. .|..|.||||  ..|. | .  |||| . |.||.
asFEFneelLillfehsyssqfgtflcdneaerkelklkkktvslwsyvnrpeklkqflnplyea.naeviwpsvapqslelWselylrwq

subfamily_Ank-MTMR1_pd Subfamily Ank-MTMR1 204-583 3.5e-112 367.1 In-house 14-404 (405) alignment
Range on Protein: 204-583
Range on HMM: 14-404/405.0
NGWKLYDPLLEYRRQGIP----NES---WRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRS
.||..|.  || | |   |.|  |..|.|| |..| .|.. ||| .. | .|... ||||.|||| ||| |.|.|.|.|||||.||.  | 
dgwevynqkkeylrfniyideenssncywkvtsinkeykmcssyssslvvlskaldkdlekifsfrskgripslswkdpssnasisrcsqplvgierarc

KEDEKYLQAIMDSnAQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPN--------IEETHWLSNLESTHW
 ||| | .. | | |. ... |||| .||.|| |.| |.|  | |. |||..| ||||.| || ||  .       . ..  .| | |
pedelycsslals.apsktlylidarpklnaiantangagfenihnypncklvfmnipnihvirksleklvlamkssardkdhtestdmrfwgyieetgw

LEHIKLILAGALRIADKVESGKtSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNhaDADRSPVFLQFIDCVW
. ||| || |  |. . |. |..|||||||||| |.|||. ..|| ||||| ||.||.|||||||||.| ||.||  | . .|||.| ||.||..
ishiksileaatfsaelilkgn.silvhcsdgwdrtpqitsltqilldpyyrtivgfqvliekewlsfghkfslrlghlpgn..eeerspifqqfldccf

QMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSNHVLYPVASMRHLELWVGYYIRW
|. ||| |||  .|. | | ..|| .|||| | |..| .... .|.|.|| .| ... | || |   . . |  | ||||  |.| 
qllsqfpllfeftpslllfisdnihsckygtflnncekdrvqdqvktktisiwsevnlnvnkflnpyynpqdiqsikpklysrclelwkacymrv

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 311-581 2.5e-111 365.6 In-house 170-440 (442) alignment
Range on Protein: 311-581
Range on HMM: 170-440/442.0
AQSHKIFIFDARPSVNAVANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVESGK
 ...|..| |||  |.||.|||||.| |. |.|.|.|||.. ||| .|.|...|....  .|..|||.||.|.||... .| |......|. .
eekkkllivdarsytaafanrakgGGceleeyypncevvflglanihavrksfnslrallsqspdesnwlsalektkWlqnlsvllkaavkvveavdkeg

TSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEFNEYFLITILD
 .|.||||||||||.|...|| |.|| ||||..||.||||.|||.|||.|. |.|||.. .  .|.|||||..|.| |..|||||.||||| ||. .. 
rpvlvhCsdGWdrttqivalakllldpyyrtleGfkvlvereWldfGhkfadrcghgenvddanercPvflqwldavhqlqrqfPtsfefneaflvklvq

HLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSNHVLYPVASMRHLELWVGYYI
| |||||||||.|||..| .|.. .||.|.||..... ....| || . ...||.|. |.|.|.||  |.
htysclfGtflansekereeekvkertlsvWsllrakekeyrnllykekteavllpavsvrelklwsevyl

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 322-581 4.3e-64 209.1 In-house 205-479 (483) alignment
Range on Protein: 322-581
Range on HMM: 205-479/483.0
RPSVNAVANKAKGGGYESeDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIE---ETH--WLSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVH
. . .. .|.. ...| .....||.. .....| .. |..|| . |. .  ... .|. .|  ||. |. .| . ..| .. . ||.| 
kaaLYvlgeksqlknvks.evdskaefipvelveirqvkasfkkllraClpstaveeaesqsFlksvedseWlqqissllqlsgavvdlldlqgssvlvs

CSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHgDKNHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHLYSCL
 |||| |||..||| |.|| ||||. ||.||||||||.|||||. | . .... . .||||||.|||.|..||||.|||||...| .. | |. 
lEdGwdvtaqvsslaqllldpyYRtleGFkvLveKEWLafGHrFtkrsnq.tlsaqssgfaPvFlqFLDcvhqvsrqfPlafefndfylkflayhsvsnr

FGTFLCNSEQQRGKENL----------PKRTVSLWSYINSQLE---DFTNPLYGSYSNHVLYPVASMRHLELWVgYYI
| ||| .||..| ...|      | ..|.| ||. | .  | | || . ...|| | ... .|..| ||.
frtfllDseyerlesgllyeekaekrakkagksvwdyidrqhkrspifynflyspdesevlrPssnvsslkvWd.yyl

subfamily_MTMR10_pd Subfamily MTMR10 221-585 1.9e-62 203.3 In-house 22-379 (380) alignment
Range on Protein: 221-585
Range on HMM: 22-379/380.0
PNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATItRCSQPMVGvSGKRSKEDEKYLQAIMDSNAQShkififd
 ..... . ||. . . |.| .|||. . |....|.   .| |...| |....| . |.|.   . . .. || |. . ....    
vsdaivvllknelfaaaqtlPqyfvvpnslsdsdverlsrhykesRfplwvwshakgaall.rlsalqea.esadkekeekmlelvrkchpan.......

arpsvnavankakgggyesedayqNAEL--VFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEE------THWLSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTS
            . .| . .. .|. . .. ||.|. .. |    .|||.||.|.||. ..|.| | ... |.. |.|
........................dvklvdlsdelpsiqdvqkaylklreLcvidtseefvtlddkwlssLektrWLayvrlclstasdavktvvekkrs

VVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNHADADrsPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHL
|.. |.| |  . ||| |||| .||||.||. |..||| . || |. |.||.... .   |||| | |||.| ..|||..|||.| |||...|. 
vilqesegrDlscvvaSLaqlmldphyrtisGfqsliqkewvaaghpfldrlghikpsekses..pvfllFldcvdqlleqfpseFeFtetfLialwdss

YSCLFGTFLCNSEQQRGKE----NLPKRTVSLWSYINSQLE--DFTNPLYGSY-------SNH-------VLYPVASMRHLELWVGYYIRWNP
.|..|.|||.|||.|| |.  .. ...| . . ... . |....||     ...    .. |. .. ..||  |.|| |
hsgifltflfnseeqrlkavvsssplliakselkendllkdeldyrqglyaeiiksirrlaaaksylrseiirPllqipdiqlWdeCYlRWvP

subfamily_MTMR3_pd Subfamily MTMR3 214-311 3.6e-32 104.7 In-house 32-130 (442) alignment
Range on Protein: 214-311
Range on HMM: 32-130/442.0
EYRRQGI-PNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRSKEDEKYLQAIMDSNA
|. |.|  .|.|||...|. ..|| .|| |.||. | |..||.|||||| .|.|.. | | ...| ..||||| ||. | |..|||| |.||... |
everlGfdlkeawrisdvnsdfklCssyPkklivPksitdddlkkvasfrslkrlPavvwrhkkngavlarcsqPevgwlgWrnaedekllkaiakaca

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 477-561 4.1e-28 90.2 In-house 553-637 (691) alignment
Range on Protein: 477-561
Range on HMM: 553-637/691.0
SPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEFNEYFLITILDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSN
||.|.||.| |||. ..||. |||||..|...... .| ||.||.. ... ... ||. |.||.||   |.| ||  ..
sPifvqfldlvwqlqkefPfhfefneslllllvkesfssrfGnflyseakrdserkvlkrsksiwsfinqnksrfinllykhsas

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 344-471 3.3e-25 80.5 In-house 334-464 (691) alignment
Range on Protein: 344-471
Range on HMM: 334-464/691.0
QNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKE-IVYPNIEETHWlSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQL---TSLAMLMLDGYY
. ....||..  . ..|  .| . |. . . | ...| .|.. .||.| .|.... ... |.. ..  .|. . . .|  .|||....| .|
issniiflslPtrekveerffdllqsilsldgsddew.keieeskwvdsvkllleaavkvsnlldeGssvllknsidsPlieldlasisslaqvlsdPfy

RTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNH
||. || ||.||||||.|. |. . | ....
rtldGfkvliekewlsyGfPfskinyhkesdd

subfamily_MTMR5_pd Subfamily MTMR5 222-294 8.9e-20 62.9 In-house 28-101 (483) alignment
Range on Protein: 222-294
Range on HMM: 28-101/483.0
NESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIPVLSWIHPESQATITRCSQP-MVGVSGK
....||...|..|..|..||||.||| .. |....|||  ..|.|| | |. ..|.. | ...  || |.
rgkfrisevNkkytvcrsYPalivvPsevsddsiarvakcfrqnRlPvvtWrhernkalLiRsggfeskgvvgl

0045098 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 337-469 6.9e-17 57.2 In-house 125-276 (278) alignment
Range on Protein: 337-469
Range on HMM: 125-276/278.0
YESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESL--RKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVES------GKTSVVVHCSDGWDRTAQLt
..||. ... |..| ..|..|.||.| |... . |..... .. |. ....||... |..  ..|....|   ... |.|||| |..||. | 
llseevlddytlrtllvtnltveredlesrgvthlhylpwpdhgvpslpilksflellefirealkllaslllsslllldsggpvlVHCsaGvgRtGtl.

SLAMLMLDG------------YYRTIRGFEVLVEKEWLSFGHRFQLRVGHGDK
 .|.|||.       ..|. |..... .|.. | ..|.|.. . |
vaaylmlelleggvdlleavkelrsqRpglavqnleqyrflyefllelllrgk

GRAM GRAM domain 78-138 2e-14 44.2 Pfam-A 9-68 (69) alignment
Range on Protein: 78-138
Range on HMM: 9-68/69.0
LLPGENIKDMakdvtYICPFTGA---VRGTLTVTNYRLYFKSMERDPPF-VLDASLGVINRVEKI
|.|.|...|.   | |.. ..  | |.|..|||||.|.|. |... |.. |..| ||||.
lppeEklldd.....yaCylstskgpvqGrlYlTnyrliFrSdklddskvvvvipladikrveks

PTPc_DSPc_SM00012 399-509 2.1e-12 42.5 In-house 36-101 (105) alignment
Range on Protein: 399-509
Range on HMM: 36-101/105.0
ALRiadkvesgKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTirgfevlvekewlsfghrfqlrvghgdknhadadrspVFLQFIDCVWQMTRQFPTAF
. .    ...||||||.|..||.... |..|. . ...|                   .... ..|... .| |...
ses........skpvvVhCsaGvgRtgtfvaldillqqleket.....................................kevdifqivkelrkqRpgmv

EFNEYFLITIL
...| .|. . 
qteeqylflyr

subfamily_pats1_pd Subfamily pats1 204-283 7.9e-12 36.3 In-house 4-82 (691) alignment
Range on Protein: 204-283
Range on HMM: 4-82/691.0
NGWKLYDPLLEYRRQGIPNES-WRITKINERyELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRgRIPVLSWIHPESQATITR
. .. | .| |..| .. . ||.... .| .|.. ||  .|| . || |. . || .|||||| ... .... |
eifdiyslliegqrlkldldkdwrvveflsr.dlseiyPkrilvPklvsdellvsyvrkrss.kiPvlswsnqnnksslfr

0049772 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 337-436 9.3e-10 34.2 In-house 155-238 (314) alignment
Range on Protein: 337-436
Range on HMM: 155-238/314.0
YesedayqnAELVFLDIHNIHvmreslrklkEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVES--GKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLM
.    .|... |. ...     |..|..  ... .. ... .  .|. ... . .|.  .. |.|||..|..||. . .|.||
g........neptaadlellk..........eelydpelferlgikylripvpDgsaplledfdeflefieeadkggpvlvHCkaGkgRtgtfvvaaylm

LD
. 
kl

0051429 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 349-438 1e-07 27.5 In-house 73-178 (272) alignment
Range on Protein: 349-438
Range on HMM: 73-178/272.0
VFLDIHNIHVMRES------------------LRKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHWLEHIKLILAgALRIADKVESgKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSL
..|.|.. .... .         ||.| . . . .|.... | | |. |   | |.. . . . . |.|||| |.|||. . |
lhlpilddsaptilygalrvtllseellldyilrellltlllsagearevmhlhytdwpdhgvpqea.llellellld.ggpvlvHCsaGkdRTGtvval

AMLMLDGY
 .|.|. 
lllllgvs

0045450 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 339-437 7.4e-07 24.7 In-house 82-261 (307) alignment
Range on Protein: 339-437
Range on HMM: 82-261/307.0
SEDAYQNAELV------------------------------------------------------------------FLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYP
... | || |                                 .| ..|..|  | .|..... 
edsdYiNAsyvrvpllllldgydlkrkfIatqgPlpetvedFwrmlweqgvtvivmltelvelgrekcaqywPdegeeltygnftvtllseehldgytvr

NIEETHW-LSNLESTHWLEHI--------KLILAGALRIADKVES------GKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDG
..| |.  .. . |.. |      .. .|.. ..|..   ... |.||||.| .||. . . ... .
tlevtdldgtgesrtvthfhytgwpdhgvppsfeelldfieevrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylmlrql

0039614 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 372-433 1.4e-06 23.5 In-house 172-245 (297) alignment
Range on Protein: 372-433
Range on HMM: 172-245/297.0
PNI-----EETHWLSNLESTHWLEHIKL-ILAGALRIADKVES------GKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAML
 ..   .|.. . . |.| .|  .|. |.. ..|..   ... |.||||.| .||. . . ..
rtlevtnngesrtvthfqytgwpdhgvppslellleflelvrealaelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0043336 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 385-434 2.8e-06 22.5 In-house 185-234 (278) alignment
Range on Protein: 385-434
Range on HMM: 185-234/278.0
STHWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLM
 .. |...|.|  .. ...|. .. |.||||.| .||. . | .|.
dhgvpeslsllldflkavrealedsngpvlVHCsaGvgRTGtfialylll

subfamily_MTMR14_pd Subfamily MTMR14 408-468 3.1e-06 18.2 In-house 266-332 (357) alignment
Range on Protein: 408-468
Range on HMM: 266-332/357.0
SGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLML--DGY-YRTIRGFEVL---VEKEWLSFGHRFQLRVGHGD
 ... ..||| |||||  .|| | | || ..... |.|  | .|. |||... |. .|.
dedsGllvhcisGWdrtPlfvsllrlslWadglihqslsaaellyltvaydWflfghqlpdrlkkge

0040439 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 387-433 4.2e-06 22.0 In-house 140-202 (249) alignment
Range on Protein: 387-433
Range on HMM: 140-202/249.0
HWLEHIKL----------ILAGALRIADKVES------GKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAML
.  ||       .. .|.. ..|..    .. |.||||.| .||. . . ..
rtvlhiqytdwpdhgvppsfedlldfieavrkaleelpkggpvlVHCsaGvgRtGtfiaaylm

0051082 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 392-436 4.6e-06 21.8 In-house 73-118 (151) alignment
Range on Protein: 392-436
Range on HMM: 73-118/151.0
IKLILAGALRIADKVESG-KTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLD
. |... .|.. ..... . |.|||| |..||. | | ...|.
lplsfdavleflellldkkngpvlvHCsaGkgRTGtlvalylmllg

0051299 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 353-434 5e-06 21.7 In-house 146-243 (288) alignment
Range on Protein: 353-434
Range on HMM: 146-243/288.0
IHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEETHW----------------LSNLESTHWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLM
...|.|  | .|..... ..| |.          |  .. ....|.|.  .. .. .||. ||||||.| .||. . | .|.
ygditvtllseevlddytvrtlevtnldlldgdgesrtvthfhytnwpdhgvpdspellldflrlvrkalasgggpvvVHCsaGvgRtgtfialdlll

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 377-434 5.9e-06 21.2 Pfam-A 132-194 (235) alignment
Range on Protein: 377-434
Range on HMM: 132-194/235.0
THWLSNLESTHWLEHI-KLILAGALRIADKVESGK----TSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLM
.. .. | |.| .| .  . |.. .|||. |  ..||||||.| ||. . .| .|.
krevkqlhytnWpdhgvpespkslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldill

Y_phosphatase Protein-tyrosine phosphatase 377-434 5.9e-06 21.2 In-house 132-194 (235) alignment
Range on Protein: 377-434
Range on HMM: 132-194/235.0
THWLSNLESTHWLEHI-KLILAGALRIADKVESGK----TSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLM
.. .. | |.| .| .  . |.. .|||. |  ..||||||.| ||. . .| .|.
krevkqlhytnWpdhgvpespkslldlirkvekskeaksgpvvVhCsaGvgRtgtfvaldill

0043147 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 384-436 6.3e-06 21.5 In-house 69-125 (172) alignment
Range on Protein: 384-436
Range on HMM: 69-125/172.0
ESTHWLEHIKLILAGALRIADK-----VESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMlD
 . | |  .|. |.. .   ..| . |.|||| |..||. | . ... 
lylpwpDhgvpllellleflefidellalspggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylml.l

0041856 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 386-435 6.6e-06 21.3 In-house 85-134 (182) alignment
Range on Protein: 386-435
Range on HMM: 85-134/182.0
THWLEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLML
. | |  | .|.. ..|.. . |.|||| | .||. | . ... 
lpwpDhgvpdldelldfieevleeggpvlVHCsaGvgRtgtlvaaylmkk

0044763 (Phosphotyrosine protein) phosphatases II 392-435 7.8e-06 21.2 In-house 91-135 (178) alignment
Range on Protein: 392-435
Range on HMM: 91-135/178.0
IKLILAGALRIADKVE-SGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLML
. .. .... ... . . |.|||| |..|.. | . ... 
llehflefvefieealdekggpvlVHCsaGvgRsgtlvaaylmkk